livop.dk

Kildevælds vindelsnegl

Kildevælds vindelsnegl (Vertigo geyeri) er en sjælden og truet snegl, der findes i Danmark. Arten var tidligere udbredt på 14 lokaliteter i den nordlige del af Jylland, på Sjælland og på Bornholm i perioden 1900-1970. Desværre er den ikke blevet fundet på disse lokaliteter siden. På nuværende tidspunkt er den kun med sikkerhed kendt fra Nordjylland.

Forveksling

For at kunne kende forskel på kildevælds vindelsnegl, sumpvindelsnegl og skæv vindelsnegl er sneglehusets åbning et vigtigt karaktertræk. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på dette for at kunne identificere kildevælds vindelsnegl korrekt.

Krav til levesteder

Kildevælds vindelsnegl trives især i kalkrige kildeområder, hvor indholdet af calcium er højt, og hvor der er en konstant høj fugtighed. Det er også vigtigt, at levestederne indeholder en stabil mængde førne, som er det lag af døde blade, småkviste og lignende, der ligger på jordoverfladen. Sneglene lever af at afgræsse den mikroflora, der lever på førnen.

Det er desuden afgørende, at levestederne er lysåbne, så vegetationen domineres af lavtvoksende star-arter. Disse star-arter kan både yde sneglene beskyttelse mod græsning og fungere som vigtige overvintringssteder for arten.

Vidste du…?

Sneglehuset af kildevælds vindelsnegl bliver ca. 1,7-1,9 mm højt. Åbningen af sneglehuset er et vigtigt karaktertræk, der adskiller kildevælds vindelsnegl fra andre lignende arter som sumpvindelsnegl og skæv vindelsnegl.

Sådan er arten beskyttet

Kildevælds vindelsnegl er omfattet af Habitatdirektivet og er derfor beskyttet. Den er også opført på Rødlisten som en truet art.

Hvad kan hjælpe arten?

For at bevare kildevælds vindelsneglens tilstedeværelse i et område er det vigtigt at begrænse tilførslen af næringsstoffer til levestederne. Næringsstoffer kan påvirke strukturen i plantesamfundene og gøre vegetationen uegnet for sneglen.

En måde at forbedre forholdene er ved at lade levestederne afgræsse let eller slå dem et par gange i sommerhalvåret. Dette vil forhindre opvækst af træer, buske og andre højtvoksende arter, som kan have en negativ effekt på den lavtvoksende vegetation, der er vigtig for sneglen.

Det er også vigtigt at undlade at sænke vandstanden ved dræning eller grøftning, da dette kan gøre levestederne uegnede for sneglen. For at forbedre forholdene på de nuværende levesteder er det desuden vigtigt at holde de omgivende arealer fri for næringsstoftilførsel, sprøjtning med insektgifte og dræning.

Med disse tiltag kan vi hjælpe med at bevare kildevælds vindelsnegl og sikre dens overlevelse i Danmark.

Kildevælds vindelsnegl: En skjult skat i den danske natur

Kildevælds vindelsnegl, videnskabeligt kendt som Vertigo geyeri, er en fascinerende lille skabning, der findes i de nordlige dele af Jylland. Tidligere kunne man også finde den på Sjælland og Bornholm, men desværre er den nu kun bekræftet til stede i Nordjylland. Denne artikel vil dykke ned i nogle sjove og interessante fakta om kildevælds vindelsnegl.

Forveksling

Når man skal skelne mellem kildevælds vindelsnegl, sumpvindelsnegl og skæv vindelsnegl, spiller åbningen af sneglehuset en vigtig rolle. Det er det karakteristiske træk, der adskiller disse tre sneglearter fra hinanden.

Krav til levesteder

Kildevælds vindelsnegl trives især i kalkrige kildeområder, hvor der er høj koncentration af calcium og konstant høj fugtighed. Det er afgørende, at levestederne indeholder en stabil mængde førne, som er det lag af døde blade, småkviste og andre organisk materiale, der ligger på jordoverfladen. Sneglene lever af at æde mikrofloraen, der lever på førnen. Derudover er det vigtigt, at levestederne er åbne og solbeskinnede, så vegetationen primært består af lavtvoksende planter, der kan fungere som beskyttelse for sneglene og vigtige overvintringssteder.

Vidste du…?

Sneglehuset af kildevælds vindelsnegl bliver kun omkring 1,7-1,9 mm højt. Åbningen af sneglehuset er et afgørende kendetegn for at skelne mellem kildevælds vindelsnegl, sumpvindelsnegl og skæv vindelsnegl.

Sådan er arten beskyttet

Kildevælds vindelsnegl er en beskyttet art i henhold til Habitatdirektivet og er også angivet på Rødlisten. For at hjælpe arten er det vigtigt at begrænse tilførslen af næringsstoffer til levestederne, da dette kan påvirke vegetationen negativt. Ved at efterlade levestederne til afgræsning eller slåning af vegetationen et par gange om sommeren, kan man skabe bedre forhold for kildevælds vindelsnegl. Yderligere kan undladelse af at sænke vandstanden ved dræning eller grøftning også hjælpe med at bevare egnede levesteder for sneglen.

Hvad kan hjælpe arten?

Udover de tidligere nævnte tiltag kan man også forbedre forholdene for kildevælds vindelsnegl ved at holde de omgivende arealer fri for næringsstoftilførsel, undgå sprøjtning med insektgifte og undlade at dræne levestederne. Disse enkle handlinger kan bidrage til at bevare og beskytte denne unikke snegleart.

For mere information kan du læse Kortlægning af arter omfattet af EF-Habitatdirektivet 1997-2000. Arbejdsrapport fra DMU nr. 167 eller indberette dine fund af arter i den danske natur på Artsportalen.

Kildevælds vindelsnegl er virkelig en enestående skabning, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. – Naturbegejstret observatør

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan man kende forskel på kildevælds vindelsnegl, sumpvindelsnegl og skæv vindelsnegl baseret på sneglehusets åbning?

Kildevælds vindelsnegl har en sneglehusåbning, der er et vigtigt kendetegn for arten. Sneglehuset bliver ca. 1,7-1,9 mm højt, og forskellen på åbningen kan hjælpe med at skelne mellem arterne.

Hvor findes kildevælds vindelsnegl med sikkerhed i dag?

Kildevælds vindelsnegl findes med sikkerhed kun i Nordjylland. Fra 1900-1970 blev arten observeret på 14 forskellige lokaliteter i den nordlige del af Jylland, på Sjælland og på Bornholm. Eftersøgninger sidenhen har ikke fundet arten på disse steder.

Hvilke krav har kildevælds vindelsnegl til deres levesteder?

Kildevælds vindelsnegl trives især i kalkrige kildeområder, hvor der er høje niveauer af calcium og konstant høj fugtighed. Det er også vigtigt, at levestederne indeholder en stabil mængde førne, som er det lag af døde blade, småkviste og lignende, der ligger på jordoverfladen. Sneglene lever af at afgræsse mikrofloraen, der lever på førnen. Det er også nødvendigt, at levestederne er lysåbne og domineres af lavtvoksende star-arter, da tuerne kan yde sneglene beskyttelse mod græsning og være vigtige overvintringssteder.

Hvilke andre sneglearter kan kildevælds vindelsnegl forveksles med?

Kildevælds vindelsnegl kan forveksles med sumpvindelsnegl og skæv vindelsnegl baseret på sneglehusets åbning. Der er dog forskelle mellem åbningerne, og det er vigtigt at observere og sammenligne disse for at skelne mellem arterne.

Hvordan kan man hjælpe kildevælds vindelsneglarten?

En måde at hjælpe kildevælds vindelsneglarten på er at begrænse tilførslen af næringsstoffer til levestederne, da arten har brug for næringsfattigt vand. Tilførsel af næringsstoffer kan påvirke plantesamfundenes struktur og resultere i en vegetationsform, der er uegnet for sneglen. Derudover vil afgræsning eller slåning af levestederne om sommeren forbedre forholdene, da højtvoksende arter kan have en negativ effekt på den lavtvoksende vegetation, som er vigtig for sneglen. Det er også vigtigt at undlade at sænke vandstanden ved dræning eller grøftning for at bevare egnede levesteder for sneglen.

Hvordan kan man bidrage til at forbedre forholdene for kildevælds vindelsnegl på nuværende levesteder?

For at forbedre forholdene på nuværende levesteder kan man holde de omgivende arealer fri for næringsstoftilførsel, sprøjtning med insektgifte og dræning. Dette vil sikre, at levestederne forbliver egnede for sneglen og opretholder den nødvendige flora og fauna.

Hvor mange lokaliteter blev kildevælds vindelsnegl observeret på fra 1900-1970?

Kildevælds vindelsneglarten blev observeret på 14 lokaliteter i den nordlige del af Jylland, på Sjælland og på Bornholm i perioden fra 1900-1970.

Hvilke karaktertræk kan man bruge til at skelne mellem kildevælds vindelsnegl, sumpvindelsnegl og skæv vindelsnegl?

En vigtig måde at skelne mellem disse sneglearter er at observere sneglehusets åbning. Kildevælds vindelsnegl har en specifik åbning, der adskiller den fra sumpvindelsnegl og skæv vindelsnegl.

Hvordan kan man være med til at kortlægge kildevælds vindelsnegl og andre arter i den danske natur?

Man kan indrapportere sine observationer af kildevælds vindelsnegl og andre arter i den danske natur på artsportalen. Dette bidrager til kortlægningen af de forskellige arter og hjælper med at skabe viden om deres udbredelse og forekomst.

Hvordan er kildevælds vindelsneglarten beskyttet?

Kildevælds vindelsnegl er beskyttet i henhold til Habitatdirektivet (bilag II) og er også opført på Rødlisten. Disse foranstaltninger er indført for at beskytte og bevare arten og dens levesteder.

Andre populære artikler: Krybdyr: En omfattende guide til disse fascinerende dyrSalep-gøgeurt: En sjælden orkidé i DanmarkBynke-Ambrosie: En introduktion til denne invasive planteGrævling: Et fascinerende dyr i den danske naturRødstrubet lom: En fascinerende fugl med global udbredelseKarl Johan – spiselig rørhatGobler – En Fascinerende HavskabningSika – En oversigt over denne fascinerende hjorteartDagpåfugleøje – En Fascinerende SommerfuglJava mangust – En guide til dette fascinerende dyrDværgterne: En lille fugl med stor betydning for naturenGobler – En Fascinerende HavskabningVildæbler: En Guide til NaturelskereBjerganden: En Mellemstor DykandBrasen: Danmarks største karpefiskKrondyr – Det majestætiske dyr i de danske skoveKvalkved: En vidt udbredt busk i DanmarkVildæbler: En Guide til NaturelskereDunet gedeblad: En robust og hårdfør plante til din haveThuja – En Guide til Danmarks Nåletræ