livop.dk

Koralrod: En sjælden og fascinerende orkidé i Danmark

Koralrod (Corallorhiza trifida) er en lille orkidé, der kun bliver op til 15 cm høj. Den har brunlige eller gulgrønne blomster og blomstrer i maj og juni. Selvom den er sjælden i Danmark, kan man finde den i meget forskelligartede naturområder.

Udbredelse

Koralrod er sjælden i Danmark, og den findes slet ikke på Fyn. På Sjælland er den meget sjælden. Den forekommer dog i andre dele af landet, selvom den ikke er almindelig.

Udseende

Koralrod er en lille orkidé, der bliver 10-15 cm høj. Den har 1-12 brunlige eller gulgrønne blomster. Blomsternes læber er hvide med røde småpletter. Navnet Koralrod henviser til dens jordstængel, der er grenet som en koral. Denne orkidé blomstrer i maj og juni.

Levevis

Koralrod er ikke særlig kræsen med hensyn til voksested. Den trives på næringsfattig tørvebund i kær, skovsumpe, mosrige granskove, hedemoser, i pilekrat og i klitlavninger. På Møn kan man finde den i bøgeskove på kalkbund. Ligesom Knælæbe og Rederod mangler Koralrod rødder, og den har kun ganske lidt bladgrønt. Den kan leve et fuldstændigt underjordisk liv i flere år ved hjælp af svampe, hvis tråde gennemvæver dens jordstængel.

Man mener, at Koralrod hovedsageligt bestøver sig selv. Alligevel besøges dens blomster af en række små insekter, som muligvis bidrager til bestøvningen. Det sker, selvom blomsterne ikke udskiller nektar, så vidt man ved.

Trusler

Koralrod trues primært af tilgroning af dens naturområder. Det er vigtigt at beskytte og bevare disse områder for at sikre artens overlevelse. Hvis du finder Koralrod eller andre sjældne arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Beskyttelse af arten

Koralrod er en fredet art i Danmark. Det betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Arten er desuden omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A, hvilket yder yderligere beskyttelse.

Opdagelsen af Koralrod i den danske natur er altid en særlig begivenhed. Denne sjældne orkidé er en naturskat, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse.

Koralrod: En sjælden og fascinerende orkidé

Koralrod (Corallorhiza trifida) er en lille orkidé, der kun bliver op til 15 cm høj. Denne fascinerende plante har brunlige eller gulgrønne blomster og blomstrer i maj og juni. Selvom den er sjælden i Danmark, kan man finde den i forskellige naturområder. Lad os dykke ned i nogle sjove fakta om denne smukke blomst.

Udseende

Koralrod er en lille orkidé med 10-15 cm høje stængler. Den har mellem 1-12 brunlige eller gulgrønne blomster, hvor læberne er hvide med røde småpletter. Navnet Koralrod henviser til dens jordstængel, der er grenet som en koral. Disse blomsterprydede orkidéer tilføjer en unik skønhed til den danske flora.

Levevis

Koralrod er ikke særlig kræsen med hensyn til voksesteder. Den trives på næringsfattig tørvebund i kær, skovsumpe, mosrige granskove, hedemoser, pilekrat og klitlavninger. På Møn kan man også finde den i bøgeskove på kalkbund. Ligesom nogle andre orkidéer mangler Koralrod rødder og har kun lidt bladgrønt. Den kan derfor leve et fuldstændigt underjordisk liv i flere år ved hjælp af svampe, der gennemvæver dens jordstængel.

Man mener, at Koralrod hovedsageligt bestøver sig selv. Dog besøges dens blomster af forskellige små insekter, som muligvis bidrager til bestøvningen, selvom blomsterne ikke udskiller nektar, så vidt man ved.

Trusler og beskyttelse

Koralrod er truet af tilgroning i sit naturlige levested. Derfor er det vigtigt at være opmærksom og bevare de områder, hvor denne sjældne orkidé findes. Koralrod er fredet i Danmark, hvilket betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Desuden er arten omfattet af CITES/Washingtonkonventionen, hvilket yder yderligere beskyttelse.

Hvis du ser Koralrod eller andre sjældne arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen. Dette er med til at øge vores viden om og bevarelse af disse unikke planter og dyr.

Denne sjældne orkidé, Koralrod, er en sand juvel i den danske natur. Lad os værne om dens levesteder og beundre dens skønhed, mens vi fortsætter med at udforske og lære mere om vores naturlige omgivelser.

Koralrods Art og Udbredelse

Koralrod (Corallorhiza trifida) er en lille orkidé, der kun bliver op til 15 cm høj. Den har brunlige eller gulgrønne blomster og blomstrer i maj og juni. Selvom den er sjælden i Danmark, kan man finde den i forskellige naturområder, dog er den særligt sjælden på Fyn og Sjælland.

Koralrodens Udseende

Koralrod er en lille orkidé med 1-12 brunlige eller gulgrønne blomster. Blomsternes læber er hvide med røde småpletter. Koralrods navn henviser til dens jordstængel, der har en forgrenet struktur som koral. Denne orkidéart er relativt kort i højden og blomstrer i maj og juni.

Koralrodens Levevis

Koralrod er ikke særlig kræsen med hensyn til voksested. Den foretrækker næringsfattig tørvebund og kan findes i kær, skovsumpe, mosrige granskove, hedemoser, pilekrat og klitlavninger. På Møn vokser den i bøgeskov på kalkbund. Ligesom andre arter som Knælæbe og Rederod mangler Koralrod rødder og har kun en lille mængde blade. Denne orkidé kan leve et fuldstændigt underjordisk liv i flere år ved hjælp af svampe, der er forbundet med dens jordstængel.

Man mener, at Koralrod primært bestøver sig selv. Dog besøges dens blomster af forskellige små insekter, som muligvis bidrager til bestøvningen, selvom blomsterne ikke udskiller nektar.

Trusler Mod Koralrod

Koralrod er truet af forskellige faktorer, herunder tilgroning af dens naturområder. Det er vigtigt at indberette fund af denne art i den danske natur på artsportalen. Koralrod er også en fredet art i Danmark, hvilket betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Arten er desuden omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A, hvilket bidrager til dens beskyttelse.


Koralroden er en fascinerende og sjælden orkidé i Danmark. Dens smukke brunlige eller gulgrønne blomster gør den til et sjældent syn i naturen. Det er vigtigt at værne om denne art og respektere dens fredning for at bevare dens eksistens i Danmark.

For mere information om Koralrod og andre danske orkidéer, kan du besøge relevante naturstyrede hjemmesider og bidrage til at rapportere Koralrodfund til artsportalen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er koralrod?

Koralrod (Corallorhiza trifida) er en lille orkidé, der kun bliver op til 15 cm høj. Den har brunlige eller gulgrønne blomster og blomstrer i maj og juni. Den er sjælden i Danmark, men kan findes i forskellige naturområder.

Hvordan ser koralrod ud?

Koralrod er en lille orkidé med en højde på 10-15 cm. Den har 1-12 brunlige eller gulgrønne blomster. Læberne på blomsterne er hvide med røde småpletter. Navnet koralrod henviser til dens grenede jordstængel, der ligner en koral.

Hvor kan man finde koralrod?

Koralrod er sjælden i Danmark. På Fyn findes den slet ikke, og på Sjælland er den meget sjælden. Den vokser på næringsfattig tørvebund i kær, skovsumpe, mosrige granskove, hedemoser, i pilekrat og i klitlavninger. På Møn vokser den i bøgeskove på kalkbund.

Hvordan lever koralrod?

Koralrod er ikke særlig kræsen med hensyn til voksested. Den kan leve på næringsfattig tørvebund i forskellige naturområder. Koralrod mangler rødder og har kun lidt bladgrønt. Den kan leve underjordisk i flere år ved hjælp af svampe, der gennemvæver dens jordstængel.

Hvordan bestøver koralrod sig?

Man mener, at koralrod primært bestøver sig selv. Blomsterne besøges dog af små insekter, der muligvis også bidrager til bestøvningen. Selvom blomsterne ikke udskiller nektar, er der stadig insekter, der besøger dem.

Hvad truer koralrod?

Koralrod trues primært af tilgroning af dens levesteder. Arten er fredet i Danmark og må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Den er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A.

Hvor kan man indberette fund af koralrod?

Man kan indberette sine fund af koralrod og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Hvordan er koralrod beskyttet?

Koralrod er fredet i Danmark, hvilket betyder, at den er beskyttet mod plukning, opgravning, indsamling eller ødelæggelse. Arten er desuden omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A.

Hvad er CITES/Washingtonkonventionen?

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) er en international konvention, der har til formål at regulere handel med vilde dyr og planter. Koralrod er opført på konventionens liste II/bilag A, hvilket betyder at handel med arten er reguleret.

Hvilke blomstrende insekter besøger koralrod?

Selvom koralrod ikke udskiller nektar, besøges blomsterne af en række små insekter. Den præcise artssammensætning af disse insekter er dog ikke angivet i den givne information.

Andre populære artikler: Regnbueørred: En Guide til Danmarks Farverige FiskTårnfalken – Danmarks Almindelige RovfuglHunderose: En smuk og almindelig busk i den danske naturVandspidsmus – En guide til Danmarks største spidsmusartAlmindelig netbladhat: En guide til denne almindelige danske svampTøffelsnegl: En introduktion til denne fascinerende havsneglSkestork – En sjælden og beskyttet fugl i DanmarkUlv: Europas næststørste rovdyr på landAlmindelig ulvefod: En sjælden plante i DanmarkHavtorn: En guide til denne alsidige buskPlettet gøgeurt: En sjælden orkidé med unikt udseendeTøffelsnegl: En introduktion til denne fascinerende havsneglTøffelsnegl: En introduktion til denne fascinerende havsneglTørst: En Surbundsplante med Mange AnvendelsesmulighederRød fluesvamp: En karakteristisk og giftig svamp i DanmarkTårnsnegl: En Almindelig Men Fascinerende SkabningAlmindelig ryle: En trækfugl med en vigtig rolle i DanmarkPerleugle – En sjælden dansk ynglefuglTørst: En Surbundsplante med Mange AnvendelsesmulighederHusmåren: En almindelig og fascinerende dansk dyreart