livop.dk

Kinesisk uldhåndskrabbe: En introduktion til denne fascinerende art

Kinesisk uldhåndskrabbe (Eriocheir sinensis) er en interessant krabbeart, der oprindeligt stammer fra Østasien. Den blev først registreret i Europa i 1912 i det nordlige Tyskland og har siden spredt sig til andre dele af kontinentet. Den findes også i Nordamerika på både vest- og østkysten. I Danmark blev krabben første gang registreret i 1927 og er siden blevet fundet i forskellige flodsystemer i landet.

Udbredelse af kinesisk uldhåndskrabbe

Spredningen af kinesisk uldhåndskrabbe til Europa menes at være sket ved udtømning af ballastvand, der indeholdt krabbelarver. Dette har gjort det muligt for arten at etablere sig i forskellige vandløb og floder i Europa. I Danmark er krabben ikke ualmindelig og er blevet fundet flere steder i landet. Den kan let sprede sig, da både krabbelarver og yngel kan transporteres med vandstrømme samt via åer og vandløb.

Udseende og kendetegn

Det mest karakteristiske kendetegn ved kinesisk uldhåndskrabbe er de to store, kraftigt behårede kløer. De voksne krabber har en skjoldbredde på mellem 34-100 mm, mens unge krabber har en skjoldbredde under 34 mm. Farven på krabbeskjoldet varierer fra gul til brun og kan endda være lilla. Krabben har fire pigge langs skjoldet og ti ben, der er dobbelt så lange som skjoldbredden. En fuldvoksen krabbe med et 10 centimeter bredt skjold kan dermed blive op til 50 centimeter bred fra den ene benspids til den anden.

Små eksemplarer af uldhåndskrabben kan forveksles med almindelig strandkrabbe (Carcinus maenas), der findes overalt i danske farvande. Uldhåndskrabbens skjold er dog mere firkantet, hvor almindelig strandkrabbe har et udpræget femkantet skjold, der er bredere end det er langt.

Levevis og reproduktion

Kinesisk uldhåndskrabbe lever primært i ferskvand, såsom floder, åer og søer. Den foretrækker lavt saltindhold, høje flodbrinker med bevoksning af søgræs og andre vandplanter, lav vanddybde og høj vandgennemstrømning. Den kan overleve i et bredt temperaturområde og endda i forurenet vand.

Krabben lever i ferske vande, indtil den er kønsmoden, hvilket typisk sker efter 1-5 år. Når den er kønsmoden, vandrer den mod havet og parrer sig i estuarier. Parringen foregår i efteråret og tidlig vinter. Hver hun kan producere mellem 200.000-750.000 æg på en sæson og opbevarer æggene, indtil de klækkes. Æggene klækkes i det tidlige forår, og de voksne krabber dør normalt efter parringssæsonen.

Larverne gennemgår en række udviklingsstadier i estuariet og på åbent hav. Om sommeren føres larverne tilbage til estuariet, hvor det sidste larvestadie finder sted, og en juvenil krabbe udvikles. Den unge krabbe vandrer med tiden op i ferske vande og udvikler sig gradvist til en voksen krabbe.

Føde og naturlig habitat

Kinesisk uldhåndskrabbe lever primært af alger, småfisk, rejer, muslinger, vandinsekter og orme. Den trives bedst i områder med rigelig føde og det rette miljø, der opfylder dens behov for lavt saltindhold og høj vandgennemstrømning.

For mere information om kinesisk uldhåndskrabbe kan du læse NOBANIS faktaark om Eriocheir sinensis.

Kinesisk uldhåndskrabbe: En fascinerende og udbredt art

Kinesisk uldhåndskrabbe, også kendt som Eriocheir sinensis, er en spændende krabbeart med en interessant historie. Oprindeligt stammer den fra Østasien, men den blev først registreret i Europa i 1912. Siden da har den spredt sig til forskellige dele af Europa og Nordamerika og er også blevet en del af den danske natur.

Artens udbredelse

Den kinesiske uldhåndskrabbe blev først opdaget i Tyskland i 1912 og er siden blevet spredt til andre dele af Europa. I Danmark blev krabben første gang registreret i 1927, og den er siden blevet fundet i forskellige dele af landet. Dens evne til at sprede sig skyldes delvis krabbens larver, der transporteres med vandstrømme og kan nå langt. Krabberne kan også sprede sig ved at bevæge sig op ad åer og vandløb. På kortet over EU kan man se, hvordan arten har bredt sig.

Udseende og karakteristika

Det mest unikke kendetegn ved den kinesiske uldhåndskrabbe er dens to store kløer med kraftig behåring. De voksne krabber har en skjoldbredde på mellem 34-100 mm, hvorimod de unge krabber har en mindre skjoldbredde. Krabbens skjold kan variere i farverne gul, brun og endda lilla. Skjoldet har fire pigge og ti ben, der er dobbelt så lange som skjoldbredden. En fuldvoksen krabbe med et 10 centimeter bredt skjold kan derfor være op til 50 centimeter bred fra den ene benspids til den anden.

Forvekslingsmuligheder

Små eksemplarer af den kinesiske uldhåndskrabbe kan forveksles med den almindelige strandkrabbe (Carcinus maenas), der findes i danske farvande. Dog har uldhåndskrabbens skjold en mere firkantet form, hvorimod strandkrabben har et bredere, femkantet skjold.

Levevis

Den kinesiske uldhåndskrabbe tilbringer omkring 90% af sit liv i ferskvand, i floder, åer og søer. Den foretrækker lavt saltindhold i vandet og miljøer med høje flodbrinker, der er dækket af vandplanter og søgræs. Krabben kan leve i et bredt temperaturområde og har evnen til at overleve i forurenet vand.

Krabben lever i ferskvand indtil den er kønsmoden, hvorefter den vandrer mod havet for at parre sig i estuariet. Parringen finder sted om efteråret og tidlig vinter. En hun kan producere mellem 200.000 og 750.000 æg på en sæson. Hunnen tilbageholder æggene indtil de klækkes, hvilket sker tidligt om foråret. De voksne krabber dør normalt efter parringssæsonen.

Larverne gennemgår forskellige udviklingsstadier i estuariet og på åbent hav. Om sommeren vender larverne tilbage til estuariet, hvor det sidste udviklingsstadie finder sted, og de bliver til juvenile krabber. Med tiden vandrer de juvenile krabber op i ferskvand og udvikler sig til voksne krabber.

Naturlig føde

Den kinesiske uldhåndskrabbe ernærer sig primært af alger, småfisk, rejer, muslinger, vandinsekter og orme.

Den kinesiske uldhåndskrabbe er en spændende og smuk art, der har etableret sig i danske farvande og vandløb. Med sin unikke behåring og muligheden for at overleve i ferskvand såvel som forurenet vand, er denne krabbe både fascinerende og tilpasningsdygtig.

Andre populære artikler: Hvinand: En karakteristisk fugl med en unik hovedformFrøplanter – En omfattende guideGobler – En Fascinerende HavskabningDværgmåge: En sjælden ynglefugl i DanmarkRødeg: Et smukt træ med en rig historieBakke-gøgeliljeÆdelgran: En omfattende guide til denne majestætiske træartSpækhugger – En fascinerende havdyrHvidgul skovlilje: En sjælden orkidé i DanmarkGulgrøn brasenføde: En sårbar vandplante i DanmarkRederod: En sjælden og fascinerende orkidé i dansk naturBrunflagermus: En Guide til Danmarks Største FlagermusartMink – Et lille rovdyr med stor betydningGuide til Spindlere: Edderkopper, Skorpioner, Mejere og MiderHalsbåndmusPibeanden – En Mellemstor SvømmeandKrebsdyr: En omfattende guideSnogen: En fascinerende slange i DanmarkTagrør – Et karakteristisk græs i den danske naturKrebsdyr: En omfattende guide