livop.dk

Stor gyvelkvæler: En sjælden plante med røde blomster

Stor gyvelkvæler, også kendt som Orobanche elatior, er en fascinerende plante med røde blomster, der kan vokse op til 50 cm høj. Den har en rødlig stængel og skælformede blade, der giver den et unikt udseende.

Udbredelse og levesteder

Stor gyvelkvæler findes kun på nogle få spredte lokaliteter i Danmark. Den trives bedst på skrænter og overdrev, hvor der er krat og jorden er rig på kalk. Du kan finde den i områder som Himmerland, Samsø og Østsjælland. Selvom den ofte kun optræder med få planter, kan der være enkelte bestande med over 100 planter.

Udseende og blomstring

Stor gyvelkvæler har en brunlig eller rødlig, kødet stængel med skælformede blade. Den kan blive op til 60 cm høj og blomstrer i juni og juli med smukke røde til rødgule blomster. Disse blomster tiltrækker ofte insekter som bier og sommerfugle, der hjælper med bestøvningen.

Levevis og ernæring

Stor gyvelkvæler er en snylteplante, der lever af at sende rødder ind i rødderne af andre planter, især stor og almindelig knopurt. Den har ingen bladgrønt og kan derfor ikke udføre fotosyntese. I stedet får den sin næring fra de andre planters rødder. Dette gør den til en parasitisk plante, der er afhængig af andre for at overleve.

Trusler og beskyttelse

Stor gyvelkvæler er desværre truet af forskellige faktorer. Bortgravning af dens voksesteder og tilgroning kan have en negativ indvirkning på dens overlevelse. Derfor er det vigtigt at beskytte og bevare dens levesteder. Stor gyvelkvæler er opført som sjælden på den danske rødliste fra 1997.

For at beskytte denne sjældne plante er stor gyvelkvæler fredet i Danmark. Det betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Det er vigtigt at respektere denne fredning for at bevare den unikke biodiversitet i vores natur.

Stor gyvelkvæler er en fantastisk plante, der tilføjer farve og skønhed til vores naturområder. Lad os gøre vores bedste for at bevare den og sikre dens overlevelse for kommende generationer. – Naturbegejstret

Hvis du finder stor gyvelkvæler eller andre sjældne arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen. Dette hjælper med at overvåge og beskytte vores naturlige arv.

Stor Gyvelkvæler: En sjælden og fascinerende plante i Danmark

Stor Gyvelkvæler, også kendt som Orobanche elatior, er en unik plante med røde blomster, der kan blive op til 50 cm høj. Dens stængel har en rødlig farve, og dens blade er skælformede. Denne sjældne plante findes spredt på nogle få steder i Danmark og vokser primært på skrænter og overdrev.

Udbredelse

Stor Gyvelkvæler er ikke en almindelig plante i Danmark og findes kun på omkring 9 lokaliteter. I dag kan man finde den i Himmerland, på Samsø og på Østsjælland. Bestandene af denne plante er ofte små, men der findes enkelte bestande med over 100 planter.

Udseende

Stor Gyvelkvæler har en kødfuld stængel med en brunlig eller rødlig farve. De skælformede blade pryder dens stængel, og om sommeren blomstrer den med smukke røde til rødgule blomster. Den kan blive op til 60 cm høj.

Levevis

Stor Gyvelkvæler foretrækker skrænter og overdrev, hvor der er krat, og jorden er rig på kalk. Denne plante er parasitær og lever af at snige sig ind på rødderne af kurv-planter, især stor og almindelig knopurt. Den har ingen bladgrønt og udfører derfor ikke fotosyntese. I stedet får den sin næring ved at sende rødder ind i andre planters rødder.

Trusler

Stor Gyvelkvæler står over for flere trusler i naturen. Bortgravning af dens voksested og tilgroning er nogle af de største udfordringer for dens overlevelse. På grund af dens sjældenhed er Stor Gyvelkvæler opført som en sjælden plante på den danske rødliste fra 1997.

Beskyttelse

Stor Gyvelkvæler er en fredet plante i Danmark. Det betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Det er vigtigt, at vi beskytter denne unikke plante og dens levesteder for at sikre dens overlevelse i fremtiden.

Det er en fantastisk oplevelse at støde på en Stor Gyvelkvæler i naturen. Dens røde blomster og skælformede blade gør den virkelig unik. Lad os sammen gøre vores bedste for at bevare denne fascinerende plante.

Husk at indberette dine fund af Stor Gyvelkvæler samt andre arter i den danske natur på artsportalen for at bidrage til forskning og overvågning af vores biodiversitet.

Animals in Denmark Similar to the Stor Gyvelkvæler

Stor Gyvelkvæler er en sjælden plante, der trives i Danmarks naturlige habitat. Men hvis du vil udforske flere af de danske dyrearter, der minder om denne fascinerende plante, er der flere muligheder at overveje. Her er nogle dyr, der deler nogle ligheder med Stor Gyvelkvæleren.

1. Kurv-plante

En af de vigtigste ligheder mellem Stor Gyvelkvæleren og kurv-planterne er deres symbiotiske forhold. Ligesom Stor Gyvelkvæleren snylter på kurv-planternes rødder, er der mange dyr i Danmark, der er afhængige af visse spiselige planter for at overleve. Blandt nogle af de mest almindelige kurv-planter i Danmark er den store og almindelige knopurt.

2. Sjældne blomster

Ligesom Stor Gyvelkvæleren er sjælden i Danmark, er der også mange dyrearter, der er i fare for at blive sjældne eller endda udryddede. Nogle af disse sjældne blomster i den danske natur inkluderer guldblad, engelsk kløver og tang.

3. Kalkrige områder

Stor Gyvelkvæleren trives på skrænter og overdrev med rig kalkholdige jord. På samme måde findes der flere dyr, der også trives i disse kalkrige områder. Nogle eksempler inkluderer markfirbenet og den sjældne guldsmedegylte.

4. Beskyttelse og trusler

Både Stor Gyvelkvæleren og visse dyrearter i Danmark er fredet eller truet af menneskelig aktivitet. Det er vigtigt at forstå og respektere deres levesteder for at bevare disse dyrearter og deres naturlige levesteder i fremtiden.

Afskedigelse og opsummering

Stor Gyvelkvæleren er en unik og sjælden plante i Danmark. Når du udforsker den danske natur, vil du støde på mange andre dyrearter, der deler ligheder med denne fascinerende plante. Fra kurv-planter til sjældne blomster og kalkrige områder er der mange muligheder for at lære om og beundre den unikke biodiversitet i Danmark.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser Stor Gyvelkvæler ud og hvor vokser den?

Stor Gyvelkvæler er en plante med røde blomster, der kan blive op til 50 cm høj. Den har en rødlig stængel og skælformede blade. Den vokser på skrænter og overdrev, især hvor jorden er rig på kalk.

Hvor er Stor Gyvelkvæler udbredt?

Stor Gyvelkvæler findes spredt på omkring 9 lokaliteter i Danmark. Den er dog aldrig været almindelig i landet. I dag kan den findes i Himmerland, på Samsø og på Østsjælland. Der er ofte kun få planter, men der findes enkelte bestande med over 100 planter.

Hvordan ser Stor Gyvelkvælers stængel og blade ud?

Stor Gyvelkvæler har en brunlig eller rødlig, kødet stængel med skælformede blade. Stænglen kan nå en højde på op til 60 cm.

Hvornår blomstrer Stor Gyvelkvæler, og hvilken farve har dens blomster?

Stor Gyvelkvæler blomstrer i juni og juli og har blomster i farvespektret fra rød til rødgul.

Hvordan lever Stor Gyvelkvæler?

Stor Gyvelkvæler lever som en parasitisk plante og snylter på rødderne af kurvplanter, særligt stor og almindelig knopurt. Den har ingen bladgrønt og udfører derfor ikke fotosyntese, men får sin næring ved at sende rødder ind i andre planters rødder.

Hvad truer Stor Gyvelkvæler?

Stor Gyvelkvæler trues primært af bortgravning af dens voksesteder og tilgroning af områderne.

Hvordan er Stor Gyvelkvæler beskyttet?

Stor Gyvelkvæler er fredet i Danmark. Det er ulovligt at plukke, grave den op, indsamle den eller ødelægge den.

Hvilken status har Stor Gyvelkvæler på den danske rødliste?

Stor Gyvelkvæler er listet som sjælden på den danske rødliste fra 1997.

Kan man rapportere sine fund af Stor Gyvelkvæler?

Ja, man kan indberette sine fund af Stor Gyvelkvæler og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Hvor mange forskellige lokaliteter kan man finde Stor Gyvelkvæler i?

Stor Gyvelkvæler findes spredt på omkring 9 forskellige lokaliteter i Danmark.

Andre populære artikler: Stormmåge: En almindelig og alsidig fugl i DanmarkGulgrøn brasenføde: En sårbar vandplante i DanmarkSandløber: En fascinerende fugl på de danske kysterStormmåge: En almindelig og alsidig fugl i DanmarkStavsild: En Guide til Danmarks KystfiskRobinie: Et træ med potentiale til at skabe problemerStormmåge: En almindelig og alsidig fugl i DanmarkMosser, lav og alger: En omfattende guideBut strandsnegl – En Guide til Danmarks KysterEremit – En sjælden og fascinerende skovinsektKirkeuglen: Danmarks mindste ugleBramgås: En omfattende guide til denne fascinerende fuglMuntjak: En lille hjort fra AsienDet Hvide C: En Guide til DværgblåfuglenIslandsk ryle: En guide til denne fascinerende fuglPurpursnegl: En Fascinerende Skabning i Vest- og NordjyllandHalsbåndmus: En omfattende guide til en fascinerende dyreartVildæbler: En Guide til NaturelskereStellas mosskorpion: En sjælden og fascinerende skabningBjergsalamander: En Langstrakt Paddes Fascinerende Liv