livop.dk

Kinesisk sovekutling: En indført art i Europa

Kinesisk sovekutling (Perccottus glenii) er en fisk, der oprindeligt stammer fra det østlige Asien. Den findes nu også i Europa, herunder i lande som Letland, Polen og Ungarn. Fisken blev oprindeligt bragt til Europa af russiske videnskabsmænd, der havde fisken med hjem fra Asien. I begyndelsen blev den opdrættet i akvarier og brugt som madding af lystfiskere, men den er siden undsluppet til naturen.

Udseende og adfærd

Kinesisk sovekutling kan blive op til 25 centimeter lang og veje op til 250 gram. Fisken kan blive op til syv år gammel. Den har højt placerede øjne, en rundet snude og en fremskudt underkæbe. Rygfinnerne er tætsiddende, men tydeligt adskilte. Den forreste rygfinne har 6-8 ugrenede stråler, mens den bageste har 2-3 ugrenede stråler efterfulgt af 8-12 grenede stråler. Fiskens farve varierer fra brun til mørkebrun, og den kan have et skakbrætlignende mønster.

I yngletiden bliver hannerne mørkere og får farvestrålende grønlige pletter på kroppen. Kinesisk sovekutling lever primært i ferskvand i søer og vandløb, hvor vandet enten løber langsomt eller er helt stillestående. Den er tilpasset ekstreme forhold og kan overleve lavt iltindhold i vandet samt fryse til is eller tåle udtørring af vandet ved at grave sig ned i mudderet og gå i dvale. Fisken lever af andre småfisk, haletudser og små hvirvelløse dyr.

Forvekslingsmuligheder

Den kinesiske sovekutling, der tilhører familien Odontobutidae, kan let forveksles med kutlinger fra familien Gobiidae. Den kan dog kendes fra de relevante danske arter ved, at dens bugfinner ikke er vokset sammen til en sugeskål.

Hvorfor er arten uønsket?

Kinesisk sovekutling har ry for at være en glubsk rovfisk, der kan udrydde næsten alle andre arter af fisk samt visse haletudser i småvandene. Den kan også overføre sygdomme og være bærer af parasitter, som den kan give videre til hjemmehørende arter. Derudover kan den udkonkurrere hjemmehørende arter ved at spise deres føde.

Er arten i Danmark?

Indtil videre er kinesisk sovekutling ikke observeret i Danmark, men den er fundet rundt omkring i Europa. Senest blev den observeret vildtlevende i Tyskland i 2014.

For mere information om artens udbredelse i Europa kan du besøge Nobanis – European Network on Invasive Species og U.S. Fish and Wildlife Service.

Hvis du observerer kinesisk sovekutling eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Eksotiske Fisk og deres Spændende Historier

Denne guide tager dig med på en rejse ind i verdenen af eksotiske fisk og fængslende historier. I dag vil vi udforske den fascinerende Kinesisk Sovekutling, også kendt som Perccottus glenii. Dette særlige væsen stammer oprindeligt fra det østlige Asien og har siden fundet vej til Europa. Lad os dykke ned i udseendet og adfærden hos denne bemærkelsesværdige fisk.

Udseende og Adfærd

Kinesisk sovekutling kan nå en imponerende længde på op til 25 centimeter og veje op til 250 gram. Disse fisk kan leve i op til syv år. Øjnene er placeret højt på hovedet, og fiskens snude er rundet med en fremskudt underkæbe. Den har to rygfinner, hvoraf den forreste har 6-8 ugrenede stråler og den bageste har 2-3 ugrenede stråler efterfulgt af 8-12 grenede stråler. Farvemæssigt varierer Kinesisk sovekutling fra brun til mørkebrun, og den kan have et skakbrætlignende mønster.

I yngletiden bliver hannernes farver mere intense, og de får smukke grønlige pletter over hele kroppen. Kinesisk sovekutling lever primært i ferskvand, som søer og vandløb, hvor vandet enten løber langsomt eller er helt stillestående. Det unikke ved denne fisk er dens evne til at tilpasse sig ekstreme forhold, såsom lavt iltindhold i vandet, frost og endda udtørring af vandmiljøet. Dette opnår de ved at grave sig ned i mudderet og gå i dvale.

Menukortet for Kinesisk sovekutling inkluderer småfisk, haletudser og små hvirvelløse dyr. Derfor betragtes den som en rovfisk i naturen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne fiskeart kan udgøre en potentiel risiko for både hjemmehørende arter og økosystemet som helhed.

Hvad gør Kinesisk sovekutling problematisk?

Kinesisk sovekutling har desværre over tid fået ry for at være en glubsk rovfisk, der kan fortrænge andre fiskearter og endda æde haletudser i mindre vandmiljøer. Derudover kan de også overføre sygdomme og bære parasitter, som kan sprede sig til andre arter. Deres konkurrencedygtige karakter betyder også, at de kan udkonkurrere hjemmehørende fiskearter ved at erobre fødekilderne.

Hvor findes Kinesisk sovekutling i Europa?

Mens Kinesisk sovekutling endnu ikke er blevet observeret i Danmark, er den allerede blevet fundet i forskellige dele af Europa. Senest blev den set i Tyskland i 2014. Dette er dog en art, som vi bør være opmærksomme på og holde øje med, for at forhindre, at den får mulighed for at sprede sig yderligere.

Sammenfatning

Kinesisk sovekutling er en unik og interessant fisk, der er kommet langt fra sit oprindelsessted i Østasien til Europa. Med sin imponerende størrelse og evne til at tilpasse sig ekstreme forhold er det en art, der vækker opmærksomhed. Dog er det vigtigt at være opmærksom på dens potentiale til at udgøre en trussel for hjemmehørende arter og økosystemet. Lad os være opmærksomme og handle ansvarligt for at bevare vores naturlige fauna.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en kinesisk sovekutling?

En kinesisk sovekutling, også kendt som Perccottus glenii, er en fiskeart, der oprindeligt stammer fra det østlige Asien, men den findes nu også i Europa. Denne fisk blev oprindeligt bragt til Europa af russiske videnskabsmænd og blev brugt som madding af lystfiskere. Senere er den undsluppet og er nu en invasiv art i nogle europæiske lande.

Hvordan ser en kinesisk sovekutling ud?

En kinesisk sovekutling kan blive op til 25 centimeter lang og veje op til 250 gram. Den har øjne, der er placeret højt på hovedet, en rund snude og en fremskudt underkæbe. Fisken har to rygfinner, hvoraf den forreste har 6-8 ugrenede stråler og den bageste har 2-3 ugrenede stråler efterfulgt af 8-12 grenede stråler. Fiskens farve varierer fra brun til mørkebrun, og den kan have et skakbræt-lignende mønster. I yngletiden får hannerne farvestrålende grønlige pletter på kroppen.

Hvilket habitat lever kinesiske sovekutlinger i?

Kinesiske sovekutlinger lever i ferskvand, såsom søer og vandløb. De foretrækker vandmiljøer med langsomt strømmende vand eller helt stillestående vand. Disse fisk er tilpasset ekstreme forhold og kan overleve i vand med lavt iltindhold. De kan også overleve frysning og udtørring af vandet i søer eller vandløb ved at grave sig ned i mudderet og gå i dvale.

Hvad spiser kinesiske sovekutlinger?

Kinesiske sovekutlinger lever af andre småfisk, haletudser og små hvirvelløse dyr. De er kendt for at være glubske rovfisk, der kan udrydde næsten alle andre fiskearter og visse haletudser i småvandene. De kan også udkonkurrere og spise føden for de hjemmehørende arter.

Hvordan kan man skelne kinesiske sovekutlinger fra andre fisk?

Kinesiske sovekutlinger kan nemt forveksles med kutlinger fra familien Gobiidae. Dog kan de adskilles fra relevante danske arter ved, at deres bugfinner ikke er vokset sammen til en sugeskål. Dette er en karakteristisk forskel, der gør det nemt at skelne mellem de to.

Hvorfor er kinesiske sovekutlinger uønskede?

Kinesiske sovekutlinger anses for at være uønskede på grund af deres evne til at udrydde andre fiskearter og visse haletudser i småvandene. De kan også overføre sygdomme og parasitter til hjemmehørende arter. Derudover kan de udkonkurrere de hjemmehørende arter ved at spise deres føde.

Har man observeret kinesiske sovekutlinger i Danmark?

Der er endnu ikke observeret kinesiske sovekutlinger i Danmark, men de er blevet fundet i andre europæiske lande. Senest blev de observeret i naturen i Tyskland i 2014.

Hvor kan man finde mere information om udbredelsen af kinesiske sovekutlinger i Europa?

For mere information om udbredelsen af kinesiske sovekutlinger i Europa kan man læse på Nobanis – European Network on Invasive Species og U.S. Fish and Wildlife Service hjemmesider.

Hvordan kan man bidrage til indberetning af fund af kinesiske sovekutlinger i den danske natur?

For at bidrage til indberetning af fund af kinesiske sovekutlinger eller andre arter i den danske natur kan man bruge Artsportalen, hvor man kan indberette sine fund. Dette hjælper med at monitorere og overvåge spredningen af invasive arter i Danmark.

Andre populære artikler: Fiskeørn: En Storslået Rovfugl i DanmarkSika – En oversigt over denne fascinerende hjorteartLægeigle: En sjælden og fascinerende skabningTyttebær – En Smagfuld Dværgbusk fra DanmarkAvnbøg: En hårdfør træart med mange anvendelsesmulighederPurpursnegl: En Fascinerende Skabning i Vest- og NordjyllandKarsporeplanter: En Guide til Flerårige UrterNæsebjørn: Et karakteristisk dyr fra SydamerikaHæg, almindelig – En omfattende guide til denne fascinerende planteGuide til Flodperlemusling: Udbredelse, Udseende og LevevisCarolina cabomba: En robust og uønsket akvarieplanteMusvågen – Danmarks mest udbredte rovfuglGulgrøn brasenføde: En sårbar vandplante i DanmarkThuja – En Guide til Danmarks NåletræGuide til Flodperlemusling: Udbredelse, Udseende og LevevisBrombær – En vild og tornerig buskLille regnspove: En fascinerende trækfuglVaskebjørn: En omfattende guide til dette fascinerende dyrÆdelgran: En omfattende guide til denne majestætiske træartHvepse: En omfattende guide til Danmarks insektverden