livop.dk

Islandsk ryle: En guide til denne fascinerende fugl

Islandsk ryle (Calidris canutus) er en trækfugl, der er kendt for sine imponerende rejseruter og sin tilstedeværelse i Danmark. I denne artikel vil vi udforske udbredelsen og leveviset for denne spændende fugl og diskutere, hvordan vi kan hjælpe med at bevare dens levesteder.

Udbredelse af Islandsk ryle

Islandsk ryle er opdelt i to forskellige bestande, der raster to gange årligt i Danmark. Den ene bestand yngler i Grønland og Canada og ankommer til Vadehavet i juli-august. Efter at have rastet her fortsætter de til vinterkvartererne i Frankrig og den tyske del af Vadehavet. I marts-april vender de tilbage til Danmark, og i maj flyver de videre til deres yngleområder.

Den anden bestand af Islandsk ryle yngler i Sibirien og ankommer til Danmark i juli. De trækker videre til Sydafrika i august for at overvintre. I maj ses de igen i Vadehavet, hvor de gør et kort ophold, inden de fortsætter tilbage til Sibirien.

Levevis for Islandsk ryle

Islandsk ryle holder primært til i Vadehavet, men fuglene fra den sibiriske ynglebestand kan også ses langs kysterne på Fyn og Sjælland. De lever af små muslinger som hjertemuslinger og østersømuslinger, som de finder på vadefladerne ved lavvande.

Ved højvande opholder de sig på højvandsrastepladser, som kan være øer, holme, højsande og strandenge. Det er vigtigt, at disse områder er rolige, både på højvandsrastepladser og fourageringsområder, for at fuglene kan føle sig trygge.

Det er interessant at bemærke, at bestanden af Islandsk ryle, der overvintrer i Vesteuropa, varierer betydeligt i antal. Dette kan skyldes vejrforholdene på deres ynglepladser. Det er ikke usædvanligt, at der stadig er snestorme, når fuglene ankommer.

Beskyttelse af Islandsk ryle

Islandsk ryle er en beskyttet fugl i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionen og Bern-konventionen. Det er vigtigt at respektere deres levesteder og tage hensyn til deres behov.

Hvad kan vi gøre for at hjælpe?

For at hjælpe Islandsk ryle er det vigtigt at begrænse færdslen i fødesøgningsområderne, såsom sejlads og fiskeri. Det er også vigtigt at respektere og undgå forstyrrelser på højvandsrastepladserne, så fuglene kan udnytte føderessourcerne optimalt.

Vi kan alle bidrage ved at være opmærksomme på vores adfærd og respektere fuglene og deres levesteder. Sammen kan vi sikre, at Islandsk ryle fortsat kan trives og udføre deres imponerende træk.

Læs mere om Islandsk ryle på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Alt du skal vide om Islandsk Ryle

Islandsk ryle, også kendt som Calidris canutus, er en fascinerende fugl, der besøger Danmark to gange om året. Disse fugle både yngler og raster i landet, og de tiltrækker opmærksomhed med deres unikke levevis. Læs videre for at få mere at vide om denne spændende fugl.

Udbredelse

Islandsk ryle er opdelt i to forskellige bestande. Den ene yngler i Grønland og Canada, og den anden yngler i Sibirien. Begge bestande raster to gange årligt i Danmark. Fuglene fra Grønland og Canada ankommer i juli-august i Vadehavet, hvor de gør et kort ophold, inden de flyver videre til vinterkvartererne i Frankrig og den tyske del af Vadehavet. I marts-april vender de tilbage til Danmark, og i maj flyver de tilbage til deres yngleområder. Fuglene fra Sibirien ankommer også i juli, men de fortsætter i august til Sydafrika for at overvintre. I maj ses de igen i Vadehavet, hvor de gør et kort stop, før de fortsætter til Sibirien.

Levevis

Islandsk ryle trives primært i Vadehavet, men fuglene fra Sibirien kan også ses langs kysterne på Fyn og Sjælland. Disse fugle lever af små muslinger som hjertemuslinger og østersømuslinger, som de finder på vadefladerne ved lavvande. Ved højvande opholder de sig på særlige højvandsrastepladser, såsom øer, holme, højsande og strandenge. Det er vigtigt, at der er ro omkring både højvandsrastepladser og fourageringsområder, da dette er afgørende for fuglenes trivsel.

Vidste du…?

En sjov kendsgerning om Islandsk ryle er, at bestanden af fugle, der overvintrer i Vesteuropa, svinger betydeligt i antal. Dette skyldes ofte de udfordrende vejrforhold, de oplever på deres ynglepladser. Det er ikke usædvanligt, at der stadig er snestorme, når fuglene ankommer. Derfor kan du være heldig at se flere eller færre Islandsk ryler afhængigt af årets vejr.

Beskyttelse af Islandsk Ryle

Islandsk ryle er en beskyttet art i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionen og Bern-konventionen. Det er vigtigt at bevare og beskytte fuglene og deres levesteder. Som en indsats for at hjælpe Islandsk ryle kan man begrænse færdslen i fødesøgningsområderne og på højvandsrastepladserne. Dette giver fuglene mulighed for at finde tilstrækkeligt med føde og opretholde deres energiniveau under de lange træk mellem yngleområderne og vinterkvartererne.

Ved at tage hensyn til Islandsk ryle og respektere deres naturlige levesteder, kan vi hjælpe med at bevare denne imponerende fugl og sikre dens overlevelse i fremtiden.

Læs mere om Islandsk ryle på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Danske dyr, der ligner Islandsk Ryle

Islandsk Ryle (Calidris canutus) er en fascinerende fugl, der gør sit årlige træk fra forskellige yngleområder til vinterkvarterer, herunder Danmark. Men hvilke andre danske dyr minder om denne bemærkelsesværdige fugl?

Strandskade

Strandskade (Haematopus ostralegus) er en anden almindelig fugl, der findes langs danske kyster. Den er let genkendelig med sin sorte og hvide fjerdragt samt sin karakteristiske lange røde næb. Ligesom Islandsk Ryle lever Strandskaden af muslinger, orme og smådyr, som den finder på vadefladerne.

Stor Kobbersneppe

Den Store Kobbersneppe (Numenius arquata) er en imponerende fugl med sin karakteristiske lange, krumme næb. Den besøger også Danmark under sine træk, og dens levested omfatter også vådområder og kystområder. Den lever hovedsageligt af smådyr, orm og bløddyr.

Rødben

Rødben (Tringa totanus) er en mellemstor vadefugl, der findes i Danmark i løbet af året. Den har en mørkbrun fjerdragt med karakteristiske røde ben. Rødben lever primært af insekter, orme og små krebsdyr, som den finder i vådområder og på vadeflader.

Stenvender

Stenvender (Arenaria interpres) er en farverig vadefugl med sin sorte og hvide fjerdragt samt røde ben. Den forekommer også i Danmark under sine træk, og dens levesteder omfatter kystområder og strande. Stenvenderen ernærer sig primært af insekter, muslinger og krebsdyr.

Tudse

Tudsen er et andet dansk dyr, der delvist minder om Islandsk Ryle. Tudsen er en lille amfibie, der lever både på land og i vand. Den kan findes i mange forskellige levesteder i Danmark, herunder haver, skove, marker og søer. Tudsen spiser både insekter, smådyr og planter.

Agerhøne

Agerhøne (Perdix perdix) er en fugl, der er almindelig i danske landbrugsområder. Den er let genkendelig med sin specklede fjerdragt og karakteristiske kam på hovedet. Agerhønen lever af frø, bær, insekter og smådyr, og den foretrækker åbne landskaber som marker og heder.

Disse danske dyr minder alle om Islandsk Ryle på den måde, de lever i og omkring vådområder og kystområder. Deres fjerdragt og adfærd har også ligheder med den fascinerende Islandsk Ryle. Hvis du er interesseret i at opleve natur og dyreliv i Danmark, er det værd at holde øje med disse fantastiske arter.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår kommer de islandske ryler til Danmark og hvorfor?

De islandske ryler fra Grønland og Canada ankommer til Danmark i juli-august og raster i Vadehavet, før de fortsætter til deres vinterkvarterer. I marts-april vender de tilbage til Danmark, inden de flyver til deres yngleområder. De islandske ryler fra Sibirien ankommer i juli og trækker videre til Sydafrika for at overvintre. I maj ses de igen i Vadehavet, og gør et kort ophold, før de fortsætter til Sibirien.

Hvor optræder de islandske ryler primært i Danmark?

De islandske ryler holder primært til i Vadehavet, men de fra den sibiriske ynglebestand kan også findes langs kysterne på Fyn og Sjælland.

Hvad lever de islandske ryler af?

De islandske ryler lever af små muslinger som hjertemuslinger og østersømuslinger, som de finder på vadefladerne ved lavvande.

Hvor opholder de islandske ryler sig ved højvande?

Ved højvande opholder de islandske ryler sig på højvandsrastepladser, som kan være øer, holme, højsande og strandenge.

Hvad gør et område egnet som rasteplads for islandsk ryle?

Et område er egnet som rasteplads for islandsk ryle, hvis der er ro omkring både højvandsrastepladser og fourageringsområder.

Hvordan kan man hjælpe de islandske ryler?

Man kan hjælpe de islandske ryler ved at begrænse færdslen i fødesøgningsområderne og på højvandsrastepladserne, så fuglene får mulighed for at udnytte føderessourcerne optimalt.

Hvad svinger i antal blandt rylerne der overvintrer i Vesteuropa?

Bestanden af islandske ryler, der overvintrer i Vesteuropa, svinger betydeligt i antal, og dette kan skyldes vejrforholdene på ynglepladserne. Det er ikke usædvanligt, at der stadig er snestorme, når fuglene ankommer.

Hvilke lister og konventioner er islandsk ryle beskyttet af?

Islandsk ryle er beskyttet af Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag II, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II.

Hvor kan jeg finde mere information om islandsk ryle?

Du kan finde mere information om islandsk ryle på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvordan kan jeg indberette mine fund af arter i den danske natur?

Du kan indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Andre populære artikler: Vildkanin – En omfattende guide til dette fascinerende dyrHvid vipstjert: En livlig og elegant spurvefuglMajsild: En Stimefisk med Unikke EgenskaberRegnbueørred: En Guide til Danmarks Farverige FiskPelikanfodssnegl – En Fascinerende Skabning fra DybhavetSortmundet kutling: En omfattende guide til denne fascinerende fiskStor vandsalamander: En guide til Danmarks fascinerende padderTejsten: En Fugl af KlippekysterneRødøret, guløret og cumberland terrapinLandsvalen: En smuk og elegant fugl, der varsler sommerens kommeSandløber: En fascinerende fugl på de danske kysterRødben: En Guide til Danmarks Raste- og YngleområderRødeg: Et smukt træ med en rig historieMaj-Gøgeurt: En Robust Orkidé i DanmarkPriklæbet gøgeurt: En kraftig orkidé i den nordlige del af DanmarkGrøn kølleguldsmed: Danmarks største og mest elegante guldsmedGrandis: En Guide til det Majestætiske TræDouglas – En Nøjsom og Anvendelig TræartRød glente – en majestætisk fugl vender tilbage til DanmarkAlmindelig spidsmus – en omfattende guide