livop.dk

Røllike-gyvelkvæler: En sjælden plante i Danmark

Røllike-gyvelkvæler (Orobanche purpurea) er en unik plante med en mørk stængel og smukke blåviolette blomster. Denne plante kan blive op til 45 cm høj og findes kun et enkelt sted i Danmark, på et græsareal med sandet jord. Læs videre for at lære mere om denne fascinerende plante.

Udbredelse

Røllike-gyvelkvæler findes kun et sted i Danmark, nemlig i Nordsjælland. Oprindeligt vokser den på stepperne i Vestasien og Sydøsteuropa, men dens nordgrænse når Sydskandinavien. Det er derfor en sjælden plante, som er værd at beskytte og bevare.

Udseende

Røllike-gyvelkvæler kan blive mellem 15 og 45 cm høj, og dens blåviolette blomster blomstrer i juni og juli. Den har en opret og ugrenet stængel, som ligner Vedbend-gyvelkvæler. Det er en smuk plante, der kan tilføje farve til ethvert naturområde.

Levevis

Røllike-gyvelkvæler trives på åbne græsarealer med sandet jordbund. Den adskiller sig fra andre planter ved ikke at have bladgrønt og dermed ingen fotosyntese. I stedet får den sin næring ved at sende rødder ind i andre planters rødder. Den snylter specifikt på rødderne af almindelig røllike.

Trusler

Røllike-gyvelkvæler er desværre truet af bortgravning og tilgroning. Det er derfor vigtigt at beskytte dens levesteder og bevare det åbne græsareal, hvor den trives. Røllike-gyvelkvæler er blevet listet som sjælden på den danske rødliste fra 1997.

Beskyttelse af arten

Røllike-gyvelkvæler er en fredet plante i Danmark. Det betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Det er vigtigt at respektere denne beskyttelse og hjælpe med at bevare denne sjældne plante. Hvis du ser en røllike-gyvelkvæler, kan du indberette dit fund på artsportalen for at hjælpe med at kortlægge dens udbredelse.

Hold øje med denne smukke plante, når du udforsker naturen i Nordsjælland. Røllike-gyvelkvæleren er en unik og sjælden art, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse.

Røllike-gyvelkvæler: En sjælden og fascinerende plante i Danmark

Røllike-gyvelkvæler, eller Orobanche purpurea, er en unik plante med en mørk stængel og blåviolette blomster. Denne art er kun fundet på ét sted i Danmark, på et græsareal med sandet jord. Lad os dykke ned i nogle spændende fakta om denne fascinerende plante.

Udbredelse

Røllike-gyvelkvæler findes kun et sted i Danmark, og det er i Nordsjælland. Oprindeligt vokser denne plante på stepperne i Vestasien og Sydøsteuropa, og dens nordgrænse når Sydskandinavien.

Udseende

Røllike-gyvelkvæler kan blive op til 45 cm høj, og dens blåviolette blomster er synlige i juni og juli. Den har en opret og ugrenet stængel og ligner til forveksling Vedbend-gyvelkvæleren.

Levevis

Denne plante vokser på åbne græsarealer i Danmark, der er domineret af sandet jord. Som andre gyvelkvælerarter har røllike-gyvelkvæleren ingen blade eller grønt væv til at udføre fotosyntese. I stedet får den sin næring ved at sende rødder ind i rødderne på andre planter. I tilfældet med røllike-gyvelkvæleren snylter den på almindelig røllikes rødder.

Trusler

Røllike-gyvelkvæleren er truet af bortgravning og tilgroning af dens levesteder. Den er listet som sjælden på den danske rødliste fra 1997, hvilket betyder, at der er færre end 100 bestande af denne art tilbage i Danmark.

Beskyttelse og fredning

På grund af dens sjældenhed og trusler bliver røllike-gyvelkvæleren betragtet som en fredet art i Danmark. Det betyder, at det er forbudt at plukke, grave den op, samle den ind eller ødelægge den på nogen måde. Hvis du ser en røllike-gyvelkvæler, er det bedst at lade den være og beundre dens skønhed.

Hvis du er interesseret i at bidrage til forskning og beskyttelse af arter i den danske natur, kan du indberette dine fund af røllike-gyvelkvæler og andre arter på artsportalen.

Røllike-gyvelkvæleren er et eksempel på den mangfoldighed og skønhed, der findes i naturen omkring os. Lad os bevare og beskytte disse unikke planter, så kommende generationer også kan opleve deres forunderlige eksistens.

Danske dyr lignende Røllike-gyvelkvæler

Der er flere danske dyr, der deler lignende egenskaber med Røllike-gyvelkvæleren og lever i samme type habitat. Lad os se nærmere på nogle af dem:

Vedbend-Gyvelkvæler

Vedbend-Gyvelkvæler, også kendt som Cuscuta epithymum, er en anden plante, der minder om Røllike-gyvelkvæleren. Den har også en opret og ugrenet stængel og vokser på samme græsareal med sandet jordbund. Vedbend-Gyvelkvæleren har dog gule blomster i modsætning til Røllike-gyvelkvælerens blåviolette blomster.

Almindelig Røllike

Almindelig Røllike, også kendt som Achillea millefolium, er ikke en parasitplante som Røllike-gyvelkvæleren, men den deler en nær forbindelse med den. Røllike-gyvelkvæleren snylter på rødderne af almindelig røllike og får sin næring derfra. Almindelig Røllike er en blomstrende plante med hvide eller lyserøde blomster, og den trives også på græsarealer med sandet jordbund.

Sand Gryntunge

Sand Gryntunge, også kendt som Pomatoschistus minutus, er en lille fisk, der lever i sand- eller mudderområder langs den danske kyst. Denne fisk har en brun eller grålig farve, der hjælper den med at blande sig med sandbunden og undgå rovdyr. Sand Gryntunge er kun omkring 5-6 cm lang og er kendt for sin begejstrende gryntende lyd, som hannerne bruger til at tiltrække hunnerne.

Konklusion

Der er flere danske dyr, der ligner Røllike-gyvelkvæleren og deler lignende levesteder. Ved at udforske disse dyr kan man få et indblik i den forskelligartede dyreliv, der findes i Danmark. Det er vigtigt at værdsætte og beskytte disse dyr og deres naturlige levesteder for at bevare den biologiske mangfoldighed i landet.

Jeg elsker at udforske den danske natur og opdage de vidunderlige dyr, der findes her. Røllike-gyvelkvæleren er absolut en af mine favoritter med sine smukke blåviolette blomster. Det er fantastisk at vide, at der findes andre dyr i Danmark, der deler nogle af de samme egenskaber. Jeg ser frem til at udforske mere og lære endnu mere om vores lokale dyreliv.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Røllike-gyvelkvæler?

Røllike-gyvelkvæler (Orobanche purpurea) er en plante med en mørk stængel og blåviolette blomster. Den kan blive op til 45 cm høj og findes kun et sted i Danmark.

Hvor kan man finde Røllike-gyvelkvæler i Danmark?

Røllike-gyvelkvæler vokser kun et sted i Danmark, og det er i Nordsjælland. Den er også udbredt på stepperne i Vestasien, Sydøsteuropa og har sin nordgrænse i Sydskandinavien.

Hvordan ser Røllike-gyvelkvæler ud?

Røllike-gyvelkvæler kan blive 15-45 cm høj, og dens blåviolette blomster vises i juni og juli. Den har en opret og ugrenet stængel. Den ligner dog Vedbend-gyvelkvæler.

Hvordan lever Røllike-gyvelkvæler?

Røllike-gyvelkvæler vokser på åbne græsarealer i Danmark, der er overdrevsprægede med sandet jordbund. Som andre gyvelkvælerarter har Røllike-gyvelkvæler ingen bladgrønt eller fotosyntese. Den får sin næring ved at sende rødder ind i andre planters rødder, især almindelig røllike.

Hvad er truslerne mod Røllike-gyvelkvæler?

Røllike-gyvelkvæler er truet af bortgravning og tilgroning. Den er også opført som sjælden på den danske rødliste fra 1997.

Hvordan er Røllike-gyvelkvæler beskyttet?

Røllike-gyvelkvæler er fredet i Danmark. Det betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Hvis man opdager Røllike-gyvelkvæler i naturen, er det vigtigt at rapportere fundet til artsportalen.

Hvilken rødliste er Røllike-gyvelkvæler opført på?

Røllike-gyvelkvæler er opført som sjælden på den danske rødliste fra 1997.

Hvilke andre områder er Røllike-gyvelkvæler udbredt i?

Udover Nordsjælland er Røllike-gyvelkvæler udbredt på stepperne i Vestasien og Sydøsteuropa. Den har sin nordgrænse i Sydskandinavien.

Hvad kan man gøre for at beskytte Røllike-gyvelkvæler?

For at beskytte Røllike-gyvelkvæler er det vigtigt at undgå bortgravning og tilgroning af dens levesteder. Det er også afgørende at respektere fredningen og undlade at plukke, grave op, samle ind eller ødelægge planten.

Hvor kan man rapportere fund af Røllike-gyvelkvæler i Danmark?

Fund af Røllike-gyvelkvæler eller andre arter i den danske natur kan rapporteres på artsportalen.

Andre populære artikler: Klyde: En Fascinerende Fugl i DanmarkHindbær: En lækker og velsmagende bærbuskAlmindelig mynah: En introduktion til denne fascinerende fuglKongeørn: En majestætisk fugl i DanmarkAlmindelig kantarel: En fin og almindelig spisesvampGrøn frø: En fascinerende amfibie i det danske dyrelivSelje pil: En omfattende guide til denne danske pileartBrombær – En vild og tornerig buskVrietorn: En Guide til denne Fascinerende PlanteHæg, almindelig – En omfattende guide til denne fascinerende planteSort Stork: En sjælden og beskyttet fugl i DanmarkGuide til Flodperlemusling: Udbredelse, Udseende og LevevisRundlobet bjørneklo: En invasiv art i DanmarkSitkagran: Et Nåletræ med Stikkende NåleKaskelot – Verdens største tandhvalAmerikansk ribbegople – også kendt som dræbergopleHvidklire: En fascinerende fugl på trækVildkanin – En omfattende guide til dette fascinerende dyrMangebladet lupinHedelærke: En Fascinerende Fugl i Danmark