livop.dk

Tårnfalken – Danmarks Almindelige Rovfugl

Tårnfalken (Falco tinnunculus) er en af Danmarks mest almindelige rovfugle. Bestanden er jævnt stigende med ca. 2% om året og er udbredt over hele landet.

Levevis

Tårnfalken er kendt som det åbne lands rovfugl. Den foretrækker at anlægge sin rede i gamle kragereder i små træbevoksninger eller levende hegn i landbrugslandskabet. Derudover kan den også finde redeplads i opsatte redekasser på elmaster og lignende. Nogle par yngler endda i nicher på høje bygninger som kirketårne og fabriksbygninger.

Tårnfalken lever næsten udelukkende af mus, men den kan også tage større insekter og andre smådyr. Man kan ofte se den stå stille i luften på svirrende vinger på jagt efter bytte, som den fanger i et styrtdyk mod jorden.

Beskyttelse af Tårnfalken

Tårnfalken er beskyttet af flere internationale konventioner, herunder Bonn-konventionens liste II, Bern-konventionens liste II og CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A.

Hvordan kan vi hjælpe Tårnfalken?

Tårnfalken lider tilsyneladende af boligmangel. En måde at hjælpe tårnfalken på er ved at opsætte redekasser, hvilket ofte medfører, at tårnfalken flytter ind. Du kan derfor hjælpe tårnfalken ved at sætte redekasser op på høje master og bygninger.

Derudover finder tårnfalken sit bytte i udyrkede områder i det åbne land, typisk i markkanter og på græs- og engarealer. Du kan også hjælpe tårnfalken ved at bevare de udyrkede arealer og evt. lægge flere udyrkede arealer og græsarealer ud.

Hvis du ønsker at bygge din egen redekasse til tårnfalken, kan du finde en guide på www.uglekasse.dk.

Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Det er vigtigt at indberette dine fund af tårnfalken og andre arter i den danske natur på artsportalen. Dette hjælper med at overvåge bestanden og sikre en fortsat beskyttelse af vores dyreliv.

Sammen kan vi alle bidrage til at bevare og beskytte tårnfalken og dens levesteder i Danmark.

Tårnfalk: Danmarks mest almindelige rovfugl

Tårnfalken, også kendt som Falco tinnunculus, er en af Danmarks mest almindelige rovfugle. Bestanden af tårnfalke i Danmark er støt stigende med omkring 2% om året, og arten findes over hele landet.

Levevis

Tårnfalken er en rovfugl, der lever i det åbne landskab. Den bygger normalt sin rede i gamle kragereder i små træbevoksninger eller levende hegn i landbrugsområder. Den kan også finde rede i specielt opsatte redekasser på elmaster eller bygninger som kirketårne og fabriksbygninger.

Tårnfalken lever primært af mus, men den kan også tage større insekter og andre smådyr. Du kan ofte spotte den stå stille i luften på svirrende vinger, mens den jager sit bytte. Når den finder et potentielt byttedyr, dykker den i en voldsom fart mod jorden for at fange det.

Beskyttelse af tårnfalken

Tårnfalken er beskyttet i henhold til Bonn-konventionens liste II, Bern-konventionens liste II samt CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A. Det er vigtigt at beskytte tårnfalken og dens levesteder for at sikre dens overlevelse.

Hvordan kan vi hjælpe tårnfalken?

Tårnfalken lider af mangel på egnede levesteder. Ved at opsætte redekasser kan vi tiltrække tårnfalkene og give dem et sted at yngle. Du kan hjælpe tårnfalken ved at placere redekasser på høje master eller bygninger.

Få vejledning til at bygge din egen redekasse til tårnfalken på www.uglekasse.dk. Det er en god måde at engagere sig i beskyttelsen af tårnfalken på.

Tårnfalken finder sit bytte i udyrkede områder i det åbne land, såsom markkanter, græsarealer og engområder. For at hjælpe tårnfalken yderligere kan du bevare udyrkede områder og endda lægge flere udyrkede arealer og græsarealer ud, så den har gavnlige omgivelser at jage i.

Husk også at indberette dine observationer af tårnfalken og andre arter i den danske natur på artsportalen. Dine observationer kan bruges til at overvåge bestandene og beskytte truede arter.

Så lad os alle tage del i at bevare og beskytte tårnfalken, så den kan fortsætte med at være en majestætisk del af vores natur.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor udbredt er tårnfalken i Danmark?

Tårnfalken er en af Danmarks mest almindelige rovfugle og er udbredt over hele landet. Bestanden er jævnt stigende med ca. 2% om året.

Hvad er tårnfalkens levevis?

Tårnfalken er rovfugl i det åbne landskab. Den bygger normalt rede i gamle kragereder i små træbevoksninger eller levende hegn i landbrugslandskabet. Nogle par yngler også i nicher på høje bygninger som kirketårne og fabriksbygninger.

Hvad lever tårnfalken af?

Tårnfalken lever næsten udelukkende af mus, men den kan også tage større insekter og andre smådyr. Den kan ofte ses stå stille i luften på svirrende vinger på jagt efter bytte, som den fanger i et styrtdyk mod jorden.

Hvordan er tårnfalken beskyttet?

Tårnfalken er beskyttet i henhold til Bonn-konventionens liste II, Bern-konventionens liste II samt CITES/Washingtonkonventionen liste II / bilag. Disse beskyttelsesforanstaltninger er et forsøg på at bevare tårnfalkens bestand og levesteder.

Hvordan kan man hjælpe tårnfalken?

Man kan hjælpe tårnfalken ved at opsætte redekasser på høje master og bygninger, da dette ofte medfører, at tårnfalken flytter ind. Derudover kan man bevare udyrkede områder og lægge flere udyrkede arealer og græsarealer ud, da tårnfalken finder sit bytte i sådanne områder.

Hvor kan jeg finde en guide til at bygge min egen redekasse til tårnfalken?

Du kan finde en guide til at bygge din egen redekasse til tårnfalken på hjemmesiden www.uglekasse.dk.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg finder en tårnfalk eller dens reden?

Hvis du finder en tårnfalk eller dens rede, anbefales det at lade dem være i fred og undgå unødig forstyrrelse. Tårnfalken er en beskyttet art, og det er vigtigt at sikre dens trivsel og levesteder.

Hvor kan jeg indberette mine fund af tårnfalken eller andre arter i den danske natur?

Du kan indberette dine fund af tårnfalken eller andre arter i den danske natur på artsportalen, hvor du kan bidrage til registreringen og overvågningen af Danmarks dyreliv.

Er der andre trusler mod tårnfalkens bestand udover boligmangel?

Udover boligmangel kan tårnfalken blive påvirket negativt af pesticider og ændringer i landbrugets praksis, som kan påvirke dens fødegrundlag. Bevarelse af naturområder og bæredygtigt landbrug er derfor vigtige faktorer for at sikre tårnfalkens overlevelse.

Hvordan kan man genkende en tårnfalk i felten?

En tårnfalk kan genkendes på dens karakteristiske lysebrune ryg og vinger, rustrøde hale og mørke punkterede pletter på brystet. Den er lidt mindre end en due og har en svævende flugtstil i luften.

Andre populære artikler: Grøn frø: En fascinerende amfibie i det danske dyrelivEng-brandbæger: En vidt udbredt gul kurvblomst på græssede engeStålorm – en fascinerende øgle i den danske naturSortmundet kutling: En omfattende guide til denne fascinerende fiskGul stenbræk: En truet plante i Midt- og NordjyllandVårkobjælde: En sjælden og smuk plante på hederne i Midt- og VestjyllandBynke-Ambrosie: En introduktion til denne invasive planteSkarven: En Fascinerende VandfuglSkarven: En Fascinerende VandfuglBlågrøn rose: En formrig og velduftende rosenartRød skovlilje – En sjælden og smuk orkidéAhorn – Et smukt og udbredt træ i DanmarkIberisk skovsnegl: En omfattende guide til denne fascinerende skabningPriklæbet gøgeurt: En kraftig orkidé i den nordlige del af DanmarkIslandsk ryle: En guide til denne fascinerende fuglSkovgøgeurt: En Sjælden Orkidé i Danske SkoveFemhannet pil: En guide til denne fascinerende planteKæmpebjørneklo: En guide til at genkende og håndtere denne invasive planteRådyr: Danmarks mindste hjorteartSatans rørhat: En sjælden og giftig svamp i den danske natur