livop.dk

Gråt egern: Et introduceret dyr i Danmark

Gråt egern, også kendt som Sciurus carolinensis, minder om det danske røde egern, men er noget større. Oprindeligt stammer det grå egern fra Nordamerika, men det findes i dag også i flere europæiske lande. Lad os dykke ned i udseendet og adfærden hos dette interessante dyr.

Udseende og adfærd

Det grå egern har som regel en grå pels, men der er mange variationer i pelsfarven, herunder sorte, brune og albinofarvede grå egern. Egernet har en hvid underside og en stor busket hale. Det måler omkring 23-30 centimeter i kropslængde og har en hale på cirka 19-25 centimeter. Et voksent gråt egern vejer omkring et halvt kilo. Hunnerne bliver kønsmodne, når de er omkring et år gamle, og de kan føde to kuld unger om året, med to til fire unger i hvert kuld. Det grå egern lever primært i skove og parker, men trives også i landbrugsområder og private haver, hvor de gerne søger føde på fuglefoderbrætter.

Derfor er arten uønsket

Det grå egern kan udgøre en trussel mod fuglelivet i Danmark, da det både konkurrerer med fugle om redepladser og æder både fugleæg og unger. Derudover kan det grå egern også udkonkurrere det danske røde egern, da det formerer sig hurtigere og får flere unger i hvert kuld samt flere kuld generelt. Det grå egern er også bedre til at sprede sig i løvfældende skove end det røde egern. Desuden kan det grå egern være bærer af koppevirus (SPQV), som er dødelig for det røde egern. Hvis det grå egern etablerer sig i Danmark, kan det også medføre problemer i skovene, da det grå egern kan skade træerne ved at rive barken af, hvilket kan føre til svampe- og insektangreb. Dette forringer træernes kvalitet og ændrer artssammensætningen i skovene.

Forvekslingsmuligheder

Det grå egern kan forveksles med det røde egern, vi kender i Danmark. Det grå egern er dog væsentlig større og har små afrundede ører uden den karakteristiske hårdusk, som det røde egern har. Det grå egern opholder sig også mere på jorden, mens det røde egern foretrækker at være i træerne. Endvidere er det grå egern mindre sky over for mennesker end det røde egern.

Er arten i Danmark?

Det grå egern findes ikke naturligt i Danmark eller vores nærmeste nabolande, men det er udbredt i både England og Italien. Der er dog risiko for, at det grå egern kan sprede sig til Danmark, hvis private importerer det som kæledyr eller hvis egern undslipper fra dyrehandlere og zoologiske haver.

For mere information om invasive arter og hvordan du kan indberette fund af arter i den danske natur, kan du besøge Artsportalen.

Gråt egern: Et spændende dyr med mange facetter

Gråt egern, også kendt som Sciurus carolinensis, ligner det danske røde egern, men det grå egern er faktisk en smule større. Oprindeligt stammer det grå egern fra Nordamerika, men det kan i dag findes i flere europæiske lande. Dette dyr er både fascinerende og varieret, både hvad angår udseende og adfærd.

Udseende og adfærd

Det grå egern har typisk en grå pels, men der findes mange variationer i farven. Der er eksempler på både sorte, brune og albinofarvede grå egern. Hvad der kendetegner dette dyr er dets hvide underside og store, buskede hale. Et voksent gråt egern vejer omkring et halvt kilo og har en kropslængde på 23-30 centimeter samt en halen på cirka 19-25 centimeter.

Hunnerne bliver kønsmodne, når de er omkring et år gamle, og de kan få to kuld unger om året med mellem to og fire unger i hvert kuld. Det grå egern trives primært i skove og parker, men de kan også findes i landbrugsområder og private haver, hvor de ofte leder efter føde på fuglefoderbrætter.

Uønsket art og dens konsekvenser

Det grå egern udgør en trussel mod fuglelivet i Danmark, da det konkurrerer med fuglene om både redepladser, æg og unger. Derudover kan det grå egern også udkonkurrere det danske røde egern, da det formerer sig hurtigere og får flere unger i hvert kuld samt flere kuld generelt. Det grå egern er også bedre til at sprede sig i løvfældende skove end det røde egern. Desuden er det grå egern også en potentiel bærer af en koppevirus (SPQV), som er dødelig for det røde egern. Hvis det grå egern fandt vej til Danmark, kunne det også forårsage problemer i skovene, da det kan skade træerne ved at rive bark af, hvilket kan resultere i svampe- og insektangreb samt ændringer i skovens biodiversitet og træernes kvalitet.

Forvekslingsmuligheder med det røde egern

Det grå egern kan let forveksles med det røde egern, som vi kender i Danmark. Men det grå egern er betydeligt større og har små, afrundede ører uden hårdusken, som det røde egern har. Det grå egern tilbringer også mere tid på jorden, mens det røde egern foretrækker at være i træerne. Endelig er det grå egern også mindre sky over for mennesker end det røde egern.

Er det grå egern i Danmark?

Det grå egern findes ikke i Danmark eller vores nærmeste nabolande, men det kan findes i store mængder i både England og Italien. Hvis det grå egern skal finde vej til Danmark, kan det ske ved, at private personer importerer dem som kæledyr, eller hvis egernet undslipper fra dyrehandlere og zoologiske haver.

Hvis du er interesseret i at indberette fund af arter i den danske natur, kan du gøre det på artsportalen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er forskellen mellem det grå egern og det danske røde egern?

Det grå egern er større end det danske røde egern og har forskellige farvevariationer i pelsen. Det grå egern har også en hvid underside og en stor busket hale.

Hvor findes det grå egern oprindeligt?

Det grå egern stammer oprindeligt fra Nordamerika.

Hvilke lande findes det grå egern i dag i Europa?

Det grå egern findes i flere europæiske lande, herunder England og Italien.

Hvordan er den typiske adfærd for det grå egern?

Det grå egern lever primært i skove og parker, men kan også trives i landbrugsområder og private haver. Det søger ofte føde på fuglefoderbrætter. Hunnerne er kønsmodne efter cirka et år og kan have op til to kuld unger om året med to til fire unger i hvert kuld.

Hvorfor er det grå egern uønsket i Danmark?

Det grå egern kan skade fuglelivet i Danmark, da det konkurrerer med fugle om redepladser og æder både fugleæg og unger. Det grå egern kan også udkonkurrere det danske røde egern, da det formerer sig hurtigere og bedre kan sprede sig i skoven. Desuden kan det grå egern være bærer af koppevirus, som er dødeligt for det røde egern. Det kan også forårsage problemer i skove ved at rive bark af træer og derved angribe træer med svamp- og insektangreb.

Hvordan kan man skelne det grå egern fra det danske røde egern?

Det grå egern er større end det røde egern og har små afrundede ører uden hårdusk på ørerne. Det grå egern bruger mere tid på jorden, mens det røde foretrækker at være i træerne. Det grå egern er også mindre sky over for mennesker end det røde egern.

Findes det grå egern i Danmark?

Nej, det grå egern findes ikke i Danmark eller vores nærmeste nabolande. Det findes dog i stor stil i England og Italien.

Hvordan kan det grå egern sprede sig til Danmark?

Det grå egern kan potentielt spredes til Danmark, hvis private importerer det som kæledyr eller hvis egern undslipper fra dyrehandlere og zoologiske haver.

Hvordan kan man indberette fund af det grå egern i den danske natur?

Man kan indberette fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Hvilke engelsksprogede ressourcer kan man finde mere information om det grå egern?

Der er flere engelsksprogede ressourcer, herunder Invasive species compendium og Global invasive species database, hvor man kan finde mere information om det grå egern.

Andre populære artikler: Pibesvane: En trækfugl i DanmarkKlyde: En Fascinerende Fugl i DanmarkGrønåret Kålsommerfugl: En Guide til Danmarks Smukke SommerfuglCarolina cabomba: En robust og uønsket akvarieplanteRødeg: Et smukt træ med en rig historieDen Hemmelighedsfulde SkovsneppeEuropæisk ål: En fascinerende skabning i de danske farvandeRødel: Et unikt dansk træ med mange egenskaberNatravnen: En fascinerende fugl i den danske naturFemhannet pil: En guide til denne fascinerende planteKrybende sumpskærm: En sjælden og sårbar plante i DanmarkViolsmælder: En sjælden bille i DanmarkRødhøne: En smuk og farverig hønsefuglStor gyvelkvæler: En sjælden plante med røde blomsterDagpåfugleøje – En Fascinerende SommerfuglRød glente – en majestætisk fugl vender tilbage til DanmarkMaj-Gøgeurt: En Robust Orkidé i DanmarkPomeransfugl: En trækfugl, der besøger DanmarkVandremusling: En invasiv art, der truer vores søer og vandløbKæmpebjørneklo: En guide til at genkende og håndtere denne invasive plante