livop.dk

Eremit – En sjælden og fascinerende skovinsekt

EremitOsmoderma eremitaUdbredelseEt fund gjort i Østjylland i 1886 tyder på, at eremitten har været udbredt i store dele af landet. Siden 1950 er den kun konstateret på 14 lokaliteter: 5 på Lolland, 5 i Sydsjælland og 4 i Nordøstsjælland. I dag er eremitten meget sjælden og forekommer kun 8-10 steder i gamle løvskove på Sjælland og Lolland.

Udseende

Eremitten er en stor, mørk, ensfarvet bille med et svagt metallisk skær. Den har en rynket, læderagtig overside og udskiller et duftstof med en ruskindsagtig lugt. Den bliver mellem 20 og 35 mm lang.

Føde

Larven æder dødt ved. Muligvis tager den voksne bille slet ingen næring til sig i den korte tid, den lever.

Levevis

Eremitten er et skovinsekt. Den er knyttet til hule træer, hvori den lever ret skjult. Det kan have givet den dens navn: eremit = eneboer. Men den lever ikke nogen tilværelse som eneboer. Der kan være hundredvis af eremitter i ét træ.

Den gennemlever hele sin udvikling fra æg til voksen bille i det smuld, som findes i bunden af et hult træ. Denne udvikling kan også foregå under tyk, løs bark f.eks. på egetræer. Den er fundet ynglende i de fleste arter af danske løvtræer, endda også i nåletræer. Som regel er det i store, flere hundrede år gamle træer, ofte eg eller bøg, som står frit i alléer, skovbryn eller lysninger og kan få sol. Eremitten findes ofte højt oppe i stammen eller i store grene i 10-20 m’s højde.

Meget ofte yngler eremitten i gamle allétræer af lind, elm og kastanje.

De voksne biller kan ses flyve fra midsommer til september. De fleste ses omkring midten af august, siddende ude på de træer, de lever i eller flyvende omkring træerne ofte højt til vejrs.

De er aktive om dagen. Især flyver de rundt, når det er varmt og solrigt, men de kan også sværme i skumringen. Den voksne bille lever ca. 1 måned.

Mange af de voksne biller forbliver inde i træet, hvor parringen også kan foregå.

Parringen finder sted sent på sommeren. De 20-30 æg lægges i træsmuldet eller i sprækker i det hule træ. Larverne forlader æggene efter få uger og begynder at æde af det døde træved. Det udhuler træet yderligere, og til sidst er det levende træ efterhånden blot en tynd skal. Træsmuldet kan efterhånden udgøre mange hundrede liter, og mange andre insekter finder også et levested her. Levestedet kan eksistere i årtier, i et egetræ måske i hundredvis af år.

Larven er mindst 2-3 år om at udvikle sig til en voksen bille. I september vil den fuldvoksne larve danne en kokon af sammenkittet smuld, og her vil den ligge som larve vinteren over. I de tidlige sommermåneder forvandler den sig til puppe, og efter 2-3 uger vil den voksne bille gnave sig ud af kokonen.

Læs mere om eremittenHåndbog om dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. DMU 2007

Vidste du…?

Hos eremitten varer larveudviklingen omkring 3-4 år, mens den voksne bille kun lever i omtrent en måned. Eremitten bliver ca. 3 cm lang.

Sådan er eremitten beskyttet

Habitatdirektivets bilag II og IV Bern-konventionens liste II Fredet Rødliste Eremitten er fredet i .

Eremitten: En sjælden og fascinerende skovinsekt

Eremitten (Osmoderma eremita) er en sjælden billeart, der engang var udbredt i store dele af Danmark. I dag findes den kun på få lokaliteter på Sjælland og Lolland. Denne mørke, ensfarvede bille med et svagt metallisk skær er kendt for sit læderagtige udseende og den særegne duft af ruskindsagtig lugt, som den udskiller.

Udbredelse og levesteder

Fundet af eremitten i Østjylland i 1886 tyder på, at den har været udbredt i store dele af landet. Men siden 1950 er den kun blevet konstateret på 14 lokaliteter, primært på Lolland og Sjælland. I dag er eremitten ekstremt sjælden og findes kun i 8-10 gamle løvskove på Sjælland og Lolland.

Som et skovinsekt er eremitten knyttet til hule træer, hvor den lever skjult. Der kan være op til flere hundrede eremitter i ét træ, hvilket har givet den dens navn eremit, der betyder eneboer. Den gennemlever hele sin udvikling fra æg til voksen bille i det smuld, der findes i bunden af et hult træ eller under tyk, løs bark. Eremitten er fundet ynglende i de fleste arter af danske løvtræer og endda også i nåletræer. Den foretrækker dog ofte store, flere hundrede år gamle eg eller bøg, der står frit i alléer, skovbryn eller lysninger og kan få sol.

Mange eremitter yngler i gamle allétræer af lind, elm og kastanje. Den voksne bille flyver typisk fra midsommer til september, ofte omkring midten af august. De er aktive om dagen og kan ses siddende ude på de træer, de lever i eller flyvende omkring træerne i højden.

Føde og levetid

Eremittens larve æder dødt ved, mens den voksne bille muligvis slet ikke tager næring til sig i sin korte levetid på cirka en måned. Larven udhuler træet yderligere, og til sidst kan det levende træ være blot en tynd skal. Træsmuldet, hvor eremitten lever, kan udgøre flere hundrede liter og tiltrække mange andre insekter, der finder her deres levested.

Larven tager mindst 2-3 år om at udvikle sig til voksen bille. I september danner den fuldvoksne larve en kokon af sammenkittet smuld og overvintrer her. I de tidlige sommermåneder forvandler den sig til puppe, før den efter 2-3 uger klækket som voksen bille.

Beskyttelse og bevaringsindsats

Eremitten er en fredet billeart og er omfattet af både habitatdirektivets bilag II og IV samt Bern-konventionens liste II. Dette skyldes dens sjældenhed og betydning som en nøgleart i skovøkosystemer. Der er iværksat en række bevaringsindsatser for at beskytte eremitten, herunder opretholdelse af levesteder og videnskabelig forskning.

Vidste du…?

Hos eremitten varer larveudviklingen omkring 3-4 år, mens den voksne bille kun lever i omtrent en måned. Eremitten kan blive op til 3 cm lang.

For mere information om eremitten og dens bevaring, henvises til Håndbog om dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV udgivet af DMU i 2007.

Jeg har haft privilegiet at observere eremitten i sin naturlige habitat. Det var en fantastisk oplevelse at se så sjælden en billeart og at blive vidne til dens betydning for skovøkosystemerne. Lad os alle gøre vores bedste for at bevare eremitten og dens levesteder. – Naturinteresseret entusiast

Andre populære artikler: Melet kodriver: En sjælden og smuk planteRød Hestehov: En omfattende guide til denne danske planteHvid vipstjert: En livlig og elegant spurvefuglEng-brandbæger: En vidt udbredt gul kurvblomst på græssede engeMarkfirben: Et kraftigt og kortbenet firbenSpættet sæl – Danmarks mest almindelige sælartGuide til Flodperlemusling: Udbredelse, Udseende og LevevisRødben: En Guide til Danmarks Raste- og YngleområderRådyr: Danmarks mindste hjorteartLækatten (hermelin): Et fascinerende dyr i det danske landskabAlmindelig kantarel: En fin og almindelig spisesvampStålorm – en fascinerende øgle i den danske naturMarsvin: Verdens mindste hvalRegnbueørred: En Guide til Danmarks Farverige FiskStor gøgeurt: Danmarks største orkidéGul Kæmpekalla: En trussel mod biodiversitetenLille skallesluger – en overvintrende fugl i DanmarkGrøn kølleguldsmed: Danmarks største og mest elegante guldsmedMursejler – En Fascinerende Fugl i LuftenEgen – En Guide til Danmarks Stolte Træ