livop.dk

Regnbueørred: En Guide til Danmarks Farverige Fisk

Regnbueørreden, også kendt som Oncorhynchus mykiss, er en farverig fisk, der findes i hele Danmark. Den er mest almindelig i vandløb med tilknyttede dambrug, hvor den ofte undslipper. Regnbueørreden er også udbredt i put-and-take søer og kan endda findes ved kysten, da den, ligesom ørreden, kan vandre ud i havet. Den opdrættes også i havbrug, hvilket kan medføre udslip af fisk.

Udseende

Regnbueørreden ligner meget den hjemmehørende ørred i sin form, da den er strømlinet og nærmest torpedoformet. Dog kan dambrugsfisk være mere højryggede og kraftigere i bygning. Som andre laksefisk har regnbueørreden en fedtfinne mellem rygfinnen og halefinnen. Ryggen er olivengrøn, mens siderne og bugen er sølvskinnende. På siden af kroppen kan der være et mere eller mindre kraftigt, lyserødt bånd, og gællelåget er rødligt. Disse røde farver kan dog være mindre tydelige hos fisk, der opholder sig i havet og er mere sølvblanke. En måde at skelne regnbueørreden fra laks og ørred på er ved de sorte pletter, der strækker sig ud på ryg-, fedt- og halefinnen.

Regnbueørreder, der bliver i ferskvand, når sjældent en størrelse på over 2,5 kg, mens havgående individer kan blive op til 120 cm og over 25 kg. I Danmark er rekorden for en vildfangen fisk dog på 70 cm og 8,6 kg, men der kendes tungere fisk fra put-and-take søer. Der er også en orange farvevariant af regnbueørreden, kendt som guldørred. Disse guldørreder findes i put-and-take søer og private søer, hvor de er udsat.

Levevis

I sit naturlige udbredelsesområde udfylder regnbueørreden i høj grad den samme niche som ørreden herhjemme. Den yngler i vandløb og kan leve både i ferskvand og saltvand. Nogle individer vandrer med strømmen til havet, mens andre bliver i vandløbene eller vandrer ned til søer, hvor de bliver. Regnbueørreden adskiller sig en smule fra ørreden ved at den også opsøger mere lysåbne, langsomt flydende vandløbsstrækninger og kan derfor findes i kanallignende vandløb.

Regnbueørreden er opportunistisk i sit fødevalg og æder typisk insekter og andre invertebrater, både vandlevende og landlevende, der falder i vandet. Større regnbueørreder kan også æde fisk som hundestejler, små skaller og yngel af både ørred og regnbueørred.

Tidligere mente man, at regnbueørreden havde en negativ indflydelse på ørredpopulationen i vandsystemer, hvor begge arter er til stede. Studier har dog vist, at selvom store regnbueørreder kan æde ørredyngel, udgør regnbueørreden ikke en stor trussel mod ørreden. Dette skyldes dels, at ørreden er mere aggressiv og territoriehævdende end regnbueørreden og derfor fortrænger den fra de gode standpladser. En anden grund er, at ørreden yngler tidligere end regnbueørreden, og ørredynglen har derfor et vækstmæssigt forspring og kan udkonkurrere regnbueørredens yngel. Et potentielt problem er dog klimaforandringer, der kan påvirke både regnbueørreden og ørreden.

Regnbueørred: En farvestrålende og alsidig fisk

Regnbueørreden, også kendt som Oncorhynchus mykiss, er en fisk, der findes i hele Danmark. Den er mest almindelig i vandløb med tilknyttede dambrug, hvor den ofte undslipper. Regnbueørreden kan også findes i put-and-take søer og ved kystområderne, da den, ligesom ørreden, kan vandre ud i havet. Den opdrættes også i havbrug, hvilket kan føre til udslip.

Udseende

Regnbueørreden ligner i form meget den hjemmehørende ørred. Den er strømlinet og nærmest torpedoformet, men dambrugsfisk kan være højryggede og mere kraftige. Ligesom andre laksefisk har regnbueørreden en fedtfinne mellem rygfinnen og halefinnen. Ryggen er olivengrøn, mens sider og bug er sølvskinnende. Langs siden har den et mere eller mindre kraftigt, lyserødt bånd, og gællelåget er rødligt. Disse røde farver kan dog være utydelige hos de individer, der lever i havet og er mere sølvblanke. Især de havgående regnbueørreder kan være svære at skelne fra laks og ørred, men de kan kendes på, at de sorte pletter på kroppen også strækker sig ud på ryg-, fedt- og halefinnen.

Regnbueørreder, der bliver i ferskvand i naturen, når sjældent en størrelse på over 2,5 kg, mens havgående individer kan opnå en størrelse på over 120 cm og veje mere end 25 kg. I Danmark er rekorden for en vildfanget fisk dog på 70 cm og 8,6 kg, men tungere fisk kendes fra put-and-take søer. Der er også avlet en orange farvevariant, kendt som guldørred. Et større antal af disse guldørreder undslap i 2010 fra et havbrug ved Sydsjælland, men de kan også findes i put-and-take søer og private søer, hvor de udsættes.

Levevis

I sit naturlige udbredelsesområde udfylder regnbueørreden i høj grad den samme niche som ørreden herhjemme. Ligesom ørreden former denne fisk sig i vandløb og kan leve både i ferskvand og saltvand. Nogle individer vandrer med strømmen til havet, mens andre forbliver i vandløbene eller vandrer ned til en sø, hvor de bliver. Regnbueørreden opsøger også mere lysåbne og langsomflydende vandløb og kan derfor findes i kanallignende vandløb. Når det kommer til føde, er regnbueørreden opportunistisk, og den spiser typisk insekter og andre invertebrater, der falder i vandet både fra vandlevende og landlevende kilder. Større regnbueørreder kan også æde fisk som hundestejler, små skaller og yngel af både ørred og regnbueørred.

Tidligere mente man, at regnbueørreden havde en negativ indflydelse på ørredpopulationen i vandsystemer, hvor begge arter er til stede. Studier har dog vist, at selvom store regnbueørreder kan æde ørredyngel, udgør regnbueørreden ikke en stor trussel mod ørreden. Dette skyldes dels, at ørreden er mere aggressiv og territoriehævdende end regnbueørreden og derfor fortrænger den fra de gode standpladser. En anden grund er, at ørreden yngler tidligere end regnbueørreden, og ørredynglen har derfor et vækstmæssigt forspring og kan udkonkurrere regnbueørredens yngel. Dog kan klimaforandringer potentielt blive et problem, som kan påvirke disse fiskearter.

Andre populære artikler: Spættet sæl – Den mest almindelige sælart i DanmarkBenved – En populær prydbusk med farvestrålende frugterGuide til Spindlere: Edderkopper, Skorpioner, Mejere og MiderBlåbær: En Guide til Dette Lille DværgbuskdyrGlatsnog – En sjælden og mystisk slange i DanmarkKoralrod: En sjælden og fascinerende orkidé i DanmarkSværd-skovlilje: En sjælden orkidé i DanmarkÆblerose: En Dansk NaturperleFemhannet pil: En guide til denne fascinerende planteGuide til Fasanen: Udseende, Udbredelse og LevevisSyren, almindeligLiden ulvefod: En sjælden plante i DanmarkRødøret, guløret og cumberland terrapinStrandtudse: En sjælden og fascinerende tudseartEngsnarre: En truet fugl i DanmarkAurora – En karakteristisk sommerfugl i den danske naturSatans rørhat: En sjælden og giftig svamp i den danske naturRødstrubet lom: En fascinerende fugl med global udbredelseSpættet sæl – Den mest almindelige sælart i DanmarkLille vandsalamander