livop.dk

Musvågen – Danmarks mest udbredte rovfugl

Musvågen (Buteo buteo) er den mest udbredte rovfugl i Danmark. Den kan ses over hele landet, men er dog sjælden ved større byer og områder uden skov. Størst chance for at se den er i landskaber med åbne marker og enge. Der yngler ca. 5.000 par musvåger i Danmark, og på deres vintertræk passerer flere tusinde landet.

Når musvågen angriber

Løbere og andre skovgæster oplever af og til at blive angrebet af musvåger. Vi har samlet en række råd og forholdsregler for at undgå at blive angrebet.

Musvågen angriber oftest bagfra – næsten lydløst og uden varsel. Det kan give en ret ubehagelig forskrækkelse. I yngletiden forsvarer musvågen sit territorium mod fjender og konkurrenter. Desværre er nogle musvåger også aggressive over for folk, der løber eller jogger på en skovvej, der går gennem territoriet.

Hvad kan man gøre for at undgå at blive angrebet?

Løb flere sammen:Vi har ikke hørt om musvåger, der har angrebet folk, der fulgtes ad.

Hvis du ved, hvor musvågen angriber, kan du:

 1. Løbe ad en anden vej.
 2. Gå roligt på den korte strækning, som musvågen forsvarer. Den angriber normalt kun folk, der løber.

Og så har vi fået følgende råd fra skovgæster, som oplyser, at det virker:

 • Udnyt at musvågen normalt kun angriber bagfra:Sæt øjne i nakken. F.eks. ved at tegne 2 øjne på en kasket og tage den omvendt på, så de kigger bagud. (Honningsamlere i det fjerne østen bruger denne metode til at undgå tigerangreb)
 • Bred armene ud til siden og bask langsomt med dem, mens du løber forbi:Så angriber den ikke – måske fordi den tror, du er en meget stor fugl?

Musvågen er fredet, men der kan i sjældne tilfælde gives tilladelse til at regulere enkelte og særligt problematiske musvåger. Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Musvågen – Danmarks mest udbredte rovfugl

Musvågen (Buteo buteo) er den mest udbredte rovfugl i Danmark. Den kan ses over hele landet, men er dog sjælden ved større byer og områder uden skov. Størst chance for at se den er i landskaber med åbne marker og enge. I Danmark yngler der cirka 5.000 par musvåger, og flere tusinde passerer landet på vintertræk.

Når musvågen angriber

Løbere og andre skovgæster oplever af og til at blive angrebet af musvåger. Her er nogle råd og forholdsregler du kan følge.

Musvågen angriber oftest bagfra – næsten lydløst og uden varsel. Det kan være en ret ubehagelig forskrækkelse. I yngletiden forsvarer musvågen sit territorie mod fjender og konkurrenter. Desværre kan nogle musvåger også være aggressive overfor folk, der løber eller jogger på en skovvej, der går gennem territoriet.

Hvad kan man gøre for at undgå at blive angrebet?

 • Løb flere sammen. Der er ingen rapporter om musvåger, som har angrebet folk, der fulgtes ad.
 • Hvis du ved, hvor musvågen angriber, kan du:
  • Løbe ad en anden vej.
  • Gå roligt på den korte strækning, som musvågen forsvarer. Den angriber normalt kun folk, der løber.
 • Her er nogle råd fra skovgæster, som oplyser, at de virker:
  1. Udnyt at musvågen normalt kun angriber bagfra: Sæt øjne i nakken. Du kan for eksempel tegne to øjne på en kasket og tage den omvendt på, så de kigger bagud. (Honningsamlere i det fjerne østen bruger denne metode til at undgå tigerangreb).
  2. Bred armene ud til siderne og bask langsomt med dem, mens du løber forbi. Så angriber den ikke – måske fordi den tror, du er en meget stor fugl?

Musvågen er en fredet fugl, men der kan i sjældne tilfælde gives tilladelse til at regulere enkelte og særligt problematiske musvåger. Hvis du ser musvågen eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på Artsportalen.

Musvågen – Danmarks mest udbredte rovfugl

Musvågen (Buteo buteo) er kendt som den mest udbredte rovfugl i Danmark. Den kan ses i hele landet, dog er den sjælden i større byer og områder uden skov. Den største chance for at observere musvågen er i landskaber med åbne marker og enge. I Danmark findes der omkring 5.000 ynglepar, og flere tusinde musvåger passerer landet i vintertrækket.

Musvågens angrebsmønster

Løbere og andre besøgende i skoven oplever lejlighedsvis at blive angrebet af musvåger. Her er nogle råd og forholdsregler til, hvordan man kan undgå at blive angrebet.

Musvågen angriber normalt bagfra, næsten lydløst og uden varsel. Dette kan give en ubehagelig forskrækkelse. I yngletiden forsvarer musvågen sit territorium mod fjender og konkurrenter. Desværre er nogle musvåger også aggressive over for folk, der løber eller jogger på en skovvej, der går gennem territoriet.

Sådan undgår du at blive angrebet

– Løb flere sammen: Musvåger angriber sjældent folk, der følges ad.

– Hvis du ved, hvor musvågen angriber, kan du:
– Løbe ad en anden vej.
– Gå roligt på den korte strækning, som musvågen forsvarer. Den angriber normalt kun folk, der løber.

Vi har fået følgende råd fra skovgæster, som oplyser, at det virker:
– Udnyt at musvågen normalt kun angriber bagfra: Sæt øjne i nakken. Du kan f.eks. tegne to øjne på en kasket og tage den omvendt på, så de kigger bagud. (Honningsamlere i det fjerne østen bruger denne metode til at undgå tigerangreb)
– Bred armene ud til siden og bask langsomt med dem, mens du løber forbi. Så angriber musvågen muligvis ikke, fordi den tror, du er en meget stor fugl.

Regulering af musvåger

Musvågen er fredet, men der kan i sjældne tilfælde gives tilladelse til at regulere enkelte og særligt problematiske musvåger.

Indberetning af arter i den danske natur

Husk at indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Med disse råd og forholdsregler kan du nyde naturen og undgå ubehagelige sammenstød med musvågen. Vær opmærksom, men glem ikke at værdsætte den flotte og majestætiske fugl, som musvågen er.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en musvåge?

En musvåge (Buteo buteo) er den mest udbredte rovfugl i Danmark. Den kan findes over hele landet, men er sjælden i større byer og områder uden skov. Musvåger kan oftest ses i landskaber med åbne marker og enge.

Hvor mange par musvåger yngler der i Danmark?

Der yngler cirka 5.000 par musvåger i Danmark.

Hvordan ser musvågen ud?

Musvågen er en mellemstor rovfugl med en længde på omkring 50-60 cm og et vingefang på 110-135 cm. Den har en brun ryg, hvide fjer på brystet og en relativt bred hale med mørke striber.

Hvorfor angriber musvåger nogle gange mennesker?

Musvåger angriber normalt ikke mennesker, medmindre de føler, at deres territorium eller yngleområde er truet. Under yngletiden forsvarer musvåger deres territorium mod fjender og konkurrenter, herunder mennesker. De kan også angribe mennesker, der løber eller jogger gennem deres territorium.

Hvordan undgår man at blive angrebet af musvåger?

Der er flere forholdsregler, man kan tage for at undgå at blive angrebet af musvåger. For det første anbefales det at løbe i grupper, da der ikke kendes til musvåger, der har angrebet folk, der fulgtes ad. Hvis man kender til stedet, hvor musvågen angriber, kan man vælge at løbe ad en anden vej eller gå roligt gennem det korte stræk, som musvågen forsvarer. Det er også blevet rapporteret, at det kan virke at sætte øjne i nakken ved at tegne øjne på en kasket og tage den omvendt på. Man kan også forsøge at bask med armene, mens man løber forbi musvågen, da den måske vil opfatte en som en større fugl og derfor ikke angribe.

Er musvågen en fredet art?

Ja, musvågen er en fredet art i Danmark. Der kan dog gives tilladelse til at regulere enkelte og særligt problematiske musvåger i sjældne tilfælde.

Hvor kan man indberette fund af musvåger og andre arter i den danske natur?

Man kan indberette sine fund af musvåger og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Hvad er musvågens vinger og hale karakteristiske for?

Musvågens vinger er brede og afrundede, hvilket gør den velegnet til at svæve og cirkle i luften på jagt efter bytte. Hales er bred og har mørke striber, der hjælper med at kende musvågen.

Hvordan formerer musvåger sig?

Musvåger formerer sig ved at bygge rede i træer eller på klippeskråninger. Hannen og hunnen samarbejder om at bygge reden, som er lavet af grene og foret med bløde materialer som mos og græs. Hunnen lægger typisk to til tre æg, som begge forældre ruger i cirka en måned. Ungfuglene forlader reden efter cirka seks uger, men bliver stadig fodret af deres forældre i nogle uger, indtil de er flyvefærdige.

Hvad er musvågens hovedbytte?

Musvågen lever primært af små pattedyr som mus, rotter og kaniner. Den jager også andre fugle, krybdyr, insekter og ådsler.

Andre populære artikler: Natlyssværmer – En fascinerende aftenflyverÆskulapsnog – En uddød slangeart i DanmarkSpidssnudet frø: En Guide til Danmarks Brune FrøerBlå iris: En smuk og sjælden plante i det østlige DanmarkStor ildfugl: En sjælden sommerfugl i DanmarkIndisk huskrageStillehavsøsters: En introduktion til en invasiv artSandløber: En fascinerende fugl på de danske kysterNatravnen: En fascinerende fugl i den danske naturHalsbåndmus: En omfattende guide til en fascinerende dyreartBrombær – En vild og tornerig buskAmerikansk knivmusling: En invasiv art på den danske kystSalep-gøgeurt: En sjælden orkidé i DanmarkRegnbueørred: En Guide til Danmarks Farverige FiskSpidsløn: Et hjemmehørende træ med mange anvendelsesmulighederSpidsand: En fascinerende svømmeandLaks: En guide til denne fascinerende fiskStor skallesluger: En fascinerende vandfugl i DanmarkHavtorn: En guide til denne alsidige buskAmerikansk Skarveand: En sjælden og invasiv art i Danmark