livop.dk

Bakke-gøgeurt: En spinkel orkidé truet af udryddelse

Bakke-gøgeurt (Neotinea ustulata) er en spinkel orkidé, der kun bliver op til 20 cm høj. Den har et lille, tæt blomsteraks med blegrosa blomster, der dufter stærkt og sødt. Denne smukke blomst er desværre blevet sjælden og findes nu kun et par steder i Nordjylland, hvor den vokser på overdrev med kalkholdig jord.

Udbredelse

I Danmark vokser Bakke-gøgeurt kun et par enkelte steder i Nordjylland. Desværre er der kun få planter tilbage. Tidligere fandtes den mere end 50 steder over hele Danmark, og på Bornholm har den endda været almindelig.

Udseende

Bakke-gøgeurt er en spinkel orkidé, der kun bliver 5-20 cm høj. De ikke udsprungne blomster i toppen er sort-violette, mens blomsterne længere nede på blomsterstanden er blegrøde. På lang afstand ser det derfor ud, som om blomsterstanden er svedet i toppen. Heraf kommer plantens latinske navn ustulata, der betyder sveden. Den blomstrer i juni og juli, og blomsterne dufter stærkt og sødt. De nedre blade er mat grågrønne.

Levevis

Bakke-gøgeurt trives bedst på åbne overdrev, hvor der er kalk i jorden. Den bestøves af sommerfugle og store fluer, der hjælper med at sprede dens pollen og sikre dens overlevelse.

Trusler

Bakke-gøgeurt er desværre truet af flere faktorer, herunder beplantning, plukning og opgravning samt tilgroning. Disse trusler har medført, at Bakke-gøgeurt er listet som akut truet på den danske rødliste fra 1997.

Vidste du…?

Bakke-gøgeurt henføres også på baggrund af nye forskningsresultater til slægten Neotinea med navnet Neotinea ustulata.

Sådan er arten beskyttet

Bakke-gøgeurt er fredet i Danmark, hvilket betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Arten er desuden omfattet af CITES/Washington-konventionens liste II/bilag B, hvilket yder ekstra beskyttelse.

Bakke-gøgeurt: En Spændende og Sjov Orkidé

Bakke-gøgeurt (Neotinea ustulata) er en spinkel orkidé, der kun bliver op til 20 cm høj. Den har et lille, tæt blomsteraks med blegrosa blomster, der dufter stærkt og sødt. Denne fascinerende plante findes nu kun et par steder i Nordjylland og vokser på overdrev, hvor der er kalk i jorden.

Udbredelse

I Danmark vokser Bakke-gøgeurt kun et par enkelte steder i Nordjylland. Desværre er der kun få planter tilbage, da arten tidligere fandtes mere end 50 steder over hele Danmark. På Bornholm har den endda været almindelig.

Udseende

Bakke-gøgeurt er en spinkel orkidé, der kun bliver 5-20 cm høj. De ikke udsprungne blomster i toppen er sort-violette, mens blomsterne længere nede på blomsterstanden er blegrøde. På lang afstand ser det derfor ud, som om blomsterstanden er svedet i toppen. Heraf kommer plantens latinske navn ustulata, der betyder sveden. Den blomstrer i juni og juli, og blomsterne dufter stærkt og sødt. De nedre blade er mat grågrønne.

Levevis

Bakke-gøgeurt trives på åbne overdrev, hvor der er kalk i jorden. Den bestøves af sommerfugle og store fluer, der er tiltrukket af dens duft og farve.

Trusler

Desværre er Bakke-gøgeurt alvorligt truet af forskellige faktorer, herunder beplantning, plukning og opgravning samt tilgroning af dens levesteder. På grund af dette er Bakke-gøgeurt listet som akut truet på den danske rødliste fra 1997.

Vidste du…?

Bakke-gøgeurt henføres også på baggrund af nye forskningsresultater til slægten Neotinea med navnet Neotinea ustulata.

Du kan indberette dine fund af Bakke-gøgeurt og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Beskyttelse af Arten

Bakke-gøgeurt er fredet i Danmark, hvilket betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Desuden er arten omfattet af CITES/Washington-konventionens liste II/bilag B, som er en international aftale om at beskytte truede plantearter og dyr.

Med sin delikate skønhed og sjældenhed er Bakke-gøgeurt en vidunderlig plante, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. Lad os hjælpe med at bevare denne unikke art og dens levesteder, så kommende generationer også kan opleve dens charme og duft.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er bakke-gøgeurt?

Bakke-gøgeurt er en spinkel orkidé, der kun bliver op til 20 cm høj. Den har et lille, tæt blomsteraks med blegrosa blomster, der dufter stærkt og sødt. Den vokser kun på overdrev, hvor der er kalk i jorden.

Hvor vokser bakke-gøgeurt i Danmark?

Bakke-gøgeurt vokser kun et par enkelte steder i Nordjylland. Tidligere fandtes den mere end 50 steder over hele Danmark, og på Bornholm har den endda været almindelig. Desværre er der kun få planter tilbage i Nordjylland i dag.

Hvordan ser bakke-gøgeurt ud?

Bakke-gøgeurt er en spinkel orkidé, der kun bliver 5-20 cm høj. De ikke udsprungne blomster i toppen er sort-violette, mens blomsterne længere nede på blomsterstanden er blegrøde. På lang afstand ser det derfor ud, som om blomsterstanden er svedet i toppen. Plantens nedre blade er mat grågrønne.

Hvornår blomstrer bakke-gøgeurt?

Bakke-gøgeurt blomstrer i juni og juli. Blomsterne dufter stærkt og sødt.

Hvordan bliver bakke-gøgeurt bestøvet?

Bakke-gøgeurt bliver bestøvet af sommerfugle og store fluer.

Hvilke trusler står bakke-gøgeurt overfor?

Bakke-gøgeurt trues af beplantning, plukning og opgravning samt tilgroning. Disse faktorer har medvirket til at Bakke-gøgeurt er listet som akut truet på den danske rødliste fra 1997.

Hvad er bakke-gøgeurts latinske navn, og hvad betyder det?

Bakke-gøgeurts latinske navn er Neotinea ustulata. Navnet ustulata refererer til blomsterstandens udseende, som ser svedet ud på grund af den mørke farve på de øverste blomster.

Hvad betyder CITES/Washington-konventionens liste II /bilag B for bakke-gøgeurt?

Bakke-gøgeurt er omfattet af CITES/Washington-konventionens liste II /bilag B. Dette betyder, at der er international beskyttelse af arten for at forhindre handel med truede orkidéer og sikre bevarelse af naturens mangfoldighed.

Hvordan kan man bidrage til at beskytte bakke-gøgeurt?

For at beskytte bakke-gøgeurt bør man undgå at plukke, grave op eller ødelægge planterne. Det er også vigtigt at være opmærksom på og rapportere fund af arter i den danske natur gennem artsportalen.

Hvad er den danske betegnelse for bakke-gøgeurt?

Bakke-gøgeurt kaldes også Neotinea ustulata på dansk.

Andre populære artikler: Havterne: En fascinerende havfugl i DanmarkStellas mosskorpion: En sjælden og fascinerende skabningStormmåge: En almindelig og alsidig fugl i DanmarkSkovmus: En almindelig og fascinerende gnaver i DanmarkNæsebjørn: Et karakteristisk dyr fra SydamerikaRødhøne: En smuk og farverig hønsefuglBrun Graciliariatang: En introduktion til denne invasive rødalgeStor skallesluger: En fascinerende vandfugl i DanmarkSædgås: En fascinerende trækfuglBrasen: Danmarks største karpefiskGuide til Flodperlemusling: Udbredelse, Udseende og LevevisMyrer – En omfattende guide til Danmarks små insekterHvidnæse: En omfattende guide til denne fascinerende havdyrDagpåfugleøje – En Fascinerende SommerfuglEghjorten: Europas største billeHorndrager: En sjælden orkidé på Møns KlintGuide til Flueblomst: En lille orkidé med insektlignende blomsterMosegrisen: En guide til Danmarks almindelige gnaverGuide til Flueblomst: En lille orkidé med insektlignende blomsterÆgbladet fliglæbe: En overset skønhed i den danske natur