livop.dk

Taffeland – En Dykand med Karakteristisk Udseende

Taffelanden (Aythya ferina) er en smuk fugl, der er karakteristisk med sit kastanjebrune hoved, røde øjne, sorte bryst og lyse krop. Hunnen har derimod en gråbrun fjerdragt. Dens vingefang er mellem 72 og 82 cm, og dens længde er omkring 46 cm.

Udbredelse

Hvert år, fra midten af september og frem til november, ankommer tusindvis af taffelænder til Danmark, når de er på vej til deres vinterkvarterer i Sydeuropa. Den vigtigste rastelokalitet for taffelænder i Danmark er Maribosøerne. I milde vintre overvintrer en stor del af taffelænderne her i landet. Store flokke kan igen ses i marts-april, når ænderne er på vej til deres yngleområder i eksempelvis Rusland.

Få taffelænder yngler i Danmark, og de fleste af dem findes i næringsrige småsøer og moser i Østdanmark. I Jylland er de også knyttet til beskyttede brakvandsområder.

Levevis

Taffelanden er en dykand, men den er meget alsidig med hensyn til fødevalg. Den lever af blandt andet muslinger, snegle og vandplanter, men den kan også snadre i vandoverfladen, som svømmeænder almindeligvis gør. Insektlarver udgør en stor del af føden i yngleperioden, og det er også ællingernes foretrukne fødeemne.

Uden for yngleperioden er taffelænderne ofte inaktive i dagstimerne og raster på vandet, for så om aftenen at flyve til fourageringsområderne. Det er vigtigt, at dagrastepladserne er uforstyrrede.

Vidste du…? Taffeland har ikke altid ynglet i Danmark. Omkring 1850 begyndte arten at yngle i Sverige, og i slutningen af 1800-tallet indvandrede taffeland til Danmark.

Beskyttelse og Hvordan du Kan Hjælpe

Taffelanden er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4(2), Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Den er fredet og må ikke jages uden for jagttiden.

For at hjælpe taffelanden kan man begrænse færdslen, herunder sejlads og fiskeri, på dagrastepladserne i perioden fra oktober til midten af marts.

For mere information om taffelanden, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Taffeland: En fantastisk dykand

Taffelanden er en fascinerende dykand, der findes i Danmark. Med sit karakteristiske udseende og unikke levevis er denne fugl en fornøjelse at observere. Lad os dykke ned i fakta om taffelanden.

Udseende

Taffelandhannen er let at genkende med sit kastanjebrune hoved, røde øjne, sorte bryst og lyse krop. Hunnen har derimod en gråbrun fjerdragt. Denne fugls vingefang varierer mellem 72 og 82 cm, og dens længde er cirka 46 cm.

Udbredelse

Hver år i midten af september til november ankommer tusindvis af taffelænder til Danmark, mens de er på vej til deres vinterkvarterer i Sydeuropa. Maribosøerne er en af de vigtigste rastepladser for taffelanden i Danmark. I milde vintre bliver mange taffelænder i landet og overvintrer her. I marts-april kan vi igen se store flokke, når ænderne tager afsted mod yngleområderne, for eksempel i Rusland.

I Danmark yngler kun få taffelænder, og de fleste af dem findes i næringsrige småsøer og moser på Østsjælland. I Jylland er de også knyttet til beskyttede brakvandsområder.

Levevis

Taffelanden er en dykand, der er ekstremt alsidig, når det kommer til valg af føde. Den lever af muslinger, snegle, vandplanter og kan også snappe efter insekter på vandoverfladen, som svømmeænder ofte gør. I yngleperioden udgør insektlarver en stor del af føden, og det er også ællingernes foretrukne mad.

Uden for yngleperioden er taffelænderne ofte inaktive om dagen og hviler på vandet. Om aftenen flyver de til deres fourageringsområder. Det er vigtigt, at dagrastepladserne er uforstyrrede for at bevare taffelandens levesteder.

Vidste du?

Taffelanden begyndte ikke at yngle i Danmark fra starten. Omkring 1850 begyndte den at yngle i Sverige, og i slutningen af 1800-tallet indvandrede den til Danmark.

Hvordan kan vi hjælpe taffelanden?

Vi kan hjælpe denne art ved at begrænse færdselen, såsom sejlads og fiskeri, på dagrastepladserne fra oktober til midten af marts.

Referencer:

For mere information om taffelanden, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside. Du kan også indberette observationer af taffelanden og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser en taffeland ud?

Hannen har et kastanjebrunt hoved, røde øjne, sort bryst og en lys krop. Hunnen har en gråbrun fjerdragt. Vingefanget er mellem 72 og 82 cm, og længden er omkring 46 cm.

Hvor er taffelanden udbredt?

Tusindvis af taffelænder ankommer til Danmark i midten af september og frem til november på deres vej til vinterkvartererne i Sydeuropa. Maribosøerne er den vigtigste rastelokalitet i Danmark. I milde vintre overvintrer en stor del af taffelænderne her. I marts-april kan man igen observere store flokke, når ænderne er på vej til yngleområderne, som f.eks. Rusland. I Danmark yngler kun få taffelænder, primært i næringsrige småsøer og moser i Østdanmark, men de kan også findes i beskyttede brakvandsområder i Jylland.

Hvordan lever taffelanden?

Taffelanden er en dykand, men den er meget alsidig med hensyn til fødevalg. Den lever af muslinger, snegle, vandplanter og kan også snadre i vandoverfladen som svømmeænder ofte gør. I yngleperioden udgør insektlarver en stor del af dens kost, og det er også det foretrukne fødeemne for ællingerne. Uden for yngleperioden er taffelænderne ofte inaktive om dagen og raster på vandet, flyver derefter om aftenen til fourageringsområderne. Det er vigtigt, at dagrastepladserne er uforstyrrede.

Hvordan kan man hjælpe taffelanden?

Man kan hjælpe taffelanden ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri osv.) på dagrastepladserne i perioden fra oktober til midten af marts. Dette vil reducere forstyrrelsen af arten og skabe mere fredelige omgivelser til repos og hvile.

Hvilken aktuel bestandsudvikling har taffelanden?

For at få opdateret information om den aktuelle bestandsudvikling af taffelanden kan man besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvordan blev taffelanden beskyttet?

Taffelanden er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4(2), Bonn-konventionen liste II og Bern-konventionen liste II. Artens jagttid er også specificeret, og den er fredet uden for jagttiden.

Hvornår begyndte taffelanden at yngle i Danmark?

Taffelanden begyndte at yngle i Sverige omkring 1850 og indvandrede til Danmark i slutningen af 1800-tallet.

Hvor kan man indberette fund af taffelanden i den danske natur?

Man kan indberette fund af taffelanden og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Hvad er en vigtig rastelokalitet for taffelanden i Danmark?

Maribosøerne er den vigtigste rastelokalitet for taffelanden i Danmark.

Hvilke områder i Danmark er taffelanden knyttet til?

I Danmark er taffelanden primært knyttet til næringsrige småsøer og moser i Østdanmark samt beskyttede brakvandsområder i Jylland.

Andre populære artikler: Contortafyr: Et hårdført træ med en unik tilpasningsevneCanadisk gyldenris og Sildig gyldenrisKarsporeplanter: En Guide til Flerårige UrterGulgrøn brasenføde: En sårbar vandplante i DanmarkSyren, almindeligHasselmus: En fascinerende gnaver i DanmarkSkovflåt: En omfattende guide til denne lille blodsugerØstrigsk fyr – Et stateligt træ med mange anvendelsesmulighederHøgesanger – En truet fugl i DanmarkDådyr: En Mellemstor Hjort med Unikke EgenskaberSnogen: En fascinerende slange i DanmarkDværgspidsmus: En lille og alsidig skabning i den danske naturHavterne: En fascinerende havfugl i DanmarkBenved – En populær prydbusk med farvestrålende frugterPadder: Danmarks fascinerende amfibierDet Hvide C: En Guide til DværgblåfuglenHugormen: En Guide til Danmarks Giftige SlangeHavlampret – En Fascinerende HavdyrKnopsvane: En omfattende guide til Danmarks majestætiske fuglCanadisk gyldenris og Sildig gyldenris