livop.dk

Rød Kornel: En Guide til Denne Dekorative Busk

Rød kornel (Cornus Sanguinea) er en smuk busk, der er hjemmehørende i Europa og Sydvestasien. Den er især udbredt i Central- og Østeuropa og kan findes i Danmark, især i den østlige del af landet. Navnet rød kornel kommer fra dens karakteristiske røde bark, der bliver mere intens ved soleksponering. Denne egenskab har gjort den til en populær prydplante, der også kaldes midwinter fire på engelsk.

Udseende

Rød kornel er en busk, der sjældent vokser over 3-4 meter i højden. Den har håret og olivengrøn ung bark, der bliver rød ved soleksponering. Bladene springer ud i midten af maj samtidig med blomstringen og har en iøjnefaldende blodrød høstfarve om efteråret. Blomsterne er samlede i store skærme og har fire korte hvide kronblade. Frugterne er sorte stenfrugter, der modnes i september/oktober.

Voksested

Rød kornel trives bedst på fugtig kalkbund og kan danne krat eller vokse som underskov i lysåbne skove. Den er kendt for sin høje kalktolerance og trives derfor godt på lokaliteter med kridtundergrund. Den kan også tåle vind, frost og saltsprøjt, hvilket gør den velegnet til plantning i forskellige landskaber. Rød kornel er for eksempel voldsomt dominerende omkring lergravene ved Egernsund i Jylland.

Anvendelse

Rød kornel er en populær art til landskabsplantninger på grund af dens skygge- og vindtolerance. Den egner sig godt til underplantning i hegn og vildtremisser på kalkrige lokaliteter. Den trives bedst, når den eksponeres direkte for sollyset. Rød kornel tiltrækker insekter med sine blomster, og bærædende fugle spiser gerne dens frugter. Planten kan formere sig både med frø og fra rodslående grene og kan brede sig aggressivt under gunstige forhold. Den tåler også stærk beskæring og nedskæring. Tidligere blev de lige grene fra kornel anvendt til forskellige former for stokke og skafter, og udtræk fra planten blev brugt til garvning.

Har du set eller fundet rød kornel i den danske natur? Indberet dine observationer på artsportalen for at hjælpe med at kortlægge forekomsten af denne smukke busk.

Rød kornel: En smuk og dekorativ busk i den danske natur

Den røde kornel, også kendt som Cornus Sanguinea, er en smuk busk, der er hjemmehørende i Europa og Sydvestasien. I Europa er den mest udbredt i Central- og Østeuropa og strækker sig fra England til Sydrusland gennem Mellemskandinavien. I Danmark er arten vildtvoksende og mest udbredt i den østlige del af landet, hvor den trives på kalkrig jord.

Udseende og egenskaber

Den røde kornel er typisk en busk, der sjældent bliver mere end 3-4 meter høj. Den unge bark er håret og olivengrøn, men når den udsættes for sollys, bliver den hurtigt rød. Det er denne karakteristiske træk, som har givet planten sit navn og gjort den til en populær prydplante, også kendt som midwinter fire.

Bladknopperne er grågule og sidder modsatte hinanden. Bladene springer ud omkring midten af maj, samtidig med at busken blomstrer. Bladene er kortstilkede, helrandede og ovale med en kort spids, og de får en iøjnefaldende blodrød farve om efteråret.

Blomsterne sidder samlet i store skærme og har fire korte hvide kronblade. Blomstringen finder sædvanligvis sted i maj måned. Efter blomstringen dannes der sorte stenfrugter, som indeholder to sten. Disse modne frugter kan ses om efteråret, typisk i september eller oktober.

Voksested og udbredelse

Rød kornel trives særligt på fugtig kalkbund og kan danne krat eller vokse som underskov i lysåbne skove, for eksempel under asketræer. Den har en unik evne til at tolerere kalkholdig jord, hvilket gør den hyppig forekommende på lokaliteter med kridtgrund, hvor få andre arter kan trives. Et eksempel på dette er lergravene ved Egernsund i Jylland, hvor rød kornel er dominerende.

Denne busk er også tolerant over for vind, frost og saltsprøjt, hvilket gør den velegnet til danske forhold.

Anvendelse og sjove fakta

Rød kornel er en yndet art til brug i landskabsplantninger på grund af dens evne til at trives både i skygge og i blæsende områder. Den egner sig derfor godt til underplantning af hegn og vildtremisser på kalkholdig jord. Dog vil busken udvikle sig bedst, hvis den får direkte sollys.

Blomsterne tiltrækker insekter, mens fugle nyder godt af de modne frugter. Rød kornel formerer sig ved både frø og rodslående grene og kan brede sig aggressivt under gunstige forhold. Den kan også tåle at blive beskåret og nedskåret.

En sjov faktor er, at de lige grene fra rød kornel tidligere blev anvendt til forskellige former for stokke og skafter. Desuden blev ekstrakter fra planten brugt til garvning.

Hvis du har observeret rød kornel i den danske natur, kan du indberette dine fund på Artsportalen.

Rød kornel: En unik busk med røde bær

Rød kornel (Cornus Sanguinea) er en hjemmehørende europæisk art, der også findes i Sydvestasien. I Europa er den især udbredt i Central- og Østeuropa og strækker sig nord til England, Mellemskandinavien og Sydrusland. Rød kornel vokser vildt i Danmark, men den er mest udbredt i den østlige del af landet på grund af dens præference for kalkrig jord.

Udseende af rød kornel

Rød kornel er en busk, der sjældent vokser over 3-4 meter høj. Den unge bark er håret og olivengrøn, men den bliver hurtigt rød ved eksponering for sollys, hvilket har givet planten navnet midwinter fire. Bladknopperne er grågule og modsatte, og bladene springer ud i midten af maj samtidig med blomstringen. Bladene er kortstilkede, ovale med kort spids og har en iøjnefaldende blodrød farve om efteråret. Blomsterne er samlet i store skærme og består af fire-tallige, korte hvide kronblade. Frugterne er sorte stenfrugter med to sten, der modne i september/oktober.

Vækststed for rød kornel

Rød kornel trives bedst på fugtig kalkbund og kan danne krat eller vokse som underskov i lysåbne skove, såsom under asketræer. Den er specielt tolerant over for kalk og trives derfor godt på kridtgrund, hvor andre arter har svært ved at vokse. Rød kornel dominerer eksempelvis omkring lergravene ved Egernsund i Jylland. Den kan klare både vind, frost og saltsprøjt og er derfor en hårdfør plante.

Anvendelse og betydning for vildtet

Rød kornel er en populær art i landskabsplantninger på grund af dens evne til at trives både i skygge og i vind. Den egner sig godt til underplantning i hegn og vildtremisser på kalkrige områder. Dog trives rød kornel bedst i direkte sollys. Planten tiltrækker insekter med sine blomster og bærædende fugle spiser dens frugter. Rød kornel formerer sig både ved frø og ved rodslående grene og kan ekspandere aggressivt under gunstige forhold. Den kan tåle kraftig beskæring og nedskæring. Tidligere blev de lige grene fra kornel anvendt til forskellige former for stokke og skafter, og udtræk fra planten blev brugt til garvning.

Vidste du…? De lige grene fra kornel blev tidligere anvendt som forskellige former for stokke og skafter. Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Rød kornel og hvor er den hjemmehørende?

Rød kornel (Cornus Sanguinea) er en busk, der hjemmehørende i Europa og Sydvestasien. I Europa er den især udbredt i Central- og Østeuropa og har sin norgrænse gennem England, Mellemskandinavien til Sydrusland.

Hvordan ser Rød kornel ud?

Rød kornel er en busk, der sjældent bliver over 3-4 meter høj. Den har olivengrøn og håret ung bark, der bliver hurtigt rød ved soleksponering. Bladknopperne er grågule og modsatte, og bladene springer ud i midten af maj samtidig med blomstringen. Bladene er helrandede, ovale med kort spids og får en iøjnefaldende blodrød høstfarve. Blomsterne er samlede i store skærme med fire-tallige, korte hvide kronblade. Frugterne er sorte stenfrugter, der indeholder to sten og modnes i september/oktober.

Hvor vokser Rød kornel bedst?

Rød kornel vokser bedst på fugtig kalkbund, hvor den kan danne krat eller vokse som underskov i lysåbne skove, f.eks. under asketræer. Den har en høj kalktolerance, hvilket gør den specielt hyppig på lokaliteter med undergrund af kridt, hvor få andre arter trives. Kornel er eksempelvis voldsomt dominerende omkring lergravene ved Egernsund i Jylland. Arten er også tålsom over for vind, frost og saltsprøjt.

Hvornår blomstrer Rød kornel?

Rød kornel blomstrer i maj, hvor blomsterne er samlede i store skærme og har korte hvide kronblade. Blomstringen sker samtidig med at bladene springer ud.

Hvordan anvendes Rød kornel i landskabsplantninger?

Rød kornel er en meget anvendt art i landskabsplantninger, da den er både skygge- og vindtålende. Den egner sig godt til underplantning i hegn og vildtremisser på kalkrige lokaliteter. Dog udvikler den sig bedst, når den eksponeres direkte for sollys. Arten er blevet anvendt med god succes i en række læhegnsforsøg i Danmark.

Hvilke dyr tiltrækker blomsterne fra Rød kornel?

Blomsterne på Rød kornel tiltrækker insekter og bærædende fugle, der spiser frugterne.

Hvordan formerer Rød kornel sig?

Rød kornel formerer sig både ved frø og ved rodslående grene. Hvor forholdene er optimale, kan den brede sig aggressivt. Planten tåler også stærk beskæring og nedskæring.

Hvad blev de lige grene fra Rød kornel tidligere brugt til?

De lige grene fra Rød kornel blev tidligere anvendt til forskellige former for stokke og skafter. Udtræk fra planten blev brugt til f.eks. garvning.

Hvor er Rød kornel mest udbredt i Danmark?

Rød kornel er vildtvoksende i Danmark, men er mest udbredt i den østlige del af landet. Dette tilskrives dens forkærlighed for kalkrig grund.

Hvad kan man gøre, hvis man finder Rød kornel i den danske natur?

Hvis man finder Rød kornel i den danske natur, kan man indberette sit fund på artsportalen.

Andre populære artikler: Galizisk sumpkrebs: En invasiv art, der truer den hjemmehørende flodkrebsStribet koralmalle: En fascinerende havfiskUgrenet Edderkopurt: En sjælden og smuk blomst i dansk naturCanadisk gyldenris og Sildig gyldenrisKvalkved: En vidt udbredt busk i DanmarkTroldand: En karakteristisk vandfugl i DanmarkPastinak: En Grov og Gulliggrøn SkærmplanteGrandis: En Guide til det Majestætiske TræVandremusling: En invasiv art, der truer vores søer og vandløbBøg: Et almindeligt og smukt træ i DanmarkAlmindelig Lungelav: En sjælden og truet art i DanmarkAlmindelig netbladhat: En guide til denne almindelige danske svampHvidklire: En fascinerende fugl på trækSangsvane: En smuk trækfugl, der overvintrer i DanmarkContortafyr: Et hårdført træ med en unik tilpasningsevneMirabel – En lille og velsmagende frugtHarlekinmariehønen: En farverig og alsidig artViolsmælder: En sjælden bille i DanmarkRød glente – en majestætisk fugl vender tilbage til DanmarkSignalkrebs: En omfattende guide til denne fascinerende art