livop.dk

Guide til Flueblomst: En lille orkidé med insektlignende blomster

Flueblomst (Ophrys insectifera) er en lille orkidé, der kan blive op til 30 cm høj. Den skiller sig ud med sine små blomster, der ligner insekter. I Danmark findes den kun i én skov på Midtsjælland, hvor den trives bedst i lysninger i løvskove med kalkholdig jord.

Udbredelse

Flueblomst er en sjælden plante i Danmark og findes kun ét sted – i Allindelille Fredsskov på Midtsjælland. Tidligere var den truet af tilgroning, men efter ændring af skovens forvaltning i 2009 er bestanden nu i fremgang. I 2014 blev der talt over 200 blomstrende individer.

Udseende

Flueblomst er en lille orkidé, der bliver mellem 15-30 cm høj. Den har fået sit navn på grund af sine blomster, der ligner insekter. Det særlige kendetegn ved blomsten er dens brune læbe med en blå plet. Flueblomst blomstrer i juni og er en smuk og unik plante at opleve.

Levevis

Flueblomst trives bedst i skovlysninger med fugtig bund og kalkholdig jord. Blomsten har udviklet en duft, der tiltrækker hanner af gravehvepse. Disse hanner narres af duften og kravler ind i blomsterne, hvor de udfører parringsbevægelser. På den måde afsætter blomsten sit blomsterstøv, også kendt som støvkøller, på hvepsens hoved. Når hvepsen senere besøger andre Flueblomster, bliver støvet overført og planten bestøves.

Trusler

Flueblomst er desværre udsat for flere trusler i Danmark. Disse inkluderer jordbearbejdning, tilgroning af lysåbne skovtyper, jagt og indsamling, kvælstofdeposition og rekreative aktiviteter. På grund af disse trusler er Flueblomst blevet klassificeret som kritisk truet på Den Danske Rødliste 2019.

Beskyttelse af Flueblomst

For at bevare Flueblomsten er den fredet i Danmark. Det betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Arten er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag B, der yder yderligere beskyttelse og kontrol af dens handel og transport.

Hvis du støder på Flueblomst eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen for at bidrage til overvågning og beskyttelse af vores biodiversitet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Flueblomst for en plante?

Flueblomst er en lille orkidé, der bliver op til 30 cm høj. Den har små blomster, der ligner insekter. Planten kendes fra andre orkidéer på grund af dens brunlige læbe med en blå plet. Den blomstrer i juni og findes kun i én skov i Danmark, Allindelille Fredsskov på Midtsjælland.

Hvor findes Flueblomst i Danmark?

Flueblomst findes kun i én skov i Danmark, nemlig Allindelille Fredsskov på Midtsjælland. Den vokser i lysninger i løvskove, hvor der er kalk i jorden.

Hvad er Flueblomsts udbredelse i Danmark?

Flueblomst findes kun ét sted i Danmark, nemlig i Allindelille Fredsskov på Midtsjælland. Tidligere var den meget presset af tilgroning, men siden ændringen af områdets forvaltning i 2009 er bestanden nu i fremgang. I 2014 blev der talt over 200 blomstrende individer.

Hvad er Flueblomsts udseende?

Flueblomst er en lille orkidé, der typisk bliver mellem 15-30 cm høj. Den har små blomster, der ligner insekter. Planten adskiller sig fra andre orkidéer ved at have en brun læbe med en blå plet. Den blomstrer i juni.

Hvordan lever Flueblomst?

Flueblomst lever i skovlysninger med fugtig bund og kalkholdig jord. Blomsten dufter som hunner af gravehvepse, hvilket tiltrækker hannerne. Hannerne narres af duften og kravler ind i blomsterne, hvor de udfører parringsbevægelser. På denne måde afsætter blomsten sit blomsterstøv, også kendt som støvkøller, på hvepsens hoved. Når hvepsen derefter besøger andre Flueblomster, afsættes støvet og planten bestøves.

Hvad truer Flueblomst?

Flueblomst trues af flere faktorer, herunder jordbearbejdning, tilgroning af lysåbne skovtyper, jagt og indsamling, kvælstofdeposition og rekreative aktiviteter. Disse faktorer har medført, at Flueblomst er listet som kritisk truet på Den Danske Rødliste 2019.

Hvordan er Flueblomst beskyttet?

Flueblomst er blevet fredet i Danmark. Det betyder, at den ikke må plukkes, graves op, indsamles eller ødelægges. Udover fredningen er Flueblomst også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen på liste II/bilag B, hvilket yder yderligere beskyttelse.

Hvad er CITES/Washingtonkonventionen?

CITES står for Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Washingtonkonventionen er en international aftale, der har til formål at beskytte truede plante- og dyrearter mod overudnyttelse på grund af international handel. Flueblomst er omfattet af denne konvention og er derfor beskyttet mod ulovlig handel.

Hvilken status har Flueblomst på Den Danske Rødliste?

På Den Danske Rødliste 2019 er Flueblomst kategoriseret som kritisk truet. Dette viser, at arten er i stor fare for at uddø i Danmark.

Hvad kan vi gøre for at beskytte Flueblomst?

For at beskytte Flueblomst kan vi undlade at ødelægge dens levesteder ved at undgå jordbearbejdning og tilgroning af lysåbne skovtyper. Desuden er det vigtigt at respektere fredningen og reglerne om ikke at plukke, grave op eller indsamle Flueblomst. Endelig kan vi mindske kvælstofdeposition og være opmærksomme på vores rekreative aktiviteter, så de ikke skader Flueblomstens levesteder.

Andre populære artikler: Vildæbler: En Guide til NaturelskereSkovmus: En almindelig og fascinerende gnaver i DanmarkSkestork – En sjælden og beskyttet fugl i DanmarkStrandhjejle: En Trækfugl på Danmarks KysterSvampe: En nærmere slægtning til dyr end planterRøllike-gyvelkvæler: En sjælden plante i DanmarkSlåen: En omfattende guide til denne danske dyreartSortstrubet lom: En guide til denne fascinerende fuglHindbær: En lækker og velsmagende bærbuskVandrefalk: En majestætisk fugl, der vender tilbage til DanmarkGråt egern: Et introduceret dyr i DanmarkLille regnspove: En fascinerende trækfuglSværd-skovlilje: En sjælden orkidé i DanmarkLille vandsalamanderInsekter: Naturens små vidundereGrenet Edderkopurt: En sjælden og sårbar blomst på SjællandThuja – En Guide til Danmarks NåletræHimmelblå Lungeurt: En truet plante i DanmarkSkotsk Lostilk: En sjælden og duftende plante langs kysten i ThyKæmpe salvinia: En frit flydende vandbregne