livop.dk

Benved – En populær prydbusk med farvestrålende frugter

Benved (Euonymus europaeus) er en almindelig busk i Danmark, der er kendt for sine farvestrålende frugter og smukke høstfarver. Denne artikel vil give dig en omfattende og indsigtsfuld guide til benved, herunder dens udbredelse, udseende, voksested og anvendelse.

Udbredelse

Benved er udbredt i det meste af Europa, fra Nordspanien og Sicilien i syd til det sydlige Skandinavien, fra Irland i vest til Litauen og Kaukasus i øst. I Danmark er arten almindeligst i den sydlige og østlige del af landet. Den foretrækker en kalkrig jord og kan findes i skovbryn, hegn og lysåbne skove af eg og ask.

Udseende

Benved vokser typisk som en mindre busk på 3-6 meter, men kan også vokse til et mindre træ på op til 10 meter. Grenene er modsatte, og vækstformen er åben. Unge grene har firkantede, lyse bark. Bladene er elliptiske med fint savtakket rand og måler 3-8 cm i længden. Blomsterne er små, grønlige og uanseelige, og blomstringen finder sted i maj-juni. Frugterne er kødede orange kapsler med hængende frø, der modnes i oktober-november.

Voksested

Benved trives bedst på næringsrig jord og er særligt hyppig på kalkrig moræneler og kridt. Den tåler lidt fugt og vind. Benved kan spredes let af fugle og forekommer som pioner-busk i det meste af landet. Den kan tåle stærk beskæring og kan formodentlig formeres ved stiklinger.

Anvendelse

Benved er en populær prydbusk på grund af sine farvestrålende frugter og smukke høstfarver. Den tiltrækker bærædende fugle som solsort og sjagger. De nye skud er eftertragtede af hjortevildt. Benved-træet er meget hårdt og blev tidligere brugt til dreje- og husflidsarbejde. Det er vigtigt at bemærke, at bærrene (frøene) og andre plantedele er meget giftige og bør undgås, hvor børn færdes almindeligt, f.eks. i parker. Benved har tidligere været frarådet i læhegn på grund af dens værtskab med bedebladlus, men dette anses ikke længere for at være et problem.

Vidste du…?

Benved har fået sit navn efter den hårde, hvide ved, som træet producerer.

For mere information om benved og for at indberette dine fund af arter i den danske natur, kan du besøge Artsportalen.

Med denne guide håber vi, at du har fået en dybere forståelse af benved og dens mange egenskaber. Benved er en smuk og populær busk, der kan tilføje farve og liv til enhver have eller landskab.

Alt, hvad du behøver at vide om Benved

Benved er en almindelig busk, der findes i det meste af Europa, herunder i Danmark. Denne artikel vil give dig omfattende oplysninger om benveden og byde på sjove fakta om denne fascinerende plante.

Udbredelse og vækst

Benved er udbredt i det meste af Europa, fra Nordspanien og Sicilien i syd til det sydlige Skandinavien og fra Irland i vest til Litauen og Kaukasus i øst. I Danmark er benveden almindeligst i den sydlige og østlige del af landet, hvor jordbundsforholdene er kalkrige.

Benveden vokser som regel som en mindre busk på 3-6 meter, men den kan også vokse til et mindre træ på op til 10 meter. Grenene er modsatte, og vækstformen er åben. Bladene er elliptiske med fint savtakkede kanter, og blomsterne er små, grønlige og ubetydelige. Blomstringen finder sted om forsommeren, fra maj til juni.

Anvendelse og egenskaber

Benveden er populær som prydbusk på grund af dens farvestrålende frugter og smukke høstfarver. Den tiltrækker også bærædende fugle som solsorte og sjaggere. Benvedens træ er meget hårdt og blev tidligere brugt til dreje- og husflidsarbejde.

Det er vigtigt at bemærke, at benvedens bær og andre plantedele er meget giftige og bør undgås i områder, hvor børn færdes. På trods af dens popularitet og udbredelse har benvedens giftighed og dens værtskifte med bedebladlus tidligere skabt bekymring. Dog anses disse problemer ikke længere for at være alvorlige.

Sjove fakta om benved

  • Benveden har fået sit navn efter den hårde, hvide ved, som dens træ er kendt for.
  • Benveden kan formeres ved stiklinger og spredes også let af fugle.
  • Denne busk tåler stærk beskæring og kan derfor formes til forskellige former og størrelser i haven.
  • Benvedens frugter modnes i oktober-november og er kødede orange kapsler med hængende frø.

Benveden er en smuk og alsidig busk, der tilføjer farve og liv til enhver have. Jeg er altid imponeret over dens høstfarver og dens evne til at tiltrække fugle.

Disse sjove fakta og oplysninger om benveden giver dig et godt indblik i denne interessante plante og dens betydning i naturen. Hvis du støder på benveden i naturen, kan du også indberette dine fund på artsportalen for at bidrage til vores viden om denne plante.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor er benved udbredt i Europa?

Benved er udbredt i det meste af Europa, fra Nordspanien og Sicilien i syd til det sydlige Skandinavien, fra Irland i vest til Litauen og Kaukasus i øst.

Hvor er benved almindeligst i Danmark?

I Danmark er benved almindeligst i den sydlige og østlige del af landet. Der findes bestande op til Mariager fjord og over til Daugbjerg og ude på Djurslands østkyst.

Hvad er jordbundsforholdene benved foretrækker?

Benved foretrækker en kalkrig jord, og dens udbredelse i Danmark synes at være betinget af disse jordbundsforhold.

Hvordan ser benved ud?

Benved gror oftest som en mindre busk på 3-6 m, men kan nogle gange vokse til et mindre træ på op til 10 m. Grenene er modsatte, og vækstformen er åben. Unge grene har en firkantet form med lys bark. Knopperne er modsatte, smalle og grønlige. Bladene er elliptiske med en fin savtakket rand og måler 3-8 cm i længden.

Hvornår blomstrer benved?

Blomstringen finder sted i forsommeren, primært i maj og juni. Blomsterne er små, grønlige og uanseelige.

Hvilken farve har benvedens frugter?

Benvedens frugter er kødede orange kapsler med hængende frø. Frøene er omgivet af en orange, kødet aril. Frugterne modnes i oktober-november.

Hvor forekommer benved naturligt?

Benved vokser naturligt spredt i skovbryn, hegn og lysåbne skove af eg og ask. Den trives bedst på god næringsrig jord og er specielt hyppig på kalkrig moræneler og kridt. Der er nogle få registreringer i Vendsyssel og vest for israndslinjen, hvor benved vokser ved kridtgrave, mergelgrave og enkelte skove med god muldbund.

Hvilke fugle tiltrækker benved?

Benved er en populær prydbusk på grund af de farvestrålende frugter og smukke høstfarver. Busken tiltrækker bærædende fugle som solsort og sjagger. De nye skud er også eftertragtede af hjortevildt.

Hvad blev benved tidligere brugt til?

Benvedens træ er meget hårdt og blev tidligere brugt til dreje- og husflidsarbejde.

Er benved giftig?

Ja, både bær (frø) og andre plantedele af benved er meget giftige og bør undgås, hvor børn færdes almindeligt, f.eks. i parker.

Andre populære artikler: Krybdyr: En omfattende guide til disse fascinerende dyrLøgfrøen: En sjælden og fascinerende padde i DanmarkAlt om Admiralen: En smuk sommerfugl i den danske naturMarkmus: En almindelig og talrig art i DanmarkCanadisk gyldenris og Sildig gyldenrisEnkelt Månerude: En sjælden bregne i DanmarkAgerhøne: En kompakt og charmerende hønsefuglSkovmårenKrondyr – Det majestætiske dyr i de danske skoveLækatten (hermelin): Et fascinerende dyr i det danske landskabHvidgul skovlilje: En sjælden orkidé i DanmarkRørhøg: En truet fugleart i DanmarkIberisk skovsnegl: En omfattende guide til denne fascinerende skabningÆblerose: En Dansk NaturperleStær: En Almindelig Fugl i DanmarkMnemosyne: En sjælden sommerfugl på tilbagegang i DanmarkSnehvid fluesvamp: En giftig og farlig svamp i den danske naturRogers furehætte: En sjælden og fascinerende mosart i DanmarkBrasen: Danmarks største karpefiskÆdelgran: En omfattende guide til denne majestætiske træart