livop.dk

Padder: Danmarks fascinerende amfibier

Padder er en gruppe af fascinerende dyr, der tilhører klassen Amphibia. I Danmark findes der i alt 14 forskellige arter af padder, der kan opdeles i to grupper: salamandre og frøer/tudser. Lad os dykke ned i verdenen af padder og udforske deres unikke egenskaber og livsstil.

Alle padder

Padder er exotherme hvirveldyr, hvilket betyder, at deres kropstemperatur svinger i takt med omgivelserne. De er kun aktive, når deres kropstemperatur når en vis grænse, og om vinteren går de i dvale i Danmark.

Padderne har i deres bygning og fysiologi træk, der viser tilpasning til overgangen fra vandlivet til landlivet. I modsætning til deres nærmeste slægtninge, krybdyrene, har de ikke skæl, og deres æg har ikke en hård skal til at beskytte mod udtørring.

Forplantning og opvækst af larver/haletudser foregår oftest i vand, mens de voksne dyr tilbringer størstedelen af deres tid på land efter en forvandling (metamorfose). Under metamorfosen ændres gællerespirationen til lungerespiration, dele af karsystemet omformes, overhuden forhorner for at nedsætte udtørring, men stadig tillade hudåndedræt, to par ben udvikles, og bevægelsesmåden ændres radikalt. Metamorfosen styres af hormonet thyroxin fra skjoldbruskkirtlen og indtræder hos alle danske padder.

Frøer og tudser

Frøer og tudser udgør en af de tre grupper af padder. De danske frøer og tudser lægger typisk deres æg i forskellige vandhuller, søer, moser og andre oversvømmede områder i løbet af april og maj. De små haletudser udvikler sig gradvist til frøer og tudser og forlader deres vandhul for at udforske verden. Denne overgang kan dog forsinkes, hvis foråret har været meget koldt.

I slutningen af juni og i juli måned kan man opleve en eksplosion af minifrøer, når alle frøer og tudser går op på land på samme tid. De befinder sig i vandkanten eller i græsset omkring vandhullet i ugerne efter. Det er vigtigt at være forsigtig og undgå at forstyrre eller stresse de små unger. Hold også øje med, hvor du træder, da de små unger nemt kan overses.

De vandhuller, hvor frøer oftest yngler, har rent vand, er lysåbne og har en lavvandet bred kant med undervegetation. Disse vandhuller skal være fri for fisk. Det er vigtigt, at de findes i områder, hvor der er tilstrækkelig med føde og skjulesteder for de voksne padder.

Salamandre

En anden gruppe af padder er salamandre. Salamandre er fascinerende dyr med en slank krop og lange haler. De er ofte knyttet til skove og foretrækker fugtige områder. I Danmark findes der to arter af salamandre: bergsalamander og lille vandsalamander.

Salamandre er mest aktive om natten og lever af smådyr som insekter og orme. De er gode svømmere og kan også bevæge sig på land.

Mere om padder

Padder er en mangfoldig gruppe af dyr, der findes over hele verden. Der er omkring 5.000 beskrevne paddearter globalt. Disse fascinerende amfibier har tilpasset sig livet både i vand og på land og spiller en vigtig rolle i økosystemet.

Udforsk den vidunderlige verden af padder og lær mere om deres unikke egenskaber og adfærd. Padder er en vigtig del af vores natur og fortjener vores opmærksomhed og beundring.

Padder i Danmark: En Guide til Ormepadder, Halepadder og Springpadder

Padder er fascinerende dyr, der tilhører klassen Amphibia. Denne gruppe omfatter tre undergrupper: ormepadder, halepadder (salamandre) og springpadder (frøer og tudser). I Danmark findes der 14 hjemmehørende arter af padder, der kan opdeles i to grupper: salamandre samt frøer og tudser.

Alle padder

Padder er exotherme hvirveldyr, hvilket betyder, at deres kropstemperatur varierer afhængigt af omgivelserne. De er kun aktive, når deres kropstemperatur når en vis grænse. Om vinteren går padderne i dvale i Danmark. Padderne har fysiske træk, der viser tilpasning fra vandliv til landliv. De har ikke skæl, som deres nærmeste slægtninge, krybdyrene, og deres æg har ikke en hård skal til at beskytte mod udtørring.

Frøer og tudser

Frøer og tudser er de mest kendte og almindelige padder. Deres forplantning og larvernes opvækst foregår typisk i vand, mens de voksne dyr tilbringer størstedelen af deres tid på land efter metamorfosen. Metamorfosen er en forvandling, hvor gællerespiration skifter til lungerespiration, karsystemet ændres, overhuden forhornes og tillader stadig hudåndedræt, benene udvikles, og bevægelsesmåden ændres radikalt. Hormonet thyroxin fra skjoldbruskkirtlen styrer metamorfosen, og det sker hos alle danske padder.

Hjemmehørende arter af padder i Danmark

 • Bergsalamander
 • Butsnudet frø
 • Grønbroget tudse
 • Grøn frø
 • Klokkefrø
 • Lille vandsalamander
 • Latterfrø
 • Løgfrø
 • Løvfrø
 • Skrubtudse
 • Stor vandsalamander
 • Spidssnudet frø
 • Springfrø
 • Strandtudse

Små frøer – fra vand til land

I løbet af april og maj lægger danske frøer og tudser deres æg i forskellige vandhuller, søer, moser og oversvømmede områder. De små haletudser er på vej til at blive til små frøer og tudser og er snart klar til at forlade deres vandhul og udforske verden. Dette sker typisk i slutningen af juni og juli måned. Udviklingen fra æg til haletudse til frø afhænger af både vandets og luftens temperatur, så landgangen kan forsinkes, hvis foråret har været meget koldt.

Det kan være en eksplosion af minifrøer, man oplever på dette tidspunkt, hvor alle frøer og tudser går op på land samtidigt. De opholder sig ved vandkanten eller i græsset omkring vandhullet i ugerne efter. Det er vigtigt at være forsigtig, så de små unger ikke bliver forstyrret eller stressede. Hold også øje med, hvor du træder, da det kan være let at overse de små unger.

Frøer og tudser yngler typisk i vandhuller med rent vand, der er lysåbne og har en lavvandet bred kant med undervegetation. Det er vigtigt, at disse vandhuller findes i områder uden fisk.

Nu ved du mere om padder i Danmark. Disse fascinerende dyr har tilpasset sig livet både i vand og på land og er en vigtig del af vores økosystem. Næste gang du ser en padde, vil du forhåbentlig værdsætte den lidt mere!

Danske dyr, der minder om padder

Padder udgør klassen Amphibia, der omfatter tre grupper: Ormepadder, halepadder (salamandre) og springpadder (frøer og tudser). Danmark er hjemsted for i alt 14 arter af padder, der kan opdeles i to grupper: Salamandre samt frøer og tudser. Her vil vi præsentere nogle af de danske dyr, der minder om padder.

Frøer og tudser: en farverig gruppe

Frøer og tudser udgør den største gruppe af padder i Danmark. De findes i forskellige former, størrelser og farver og har tilpasset sig både livet i vand og på land.

Grøn frø (Rana esculenta)

Grøn frø er en af de mest kendte og udbredte arter af frøer i Danmark. Som navnet antyder, er de grønne med pletter på kroppen. De kan blive op til 8 cm lange og lever i ferskvandshabitater som søer, moser og vandhuller.

Butsnudet frø (Bufo bufo)

Butsnudet frø er en af de største tudsearter i Danmark. De kan blive op til 15 cm lange og har en karakteristisk buttet snude. De lever på land og kommer kun til vandet for at yngle og lægge deres æg.

Salamandre: en hemmelig gruppe

Salamandre er en mindre kendt gruppe af padder i Danmark. De har en slank og langstrakt krop med fire ben og en flot tegning på huden.

Bergsalamander (Salamandra salamandra)

Bergsalamander er en af de mest spektakulære og sjældne salamandre i Danmark. De har en sort hud med gule pletter og kan blive op til 15 cm lange. De lever i skovområder og foretrækker fugtige miljøer.

Lille vandsalamander (Lissotriton vulgaris)

Lille vandsalamander er en almindelig art af salamandre i Danmark. De har en brun eller grøn farve og lever primært i vandhuller, søer og vandløb. De er kendt for deres evne til at regenerere mistede lemmer.

Mere om padder

Padder er exotherme hvirveldyr, hvilket betyder, at deres kropstemperatur svinger med omgivelserne. De er kun aktive, når deres kropstemperatur kommer over en vis grænse, og de går i dvale om vinteren.

Padderne har i deres bygning og fysiologi træk, der viser tilpasning til overgangen fra vandlivet til landlivet. De har ikke skæl som deres nærmeste slægtninge, krybdyrene, og deres æg har ikke en beskyttende skal, der forhindrer udtørring. Forplantningen og larvernes/haletudsernes opvækst foregår oftest i vand.

Der findes i alt 14 hjemmehørende arter af padder i Danmark, herunder salamandre, frøer og tudser.

Små frøer – fra vand til land

De danske frøer og tudser lægger typisk deres æg i vandhuller, søer og moser i april og maj. De små haletudser udvikler sig til frøer og tudser og forlader deres vandhul for at vandre ud i verden.

I slutningen af juni og i juli måned kan man opleve en eksplosion af små frøer og tudser, der går op på land samtidig. Disse små unger befinder sig i vandkanten eller i græsset omkring vandhullet i ugerne efter. Vær forsigtig, så du ikke forstyrrer eller stresser dem, og hold øje med, hvor du træder, da de små unger kan være svære at få øje på.

De vandhuller, hvor frøer yngler, skal have rent vand, være lysåbne og have en lavvandet bred kant med undervegetation og må ikke have fisk.

Padder er fascinerende skabninger, der har tilpasset sig både vand- og landmiljøer. Udforsk vores danske padder og oplev den rige biodiversitet, som de er en del af.

Andre populære artikler: Tyndakset gøgeurt: En sjælden og duftende orkidéÆskulapsnog – En uddød slangeart i DanmarkRødbuget egern: En introduktion til denne spændende artGul Gyvelkvæler: En sjælden og fascinerende snylteplantePastinak: En Grov og Gulliggrøn SkærmplanteSædgås: En fascinerende trækfuglKaskelot – Verdens største tandhvalSortstrubet lom: En guide til denne fascinerende fuglLandsvalen: En smuk og elegant fugl, der varsler sommerens kommeStrandhjejle: En Trækfugl på Danmarks KysterMuldvarpen: Et unikt dansk pattedyrBlåbær: En Guide til Dette Lille DværgbuskdyrHorndrager: En sjælden orkidé på Møns KlintHavlit: En karakteristisk dykandIris: En Stor Sommerfugl i DanmarkSpringfrø: En elegant og hoppende frø i det danske dyrelivDunet gedeblad: En robust og hårdfør plante til din haveHvidtjørn: En guide til denne smukke og nyttige planteHasselmus: En fascinerende gnaver i DanmarkSyren, almindelig