livop.dk

Violsmælder: En sjælden bille i Danmark

Violsmælderen, også kendt som Limoniscus violaceus, er en sjælden billeart, der kun er blevet fundet i Danmark én gang, nemlig på Bognæs i 1924. Selvom der stadig findes gamle hule træer på Bognæs, og da arten er svær at bestemme i felten, kan det ikke udelukkes, at billen stadig findes i Danmark.

Levesteder og krav til habitat

Violsmælderen yngler i gamle hule træer nær jordoverfladen. Den foretrækker løvskov, især bøgetræer, men den er også blevet fundet i elm, ask og eg. Larverne lever i bunden af de hule stammer, hvor der er fugtigt og et næsten humusagtigt mørkt smuld bestående af nedfaldet fugleredemateriale og boremel skabt af andre insektlarver. De ernærer sig ved at spise det døde ved og andre insektlarver.

Den voksne violsmælder lever kun kortvarigt. Når foråret kommer, forlader den puppekammeret og parrer sig kort tid efter. Det er ikke meget kendt om den voksne violsmælders ernæringsbiologi, og det er uvist, om de overhovedet har behov for føde i den korte tid, de lever.

Vidste du…?

I stille og lune sene eftermiddagstimer kan man se den voksne violsmælder uden på gamle stammer.

Beskyttelse af violsmælderen

Violsmælderen er beskyttet i henhold til Habitatdirektivets bilag II. For at hjælpe arten er det vigtigt at bevare gamle hule træer, da det sikrer egnede levesteder, hvis arten genindvandrer eller genfindes.

Indberet dine fund

Hvis du har fundet en violsmælder eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Så næste gang du går en tur i skoven, så hold øje med gamle hule træer og se om du kan få et glimt af den sjældne violsmælder.

Violsmælder – Danmarks sjældneste bille

Violsmælderen (Limoniscus violaceus) er en sjælden og fascinerende bille, som kun er blevet fundet en enkelt gang i Danmark. Dette usædvanlige fund blev gjort på Bognæs i 1924. Selvom violsmælderen stadig kan findes i gamle hule træer på Bognæs, er det vanskeligt at afgøre, om de stadig findes i landet.

Krav til levesteder

Violsmælderen er en bille, der foretrækker gamle hule træer nær jordoverfladen som avlssteder. Den trives kun i løvskove og især i nærheden af bøgetræer, men den er også blevet fundet i elmetræer, asketræer og egetræer.

Larven lever i bunden af de hule træstammer, hvor det er fugtigt og mørkt. Larverne ernærer sig ved at spise dødt træ og andre insektlarver. De finder næring i det nedfaldne fugleredemateriale og boremel skabt af andre insektlarver.

Den voksne violsmælder lever kun i en kort periode. Når foråret kommer, vil den komme ud af puppekammeret, parre sig og lægge æg. Det er stadig uklart, om de voksne violmældere har behov for føde i den korte tid, de lever.

Vidste du…?

I stille og varme sene eftermiddagstimer kan man se de voksne violsmældere på ydersiden af gamle træstammer.

“Violsmælderen er en af Danmarks mest sjældne insekter og er en vigtig del af vores naturlige biodiversitet.”

Sådan beskytter violsmælderen

Violsmælderen er beskyttet i henhold til Habitatdirektivets bilag II. For at bevare arten er det vigtigt at sikre bevarelsen af gamle hule træer, så der er egnede levesteder for violsmælderen, hvis den genindvandrer eller genfindes i Danmark.

Hvis du er interesseret i at bidrage til overvågningen af violsmælderen og andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Habitat Fødemængde Levesteder
Løvskove Dødt træ og insektlarver Gamle hule træer nær jordoverfladen

For at hjælpe med at beskytte violsmælderen er det vigtigt at opretholde og genoprette levesteder og undgå ødelæggelse af gamle hule træer.

Konklusion

Violsmælderen er en sjælden og unik bille, som kun er blevet fundet en enkelt gang i Danmark. Denne art har specifikke krav til sine levesteder og er afhængig af gamle hule træer nær jordoverfladen. For at bevare denne fascinerende insektart er det nødvendigt at beskytte og bevare deres levesteder.

Danske dyr, der minder om violsmælderen

Violsmælderen er et sjældent dyr, der kun er blevet observeret én gang i Danmark på Bognæs i 1924. Selvom der stadig findes gamle hule træer på Bognæs, og da arten er svær at bestemme i felten, kan man ikke udelukke, at billen stadig findes i Danmark.

Krav til levesteder

Violsmælderen er en bille, der yngler i gamle hule træer nær jordoverfladen. Den foretrækker løvskov, især bøgetræer, men er også blevet fundet i elm, ask og eg. Larven lever i bunden af de hule stammer, hvor det er fugtigt og hvor der er et mørkt smuld bestående af nedfaldet fugleredemateriale og boremel skabt af andre insektlarver. Den spiser det døde ved og andre insektlarver.

Voksenlivet

Violsmælderens voksne fase varer kun kort tid. Når foråret kommer, kommer billen ud af puppekammeret, og kort tid efter finder parring og æglægning sted. Vi ved ikke meget om den voksne violsmælders fødevalg, og det er uklart, om de har brug for føde i den korte tid, de lever.

Vidste du…?

I stille og lune sene eftermiddagstimer kan man se den voksne violsmælder udenpå gamle træstammer.

Beskyttelse og bevarelse

Violsmælderen er en sjælden art, og den er opført på Habitatdirektivets bilag II, hvilket betyder, at den er en beskyttet dyreart. For at hjælpe med at bevare violsmælderen er det vigtigt at bevare gamle hule træer, da de udgør egnede levesteder, hvis arten genindvandrer eller genfindes i Danmark.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en violsmælder?

En violsmælder er en bille kendt som Limoniscus violaceus. Den er sjælden og er kun blevet fundet en enkelt gang i Danmark, specifikt på Bognæs i 1924. Den er svær at bestemme i felten, hvilket gør det svært at vurdere dens nuværende forekomst i landet.

Hvor findes violsmælderen?

Violsmælderen lever primært i gamle hule træer tæt ved jordoverfladen. Den trives kun i løvskov, især i bøgetræer, men den er også blevet fundet i elmetræer, asketræer og egetræer.

Hvad er kravene til levesteder for violsmælderen?

Violsmælderen har brug for gamle hule træer, hvor bunden er fugtig og der findes mørkt smuld bestående af nedfaldet fugleredemateriale og boremel fra andre insektlarver. Larverne lever af det døde ved og andre insektlarver. Brugen af specifikke træarter, som bøg, er vigtig for artens overlevelse.

Hvordan lever larverne af violsmælderen?

Larverne af violsmælderen befinder sig i bunden af de hule træer, hvor de lever af det døde ved og andre insektlarver. De trives i et fugtigt og mørkt miljø, der minder om humus.

Hvor længe lever den voksne violsmælder?

Den voksne violsmælder lever kun i kort tid som voksen individ. Når foråret kommer, vil de komme ud af deres puppekamre, og kort tid efter vil de parre sig og lægge æg. Det er uklart, om de behøver føde i den korte tid, de lever som voksne.

Hvordan ser den voksne violsmælder ud?

Den voksne violsmælder har karakteristiske violette farver på sin ryg og mørkbrune ben. Den kan ses på gamle træstammer, især i rolige og lune sene eftermiddagstimer.

Er violsmælderen beskyttet?

Violsmælderen er omfattet af Habitatsdirektivets bilag II, hvilket betyder, at den er en beskyttet art. Dette medfører, at dens levesteder skal bevares og beskyttes for at sikre dens overlevelse.

Hvad kan hjælpe violsmælderen?

For at hjælpe violsmælderen er det vigtigt at bevare og beskytte gamle hule træer, da disse udgør egnede levesteder for arten. Dette vil sikre, at violsmælderen har bedre betingelser, hvis arten skulle genindvandre eller findes igen i Danmark.

Kan violsmælderen meldes til Artsportalen?

Ja, violsmælderen kan indberettes som et fund på Artsportalen. Dette bidrager til overvågningen af den danske natur og hjælper med at indsamle information om artens udbredelse.

Er der meget viden om violsmælderens ernæringsbiologi?

Der er begrænset viden om den voksne violsmælders ernæringsbiologi. Det er endnu uklart, om de har behov for føde i den korte periode, de lever som voksne. Der er behov for yderligere forskning for at afklare dette spørgsmål.

Andre populære artikler: Skallen – En Guide til Danmarks FerskvandsfiskHestekastanje: Et smukt og alsidigt træCanadisk gyldenris og Sildig gyldenrisSydflagermus: En Almindeligt Forekommende Art i DanmarkRobinie: Et træ med potentiale til at skabe problemerAlmindelig ryle: En trækfugl med en vigtig rolle i DanmarkBrasen: Danmarks største karpefiskBruden: Danmarks mindste rovdyrHasselmus: En fascinerende gnaver i DanmarkDen ultimative guide til hyldPurpur pampasgræs: En smuk og tueformet græs fra SydamerikaSkovskade: En farverig og sky skovfuglGlat-hullæbe/Nikkende hullæbe: En Orkidé i DanmarkHjejle: En Fascinerende Trækfugl i DanmarkVildæbler: En Guide til NaturelskereSnehvid fluesvamp: En giftig og farlig svamp i den danske naturRød Kornel: En Guide til Denne Dekorative BuskHvepse: En omfattende guide til Danmarks insektverdenAlmindelig pæleorm: En invasiv art i de danske farvandeSortspætte – En fascinerende fugl i Danmark