livop.dk

Sortspætte – En fascinerende fugl i Danmark

Sortspætten, også kendt som Dryocopus martius, er en forholdsvis ny yngleart i Danmark. Den indvandrede i 1960erne til Nordøstsjælland og Bornholm og har siden spredt sig til Fyn og Jylland. Arten er i fremgang, men med svingninger fra år til år. Sortspætten bliver i Danmark om vinteren. Læs mere om sortspætte, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Udbredelse

Sortspætten er en imponerende fugl, der kan findes i skove og skovområder over hele Danmark. Den foretrækker dog primært løvskove med gamle træer, hvor den kan finde sit fødegrundlag og bygge sine reder.

Sådan genkender du sortspætten

Sortspætten er en stor fugl, der kan måle op til 45 cm i længden. Den har en karakteristisk sort fjerdragt og en rød hætte på hovedet. Hannen har desuden en rød nakkeplet. Sortspætten er kendt for sin kraftige og karakteristiske trommen på træstammer, som den bruger til at markere sit territorium og tiltrække en mage.

Føde

Sortspætten lever primært af insekter, som den finder ved at hakke i træernes bark. Den kan også spise frugt, bær og frø, afhængigt af årstiden og tilgængeligheden af føde. Sortspætten er en dygtig jæger og kan finde føde selv i de mest skjulte kroge af skoven.

Yngleadfærd

Sortspætten bygger sin rede i hule træer, ofte i gamle og rådne træer. Reden består af en hulning i træet, hvor hunnen lægger sine æg og ruger dem ud. Begge forældre deltager i at passe og fodre ungerne, indtil de er store nok til at klare sig selv.

Beskyttelse af sortspætten

Sortspætten er en beskyttet fugl i Danmark. Den er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og Bern-konventionens liste II. Det betyder, at det er forbudt at forstyrre fuglen eller ødelægge dens levesteder. Sortspætten er en vigtig del af Danmarks naturarv, og det er vigtigt at beskytte dens levesteder for at sikre dens overlevelse.

Sortspætten er en fantastisk fugl at observere i naturen. Jeg har haft den store fornøjelse at se den tromme på træstammer og se dens imponerende flugt mellem træerne. Det er virkelig en oplevelse, jeg aldrig vil glemme. – Naturentusiast

Sortspætten er en fascinerende fugl, der beriger Danmarks natur med sin tilstedeværelse. Med sin karakteristiske fjerdragt og trommelyd er den en sand attraktion for fugleelskere og naturinteresserede. Så næste gang du er ude i skoven, så hold øje med sortspættens karakteristiske tegn og nyd synet af denne imponerende fugl.

Sortspætte

Sortspætten, også kendt som Dryocopus martius, er en fascinerende fugl, der har vist sig som en relativt ny yngleart i Danmark. Den indvandrede i 1960erne til Nordøstsjælland og Bornholm og har siden spredt sig til Fyn og Jylland. Arten er i fremgang, selvom der er svingninger i bestanden fra år til år. Sortspætten kan ses i Danmark året rundt og er blevet et velkendt syn i vores skove. I denne artikel vil vi udforske sortspættens karakteristika og adfærd og lære mere om dens beskyttelsesstatus.

Sortspættens udseende og adfærd

Sortspætten er en stor fugl med en længde på omkring 40-46 centimeter og et vingefang på cirka 67-75 centimeter. Den har et karakteristisk udseende med sort fjederdragt, hvid nakkeplet og en rød høj top på hovedet. Hannen og hunnen ligner hinanden, men hannen har en rødere høj top, mens hunnen har en mere grålig nuance.

Sortspætten er kendt for sin karakteristiske kalden, der ofte beskrives som et kæk-kæk-kæk. Den bruger sin kraftige og spidse næb til at hakke huller i træstammer i jagten på insekter og larver. Sortspætten er en specialist i at udnytte træernes ressourcer og kan være med til at skabe levesteder for andre dyr og planter i skovene.

Sortspættens udbredelse og bestandsudvikling

Sortspætten blev først indført i Danmark i 1960erne og har siden spredt sig til flere områder. Den optræder primært i Nordøstsjælland, Bornholm, Fyn og Jylland. Sortspættens bestand i Danmark er i fremgang, men der er stadig svingninger fra år til år. Hvis du vil følge med i den aktuelle bestandsudvikling for sortspætten, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Sortspættens beskyttelsesstatus

Sortspætten er en fredet art i Danmark i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og Bern-konventionens liste II. Dette betyder, at den nyder beskyttelse i form af lovgivning og internationale aftaler. Det er vigtigt at respektere dens levesteder og undgå forstyrrelser, der kan påvirke dens reproduktion og trivsel.

Hvis du vil hjælpe med at forbedre vores viden om sortspætten og andre fuglearter i Danmark, kan du indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen. Dette bidrager til forskning og overvågning af biodiversiteten i vores land.

Konklusion

Sortspætten er en spændende fugl med sin karakteristiske kalden og sit smukke udseende. Den er kommet for at blive i Danmark og er en kærkommen tilføjelse til vores skove. Det er vigtigt at værne om dens levesteder og arbejde for at bevare dens bestand. Ved at respektere dens beskyttede status og indberette observationer kan vi alle bidrage til at lære mere om sortspætten og bevare vores naturarv.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår indvandrede Sortspætten til Danmark, og hvilke områder blev den først set i?

Sortspætten indvandrede til Danmark i 1960erne og blev først set i Nordøstsjælland og Bornholm.

Hvordan har Sortspætten spredt sig i Danmark siden sin indvandring?

Efter sin indvandring har Sortspætten spredt sig til Fyn og Jylland.

Hvordan udvikler Sortspættebestanden sig i Danmark?

Sortspættebestanden i Danmark er i fremgang, men der er årlige svingninger.

Hvorfor bliver Sortspætten i Danmark om vinteren?

Sortspætten bliver i Danmark om vinteren på grund af den tilgængelige føde og territorie.

Hvor kan man læse mere om Sortspætter, herunder den aktuelle bestandsudvikling?

Man kan læse mere om Sortspætter, herunder den aktuelle bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvordan kan man indberette sine fund af Sortspætter i den danske natur?

Man kan indberette sine fund af Sortspætter i den danske natur på artsportalen.

Hvordan er Sortspætten beskyttet i Danmark?

Sortspætten er beskyttet i Danmark ifølge Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og Bern-konventionens liste II.

Hvilken art tilhører Sortspætten?

Sortspætten tilhører arten Dryocopus martius.

Hvor længe har Sortspætten været en yngleart i Danmark?

Sortspætten har været en yngleart i Danmark siden 1960erne.

Hvilke områder i Danmark er der flest Sortspætter?

Der er flest Sortspætter i Nordøstsjælland og Bornholm, hvor de først blev set.

Andre populære artikler: Rørhøg: En truet fugleart i DanmarkNordisk lappedykker: En sjælden og fascinerende fuglRødhøne: En smuk og farverig hønsefuglGuide til brushane: Udbredelse, levevis og beskyttelseDet Hvide C: En Guide til DværgblåfuglenLaks: En guide til denne fascinerende fiskHestekastanje: Et smukt og alsidigt træTyndakset gøgeurt: En sjælden og duftende orkidéHarlekinmariehønen: En farverig og alsidig artButblæret sargassotangDelfin – Den Almindelige Delfin i danske farvandeEnkelt Månerude: En sjælden bregne i DanmarkDværgterne: En lille fugl med stor betydning for naturenSkæv vindelsnegl: En sjælden og sårbar artHarlekinmariehønen: En farverig og alsidig artMajsild: En Stimefisk med Unikke EgenskaberGalizisk sumpkrebs: En invasiv art, der truer den hjemmehørende flodkrebsTinksmed: En sjælden fugl i dansk naturLomvie: En Fascinerende HavfuglMosegrisen: En guide til Danmarks almindelige gnaver