livop.dk

Almindelig Lungelav: En sjælden og truet art i Danmark

Almindelig Lungelav (Lobaria pulmonaria) er en af Danmarks største og mest karakteristiske laver. Til trods for sit navn er den desværre meget sjælden og truet i Danmark på grund af mangel på passende levesteder. Denne artikel vil give dig en dybere indsigt i denne fascinerende art og dens udbredelse, udseende, levevis og trusler.

Udbredelse

Almindelig Lungelav var engang udbredt over hele landet, men i dag findes den kun på en håndfuld lokaliteter i Jylland, herunder Stenholt Skov, Silkeborg Vesterskov, Rold Skov og Hald sø.

Udseende

Almindelig Lungelav er en af vores største lavarter og kan i visse tilfælde blive over 30 cm i diameter. De enkelte lapper/flige kan blive over 5 cm i diameter. Laven består af løst tilhæftede lapper, der gror ud fra midten i en roset. Navnet kommer af, at vævet ligner lungevæv. Når laven fugtes af regnen, fremtræder den kraftigt grøn på oversiden, men når den tørrer ud, skrumper den en smule og bliver bleggrøn.

Vidste du…?Almindelig Lungelav er resultatet af en særlig symbiose mellem flere organismer? Arten har nemlig indbygget to forskellige algepartnere i dens væv, en grønalge og en blågrønalge (cyanobakterie), som begge producerer sukkerstoffer ved hjælp af fotosyntese.

Levevis

Almindelig Lungelav vokser på barken af ældre løvtræer, især på mosbeklædte bøgetræer i Danmark. I vores nabolande findes den også på mosbeklædte klipper. Den er især knyttet til gamle, varierede skove med lang kontinuitet, det vil sige skove med mange ældre løvtræer og fravær af intensiv skovdrift. De sundeste bestande af lungelav i Danmark findes på gamle, krogede bøgetræer.

Almindelig Lungelav kan ses hele året, men den er betydeligt mere fremtrædende og farverig i de fugtige perioder af året.

Trusler

Skovdrift med dræning og fremdyrkning af højstammede, ensaldrede træer udgør den primære trussel for arten i Danmark. Fældning eller renafdrift i skove med Almindelig Lungelav eller tilstødende lokaliteter kan være problematisk, da det kan forårsage øget gennemluftning og udtørring af laverne.

Almindelig Lungelav er vurderet til at være i tilbagegang i Danmark og er placeret i kategorien moderat truet (EN) i Den Danske Rødliste. Af denne grund bør disse laver aldrig indsamles.

Læs mere

Du kan finde yderligere information om Almindelig Lungelav på Den Danske Rødliste (2019): [link til hjemmesiden].

Kilder:

  1. S. N. Christensen & U. Søchting (1996), Overvågning af Lungelav i danske naturskove, Udg. af Skov- og Naturstyrelsen for Københavns Universitet

Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Almindelig Lungelav: En sjælden og truet lavart i Danmark

Almindelig Lungelav (Lobaria pulmonaria) er en af Danmarks største og mest karakteristiske laver. På trods af sit navn er den dog meget sjælden og truet i Danmark på grund af mangel på passende levesteder.

Udbredelse

Almindelig Lungelav var engang udbredt over hele landet, men i dag findes den kun på en håndfuld lokaliteter i Jylland, såsom Stenholt Skov, Silkeborg Vesterskov, Rold Skov og Hald sø.

Udseende

Almindelig Lungelav er en af vores største lavarter og kan i visse tilfælde blive over 30 cm i diameter. De enkelte lapper/flige kan være over 5 cm i diameter. Laven består af løst tilhæftede lapper, der vokser ud fra midten og danner en roset. Navnet kommer af, at vævet ligner lungevæv. Når laven bliver fugtet af regnen, fremstår den kraftigt grøn på oversiden, men når den tørrer ud, skrumper den en smule og bliver bleggrøn.

Vidste du…? Almindelig Lungelav er resultatet af en særlig symbiose mellem flere organismer. Arten har nemlig indbygget to forskellige algepartnere i sit væv, en grønalge og en blågrønalge (cyanobakterie), som begge producerer sukkerstoffer via fotosyntese.

Levevis

Almindelig Lungelav vokser på barken af ældre løvtræer, især bøgetræer med mosdække i Danmark. I vores nabolande findes den også på mosbeklædte klipper. Lungelav er især knyttet til gamle, varierede skove med lang kontinuitet, hvilket betyder skove med mange ældre løvtræer og fravær af intensiv skovdrift. De sundeste bestande af lungelav i Danmark findes på gamle, krogede bøgetræer. Almindelig Lungelav kan ses hele året, men er betydeligt mere fremtrædende og farverig i de fugtige perioder af året.

Trusler

Den primære trussel mod Almindelig Lungelav i Danmark er skovdrift med dræning og fremdyrkning af højstammede, ensartede træer. Fældning eller udtynding i skove, hvor Almindelig Lungelav findes eller i tilstødende områder, kan være problematisk, da det kan medføre øget gennemluftning og udtørring af laverne. Arten vurderes at være i tilbagegang i Danmark og er placeret i kategorien moderat truet (EN) på Den Danske Rødliste. Af samme grund bør disse laver aldrig indsamles.

Læs mere om Almindelig Lungelav og andre truede arter på Den Danske Rødliste (2019).

Kilder:

  1. S. N. Christensen & U. Søchting (1996). Overvågning af Lungelav i danske naturskove. Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen for Københavns Universitet.
  2. Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Almindelig Lungelav?

Almindelig Lungelav (Lobaria pulmonaria) er en af Danmarks største og mest karakteristiske laver. Trods navnet er den meget sjælden og truet i Danmark på grund af mangel på passende levesteder.

Hvor udbredt er Almindelig Lungelav i Danmark?

Almindelig Lungelav var engang udbredt over hele landet, men findes i dag kun på en håndfuld lokaliteter i Jylland, såsom Stenholt Skov, Silkeborg Vesterskov, Rold Skov og Hald sø.

Hvordan ser Almindelig Lungelav ud?

Almindelig Lungelav er en af de største lavarter og kan i visse tilfælde blive over 30 cm i diameter. De enkelte lapper/flige kan blive over 5 cm i diameter. Laven består af løst tilhæftede lapper, der gror ud fra midten i en roset. Navnet kommer af, at vævet ligner lungevæv. Når laven fugtes af regnen, bliver den kraftigt grøn på oversiden, men når den tørrer ud, skrumper den en smule og bliver bleggrøn.

Hvad er Almindelig Lungelav afhængig af for at vokse?

Almindelig Lungelav vokser på barken af ældre løvtræer, primært i Danmark på mosbeklædte bøgetræer. I vore nabolande findes den også på mosbeklædte klipper. Den er især knyttet til gamle, varierede skove med mange ældre løvtræer og fravær af intensiv skovdrift. De sundeste bestande af lungelav i Danmark findes på gamle krogede bøgetræer.

Hvornår kan man se Almindelig Lungelav?

Almindelig Lungelav kan ses hele året, men den er betydeligt mere fremtrædende og farverig i de fugtige perioder af året.

Hvad er en særlig egenskab ved Almindelig Lungelav?

Almindelig Lungelav er resultatet af en særlig symbiose mellem flere organismer. Den har indbygget to forskellige algepartnere i sit væv, en grønalge og en blågrønalge (cyanobakterie), som begge producerer sukkerstoffer ved hjælp af fotosyntese.

Hvad er truslerne mod Almindelig Lungelav?

Skovdrift med dræning og fremdyrkning af højstammede, ensartede træer udgør den primære trussel for arten i Danmark. Fældning eller renafdrift i skove med eller tilstødende lokaliteter med Almindelig Lungelav kan være problematisk, da det kan forårsage øget gennemluftning og udtørring af laven. Den er vurderet til at være i tilbagegang i Danmark og er placeret i kategorien moderat truet (EN) på Den Danske Rødliste.

Hvor kan man rapportere fund af Almindelig Lungelav i den danske natur?

Man kan rapportere fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Kan man indsamle Almindelig Lungelav?

Nej, disse laver bør aldrig indsamles, da de er truede.

Hvor kan man læse mere om Almindelig Lungelav?

Man kan læse mere om Almindelig Lungelav i Den Danske Rødliste (2019) og i publikationen Overvågning af Lungelav i danske naturskove af S. N. Christensen og U. Søchting, udgivet af Skov- og Naturstyrelsen for Københavns Universitet.

Andre populære artikler: Sumpbæver: En Akvatisk Gnaver med Fascinerende LevevisMarkpiber: En truet ynglefugl i DanmarkAtlinganden: En Fascinerende SvømmeandIndisk huskrageEuropæisk ål: En fascinerende skabning i de danske farvandeBlågrøn rose: En formrig og velduftende rosenartPensel-klippekrabbenDen Hemmelighedsfulde SkovsneppeMursejler – En Fascinerende Fugl i LuftenRingduen – Den mest almindelige due i DanmarkSortmundet kutling: En omfattende guide til denne fascinerende fiskHvid vipstjert: En livlig og elegant spurvefuglHedelærke: En Fascinerende Fugl i DanmarkSkovmus: En almindelig og fascinerende gnaver i DanmarkStillehavsøsters: En introduktion til en invasiv artDen ultimative guide til hyldIris: En Stor Sommerfugl i DanmarkPlettet rørvagtel: En truet fugl i DanmarkRød Hestehov: En omfattende guide til denne danske planteAlt om Admiralen: En smuk sommerfugl i den danske natur