livop.dk

Hvepse: En omfattende guide til Danmarks insektverden

Hvepse tilhører gruppen Hymenoptera, på dansk kaldet årevinger, som også inkluderer myrerne og bierne. Hvepse er en overordnet betegnelse for en meget stor og forskelligartet gruppe af insekter med mange forskellige undergrupper. I Danmark findes der flere forskellige arter af hvepse. Den art, der hyppigst ses, er den almindelige gedehams, som især bemærkes sidst på sommeren.

Almindelig gedehams (Vespula vulgaris)

Den almindelige gedehams er 10-19 mm stor og har en sort krop med gule farver. På mundskjoldet har hvepsen en sort tegning, der ligner et anker. Hos hannerne kan ankertegningen på mundskjoldet dog mangle eller være reduceret til enkelte sorte pletter. Hvepsen er ofte jordboende og bor i kolonier i musehuller, blomsterkrukker eller lignende. Dog kan den også gøre brug af andre beskyttede hulrum og udhuse mm. Almindelig gedehams er kendt for at komme i konflikt med mennesker, både på grund af dens talrighed, især sidst på sæsonen, og dens aggressive natur samt relativt kraftige gift.

Stor gedehams (Vespa crabro)

Den store gedehams er væsentligt større end andre hvepsearter med en størrelse på 18-35 mm. Den har et rødt hoved, rødlige antenner og ben, rødgule vinger og en gul bagkrop med brune eller sorte ledadskillelser. Ryggen og bagkroppen har en mørkebrun og rødbrun behåring. Når den flyver, lyder det som en kraftigt summende lyd. Den store gedehams lever og bygger rede i hule træer, men kan også findes på huslofter. Den lever socialt og laver ligesom almindelig gedehams et bo, der kan blive ret stort. Den store gedehams flyver også om natten og kan derfor blive tiltrukket af lyset og møde mennesker inde i huset. Dens giftige stik er yderst smertefuldt og kan være livsfarligt for mennesker, især hvis man stikkes på halsen eller hovedet.

Vidste du…?

Hvepse kan, modsat bier, stikke op til flere gange, hvis de forstyrres. Gedehamsenes brod er glat, så de kan stikke flere gange, modsat biens brod, som har modhagere og derfor rives ud af bagkroppen på bien, når den stikker.

Levevis

De fleste vil forbinde hvepse med aggressive, gul og sortstribede insekter, der stikker, når de bliver forstyrret. Men der findes mange andre hvepse, der ikke stikker og har en lang række gavlige effekter, herunder kontrollere andre insekter som bladlus. Hvepse kan opdeles i to kategorier: de sociale og enlige hvepse. De sociale hvepse danner kolonier bestående af op mod 5000 individer og én dronning. Om vinteren dør kolonien, men dronningen kan overvintre og derved skabe en ny koloni det følgende år. Sociale hvepse bruger deres gift som forsvar.

Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Fascinerende fakta om hvepse

Har du nogensinde undret dig over hvepse og deres fascinerende egenskaber? Hvepse tilhører familien Vespidae og er en del af insektgruppen hymenoptera, som også inkluderer bier og myrer. Danmark er hjemsted for flere forskellige arter af hvepse, hvoraf nogle af de mest almindelige er den almindelige gedehams og den store gedehams.

Den almindelige gedehams (Vespula vulgaris)

Dette er den hveps, du sandsynligvis oftest møder i Danmark. Den almindelige gedehams er omkring 10-19 mm stor og har en sort krop med gule farver. På mundskjoldet har hvepsen en sort tegning, der ligner et anker. Hos hannerne kan denne tegning dog være reduceret til enkelte sorte pletter. Den almindelige gedehams er jordboende og bor i kolonier i musehuller, blomsterkrukker og andre beskyttede hulrum. Desværre har denne art også ry for at være aggressiv og dens stik er smertefulde på grund af dens kraftige gift.

Den store gedehams (Vespa crabro)

Den store gedehams er væsentligt større end andre hvepsearter. Den kan vokse op til 18-35 mm i størrelse. Den har et rødt hoved, røde antenner og ben samt rødgule vinger. Bagkroppen er gul med brune eller sorte ledadskillelser. Desuden har den en mørkebrun og rødbrun behåring på ryggen og bagkroppen. Når den flyver, kan man tydeligt høre den kraftigt summende lyd. Den store gedehams lever i hule træer, men kan også findes på huslofter. Denne art er social og danner ligesom den almindelige gedehams store boer. Det er vigtigt at bemærke, at dens giftige stik kan være livsfarligt for mennesker, især hvis man stikkes på halsen eller hovedet.

Vidste du…?

  • Mens bier kun kan stikke én gang og mister deres brod, kan hvepse stikke flere gange, da deres brod er glat og ikke sidder fast i deres krop.
  • Nogle hvepsearter har også gavnlige effekter og hjælper med at kontrollere skadedyr som bladlus.

Levevis

De fleste forbinder hvepse med gul- og sortstribede insekter, der stikker, når de føler sig truet. Dog findes der mange andre hvepse, der ikke stikker og rent faktisk har positive effekter på miljøet. Hvepse kan opdeles i sociale og enlige arter. De sociale hvepse danner kolonier med op til 5000 individer og en dronning. Om vinteren dør kolonien, men dronningen kan overvintre og grundlægge en ny koloni det følgende år. Sociale hvepse bruger deres gift til forsvar.

Har du set nogle interessante hvepse i den danske natur? Indberet dine fund på Artsportalen og bidrag til vores viden om disse fascinerende insekter.

Guide til danske dyr, der ligner hvepse

Mange mennesker frygter hvepse på grund af deres aggressive natur og smertefulde sting. Men vidste du, at der er andre danske dyr, der ligner hvepse, men ikke udgør den samme trussel? I denne guide vil vi udforske nogle af disse dyr og give dig et indblik i deres karakteristika og adfærd.

Almindelig Gedehams (Vespula vulgaris)

Den almindelige gedehams er den hveps, vi ser mest i Danmark. Den er mellem 10-19 mm stor og har en sort krop med gule farver. Hannernes mundskjold har en sort tegning, der ligner et anker. Gedehamsen er jordboende og lever i kolonier i musehuller, blomsterkrukker og andre beskyttede hulrum. De kan dog også lave reder i udhuse og andre bygninger. Almindelig gedehams er kendt for sin aggressive adfærd og kraftige gift. Stikket kan være smertefuldt for mennesker.

Stor Gedehams (Vespa crabro)

Den store gedehams er væsentligt større end andre hvepsearter, med en størrelse på 18-35 mm. Den har et rødt hoved, rødlige antenner og ben, rødgule vinger og en gul bagkrop med brune eller sorte ledadskillelser. Ryggen og bagkroppen er dækket af en mørkebrun og rødbrun behåring. Denne art lever og bygger rede i hule træer, men kan også findes på huslofter. Stor gedehams er social og danner store reder. Den flyver også om natten, og det er derfor ikke usædvanligt at støde på den inde i huset. Stikket fra stor gedehams er yderst smertefuldt og kan være farligt, især hvis man stikkes på halsen eller hovedet.

Vidste du…?

Hvepse kan stikke flere gange, modsat bier, da deres brod er glat. Biens brod har modhager og rives derfor ud af bagkroppen, når den stikker.

Levevis

De fleste kender hvepse som aggressive insekter med gult og sort stribet krop, der stikker, når de bliver forstyrret. Men der findes mange andre hvepsearter, der ikke stikker og faktisk har gavnlig effekt på naturen. Disse hvepse kan være nyttige til at kontrollere andre skadedyr som bladlus.

Hvepse kan opdeles i to kategorier: sociale og enlige hvepse. De sociale hvepse danner kolonier med op mod 5000 individer og én dronning. Om vinteren dør kolonien, men dronningen kan overleve og etablere en ny koloni året efter. Sociale hvepse bruger deres gift som forsvarsmekanisme.

Hvis du observerer nogle af disse hvepsearter eller andre dyr i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen for at hjælpe med at registrere og overvåge dyrebestandene i Danmark.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er hvepse?

Hvepse er en gruppe af insekter, der tilhører gruppen Hymenoptera, også kendt som årevinger, som omfatter myrer og bier. Der er mange forskellige arter af hvepse, og de er kendt for deres sorte og gule farver.

Hvad er den almindelige gedehams?

Den almindelige gedehams, også kendt som Vespula vulgaris, er en af de mest kendte arter af hvepse i Danmark. Denne art er mellem 10-19 mm stor og har en sort krop med gule farver. Hos hannerne kan tegningen på mundskoldet ligne et anker.

Hvordan lever den almindelige gedehams?

Den almindelige gedehams er ofte jordboende og kan finde ly i musehuller, blomsterpotter eller lignende steder. Den kan også bruge andre beskyttede hulrum og udhuse. Denne art er kendt for at komme i konflikt med mennesker, da den er talrig og aggressiv, og dens gift er relativt kraftig.

Hvad er den store gedehams?

Den store gedehams, kendt som Vespa crabro, er en væsentligt større art af hveps. Den kan blive mellem 18-35 mm store. Denne art har et rødt hoved, rødlige antenner og ben, samt rødgule vinger og en gul bagkrop med brune eller sorte ledadskillelser. Den har en mørkebrun og rødbrun behåring på ryggen og bagkroppen.

Hvor lever den store gedehams?

Den store gedehams lever og bygger rede i hule træer, men den kan også finde vej til huslofter. Denne art er social og danner ligesom almindelig gedehams et bo, der kan blive ret stort. Den store gedehams er også aktiv om natten og kan blive tiltrukket af lys og ende op inde i huset.

Hvor farlig er stikket fra de forskellige hvepsearter?

Hvepsestik er generelt smertefulde, men styrken af ​​giftstikket kan variere mellem arterne. Stik fra både den almindelige gedehams og den store gedehams kan være livsfarlige for mennesker, især hvis stikket forekommer på halsen eller hovedet. Det er vigtigt at være forsigtig og undgå konfrontation med hvepse.

Hvad er forskellen mellem biens og hvepsenes brod?

Hvepse kan stikke flere gange, da deres brod er glat og ikke sætter sig fast i huden, modsat bien, hvis brod har modhagere og derfor river sig løs fra bien efter at have stukket.

Hvad er leveviset for hvepse?

Der er både sociale og enlige hvepse. De sociale hvepse danner kolonier med en dronning og op til 5000 individer. Kolonien dør om vinteren, men dronningen kan overleve og danne en ny koloni næste år. Sociale hvepse bruger deres gift som forsvar. Der er også enlige hvepse, der ikke danner kolonier, og de lever en mere selvstændig livsstil.

Har hvepse andre gavnlige effekter?

Ja, udover deres ry som aggressive insekter, har mange hvepsearter en række gavnlige effekter. De kan kontrollere skadelige insekter som bladlus, hvilket gør dem nyttige for haveejere og landmænd.

Hvordan kan man indberette fund af hvepsearter i den danske natur?

Du kan indberette fund af hvepse og andre arter i den danske natur på artsportalen, hvor du kan bidrage til at overvåge og dokumentere biodiversiteten i landet.

Andre populære artikler: Stær: En Almindelig Fugl i DanmarkAlmindelig kantarel: En fin og almindelig spisesvampSkovmus: En almindelig og fascinerende gnaver i DanmarkSydflagermus: En Almindeligt Forekommende Art i DanmarkSump-hullæbe: En sjælden orkidé med unikke blomsterVandranke: En unik vandplante i VestjyllandStor gøgeurt: Danmarks største orkidéHjortetunge: En fredet bregne i den danske naturCanadisk bakkestjerne: En uønsket plante i DanmarkSkovgøgeurt: En Sjælden Orkidé i Danske SkoveRødkonk – Danmarks største havsneglThuja – En Guide til Danmarks NåletræNatravnen: En fascinerende fugl i den danske naturKinesisk uldhåndskrabbe: En introduktion til denne fascinerende artSydflagermus: En Almindeligt Forekommende Art i DanmarkStor hornugle – en genindvandret art i DanmarkIsfuglen: En smuk og fascinerende fugl i dansk naturIsfuglen: En smuk og fascinerende fugl i dansk naturKongebregne: En Majestætisk Plante i Den Danske NaturNordmannsgran – Et populært juletræ i Danmark