livop.dk

Blegblå anemone: En sjælden og smuk blomst på Nordbornholm

Blegblå anemone, også kendt som Anemone apennina, er en sjælden og unik blomst, der kun findes på Nordbornholm. Denne farvevariant af apenniner-anemonen, der normalt vokser i bjergegne i Syd- og Mellemeuropa, er en sand skat for Bornholm. Med sin hvide blomst og smalle, lyseblå kronblade er denne anemone en fryd for øjet. Lad os dykke ned i mere detaljer om denne smukke blomst.

Udbredelse

Blegblå anemone findes kun på Nordbornholm og er kendt for at vokse på omkring 15 lokaliteter. Denne blomst er en sjælden farvevariant af apenniner-anemonen og er unik for Bornholm. Mens apenniner-anemonen normalt vokser i bjergegne i Syd- og Mellemeuropa, har blegblå anemone fundet sit hjem i de åbne løvskove på Nordbornholm.

Udseende

Blegblå anemone ligner den almindelige hvide anemone, men den adskiller sig med sine smalle, lyseblå kronblade. Den bliver typisk mellem 10-25 cm høj og blomstrer i maj måned. Med sin hvide blomst og de smukke blå kronblade er blegblå anemone en fantastisk tilføjelse til Bornholms naturlige skønhed.

Levevis

Blegblå anemone trives bedst i småskove på Nordbornholm. Den foretrækker åbne løvskove med næringsrig muldbund. Disse skove giver den nødvendige skygge og næringsstoffer til blegblå anemone for at trives. Det er vigtigt at bevare disse skove og beskytte deres levesteder for at sikre overlevelsen af denne sjældne blomst.

Trusler

Blegblå anemone står over for flere trusler, der kan påvirke dens overlevelse. Disse inkluderer opgravning og indsamling af blomsten, tilgroning af dens levesteder og tilplantning med skyggende træer. På grund af disse trusler blev blegblå anemone listet som sjælden på den danske Rødliste i 1997. Den er også opført som en ansvarsart på den danske Gulliste, da den kun findes på Bornholm. Det betyder, at vi i Danmark har et særligt ansvar for at beskytte denne unikke blomst.

Sådan er arten beskyttet

Blegblå anemone er fredet i Danmark. Det betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Det er vigtigt at respektere denne beskyttelse og lade blomsten blomstre frit i sin naturlige habitat. Hvis du støder på blegblå anemone under dine ture på Nordbornholm, skal du nyde synet af denne sjældne og smukke blomst, men lad den være i fred.

Den blegblå anemone er en sand perle på Nordbornholm. Med sin unikke farve og skønhed er den en sjælden og værdifuld del af Bornholms natur. Lad os sammen arbejde for at bevare og beskytte denne smukke blomst, så kommende generationer også kan opleve dens magi.

Blegblå anemone: En unik og sjælden blomst på Nordbornholm

Blegblå anemone (Anemone apennina) er en sjælden blomst, der kun findes på Nordbornholm. Denne smukke blomst er en farvevariant af apenniner-anemonen, der normalt vokser i bjergområder i Syd- og Mellemeuropa. Blegblå anemone er et sjældent syn og er en spændende del af Bornholms flora.

Udbredelse

Blegblå anemone er kun fundet på Nordbornholm og har omkring 15 kendte lokaliteter. Det unikke ved denne blomst er, at den ikke findes nogen andre steder i verden end på Bornholm. Det gør, at Danmark har et særligt ansvar for at beskytte og bevare denne sjældne art.

Udseende

Blegblå anemone ligner den mere almindelige hvide anemone. Den har en hvid blomst med mange smalle, lyseblå kronblade. Blomsten bliver typisk mellem 10-25 cm høj og blomstrer i maj måned. Den blegblå anemone er en skønhed, der pynter i de danske skove på Nordbornholm.

Levevis

Blegblå anemone trives bedst i småskove på Nordbornholm. Den foretrækker åbne løvskove med næringsrig muldbund. Denne blomst kræver et specifikt levested for at kunne trives. Derfor skal vi passe ekstra godt på de områder på Bornholm, hvor den findes.

Trusler

Desværre er blegblå anemone truet af forskellige faktorer. Gravning og indsamling af blomsten kan have en negativ effekt på dens bestand. Tilgroning af de områder, hvor blegblå anemone vokser, samt tilplantning med skyggende træer er også trusler for denne unikke blomst. Det er vigtigt, at vi passer på dens levesteder og sørger for at bevare den for fremtidige generationer.

Sådan er arten beskyttet

Blegblå anemone er en fredet art i Danmark. Det betyder, at det er ulovligt at plukke, grave op, samle ind eller ødelægge denne blomst. Vi skal være opmærksomme på at beskytte denne sjældne art og respektere dens levesteder. Det er kun ved at bevare og beskytte disse blomster, at vi kan sikre, at de fortsat vil blomstre på Nordbornholm i fremtiden.

Kilder:

  1. Den blegblå anemone – apenninaen (pdf). Finn Hansen, 2006.
  2. Fredede arter i Danmark 7 af Peter Wind. URT, 1993 (4), siderne 110-114.
  3. Status over den danske flora 1993 af Bernt Løjtnant m.fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag, 1993.
  4. Fredede planter i Danmark i ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen, 1995.
  5. Blomsternes Danmark af Jens Gregersen og Bernt Løjtnant (siderne 68-69). Gyldendal, 1999.
  6. Gyldendals farveflora af Kirsten Tind. Gyldendal, 2001.

Opfordring: Indberet dine fund af arter i den danske natur på Artsportalen. Det er vigtigt at samle viden om vores flora og fauna for at kunne bevare dem bedst muligt.

Blegblå anemone er en særlig og enestående blomst, der kun findes på Nordbornholm. Lad os værne om den og sikre dens fortsatte eksistens. – Naturforeningen Bornholm

Vær med til at beskytte og bevare den blegblå anemone på Nordbornholm. Lad os alle nyde naturens sjældne skønhed og sørge for, at denne unikke blomst forbliver en del af Bornholms kulturarv.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er den danske navn for Blegblå anemone?

Den danske navn for Blegblå anemone er Blegblå Anemone.

Hvor vokser Blegblå Anemone?

Blegblå Anemone vokser kun på Nordbornholm og findes her på ca. 15 lokaliteter.

Hvordan ligner Blegblå Anemone den almindelige hvid anemone?

Blegblå Anemone ligner den almindelige hvid anemone. Den har en hvid blomst med mange, smalle, lyseblå kronblade.

Hvor høj kan Blegblå Anemone blive?

Blegblå Anemone bliver 10-25 cm høj.

Hvornår blomstrer Blegblå Anemone?

Blegblå Anemone blomstrer i maj.

Hvor vokser Blegblå Anemone bedst?

Blegblå Anemone vokser i småskove på Nordbornholm. Den skal have åbne løvskove på næringsrig muldbund.

Hvad truer Blegblå Anemone?

Blegblå Anemone trues af opgravning og indsamling, tilgroning og tilplantning med skyggende træer.

Hvilken status har Blegblå Anemone på den danske Rødliste?

Blegblå Anemone er listet som sjælden på den danske Rødliste fra 1997.

Hvordan er Blegblå Anemone beskyttet?

Blegblå Anemone er fredet. Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Hvor kan man læse mere om Blegblå Anemone?

Man kan læse mere om Blegblå Anemone i litteraturen Den blegblå anemone – apenninaen af Finn Hansen fra 2006, Fredede arter i Danmark 7 af Peter Wind fra 1993, Status over den danske flora 1993 af Bernt Løjtnant m.fl., Fredede planter i Danmark fra ØKO-Tips 4 i 1995, Blomsternes Danmark af Jens Gregersen og Bernt Løjtnant fra 1999, Gyldendals farveflora af Kirsten Tind fra 2001, samt på Artsportalen hvor man kan indberette fund af arter i den danske natur.

Andre populære artikler: Fløjlsand: En Sort Dykand med Unikke TrækFuglekirsebær – En Vidunderlig Træart i DanmarkGrøn mosaikguldsmed: En farvestrålende og sjælden guldsmedØresvin – En Guide til dette Fascinerende HavdyrViolsmælder: En sjælden bille i DanmarkGrøn mosaikguldsmed: En sjælden og farvestrålende guldsmed i DanmarkVildæbler: En Guide til NaturelskereThuja – En Guide til Danmarks NåletræBlegblå anemone: En sjælden og smuk blomst på NordbornholmRødmus: En Guide til Danmarks StudsmusGrøn frø: En fascinerende amfibie i det danske dyrelivGrævling: Et fascinerende dyr i den danske naturRød glente – en majestætisk fugl vender tilbage til DanmarkVandrefalk: En majestætisk fugl, der vender tilbage til DanmarkSnogen: En fascinerende slange i DanmarkSangsvane: En smuk trækfugl, der overvintrer i DanmarkDværgterne: En lille fugl med stor betydning for naturenKæmpebjørneklo: En guide til at genkende og håndtere denne invasive planteIndisk huskrageFløjlsand: En Sort Dykand med Unikke Træk