livop.dk

Fiskeørn: En Storslået Rovfugl i Danmark

Fiskeørnen er en imponerende rovfugl, der lever af fisk, som den fanger med sine stærke kløer. Desværre er der kun få par fiskeørne tilbage i Danmark, og de er fredet, hvilket betyder, at de ikke må jages.

Udseende

Fiskeørnen er en mellemstor fugl, der kan blive mellem 55-60 cm stor. Den har et imponerende vingefang på mellem 145-176 cm. Fiskeørnen kan kendes på sin fjerdragt, der er mørk på oversiden og hvid på undersiden. Den har også et kraftigt næb og meget stærke klør, der gør det let for den at gribe fat om sit bytte i vandet.

Levevis

Fiskeørnen lever ved søer, floder og kyster, hvor den let kan fange fisk. Den bygger sin rede i store træer, især i gammel skovfyr, hvor der er gode indflyvningsforhold. Manglen på egnede redetræer kan være en af årsagerne til, at fiskeørnen ikke etablerer sig i visse områder. I Finland har en stor del af fiskeørnebestanden faktisk bygget rede på kunstige platforme.

Det er vigtigt, at der er ro omkring reden, da selv små forstyrrelser kan få fiskeørnen til at opgive at yngle.

Udbredelse

I slutningen af 1800-tallet var fiskeørnen almindeligt forekommende i Danmark, primært i den østlige del. Desværre forsvandt den i 1916. Indtil 1998 var der kun få dokumenterede redefund i Danmark, og bestanden tæller i øjeblikket under 10 par.

De nordeuropæiske fiskeørne overvintrer i Afrika og er på træk i Danmark i april-maj og august-september.

Hvad kan hjælpe fiskeørnen?

Fiskeørnen er meget sky, og vi kan derfor hjælpe arten ved at undgå at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra dens rede mellem marts og september. Hvis der mangler redetræer i et potentielt levested, kan opsætning af redeplatforme være med til at gøre området attraktivt for fiskeørnen.

Det er vigtigt at beskytte og bevare fiskeørnen, så den fortsat kan trives i vores naturområder.

Fiskeørn – En storslået rovfugl

Fiskeørnen er en storslået rovfugl, der primært lever af fisk, som den fanger med sine stærke kløer. I Danmark er der desværre kun få par af fiskeørne tilbage, da de er fredet og dermed ikke må jages.

Udseende

Fiskeørnen er en mellemstor rovfugl og måler typisk mellem 55-60 cm i længden. Den har en imponerende vingefang på mellem 145-176 cm. Den er også let genkendelig med sin fjerdragt, der er mørk på oversiden og hvid på undersiden. Fiskeørnen har desuden et kraftigt næb og stærke klør, som gør den i stand til at gribe sit bytte i vandet.

Levevis

Fiskeørnen lever ved søer, floder og kyster, hvor den har nem adgang til fiskene, som udgør dens hovedføde. Den bygger sin rede i store træer, især i gammel skovfyr, hvor der er frie indflyvningsforhold. Manglen på egnede redetræer kan være årsagen til, at fiskeørnen ikke etablerer sig i visse områder. I visse lande som Finland har man opsat kunstige platforme, hvor fiskeørnene kan bygge rede.

For at sikre, at fiskeørnen kan yngle uforstyrret, er det vigtigt, at der er ro omkring reden. Selv små forstyrrelser kan få fiskeørnen til at opgive ynglingen.

Udbredelse

Tidligere var fiskeørnen almindeligt forekommende i Danmark, primært i den østlige del. Desværre forsvandt den i 1916, og siden da har der kun været få dokumenterede redefund. Den nuværende fiskeørnebestand i Danmark er på under 10 par. Fiskeørnene er trækfugle, og de overvintrer i Afrika, men besøger Danmark i april-maj og igen i august-september.

Beskyttelse og hvordan man kan hjælpe fiskeørnen

Fiskeørnen er meget sky, og derfor kan vi hjælpe arten ved at undgå at forstyrre dens rede mellem marts og september. Der bør være en afstand på ca. 300 meter mellem os og reden.

Hvis der mangler egnede redetræer i et område, kan det være en god idé at opsætte redeplatforme. Dette kan gøre området mere attraktivt for fiskeørnen og hjælpe med at øge bestanden.

Sammen kan vi bidrage til bevarelsen af denne fantastiske rovfugl i Danmark.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en fiskeørn?

En fiskeørn er en stor rovfugl, der lever af fisk, som den fanger med sine stærke kløer. Den er fredet og må ikke jages i Danmark. Den kan kendes på sin fjerdragt, der er mørk på oversiden og hvid på undersiden, samt dens kraftige næb og stærke klør.

Hvor stor bliver en fiskeørn?

En fiskeørn bliver mellem 55-60 cm stor, med et vingefang på mellem 145-176 cm.

Hvor lever fiskeørnen?

Fiskeørnen lever ved søer, floder og kyster, hvor den let kan fange sit bytte. Den bygger sin rede i store træer, især i gammel skovfyr, hvor der er frie indflyvningsforhold.

Hvad spiser en fiskeørn?

En fiskeørn lever primært af fisk, som den fanger med sine kløer og griber med sit kraftige næb. Den kan fange fisk både i vandoverfladen og dykke ned under vandet for at fange dem.

Hvordan er fiskeørnens ynglebetingelser?

Fiskeørnen yngler normalt i ro omkring sin rede, og selv små forstyrrelser kan få den til at opgive ynglingen. Det er derfor vigtigt at undgå at færdes inden for cirka 300 meter fra dens rede mellem marts og september.

Hvordan er fiskeørnens udbredelse i Danmark?

I slutningen af 1800-tallet var fiskeørnen almindeligt forekommende i Danmark, primært i den østlige del. Dog forsvandt den i 1916. Indtil 1998 har der kun været få dokumenterede redefund i Danmark, og bestanden tæller under 10 par på nuværende tidspunkt.

Hvornår trækker fiskeørnen til Danmark?

De nordeuropæiske fiskeørne trækker til Danmark i april-maj og i august-september. De overvintrer i Afrika.

Hvor er fiskeørnen beskyttet?

Fiskeørnen er beskyttet af EUs fuglebeskyttelsesdirektiv, Bonn-konventionens liste II, Bern-konventionens liste II og CITES-konventionen. Disse beskyttelsesforanstaltninger sikrer artens overlevelse og forbyder jagt og ulovlig handel med fiskeørne.

Hvad kan man gøre for at hjælpe fiskeørnen?

For at hjælpe fiskeørnen kan man undgå at færdes inden for cirka 300 meter fra dens rede mellem marts og september, da den er meget sky. Hvis der mangler redetræer i et potentielt levested, kan opsætning af redeplatforme være en måde at gøre området attraktivt for fiskeørnen.

Hvad kan være årsagen til manglende etablering af fiskeørne i et område?

Manglen på egnede redetræer kan være årsagen til, at fiskeørnen ikke etablerer sig i et område. I nogle tilfælde, som i Finland, har en stor del af fiskeørnebestanden derfor bygget rede på kunstige platforme.

Andre populære artikler: Selje pil: En omfattende guide til denne danske pileartLaks: En guide til denne fascinerende fiskNilgås: En invasiv art med aggressiv adfærdEngriflet tjørn: Et værdifuldt træ til landskabsplantningLille skallesluger – en overvintrende fugl i DanmarkBelugastør: En Fascinerende FiskNatravnen: En fascinerende fugl i den danske naturHæg, almindelig – En omfattende guide til denne fascinerende planteBjerganden: En Mellemstor DykandBlå kærhøg: En sjælden og fascinerende fugl i DanmarkStorblomstret brunelle: En truet plante på SjællandDunet gedeblad: En robust og hårdfør plante til din haveAlmindelig ryle: En trækfugl med en vigtig rolle i DanmarkSølvgran: Et smukt og alsidigt træMuldvarpen: Et unikt dansk pattedyrMyrer – En omfattende guide til Danmarks små insekterLille Kålsommerfugl: En Guide til Danmarks Smukke SommerfuglRogers furehætte: En sjælden og fascinerende mosart i DanmarkHylde-gøgeurt – en sjælden og kraftig orkidéSnæbel – En sjælden laksefisk i Vadehavet