livop.dk

Bakke-gøgelilje

Bakke-gøgelilje (Platanthera bifolia) er en sjælden orkidé, der findes hist og her i Nordjylland, men er sjælden i resten af Danmark. Den er kendt for sine tætte klaser af gullighvide blomster, der dufter stærkt af kaprifolium. Bakke-gøgelilje vokser i mange forskellige typer af natur og er en fascinerende plante at stifte bekendtskab med.

Udbredelse

Bakke-gøgelilje vokser hist og her i Nordjylland, men er sjælden i resten af Danmark. Den trives bedst i fugtige heder, overdrev, skrænter, klitlavninger og lyse, gamle løvskove. Den er en af vores mest sjældne orkidéer og kræver særlige betingelser for at trives.

Udseende

Bakke-gøgelilje kendes på sine hvide til guldhvide blomster med lange sporer. Planten bliver mellem 15 og 30 cm høj. Stængelen har to lange, butte grundblade. Blomstringen finder sted i juni og juli, hvor bakke-gøgelilje spreder sin intense duft af kaprifolium.

Levevis

Bakke-gøgelilje er sammen med langsporet gøgelilje de orkidéer, der dufter stærkest. Duften af kaprifolium udsendes især i tusmørket og ved daggry, og den og den rigelige nektar tiltrækker aftensværmere og de sværmere, der kaldes ugler. Sporen kan være næsten halvt fyldt med nektar, hvilket gør den attraktiv for bestøvere.

Bakke-gøgelilje stiller ikke så strenge krav til sit voksested som mange andre orkidéer. Den trives på fugtige heder, overdrev, skrænter, klitlavninger og i lyse, gamle løvskove. Den er tilpasset til at vokse i mange forskellige typer af natur og kan derfor findes i forskellige habitater.

Varieteten Langsporet gøgelilje

Udover bakke-gøgelilje findes der også varieteten langsporet gøgelilje (Platanthera bifolia latiflora). Denne variant har hvide blomster og en mere åben klase end bakke-gøgelilje. Langsporet gøgelilje er endnu sjældnere og findes kun på fire steder i Danmark. Den trives på næringsrig lerjord i løvskove og er listet som sjælden på den danske rødliste fra 1997.

Beskyttelse og bevarelse

Bakke-gøgelilje er en fredet art i Danmark. Det betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Det er vigtigt at respektere og bevare denne sjældne orkidé for at sikre dens overlevelse. Bakke-gøgelilje er også omfattet af CITES/Washington-konventionens liste II/bilag B, hvilket betyder, at dens handel og eksport er reguleret for at beskytte den i naturen.

Hvis du er heldig nok til at støde på en bakke-gøgelilje under dine vandringer i naturen, så nyd synet og duften af denne smukke og sjældne orkidé. Husk at lade den være i fred og bidrage til dens bevarelse ved at respektere dens beskyttede status.

Danske dyr, der ligner Bakke-gøgelilje

Bakke-gøgelilje (Platanthera bifolia) er en sjælden orkidé, der blomstrer med gullighvide blomster og en duft af kaprifolium. Den findes primært i Nordjylland og vokser i forskellige naturtyper. Hvis du er interesseret i at udforske danske dyr, der minder om Bakke-gøgelilje, så findes der nogle andre arter, du kan udforske. Her er nogle af dem:

Rød skovsnegl (Arion rufus)

Rød skovsnegl er en landssnegl, der har en lignende farve som Bakke-gøgelilje. Sneglen har en rødlig-brun krop og kan blive op til 10 cm lang. Den findes i skovområder og haver over hele Danmark. Rød skovsnegl ernærer sig primært af døde planter og svampe.

Hvid admiral (Limenitis camilla)

Hvid admiral er en sommerfugl, der deler nogle ligheder med Bakke-gøgelilje. Sommerfuglens vinger har en hvidlig farve med sorte striber og prikker, hvilket minder om Bakke-gøgeliljes blomster. Hvid admiral findes i løvskove og skovlysninger. Den lever hovedsageligt af nektar fra blomster og træsaft.

Lys blåfugl (Polyommatus icarus)

Lys blåfugl er en lille sommerfugl med blålige vinger, der kan minde om farven på Bakke-gøgelilje. Den findes i fugtige enge, overdrev og vejsider over hele Danmark. Lys blåfugl lever af nektar fra forskellige blomster og urter.

Brun glente (Milvus migrans)

Brun glente er en rovfugl, der deler nogle ligheder med Bakke-gøgelilje. Glentens brune fjerdragt kan minde om farven på Bakke-gøgeliljes blomster. Den findes primært i Nordjylland og i visse skovområder i resten af Danmark. Brun glente lever primært af små pattedyr og ådsler.

Mosehornugle (Asio flammeus)

Mosehornugle er en nataktiv fugl, der har nogle ligheder med Bakke-gøgelilje. Uglen har en gulhvid fjerdragt og store gule øjne, hvilket kan minde om blomsternes farve. Mosehornuglen findes på moser og heder i Nordjylland og sjældent andre steder i Danmark. Uglen lever primært af små gnavere.

Disse dyr er blot nogle eksempler på, hvordan naturen kan skabe ligheder mellem forskellige arter. Udforskningen af danske dyr er en fascinerende rejse med mange opdagelser, og der er altid mere at lære.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Bakke-gøgelilje, og hvordan adskiller den sig fra andre orkidéer?

Bakke-gøgelilje er en orkidé, der adskiller sig fra andre orkidéer ved dens hvide til guldhvide blomster med lange sporer. Den kan vokse op til 30 cm og har en tæt klase af blomster, der dufter stærkt af kaprifolium.

Hvor findes Bakke-gøgelilje i Danmark?

Bakke-gøgelilje findes hist og her i Nordjylland, men den er sjælden i resten af Danmark. Den kan vokse i mange forskellige typer af natur som fugtige heder, overdrev, skrænter, klitlavninger og lyse, gamle løvskove.

Hvornår blomstrer Bakke-gøgelilje?

Bakke-gøgelilje blomstrer i juni og juli.

Hvad er Bakke-gøgeliljes levestil og hvilke insekter tiltrækker den?

Bakke-gøgelilje har en stærk duft af kaprifolium, der udsendes især i tusmørket og ved daggry. Den rigelige nektar tiltrækker aftensværmere og ugler. Sporen på Bakke-gøgelilje kan være næsten halvt fyldt med nektar.

Hvad kendetegner Bakke-gøgeliljes udseende?

Bakke-gøgelilje kendes på sine hvide til guldhvide blomster med lange sporer. Planten kan blive mellem 15-30 cm høj, og stænglen har to lange, butte grundblade.

Hvad er forskellen mellem Bakke-gøgelilje og varieteten Langsporet gøgelilje?

Langsporet gøgelilje har hvide blomster og en mere åben klase end Bakke-gøgelilje. Den findes kun på fire steder i Danmark og vokser på næringsrig lerjord i løvskove. Langsporet gøgelilje er listet som sjælden på den danske rødliste fra 1997.

Hvad er beskyttelsesstatussen for Bakke-gøgelilje?

Bakke-gøgelilje er fredet i Danmark og må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Den er også omfattet af CITES/Washington-konventionens liste II/bilag B.

Hvad er forskellen mellem Bakke-gøgelilje og Langsporet gøgelilje?

Forskellen mellem Bakke-gøgelilje og Langsporet gøgelilje ligger primært i blomsternes farve og blomsterstandens udseende. Bakke-gøgelilje har gullighvide blomster og en tæt klase, mens Langsporet gøgelilje har hvide blomster og en mere åben klase. Desuden har Bakke-gøgelilje længere sporer end Langsporet gøgelilje.

Hvad kan man gøre for at bidrage til beskyttelsen af Bakke-gøgelilje?

Man kan bidrage til beskyttelsen af Bakke-gøgelilje ved ikke at plukke, grave den op, samle den ind eller ødelægge den. Det er også vigtigt at respektere dens naturlige levesteder og undgå at forstyrre dem.

Hvad er Artsportalen, og hvordan kan man bruge den til at indberette fund af Bakke-gøgelilje?

Artsportalen er en online platform, hvor man kan indberette sine fund af arter i den danske natur, herunder Bakke-gøgelilje. Ved at indberette fundet af Bakke-gøgelilje på Artsportalen bidrager man til videnskabelig forskning og overvågning af artens udbredelse og levesteder.

Andre populære artikler: Vandremusling: En invasiv art, der truer vores søer og vandløbSortspætte – En fascinerende fugl i DanmarkMesquite træ: En introduktion til denne fascinerende planteStorplettet PerlemorsommerfuglSorthovedet måge: En guide til denne fascinerende fuglHavlampret – En Fascinerende HavdyrTæt kæmpevandpest: En invasiv plante, der truer vandmiljøetBelugastør: En Fascinerende FiskGråt egern: Et introduceret dyr i DanmarkGuide til Flodperlemusling: Udbredelse, Udseende og LevevisLodden søpung: En rund og beskyttende havbundskreaturRødgran: En Nøjsom Skovtræart med Stor Udbredelse i DanmarkStålorm – en fascinerende øgle i den danske naturKrondyr – Det majestætiske dyr i de danske skoveBakke-gøgeurt: En spinkel orkidé truet af udryddelseSyren, almindeligKnopsvane: En omfattende guide til Danmarks majestætiske fuglBelugastør: En Fascinerende FiskJava mangust – En guide til dette fascinerende dyrBrun Graciliariatang: En introduktion til denne invasive rødalge