livop.dk

Tørst: En Surbundsplante med Mange Anvendelsesmuligheder

Tørst, også kendt som Frangula alnus, er en busk, der er udbredt i det meste af det tempererede Europa og Asien. I Danmark er den meget almindelig i Jylland (med undtagelse af klitområderne) og findes hist og her på øerne. Denne artikel vil give dig en dybere forståelse af tørstens udseende, voksested og anvendelse.

Udseende

Tørst er en lav til middelhøj busk, sjældent over 6 meter høj. Den har en krukkeformet vækstform med lav forgrening og udspærede, opstigende grene. Unge skud er grålige og dunede, mens ældre bark bliver brunlig. Bladknopperne er spredte, lysebrune, udspærede og uden knopskæl. Bladene er spredte, ovale og helrandede med en længde på 5-10 cm.

Blomsterne på tørst er tvekønnede, små og uanselige. De er gulgrønne og sidder i små bundter i bladhjørnerne. Tørst blomstrer fra juni til august måned. De modne frugter er sorte, og stenfrugterne er modne i august/september. Det er ikke ualmindeligt at finde både blomster og frugter på planten samtidig.

Voksested

Tørst er en surbundsplante og trives bedst på fugtig bund i moser og omkring skovsøer. Den kan også findes i de fleste egekrat og trives ofte de samme steder som almindelig røn. Den er lyskrævende og hårdfør overfor vind, frost og saltsprøjt. Tørst er derfor velegnet som underplantning i skovbryn og hegn på sure jorde samt som underskov under eg på lavtliggende jorde.

Anvendelse

Tørst er en nøjsom plante, der er skyggetålende og modstår moderat vind. På grund af dens egenskaber er den velegnet som underplantning i skovbryn og hegn på sure jorde. Frugterne på tørst er yndede af fugle som finker og silkehaler. Derudover fungerer tørst som værtsplante for citronsommerfugl.

Tidligere har tørst været anvendt som naturmedicin, blandt andet som et afførings- og brækmiddel. Desuden har dens ved været brugt til mindre drejearbejder. Dog er tørst ikke blevet plantet i større omfang.

Vidste du…?

Tørst er værtsplante for citronsommerfugl.

For mere information om tørst og dens betydning for vildtet, kan du læse Plant for vildtet faktaarket. Hvis du har observeret tørst i naturen, kan du indberette dine fund af arter på artsportalen.

Tørst: Den Mystiske Busk i Det Tempererede Europa og Asien

Tørst er en fascinerende busk, der er udbredt i det meste af det tempererede Europa og Asien. Den er især almindelig i Jylland, undtagen i klitområderne, og kan også findes hist og her på Øerne. Lad os dykke ned i nogle sjove fakta om denne spændende plante.

Udseende og Egenskaber

Tørst er en lav til middelhøj busk, sjældent over 6 meter høj. Den har en krukkeformet vækstform med lav forgrening og udspærede, opstigende grene. Unge skud er grålige og dunede, mens ældre bark får en brunlig farve. Bladene er ovale og helrandede, spredt placeret på grenene og kan være mellem 5-10 cm lange.

Blomsterne på tørst er små, tvekønnede og ganske uanseelige. De er gulgrønne og sidder i små bundter i bladhjørnerne på busken. Tørst blomstrer typisk i perioden juni til august, og når frugterne modnes, bliver de sorte. De modne stenfrugter kan findes på planten i august eller september. Det bemærkelsesværdige ved tørst er, at den ofte har både blomster og frugter samtidig.

Voksested og Anvendelse

Tørst er en typisk surbundsplante og trives primært i fugtig jord, f.eks. i moser og omkring skovsøer. Den kan også dannes underskov sammen med andre planter som rød-el, dun-birk, mose-pors og grå-pil. Tørst findes også i mange egekrat og trives ofte på samme steder som almindelig røn. Denne busk er lyskrævende, hårdfør overfor vind, frost og saltsprøjt og har derfor gode pioneer egenskaber i skovrydninger.

Takket være dens nøjsomme natur og evnen til at modstå moderat vind er tørst velegnet som underplantning i skovbryn og hegn på sure jorde. Den kan også fungere som underskov under eg på lavtliggende jorde. Tørstens frugter er yndede af fugle som finker og silkehaler. Derudover er tørst værtsplante for citronsommerfugl, hvilket gør den ekstra vigtig for økosystemet.

Tidligere blev tørst meget brugt som naturmedicin, herunder som afførrings- og brækmiddel. Desuden blev dens ved anvendt til mindre drejearbejder. Dog er tørst ikke blevet plantet i større omfang af mennesker.

Vidste du…?

At tørst er værtsplante for citronsommerfugl.

Læs mere

  • Plant for vildtet faktaark
  • Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen

To help guideplant for wildlife, visit the fact sheet provided on our website. Also, make sure to report your findings of various species in the Danish nature on the arts portal.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor udbredt er tørst?

Tørst er udbredt i det meste af det tempererede Europa og Asien. Den er meget almindelig i Jylland (med undtagelse af klitområderne), og findes hist og her på Øerne.

Hvordan ser tørst ud?

Tørst er en lav – middelhøj busk, sjældent over 6 m. Lav forgrening og udspærrede, opstigende grene giver busken en krukkeformet vækstform. Unge skud er grålige og dunede; ældre bark bliver brunlig. Bladknopperne er spredte, lysebrune, udspærrede og uden knopskæl. Bladene er spredte, 5-10 cm lange, ovale og helrandede. Blomsterne er tvekønnede, små og uanselige, gulgrønne og sidder i små bundter i bladhjørnerne. Tørst blomstrer i juni-august måned. De modne frugter er sorte. Stenfrugterne er modne i august/september. Der er ofte både blomster og frugter på planten samtidig.

Hvor vokser tørst?

Tørst er en udpræget surbundsplante, som hovedsageligt findes på fugtig bund i moser og omkring skovsøer, hvor den ofte danner underskov sammen med rød-el, dun-birk, mose-pors og grå-pil. Den findes ligeledes i de fleste egekrat, og den trives ofte de samme steder som almindelig røn. Ligesom røn og birk har arten gode pioneer egenskaber i skovrydninger. Den er lyskrævende, hårdfør overfor både vind, frost og saltsprøjt.

Hvordan kan tørst anvendes?

Tørst er nøjsom, skyggetålende og modstår moderat vind. Den er derfor velegnet som underplantning i skovbryn og hegn på sure jorde, samt som underskov under eg på lavtliggende jorde. Frugterne er yndede af fugle, f.eks. finker og silkehaler. Tørst er værtsplante for citronsommerfugl. Tidligere blev tørst brugt som naturmedicin, herunder som afførings- og brækmiddel, og træet blev anvendt til mindre drejearbejder. Dog er den ikke blevet plantet i større omfang.

Hvem er værtsplante for citronsommerfugl?

Tørst er værtsplante for citronsommerfugl.

Hvad er tørstens værdi som en plante til vildt?

Tørst er en plante til vildtet, da dens frugter er yndede af fugle, som finker og silkehaler. Dette tiltrækker og gavner vildtet i området.

Hvilken farve er tørstens modne frugter?

De modne frugter på tørst er sorte.

Hvornår blomstrer tørst?

Tørst blomstrer i juni-august måned.

Hvordan kan tørstens træ anvendes?

Tørstens træ har tidligere været anvendt til mindre drejearbejder.

Hvad er tørsts vokseform og højde?

Tørst er en lav- til middelhøj busk, sjældent over 6 meter. Den har lav forgrening og udspærrede, opstigende grene, hvilket giver den en krukkeformet vækstform.

Andre populære artikler: Egen – En Guide til Danmarks Stolte TræAlmindelig spidsmus – en omfattende guideHylde-gøgeurt – en sjælden og kraftig orkidéFiskeørn: En Storslået Rovfugl i DanmarkTaffeland – En Dykand med Karakteristisk UdseendeSkærækker: En hurtigtvoksende træart med invasive egenskaberHalsbåndmus: En omfattende guide til en fascinerende dyreartBjerg-ulvefod: En sjælden og forsvunden plante i DanmarkSlank klomos: En sjælden mosart i DanmarkKæmpe salvinia: En frit flydende vandbregneGalizisk sumpkrebs: En invasiv art, der truer den hjemmehørende flodkrebsKlitrose: En smuk og nyttig plante til klitter og sandjordePriklæbet gøgeurt: En kraftig orkidé i den nordlige del af DanmarkTidsel-gyvelkvæler: En sjælden plante i den danske naturIsfuglen: En smuk og fascinerende fugl i dansk naturBøg: Et almindeligt og smukt træ i DanmarkHugormen: En Guide til Danmarks Giftige SlangeBakke-gøgeurt: En spinkel orkidé truet af udryddelseTårnfalken – Danmarks Almindelige RovfuglEnkelt Månerude: En sjælden bregne i Danmark