livop.dk

Rød glente – en majestætisk fugl vender tilbage til Danmark

Rød glente, også kendt som Milvus milvus, er en imponerende rovfugl, der tidligere var almindelig i hele Danmark. Desværre blev arten truet af forgiftede ådsler og beskydning, hvilket førte til dens forsvinden som ynglefugl i slutningen af 1920erne. Heldigvis genindvandrede rød glente til Danmark i 1970erne, og bestanden har siden langsomt bredt sig.

Udbredelse

Rød glente ankommer til Danmark i marts og trækker igen i september til vinterkvarterene i Frankrig og Spanien. Den ses typisk i områder med gammel løvskov, spredte lunde og dyrkede arealer. Reden anlægges ofte i udkanten af større skove og i et bøgetræ, der er forladt af en musvåge.

Levevis

Rød glente jager primært smågnavere og småfugle, men ådsler udgør også en stor del af dens fødegrundlag. Det er vigtigt at bemærke, at rød glente er meget sårbar over for forstyrrelser ved reden, især i æglægnings- og rugeperioden.

Sådan kan du hjælpe rød glente

Hvis rød glente yngler på din ejendom, kan du kontakte Naturstyrelsens lokale enhed for at få nærmere oplysninger om, hvordan du kan hjælpe arten. Forstyrrelser omkring reden kan resultere i, at rød glente opgiver at yngle på den givne lokalitet. Derfor kan du bidrage til at beskytte arten ved at undlade at færdes inden for en radius af 200 meter fra reden i perioden marts til august.

Beskyttelse af rød glente

Rød glente er beskyttet af flere internationale konventioner og direktiver, herunder Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionen og Bern-konventionen. Det betyder, at det er ulovligt at skade eller forstyrre rød glente eller dens rede. Der er også en handlingsplan for rød glente, der har til formål at sikre dens overlevelse og trivsel.

Læs mere om rød glente

Hvis du ønsker at læse mere om rød glente, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside. Du kan også finde yderligere information om rød glente og andre fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet i rapporterne fra DMU.

Kriterier for gunstig bevaringsstatus (Rapport fra DMU)
MiljøDanmark 2/06: Nordens grib vender tilbage
Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet (Rapport fra DMU)

Husk også at indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen. Din observation af rød glente kan bidrage til at overvåge og beskytte arten.

Rød glente er en imponerende fugl, der symboliserer den naturlige mangfoldighed og skønhed i vores danske landskab. Lad os fortsætte med at værne om og beskytte denne majestætiske fugl, så den kan trives og flyve frit i vores natur.

Rød glente – En fascinerende fugl

Rød glente, også kendt som Milvus milvus, er en imponerende fugl, der engang var almindelig i hele Danmark. Desværre blev arten truet af forgiftede ådsler og beskydning, hvilket førte til dens forsvinden som ynglefugl i slutningen af 1920erne. Heldigvis begyndte den at genindvandre til Danmark i 1970erne, og bestanden har langsomt bredt sig siden da.

Udbredelse og træk

Rød glente ankommer til Danmark i marts og trækker i september til deres vinterkvarterer i Frankrig og Spanien. De er mest almindelige i områder med gammel løvskov, spredte lunde og dyrkede arealer. Reden placeres typisk i udkanten af større skove og ofte i et bøgetræ i en forladt rede, f.eks. en musvågerede.

Levevis og fødegrundlag

Rød glente jager primært smågnavere og småfugle, men de lever også af ådsler. De er meget sårbare over for forstyrrelser, især når de lægger æg og ruger. For at hjælpe arten er det vigtigt at undgå forstyrrelser inden for en radius af 200 meter fra reden i perioden marts til august.

Beskyttelse og bevaringsstatus

Rød glente er beskyttet af Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Der findes også en handlingsplan for at bevare arten. Hvis rød glente yngler på din ejendom, kan du kontakte Naturstyrelsens lokale enhed for yderligere oplysninger.

Interessante fakta om rød glente

  • Rød glente kan have et vingefang på op til 150 cm.
  • Når rød glente jager, kan den lave spektakulære dyk og piruetter i luften.
  • Den røde glente er en af de få rovfugle, der samarbejder om at jage i grupper.
  • De fleste glenter lever i omkring 18 år, men der er rapporter om en rød glente, der levede i mere end 30 år.
  • I Danmark er rød glente også kendt som Nordens grib.

Rød glente er en imponerende fugl, der fortjener vores beskyttelse og beundring. – Naturstyrelsen

Opdag og beskyt rød glente

Rød glente er en fascinerende fugl, der beriger vores natur. Hvis du ser en rød glente eller finder dens rede, opfordrer vi dig til at indberette dine observationer på Artsportalen for at hjælpe med at overvåge bestanden.

Sammen kan vi sikre, at rød glente fortsat findes i vores danske natur og bringer glæde til kommende generationer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor forsvandt rød glente som ynglefugl i Danmark i slutningen af ​​1920erne?

Rød glente blev almindelig i hele Danmark i 1800-tallet, men på grund af udlægning af forgiftede ådsler og beskydning blev arten decimeret som ynglefugl i slutningen af ​​1920erne.

Hvornår genindvandrede rød glente til Danmark?

Rød glente genindvandrede til Danmark i 1970erne efter deres tidligere forsvinden.

Hvad er rød glentes levevis?

Rød glente findes normalt i områder med gammel løvskov, spredte lunde og dyrkede arealer. Den bygger reden i udkanten af ​​større skove, ofte i et bøgetræ, der er forladt af en musvåge. Denne art jager primært smågnavere og småfugle og spiser også ådsler.

Hvornår ankommer og trækker rød glente til og fra Danmark?

Rød glente ankommer til Danmark i marts og trækker væk igen i september til deres vinterkvarterer i Frankrig og Spanien.

Hvad er rød glentes fødegrundlag?

Rød glente jager primært smågnavere og småfugle som deres hovedføde, men de spiser også ådsler.

Hvorfor er rød glente sårbar over for forstyrrelser ved reden?

Rød glente er særligt sårbar over for forstyrrelser ved reden, især i æglægnings- og rugningsperioden.

Hvordan er rød glente beskyttet i Danmark?

Rød glente er beskyttet af forskellige internationale og nationale regler: inkluderet i Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II, Bern-konventionens liste II og betragtes som fredet. Der findes også en handlingsplan for rød glente.

Hvad kan man gøre for at hjælpe rød glente?

For at hjælpe rød glente kan man undlade at forstyrre reden og undgå at færdes inden for en radius af 200 meter fra reden i perioden fra marts til august. Hvis rød glente yngler på ens ejendom, kan man kontakte Naturstyrelsens lokale enhed for yderligere oplysninger.

Hvor kan man finde flere oplysninger om rød glente?

Yderligere oplysninger om rød glente, herunder aktuel bestandsudvikling, kan findes på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvordan kan man rapportere fund af rød glente eller andre arter i den danske natur?

Fund af arter kan indberettes på artsportalen, hvor man kan bidrage til registreringen af arter i den danske natur.

Andre populære artikler: Næsebjørn: Et karakteristisk dyr fra SydamerikaCarolina cabomba: En robust og uønsket akvarieplanteKæmpepileurt: En invasiv art, der kræver bekæmpelseMarkpiber: En truet ynglefugl i DanmarkLærk: En omfattende guide til denne fascinerende træartGrøn mosaikguldsmed: En sjælden og farvestrålende guldsmed i DanmarkSort Stork: En sjælden og beskyttet fugl i DanmarkGuide til Spindlere: Edderkopper, Skorpioner, Mejere og MiderHimmelblå Lungeurt: En truet plante i DanmarkFuglekirsebær – En Vidunderlig Træart i DanmarkCarolina cabomba: En robust og uønsket akvarieplanteSpækhugger – En fascinerende havdyrKarl Johan – spiselig rørhatSuder: En Almindelig Fisk i DanmarkButblæret sargassotangFlodlampret: En fascinerende vanddyr i danske vandløbHestetunge: En sjælden nordisk havstrandsplanteFjordterne: En guide til Danmarks yndige fuglTårnfalken – Danmarks Almindelige RovfuglHvid vipstjert: En livlig og elegant spurvefugl