livop.dk

Smalbladet vandpest: En omfattende guide

Smalbladet vandpest (Elodea nuttallii) er en vandplante, der oprindeligt stammer fra Nordamerika. Den blev først fundet i Danmark i 1974 og er siden blevet en hyppigt anvendt akvarieplante. Desværre er den også spredt til naturen, sandsynligvis fra havedamme og ved at akvarieindhold er blevet tømt ud i søer og åer. Arten er stadig relativ sjælden i Danmark, men den er under kraftig udvikling, især i det storkøbenhavnske område.

Udseende

Smalbladet vandpest er en vandplante tilhørende frøbidfamilien (Hydrocharitaceae) og kan blive mellem 0,3-1 meter lang. Stænglen er rund, spinkel, grenet og forankret til søbunden. Den kan dog også klare sig løsrevet og fritflydende. Bladene er mørkegrønne, tynde og foldet langs midterribben med let spidsede og bøjede ender, der ligner små kløer. De er 6-13 mm lange og 1,5 mm brede og sidder tæt i små kranse. Blomsterne er små og hvide, kun 8 mm brede, og sidder på tynde stilke, der er hævet over vandoverfladen.

Forvekslingsmuligheder

Smalbladet vandpest kan forveksles med almindelig vandpest (Elodea canadensis), men denne har bredere, mere buttede og afrundede blade. Smalbladet vandpest er desuden blegere i farven end almindelig vandpest. En anden art, den tætte kæmpevandpest (Egeria densa), kan også forveksles med smalbladet vandpest. Tæt kæmpevandpest har blade, der ofte er mere end 2 cm lange, hvor almindelig vandpests blade oftest er under 1 cm lange.

Formering

Smalbladet vandpest er tvebo med særskilte hanplanter og hunplanter, men i Danmark og Norden forekommer den kun som hunplante. Den spredes derfor kun vegetativt. Små stængelstykker kan hurtigt gro ud til nye planter, eller afrevne stængelstykker kan flyde med strømmen og udvikle sig til nye store planter.

Voksested

Smalbladet vandpest trives i næringsrige søer, langsomt flydende vandløb, damme, grøfter og spildevandstekniske anlæg. Den findes på relativt lavt vand, som regel ikke dybere end 3 meter. Smalbladet vandpest er meget tolerant over for skygge, højt saltindhold og eutrofiering.

Derfor er arten uønsket

Smalbladet vandpest kan på kort tid dække en stor del af vandoverfladen og forhindre sollyset i at trænge ned igennem vandet. Det medfører, at bundvegetationen dør, og der sker en ophobning af døde vandpestplanter på bunden. Den kan også hindre omrøring og bevægelse i vandet og skabe iltfattige forhold.

Status for bekæmpelse

Selvom arten er relativ sjælden i Danmark, må man antage, at den har lige så stor spredningsevne som almindelig vandpest. Derfor er det ikke sandsynligt, at den kan udryddes i Danmark. Hvis den etablerer sig i en lille sø eller dam, er den eneste mulighed for at udrydde den at udtørre den over en periode om sommeren, længe nok til at alle planterne dør.

Vidste du…?

Slægtsnavnet Elodea kommer fra det græske ord Helodes, som betyder sump og henviser til artens levested. Artsnavnet nuttallii er givet til ære for den engelske botaniker Thomas Nuttall (1786-1859).

Læs mere om smalbladet vandpest på følgende hjemmesider:

  • CABI (engelsk)
  • NOBANIS (engelsk)

Denne artikel er baseret på information fra CABI og NOBANIS.

Guide til Smalbladet Vandpest: En spændende vandplante

Smalbladet vandpest, også kendt som Elodea nuttallii, er en smuk vandplante med en interessant historie. Oprindeligt stammer den fra Nordamerika, men blev først fundet i Danmark i 1974. Siden da er den blevet en populær akvarieplante, og den er spredt til naturen gennem akvarier, der er blevet tømt ud i søer og åer. Selvom den stadig er relativ sjælden i Danmark, ser det ud til, at dens udbredelse især sker i det storkøbenhavnske område.

Udseende

Smalbladet vandpest er en vandplante, der kan blive mellem 0,3 og 1 meter lang. Den tilhører frøbidfamilien (Hydrocharitaceae). Planten har runde, spinkle og grenede stængler, der normalt er forankret til søbunden. Dog kan den også trives fritflydende i vandet.

Bladene på smalbladet vandpest er mørkegrønne, tynde og foldet langs midterribben. De ender i spidse og let bøjede ender, der ligner små kløer. Bladene sidder tæt sammen i små kranse og er mellem 6 og 13 mm lange samt 1,5 mm brede. Blomsterne er hvide og små, kun 8 mm brede. De har tre kronblade og sidder på tynde stilke, der hæver sig over vandoverfladen.

Det er vigtigt at bemærke, at smalbladet vandpest kan forveksles med almindelig vandpest (Elodea canadensis), der har bredere, mere afrundede blade. Smalbladet vandpest er også blekere i farven sammenlignet med almindelig vandpest. En anden plantearter, man skal være opmærksom på, er tæt kæmpevandpest (Egeria densa). Tæt kæmpevandpest har blade, der ofte er mere end 2 cm lange, hvor almindelig vandpest normalt har blade, der er under 1 cm lange.

Formering

Smalbladet vandpest er en tvebo plante med separat han- og hunplanter, men i Danmark og de nordiske lande findes den kun som hunplante. Derfor spredes den kun vegetativt. Små stykker af stængler kan hurtigt vokse ud til nye planter, og afrevne stængelstykker kan flyde med strømmen og udvikle sig til nye store planter.

Voksested

Smalbladet vandpest trives i næringsrige søer, langsomt flydende vandløb, damme, grøfter og spildevandstekniske anlæg. Den foretrækker relativt lavt vand, normalt ikke dybere end 3 meter. Den er meget tolerant over for skygge, højt saltindhold og eutrofiering, hvilket betyder, at den kan trives i næringsrigt vand.

Uønsket og bekæmpelse

Smalbladet vandpest kan på kort tid dække store dele af vandoverfladen og forhindre sollyset i at trænge ned i vandet. Dette kan føre til, at bundvegetationen dør, og der dannes en ophobning af døde vandpestplanter på bunden. Planten kan også hindre vandets bevægelse og forårsage iltmangel.

Desværre er det ikke sandsynligt, at smalbladet vandpest kan udryddes i Danmark, da den har en lige så stor spredningsevne som almindelig vandpest. Hvis planten etablerer sig i en lille sø eller dam, er den eneste mulighed for at bekæmpe den at udtørre området over en periode om sommeren, så alle planterne dør.

Smalbladet vandpest er en fascinerende vandplante, der har fundet vej til vores vandmiljøer. Selvom den kan være skadelig i store mængder, er dens udseende og formeringsevne stadig imponerende.

Smalbladet Vandpest

Smalbladet Vandpest (Elodea nuttallii) er en vandplante, der oprindeligt stammer fra Nordamerika. Den blev første gang opdaget i Danmark i 1974. Planten anvendes ofte i akvarier og er spredt til naturen, sandsynligvis fra havedamme og ved tømning af akvarieindhold i søer og åer. Arten er stadig relativt sjælden i Danmark, men den vokser sig hurtigt stærk især i det storkøbenhavnske område.

Udseende

Smalbladet Vandpest er en vandplante med en længde på 0,3-1 meter. Den tilhører frøbidfamilien (Hydrocharitaceae). Stænglen er rund, spinkel, grenet og normalt rodfæstet til søbunden. Den kan dog også trives fritflydende.

Bladene er mørkegrønne, tynde og foldede langs midterribben med spidse og bøjet ender, der ligner små kløer. Hver blade er 6-13 mm lange og 1,5 mm brede, og de sidder tæt i små kranse. De hvide blomster er små og kun 8 mm brede. Blomsterne har tre kronblade og sidder på tynde stilke, som hæver sig over vandoverfladen.

Forvekslingsmuligheder

Smalbladet Vandpest kan forveksles med almindelig vandpest (Elodea canadensis), men almindelig vandpest har bredere og mere buttede blade. Smalbladet Vandpest er også blegere i farven end almindelig vandpest.

En anden plante, tæt kæmpevandpest (Egeria densa), ligner også smalbladet vandpest. Tæt kæmpevandpests blade er dog ofte mere end 2 cm lange, hvor almindelig vandpests blade normalt er under 1 cm lange.

Formering

Smalbladet Vandpest er en tvebo-plante med separate han- og hunplanter, men i Danmark og Norden findes den kun som hunplante. Den spredes derfor kun vegetativt. Små stængelstykker kan hurtigt vokse ud til nye planter, og afrevne stængelstykker kan flyde med strømmen og udvikle sig til nye store planter.

Voksested

Smalbladet Vandpest trives i næringsrige søer, langsomt flydende vandløb, damme, grøfter, og spildevandstekniske anlæg. Den findes normalt i relativt lavt vand, som regel ikke dybere end 3 meter. Smalbladet Vandpest er meget tolerant over for skygge, højt saltindhold og eutrofiering.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Smalbladet Vandpest kan vokse ekstremt hurtigt og dække en stor del af vandoverfladen. Dette forhindrer sollyset i at trænge ned igennem vandet, hvilket kan resultere i, at bundvegetationen dør og der bliver ophobet døde vandpestplanter på bunden. Planten kan også forhindre omrøring og bevægelse i vandet, hvilket kan skabe iltfattige forhold.

Status for bekæmpelse

Selvom Smalbladet Vandpest stadig er relativt sjælden i Danmark, har den potentielt samme spredningsevne som almindelig vandpest. Det er derfor usandsynligt, at den kan udryddes i Danmark. Hvis planten etableres i en lille sø eller dam, er den eneste måde at udrydde den ved at udtørre vandet i en længere periode om sommeren, så alle planterne dør og bliver fjernet.

Kilder: CABI, NOBANIS

Vidste du?

Slægtsnavnet Elodea stammer fra det græske ord Helodes, som betyder sump og henviser til artens levested. Artsnavnet nuttallii er givet til ære for den engelske botaniker Thomas Nuttall (1786-1859).

Undgå at introducere Smalbladet Vandpest i nye vandområder, da planten kan have alvorlige konsekvenser for økosystemet.

Andre populære artikler: Lille Kålsommerfugl: En Guide til Danmarks Smukke SommerfuglIslandsk ryle: En guide til denne fascinerende fuglRødkonk – Danmarks største havsneglBæklampret: En unik og fascinerende vanddyrFemhannet pil: En guide til denne fascinerende planteGrævling: Et fascinerende dyr i den danske naturHavlampret – En Fascinerende HavdyrTårnsnegl: En Almindelig Men Fascinerende SkabningAhorn – Et smukt og udbredt træ i DanmarkSkærækker: En hurtigtvoksende træart med invasive egenskaberVandrefalk: En majestætisk fugl, der vender tilbage til DanmarkGuldsjakal: En sjælden gæst i den danske naturKrikand – Den mindste svømmeand i DanmarkCarolina cabomba: En robust og uønsket akvarieplanteLærk: En omfattende guide til denne fascinerende træartBjergfyr: En nøjsom og invasiv art i DanmarkStormmåge: En almindelig og alsidig fugl i DanmarkTårnfalken – Danmarks Almindelige RovfuglRød Kornel: En Guide til Denne Dekorative BuskVandranke: En unik vandplante i Vestjylland