livop.dk

Sortstrubet lom: En guide til denne fascinerende fugl

Sortstrubet lom (Gavia arctica) er en smuk fugl, der tilhører lommernes familie. Denne fugl er kendt for sit karakteristiske udseende og sin evne til at tilpasse sig forskellige miljøer. I denne artikel vil vi udforske sortstrubet loms udseende, udbredelse, levevis og beskyttelsesstatus.

Udseende

Sortstrubet lom kan i sommerdragten kendes fra den rødstrubede lom på de hvide firkantede aftegninger på ryggen samt på et sort felt på struben. I andre dragter er det svært at skelne den sortstrubede lom fra den rødstrubede lom.

Udbredelse

Den sortstrubede lom yngler i det nordlige Asien og Europa og er udbredt på De Britiske Øer, i Norge, Sverige, De Baltiske Lande og Finland. I Danmark observeres den typisk i Kattegat, Skagerrak og farvandet ud for Vadehavet. Den er en fåtallig sommergæst, men en almindelig træk- og vintergæst. De danske farvande spiller en vigtig rolle som fældnings- og overvintringsområder for vinterbestanden i Vesteuropa.

Levevis

Sortstrubet lom yngler ved skov- og fjeldsøer og findes om vinteren ved kysterne. Denne fugl er afhængig af fiskerige fourageringssteder for at opretholde sin bestand. Det er vigtigt at bevare disse levesteder for at hjælpe den sortstrubede lom.

Beskyttelse

Den sortstrubede lom er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionen (liste II). Disse beskyttelsesforanstaltninger er afgørende for at sikre artens overlevelse.

Aktuel bestandsudvikling

Ønsker du at lære mere om den sortstrubede lom, herunder dens aktuelle bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvad kan hjælpe den sortstrubede lom?

Opretholdelse af fiskerige fourageringssteder er afgørende for at hjælpe den sortstrubede lom. Disse levesteder skal bevares og beskyttes for at sikre artens overlevelse.

Så næste gang du er ved kysten eller en fjeldsø og ser en fugl med hvide firkantede aftegninger på ryggen og et sort felt på struben, så ved du, at du har mødt en sortstrubet lom. Vær opmærksom på dens skønhed og betydning for vores økosystem, og hjælp med at bevare dens levesteder.

Sortstrubet lom – En fascinerende fugl

Den sortstrubede lom, også kendt som Gavia arctica, er en enestående fugl med unikke kendetegn. I denne artikel vil vi udforske nogle sjove fakta om denne fantastiske fugl. Sortstrubet lom kan i sommerdragten skelnes fra den rødstrubede lom på grund af de hvide firkantede aftegninger på ryggen og det sorte felt på struben. I andre dragter kan det dog være svært at skelne den sortstrubede lom fra den rødstrubede lom.

Udbredelse og levesteder

Den sortstrubede lom yngler primært i det nordlige Asien og Europa. Den kan findes på De Britiske Øer, i Norge, Sverige, De Baltiske Lande og Finland. I Danmark kan man typisk observere den sortstrubede lom i Kattegat, Skagerrak samt farvandet ud for Vadehavet. Det er en sjælden sommergæst, men en almindelig træk- og vintergæst. De danske farvande spiller en vigtig rolle som fældnings- og overvintringsområder for vinterbestanden i Vesteuropa.

Vidste du…?

  • Den sortstrubede lom kan i sommerdragten kendes fra den rødstrubede lom på de hvide firkantede aftegninger på ryggen samt på et sort felt på struben. I andre dragter er det svært at skelne mellem de to arter.
  • Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Beskyttelse af den sortstrubede lom

Den sortstrubede lom er en beskyttet art ifølge flere konventioner og direktiver, herunder Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionen (liste II). Det er vigtigt at opretholde fiskerige fourageringssteder for at hjælpe den sortstrubede lom og andre arter.

Afsluttende tanker

Sortstrubet lom er en fascinerende fugl med en unik livsstil og udseende. At lære om og beskytte denne art er vigtigt for at opretholde den biologiske mangfoldighed i vores naturområder. Hvis du er heldig nok til at spotte en sortstrubet lom, kan du være sikker på at have oplevet noget specielt!

Dansk dyr der ligner sortstrubet lom

Hvis du er fascineret af sortstrubet lommen (Gavia arctica), vil du måske også være interesseret i at lære om andre dyr i Danmark, der har lignende egenskaber og træk. Dette indlæg vil præsentere to dyrearter, der deler nogle ligheder med den sortstrubede lom.

Rødstrubet lom (Gavia stellata)

En af de mest lignende arter til sortstrubet lommen er rødstrubet lom (Gavia stellata). Den rødstrubede lom er også en lomart, der findes i de nordlige dele af Europa og Asien. Den kan dog skelnes fra sortstrubet lom på flere måder.

  • Udseende: Den rødstrubede lom har en karakteristisk rød strube og en hvid plet bag øjet.
  • Udbredelse: Den rødstrubede lom yngler også i den nordlige del af Europa og Asien, men er mere almindelig end den sortstrubede lom.
  • Levevis: Den rødstrubede lom trives bedst ved ferskvandssøer, hvor den fanger fisk til føde.

Toppet lappedykker (Podiceps cristatus)

En anden fugl, der ligner sortstrubet lommen, er toppet lappedykker (Podiceps cristatus). Denne lappedykkerart er også udbredt i Danmark og har nogle karakteristiske træk.

  • Udseende: Toppet lappedykker har en karakteristisk sort top på hovedet og en lang, slank hals.
  • Udbredelse: Arten findes også i Europa, Asien og Afrika, og er almindelig i Danmark.
  • Levevis: Toppet lappedykker trives bedst i søer og andre stillestående vandløb, hvor den fanger småfisk og insekter.

Selvom de sortstrubede lomme, rødstrubede lom og toppet lappedykker har nogle ligheder, er de stadig unikke arter med deres egne karakteristika. At kende til disse forskelle hjælper med at udvide vores viden om den danske dyreliv og diversiteten i vores naturområder.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke karakteristika adskiller den sortstrubede lom fra den rødstrubede lom?

Den sortstrubede lom kan kendes fra den rødstrubede lom på de hvide firkantede aftegninger på ryggen samt på et sort felt på struben. I de andre dragter kan det være svært at skelne mellem de to arter.

Hvor er den sortstrubede lom udbredt?

Den sortstrubede lom yngler i det nordlige Asien og Europa og kan findes på De Britiske Øer, i Norge, Sverige, De Baltiske Lande og Finland. Den er en sjælden sommergæst i Danmark, men en almindelig træk- og vintergæst. De danske farvande fungerer som vigtige områder for fældning og overvintring for vinterbestanden i Vesteuropa.

Hvilke levesteder foretrækker den sortstrubede lom?

Den sortstrubede lom yngler ved skov- og fjeldsøer, mens den om vinteren findes ved kysterne.

Hvordan kan man skelne mellem den sortstrubede lom i sommerdragt og i andre dragter?

I sommerdragten kan den sortstrubede lom kendes på de hvide firkantede aftegninger på ryggen og det sorte felt på struben. I andre dragter er det sværere at skelne mellem den sortstrubede lom og den rødstrubede lom.

Hvad er status for bestandsudviklingen hos den sortstrubede lom?

For information om den aktuelle bestandsudvikling af den sortstrubede lom kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvad kan hjælpe med at beskytte den sortstrubede lom?

Opretholdelse af fiskerige fourageringssteder er vigtigt for at hjælpe den sortstrubede lom.

Hvad er den juridiske beskyttelse for den sortstrubede lom?

Den sortstrubede lom er opført i bilag I i Fuglebeskyttelsesdirektivet, liste II i Bonn-konventionen og liste II i Bern-konventionen, hvilket betyder, at den er fredet.

Hvordan kan man indberette sine observationer af den sortstrubede lom i den danske natur?

Du kan indberette dine fund af den sortstrubede lom og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Er den sortstrubede lom en sjælden art i Danmark?

Ja, den sortstrubede lom er en sjælden sommergæst i Danmark, men den er en almindelig træk- og vintergæst.

Hvilken betydning har de danske farvande for den sortstrubede loms overlevelse?

De danske farvande fungerer som vigtige fældnings- og overvintringsområder for vinterbestanden af den sortstrubede lom i Vesteuropa. Dermed er de danske farvande afgørende for artens overlevelse.

Andre populære artikler: Spidssnudet frø: En Guide til Danmarks Brune FrøerKrybende sumpskærm: En sjælden og sårbar plante i DanmarkKnærod: En sjælden orkidé i DanmarkMirabel – En lille og velsmagende frugtOdderen: En unik dansk dyreartÆdelgran: En omfattende guide til denne majestætiske træartIris: En Stor Sommerfugl i DanmarkHavlit: En karakteristisk dykandContortafyr: Et hårdført træ med en unik tilpasningsevneHjejle: En Fascinerende Trækfugl i DanmarkGuide til Fasanen: Udseende, Udbredelse og LevevisHjertelæbe: En sjælden og fascinerende orkidéStorplettet PerlemorsommerfuglTragt-kantarelRødøret, guløret og cumberland terrapinGul Kæmpekalla: En trussel mod biodiversitetenSmalbladet vandpest: En omfattende guideNewzealandsk fladorm: En introduktion til denne fascinerende artMesquite træ: En introduktion til denne fascinerende planteHavskildpadder: En sjælden gæst i Danmark