livop.dk

Ringduen – Den mest almindelige due i Danmark

Ringduen (Columba palumbus) er den mest almindelige due i Danmark. Den kendetegnes ved sit lillafarvede bryst og en hvid tegning på hals og vinger, mens resten af fjerdragten er i grålige farver. Med en længde på ca. 41 cm og et vingefang på 75-80 cm er ringduen den største af de danske duer. Den kaldes også ofte for skovdue.

Udbredelse

Ringduen yngler overalt i Danmark. Nogle af de danske duer trækker til vinterkvarterer i Sydvesteuropa, mens andre bliver i landet og samler sig i flokke sammen med trækgæster fra Skandinavien. Ringduer findes også i næsten hele Europa samt i det vestlige Asien og Nordafrika.

Levevis

Ringduen kan yngle, hvis der findes et træ, hvor den kan bygge sin rede. Reden er meget simpel, og de lægger ikke mere end 2 æg. Til gengæld har de en meget lang yngleperiode med mange yngleforsøg. Yngleperioden kan starte så tidligt som i februar og slutte så sent som i oktober, afhængigt af temperaturen.

Føden for ringduen består primært af forskellige plantedele som frø, friske skud, blade og knopper. De kan dog også tage insekter og andre smådyr. Ringduerne søger føde både på jorden og i træerne. I år, hvor der er mange bog i skoven, ses de store vinterflokke ofte i skovbunden, men ellers søger de mest føde på marker.

Vidste du…?

Duer har en særlig udposning på spiserøret, hvor de i yngletiden producerer noget, man kalder duemælk. I de første dage fodres ungerne udelukkende med dette, da det er meget næringsrigt.

Sådan er arten beskyttet

Ringduen er fredet og må ikke jages uden for jagttiden.

Jagttid

For information om jagttid og regler for jagt på ringdue, henvises der til Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvis du vil vide mere

Ønsker du at læse mere om ringduen, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Ringduen – Danmarks mest almindelige due

Ringduen (Columba palumbus), også kendt som skovdue, er den mest almindelige due i Danmark. Den har et lillafarvet bryst og en hvid tegning på halsen og vingerne, mens resten af fjerdragten er i grålige farver. Ringduen er den største af de danske duer og kan blive op til 41 cm lang med et vingefang på 75-80 cm.

Udbredelse

I Danmark kan man finde Ringduen overalt. Nogle af de danske duer trækker til Sydvesteuropa om vinteren, mens andre bliver i landet og samler sig i flokke sammen med trækgæster fra Skandinavien. Ringduer findes også i næsten hele Europa, det vestlige Asien og Nordafrika.

Levevis

Ringduen kan finde et sted at bygge rede, hvis der er et træ til rådighed. Reden er meget simpel, og fuglene lægger ikke mere end 2 æg. Til gengæld har de en lang yngleperiode med mange yngleforsøg. Afhængigt af temperaturen kan yngleperioden begynde så tidligt som i februar og slutte så sent som i oktober.

Ringduens primære føde består af forskellige plantedele som frø, friske skud, blade og knopper. De kan dog også spise insekter og andre smådyr. De søger føde både på jorden og i træerne. I år med mange bog i skoven ses de store vinterflokke ofte på skovbunden, men ellers søger de mest føde på marker.

Vidste du…?

Duer har en særlig udposning på spiserøret, hvor de i yngletiden producerer noget man kalder duemælk. I de første dage fodres ungerne udelukkende med dette, da det er meget næringsrigt.

Sjovt faktum: Ringduen kan blive op til 15 år gammel.

Sådan er arten beskyttet

Ringduen er fredet og må ikke jages uden for jagttiden.

Jagttid

Hvis du er interesseret i at vide mere, kan du læse om Ringduen og også se den aktuelle bestandsudvikling på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er nogle karakteristiske kendetegn ved ringduen?

Ringduen har et lillafarvet bryst og en hvid tegning på hals og vinger. Resten af dens fjerdragt er i grålige farver. Den er den største due i Danmark med en længde på ca. 41 cm og et vingefang på 75-80 cm.

Hvor udbredt er ringduen i Danmark?

Ringduen er meget almindelig i Danmark og findes overalt i landet. Nogle af de danske ringduer trækker til vinterkvarterer i Sydvesteuropa, mens andre forbliver i Danmark og samles i flokke med trækgæster fra Skandinavien. Ringduer findes også i næsten hele Europa samt i det vestlige Asien og Nordafrika.

Hvordan er ringduens yngleperiode?

Ringduen kan yngle, hvis der er et træ tilgængeligt for at bygge sin rede. Reden er enkel, og hunnen lægger normalt ikke mere end 2 æg. Yngleperioden strækker sig over en lang periode og kan begynde så tidligt som i februar og slutte så sent som i oktober.

Hvad er ringduens primære føde?

Ringduens føde består primært af forskellige plantedele som frø, friske skud, blade og knopper. Dog kan de også tage insekter og andre smådyr. De finder føde både på jorden og i træerne. I år hvor der er mange bog i skoven, vil de store vinterflokke ofte ses på skovbunden, men ellers søger de mest føde på marker.

Hvad er duemælk?

Duer har en særlig udposning på spiserøret, hvor de i yngletiden producerer noget man kalder duemælk. Dette er en næringsrig væske, som ungernes bliver fodret med i de første dage.

Hvilke andre arter kan forveksles med ringduen?

En art, der kan forveksles med ringduen, er skovdue. Skovduen har dog generelt en mørkere fjerdragt end ringduen.

Hvordan kan man indberette fund af ringduer i Danmark?

Fund af ringduer og andre arter i den danske natur kan indberettes på artsportalen.

Hvad er ringduens jagttid?

Ringduen er fredet og har derfor ingen jagttid i Danmark.

Hvordan kan man læse mere om ringduen?

Du kan læse mere om ringduen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Findes der andre lignende arter i Europa?

Ja, der findes andre lignende duer i Europa såsom turteldue og tyrkerdue. Disse arter har dog forskellige kendetegn og adskiller sig fra ringduen på forskellige måder.

Andre populære artikler: Knælæbe: En Sjælden og Fascinerende OrkidéNavr: En Guide til Dette Unikke TræAlmindelig mynah: En introduktion til denne fascinerende fuglLandsvalen: En smuk og elegant fugl, der varsler sommerens kommeDådyr: En Mellemstor Hjort med Unikke EgenskaberSnæbel – En sjælden laksefisk i VadehavetRød skovlilje – En sjælden og smuk orkidéNatlyssværmer – En fascinerende aftenflyverVandspidsmus – En guide til Danmarks største spidsmusartVedbend-Gyvelkvæler: En sjælden snylteplante i DanmarkHugormen: En Guide til Danmarks Giftige SlangeGul stenbræk: En truet plante i Midt- og NordjyllandSkovflåt: En omfattende guide til denne lille blodsugerHasselmus: En fascinerende gnaver i DanmarkKildevælds vindelsneglHassel – En Almindelig Skovbusk i DanmarkPurpursnegl: En Fascinerende Skabning i Vest- og NordjyllandRobinie: Et træ med potentiale til at skabe problemerAlmindelig ulvefod: En sjælden plante i DanmarkMnemosyne: En sjælden sommerfugl på tilbagegang i Danmark