livop.dk

Havterne: En fascinerende havfugl i Danmark

Havterne (Sterna paradisaea) er en smuk og interessant havfugl, der er hjemmehørende i Danmark. Med sin karakteristiske udseende og unikke levevis er havterne en art, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse.

Udbredelse

I 1970 var den danske ynglebestand af havterne på omkring 5-6000 par. Siden da er bestanden svagt vokset. Havterner er registreret som ynglende i alle landsdele undtagen Bornholm. Disse trækfugle ankommer til Danmark sidst i april og flyver tilbage til deres vinterkvarterer ved Antarktis omkring starten af august.

Levevis

Havterner yngler på småøer og holme, hvor der ikke er rovpattedyr, der kan æde æg og unger. Fuglene danner kolonier, og reden er ofte placeret på den åbne sandstrand eller i sparsom og lav vegetation. Havterner lever primært af fisk, som de fanger ved styrtdykning. De kan dog også tage større vandinsekter.

Ro omkring kolonien i yngleperioden er afgørende for at sikre ynglesucces. Havternerne er kendt for at være meget aggressive fugle, der styrtdykker mod indtrængende fjender i kolonien.

Beskyttelse af havterner

Havterner er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. For at hjælpe denne art er det vigtigt at undgå at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra reden i perioden fra april til midten af juli.

Konklusion

Havterne er en fantastisk havfugl, der beriger vores natur med sin tilstedeværelse. Ved at beskytte og respektere denne art kan vi sikre dens overlevelse og bevare mangfoldigheden i vores økosystem. Læs mere om havternen og dens aktuelle bestandsudvikling på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Guide: Havternen – En fantastisk fugl i dansk natur

Havternen er en smuk fugl, kendt for sine elegante flyveevner og charmerende udseende. Den har en enestående tilstedeværelse langs den danske kystlinje og er en af ​​de mest ikoniske fuglearter i Danmark. I denne artikel vil vi udforske havternens liv og vaner samt give dig nogle interessante fakta om denne fantastiske fugl.

Udbredelse og vækst af havternens bestand

Omkring 1970 var havternen en truet art i Danmark med kun omkring 5-6000 ynglepar. Men siden da er bestanden stille og roligt vokset. Med undtagelse af Bornholm er havternen nu registreret som ynglende i alle dele af landet.

Havternens levevis

Havternen er en trækfugl, der ankommer til Danmark sidst i april og flyver tilbage til sine vinterkvarterer ved Antarktis omkring august måned. Fuglene yngler på småøer og holme, hvor der ikke findes rovdyr, der kan true deres æg og unger. De danner kolonier og bygger deres reder på åbne sandstrande eller i lav vegetation.

De lever primært af fisk, som de fanger ved at styrtdykke ned i vandet. Men havternen spiser også større vandinsekter. Ro omkring kolonien i yngleperioden er afgørende for at sikre en succesfuld ynglesæson.

Vidste du …?

  • Både havternen og fjordternen er meget aggressive fugle og styrtdykker mod fjender, der truer kolonien.
  • Du kan indberette dine observationer af havternen på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Havternens beskyttelse og hvordan du kan hjælpe

Havternen er en beskyttet art i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II.

For at beskytte havternen kan du hjælpe ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra reden i perioden fra april til midten af juli. Dette sikrer, at fuglene ikke bliver forstyrret under yngletiden og øger deres chancer for en succesfuld ynglesæson.

Så næste gang du besøger den danske kyst, kan du nyde synet af havternen og værdsætte dens unikke egenskaber. Med den rigtige beskyttelse og vores dedikation, kan vi sikre, at havternen fortsat trives i vores smukke danske natur.

Danske dyr, der minder om Havterner

Havterne (Sterna paradisaea) er en smuk og fascinerende fugl, der yngler i Danmark. Der er dog også andre dyr i vores danske natur, der minder om havterner i deres udseende eller levevis. Her er nogle af dem:

1. Fjordterne (Sterna hirundo)

Fjordterne er en tæt beslægtet art med havterne og kan nemt forveksles med denne. Den har en lignende udstrækning og er også en trækfugl, der ankommer til Danmark omkring april og flyver tilbage til deres vinterpladser omkring august. Fjordterne yngler også i kolonier og søger efter lignende levesteder som havterner – små øer og holme uden rovpattedyr.

2. Sildemåge (Larus canus)

En anden fugl, der er relativt lignende i udseende til havterner, er sildemågen. Selvom sildemåger ikke er trækfugle som havterner, kan de ofte ses ved kysten og på småøer i Danmark. De bruger også åbne sandstrande til at bygge deres reder, og de lever af fisk og insekter ligesom havterner.

3. Toppet lappedykker (Podiceps cristatus)

Mens toppet lappedykker ikke er en fugl, kan dens udseende minde om havterner i visse aspekter. Den har en lang hals og en spids næbform, der kan minde om havternernes karakteristiske udseende. Den lever i ferskvandssøer og yngler på småøer eller i sivtæpper. Toppet lappedykker spiser fisk og andre smådyr, som den fanger ved dykning.

4. Søkonge (Mergus merganser)

Søkongen er en smuk fugl, der kan minde om havterner i sin form og farve. Den findes i Danmark omkring søer og langs kystområder. Søkongerne er dykkende fugle, der jager fisk under vandet. De yngler i træernes hulrum eller i specielle fuglekasser nær vandet.

Dette er blot nogle eksempler på dyr, der minder om havterner i forskellige aspekter. Danmark har en rig natur med mange smukke og spændende dyr, der er værd at udforske!

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan var havternebestanden i Danmark omkring 1970 og hvordan har den udviklet sig siden da?

Omkring 1970 var den danske ynglebestand af havterner på omkring 5-6000 par. Siden da er bestanden gået svagt frem.

Hvor er havternerne registreret som ynglende i Danmark?

Med undtagelse af Bornholm er havternerne registreret som ynglende i alle landsdele i Danmark.

Hvornår ankommer havternerne til Danmark, og hvornår flyver de tilbage til deres vinterkvarterer ved Antarktis?

Havternerne ankommer til Danmark sidst i april og flyver tilbage til deres vinterkvarterer ved Antarktis omkring starten af august.

Hvor yngler havternerne, og hvorfor vælger de disse steder?

Havternerne yngler på småøer og holme, hvor der ikke er rovpattedyr, der kan æde æg og unger. De vælger disse steder, fordi det giver dem en sikker yngleplads.

Hvad spiser havternerne hovedsageligt, og hvordan fanger de deres føde?

Havternerne spiser hovedsageligt fisk, som de fanger ved styrtdykning. De kan dog også indtage større vandinsekter.

Hvorfor er ro omkring kolonien i yngleperioden vigtig for havternernes ynglesucces?

Ro omkring kolonien i yngleperioden er vigtig for at sikre havternernes ynglesucces, da forstyrrelser kan føre til forlade æggene eller reden, hvilket kan resultere i færre unger.

Hvilke træk viser havternerne, når de forsvarer deres koloni mod indtrængende fjender?

Både havternerne og fjordternerne er meget aggressive fugle, der styrtdykker mod indtrængende fjender i kolonien for at forsvare den.

Hvordan er havternen beskyttet ifølge danske og internationale konventioner?

Havternen er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II.

Hvordan kan man hjælpe havternen?

Man kan hjælpe havternen ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra reden i perioden mellem april og midten af juli. Dette bidrager til at sikre ynglesucces og beskyttelse af arten.

Hvor kan man finde mere information om havternen og dens aktuelle bestandsudvikling?

Man kan finde mere information om havternen og dens aktuelle bestandsudvikling på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Andre populære artikler: Tåre-akacie: En Hurtigt Voksende Busk med Invasiv PotentialeGråt egern: Et introduceret dyr i DanmarkIris: En Stor Sommerfugl i DanmarkVandflagermus: En almindelig og fascinerende dansk dyreartStor regnspove: En fascinerende fugl i DanmarkBjerg-ulvefod: En sjælden og forsvunden plante i DanmarkFjeldribs – En alsidig og robust busk til danske landskaberPurpursnegl: En Fascinerende Skabning i Vest- og NordjyllandHæg, almindelig – En omfattende guide til denne fascinerende planteBlå kærhøg: En sjælden og fascinerende fugl i DanmarkBlisgås: En Fascinerende Fugl med Enestående KendetegnToppet skallesluger: En guide til denne fascinerende fuglMarkpiber: En truet ynglefugl i DanmarkMirabel – En lille og velsmagende frugtNatlyssværmer – En fascinerende aftenflyverSyren, almindeligLaks: En guide til denne fascinerende fiskElm: Et oversigt over et ikonisk træ i DanmarkLandsvalen: En smuk og elegant fugl, der varsler sommerens kommeStrandtudse: En sjælden og fascinerende tudseart