livop.dk

Selje pil: En omfattende guide til denne danske pileart

Selje pil (Salix caprea) er en af de mest udbredte pilearter i det tempererede Europa og Asien. Den findes over hele Danmark, dog er den relativt sjælden i Vestjylland.

Udseende

Selje pil er den største af de danske pilearter. Fritstående gamle individer kan blive op til 10 meter høje med en imponerende stamme, der deler sig i lav højde. Ofte ses den dog som en flerstammet busk med oprette grene. Unge skud er tæt hårede og grå, men bliver hurtigt glatte og blanke. Ældre bark er furet.

Bladknopperne er ægformede og består af et stort, hvælvet rødligt knopskæl. Bladenes form varierer, men de er oftest stilkede, 5-10 cm lange og 3-6 cm brede. De er ovale eller lancetformede og tilspidsede med helrandede eller svagt rundtakkede kanter. Undersiden af bladene er tæt håret.

Selje pil blomstrer tidligt, allerede i marts før løvspring. Planten er tvebo, hvilket betyder, at han- og hunblomster sidder på forskellige individer. Hanblomsten består af 2 støvdragere og et håret skæl, mens hunblomsten består af et håret frugtanlæg og et skæl. Blomsterne sidder i lange rakler.

De modne frø er tæt besat med lang frøuld og spredes let af vinden. Frøet modnes i oktober og spirer med det samme.

Voksested

Selje pil trives især på fugtig, næringsrig jord, primært på moræneler. Den er sjælden på sure og næringsfattige jorde. Arten kræver meget lys og tåler både vind og frost. I Danmark er den almindelig i skovbryn, krat, overdrev, langs veje og som levende hegn.

Anvendelse

Selje pil er velegnet til plantning i læhegn og skovbryn, undtagen på meget fugtige jorde. Den kan nemt formeres ved frø, men oftest bruges rodslående skud. Selje pil tåler stærk beskæring og fornyer sig ved rodskud. Den har udprægede pioneregenskaber og kan let sprede sig i landskabet på egen hånd. I det fri er den relativt vindfør.

Selje pil bliver sjældent mere end 50-80 år gammel. Den er en driftssikker art i hegnene, men kan hurtigt blive meget dominerende. Den tåler fint beskæring.

Pilegrene og skud er bøjelige og blev tidligere anvendt til pilefletning, f.eks. til kurve og gærdesel. Træet fra selje pil har også været anvendt til kæppe, skafter, brændsel og sortkrudt. Barken kan bruges til garvning, og andre plantedele har været anvendt i folkemedicinen.

Vidste du…?

At selje pil er den største af de danske pilearter.

Kilder:Anonym, 1994. Træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplantninger. Skov-info nr. 13. Tekst og redaktion: Naturstyrelsen, Fællesudvalget for læplantning og Frøkildeudvalget.Møller, P. F. og H. Staun 2001. Danmarks træer og buske. Politikens forlag.Ødum, S. 1969. De vildtvoksende træer og buske. Danmarks Natur bind 6: Skoven, side 143-199.Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Selje pil: Den største af de danske pilearter

Selje pil (Salix caprea) er en udbredt art, der findes i det meste af det tempererede Europa og Asien. I Danmark er den almindelig overalt, dog relativt sjælden i Vestjylland. Denne artikel vil guide dig igennem nogle sjove fakta om Selje pilen samt give dig information om dens udseende, voksested og anvendelse.

Udseende

Selje pilen er den største af de danske pilearter. Gamle individer kan blive op til 10 meter høje og har en imponerende stamme, der deler sig i lav højde. Ofte ses den dog som en flerstammet busk med oprette grene. Unge skud er tæt hårede og grå, men bliver hurtigt glatte og blanke. Ældre bark er furet.

Bladknopperne på Selje pilen er ægformede og består af et stort hvælvet rødligt knopskæl. Bladenes form kan variere, men de er oftest stilkede, 5-10 cm lange og 3-6 cm brede. De er ovale eller lancetformede og tilspidsede med en helrandet eller svagt rundtakket kant. Undersiden af bladene er tæt håret.

Denne pileart er tidligt blomstrende og blomstrer i marts, før løvspring. Den er tvebo, hvilket betyder, at han- og hunblomsterne sidder på forskellige individ. Hanblomsten består af 2 støvdragere og et håret skæl, hvorimod hunblomsten består af et håret frugtanlæg og et skæl. Han- og hunblomsterne sidder i lange rakler.

De modne frø på Selje pilen er tæt besat med lang frøuld og spredes let af vinden. Frøet modnes i oktober og spirer med det samme.

Voksested

Selje pilen trives bedst på fugtig, næringsrig muld på moræneler og er sjælden på sure og næringsfattige jorde. Den er lyskrævende og tåler vind og frost. I Danmark er arten almindelig i skovbryn, krat, overdrev, langs veje og som levende hegn.

Anvendelse

Selje pilen er velegnet til plantning i læhegn og skovbryn, undtagen på meget fugtige jorde. Den kan let formeres ved frø, men oftest anvendes rodslående skud. Den tåler, ligesom andre pilearter, stærk beskæring og fornyer sig ved rodskud. Den har udpræget pioneregenskaber og kan nemt sprede sig i landskabet. I det fri er den relativt vindfør.

Selje pilen bliver sjældent mere end 50-80 år. Den er driftssikker i hegn, men kan hurtigt blive meget dominerende. Den tåler beskæring fint.

Pil generelt har bøjelige grene og lange skud, der tidligere blev anvendt til pilefletning, såsom kurve og gærdsel. Selje pilens træ har også været brugt til kæppe, skafter, brændsel og i sortkrudt. Barken kan anvendes til garvning, og andre dele af planten har været anvendt i folkemedicinen.

Vidste du…?

At Selje pilen er den største af de danske pilearter.

Referencer:

  1. Anonym, 1994. Træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplantninger. Skov-info nr. 13. Tekst og redaktion: Naturstyrelsen, Fællesudvalget for læplantning og Frøkildeudvalget.
  2. Møller, P. F. og H. Staun 2001. Danmarks træer og buske. Politikens forlag.
  3. Ødum, S. 1969. De vildtvoksende træer og buske. Danmarks Natur bind 6: Skoven, side 143-199.

Tilmeld dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Andre populære artikler: Sortstrubet lom: En guide til denne fascinerende fuglPlettet rørvagtel: En truet fugl i DanmarkMosehornugle: En truet fugleart i DanmarkMesquite træ: En introduktion til denne fascinerende planteHunderose: En smuk og almindelig busk i den danske naturDelfin – Den Almindelige Delfin i danske farvandeVandspidsmus – En guide til Danmarks største spidsmusartKongebregne: En Majestætisk Plante i Den Danske NaturRødgran: En Nøjsom Skovtræart med Stor Udbredelse i DanmarkBlegblå anemone: En sjælden og smuk blomst på NordbornholmAlmindelig konk: En omfattende guide til denne danske havsneglRød skovlilje – En sjælden og smuk orkidéFiskeørn: En Storslået Rovfugl i DanmarkGrågås: En omfattende guide til denne imponerende fuglMaj-Gøgeurt: En Robust Orkidé i DanmarkDet Hvide C: En Guide til DværgblåfuglenHindbær: En lækker og velsmagende bærbuskEgen – En Guide til Danmarks Stolte TræRødeg: Et smukt træ med en rig historieMaj-Gøgeurt: En Robust Orkidé i Danmark