livop.dk

Guldsjakal: En sjælden gæst i den danske natur

Guldsjakalen (Canis aureus) er en fascinerende og sjælden art, der sjældent ses i den danske natur. For første gang blev den fotograferet i Danmark i efteråret 2016. Selvom det ikke er kendt, hvor mange guldsjakaler der er eller har været i Danmark, er der blevet dokumenteret to forskellige individer, begge desværre afdøde, i februar 2017. Vildtkameraer har også fanget billeder af guldsjakaler, men det er ikke udelukket, at det kan være de samme individer, der er blevet observeret tidligere. Guldsjakalen lever primært i sydøst Europa, Mellemøsten og det sydlige Asien, men observationer i Europa bliver mere og mere hyppige.

Udseende

Guldsjakalen tilhører hundefamilien og er den største af alle sjakaler. Den kan blive mellem 60 og 110 cm lang og har en hale på 20-30 cm. Vægten varierer typisk mellem 7 og 15 kg. Guldsjakalen ligner til dels en ulv, men kan skelnes ved sin mindre størrelse, kortere ben og kortere hale. Pelsen er sandfarvet, men kan variere fra gyldne til brune farver. På ryggen kan pelsen have sorte, brune og hvide hår, og halen er busket med en mørk eller sort spids. Individuelle guldsjakaler kan kendes på forskellige lyse mærkninger på halsen og brystet. Det er vigtigt at bemærke, at guldsjakalen kan forveksles med ræven og ulven, da dens størrelse ligger mellem disse to arter. Ræven er typisk lidt mindre med en mere rødlig pels og en lys halespids, mens ulven er større med en mere grålig pels.

Føde

Guldsjakalen er en altædende art og kan i Danmark spise alt fra gnavere, mindre hjorte, harer, fugle, krybdyr, padder, æg, insekter og frugter.

Vidste du…?Guldsjakalens latinske navn, Canis aureus, betyder gylden hund.

Levevis

Guldsjakalen lever typisk i par, efterfulgt af deres seneste afkom og eventuelt afkom fra tidligere år, som hjælper med at opfostre det nye kuld. De bliver ofte omkring 8-9 år gamle i naturen og bliver kønsmodne efter 1-2 år. Parringen finder sted i februar, og hunnen er drægtig i 60-63 dage. I denne periode opholder hunnen sig i en gravet hule eller bruger en tidligere ræve- eller grævlingegrav. Et kuld kan bestå af 1-9 unger, som er afhængige af deres mor indtil de er omkring 4 måneder gamle.

I Danmark er ulven den eneste naturlige fjende for guldsjakalen.

Beskyttelse og indberetning

Da guldsjakalen er kommet til Danmark på egen hånd, betragtes den ikke som en invasiv art. Der er ingen jagttid på guldsjakalen, og den må derfor ikke jages. Det er vigtigt at indberette fund af guldsjakaler eller andre arter i den danske natur på artsportalen.

Kilder: Naturstyrelsen, DTU Veterinærinstituttet

Guldsjakal: Et sjovt og interessant dyr i Danmark

Guldsjakalen (Canis aureus) er en fascinerende og sjælden art, der har gjort sin entré i den danske natur. Selvom dens udbredelse i Danmark stadig er begrænset, er der blevet observeret og dokumenteret tilstedeværelsen af guldsjakaler i landet.

Udseende og kendetegn

Guldsjakalen tilhører hundefamilien og er den største af alle sjakaler. Den når en længde på mellem 60 og 110 cm samt en halelængde på omkring 20-30 cm. Guldsjakalen vejer typisk mellem 7 og 15 kg.

Artens udseende minder om ulven, men den kan kendes på sin mindre størrelse, kortere ben og kortere hale. Pelsen er sandfarvet, men kan variere i farve fra gyldne til brune nuancer. På ryggen har nogle guldsjakaler sorte, brune og hvide hår, og halen er busket med en mørk eller sort spids. Halsen og brystet kan have forskellige lyse mærkninger, som gør det muligt at skelne individuelle guldsjakaler fra hinanden.

Det kan være svært at skelne guldsjakalen fra ræven og ulven, da guldsjakalen har en størrelse, der ligger mellem de to arter. Dog er ræven normalt mindre og har en mere rødlig pelsfarve samt en lysere halespids. Ulven er typisk større og har en mere grålig pels.

Føde

Guldsjakalen er altædende og har et bredt fødevalg. I Danmark kan den spise alt fra gnavere, mindre hjorte, harer, fugle, krybdyr, padder, æg, insekter til frugt.

Vidste du…?

Guldsjakalens latinske navn, Canis aureus, betyder gylden hund. Dette navn henviser til artens karakteristiske gyldne pelsfarve.

Levevis

Guldsjakalen lever normalt i ca. 8-9 år i naturen og bliver kønsmoden efter 1-2 år. Parringstiden for guldsjakaler er normalt i februar måned, og efter en drægtighedsperiode på mellem 60 og 63 dage føder hunnen sine unger. Hunnen finder typisk en hule, som den enten selv har gravet eller har overtaget fra ræven eller grævlingen. Et kuld kan bestå af 1-9 unger, som er afhængige af deres mor i omkring 4 måneder.

Guldsjakaler lever typisk i par sammen med deres seneste afkom og eventuelt afkom fra tidligere kuld, som hjælper med at opfostre de nye unger.

I Danmark er den eneste naturlige fjende for guldsjakalen ulven.

Beskyttelse og registrering

Da guldsjakalen er kommet til Danmark på naturlig vis og ikke betragtes som en invasiv art, må den ikke jages. Det er vigtigt at indberette eventuelle observationer af guldsjakaler til artsportalen for at hjælpe med at kortlægge deres udbredelse i landet.

Guldsjakalen har en unik og genkendelig detalje på sine forpoter, som kan bruges til identifikation af dyr, der er døde, eller når man finder spor. Guldsjakalens midterste trædepude på forpoterne er delvist sammenvokset, i modsætning til hunde, ræve og ulve, der har adskilte trædepoter.

Guldsjakalen er et spændende indslag i den danske natur og kan være en kilde til nysgerrighed og beundring for dyreinteresserede.

Danske dyr der ligner Guldsjakalen

Guldsjakalen (Canis aureus) er et sjældent syn i Danmark, og det blev først fotograferet i den danske natur i efteråret 2016. Det vides ikke, hvor mange der har været i Danmark, men der er bekræftet to forskellige guldsjakaler i februar 2017, begge var dog døde. Vildtkameraer har også fotograferet guldsjakaler, men det kan ikke udelukkes, at det er de samme individer. Guldsjakalen lever primært i Sydøsteuropa, Mellemøsten og det sydlige Asien, men der er observeret flere og flere tilfælde af guldsjakaler længere oppe i Europa.

Udseende

Guldsjakalen tilhører hundefamilien ligesom ræven og ulven. Det er den største af alle sjakaler og kan måle mellem 60-110 cm i længden med en hale på 20-30 cm. Typisk vejer en guldsjakal mellem 7 og 15 kg. Guldsjakalen minder om ulven i udseende, men den er mindre med kortere ben og en kortere hale. Pelsen er sandfarvet, men kan variere meget fra gyldne til brune farver. På ryggen kan pelsen være sammensat af sorte, brune og hvide hår, og den buskede hale har en mørk eller sort spids. Individuelle guldsjakaler kan skelnes ved lyse mærkninger på halsen og brystet.

Guldsjakalen kan forveksles med ræven og ulven, men den er størrelsesmæssigt mellem de to. Ræven er typisk lidt mindre og har en mere rødlig pels end guldsjakalen samt en lys halespids. Ulven er typisk større og har en mere grålig pels.

Føde

Guldsjakalen er altædende og kan i Danmark spise alt fra gnavere, mindre hjorte, harer, fugle, krybdyr, padder, æg, insekter og frugter.

Vidste du…? Guldsjakalens latinske navn er Canis aureus, som betyder gylden hund.

Levevis

Guldsjakalen lever normalt ca. 8-9 år i naturen og når kønsmodenhed efter 1-2 år. Parringen finder sted i februar, og hunnen er derefter drægtig i ca. 60-63 dage. I denne periode opholder hunnen sig i en hule, enten gravet af sig selv eller bruger en tidligere ræve- eller grævlingegrav. Et kuld kan bestå af 1-9 unger, som er afhængige af deres mor indtil de er omkring 4 måneder gamle.

Guldsjakaler lever normalt i par med deres seneste afkom og muligvis også afkom fra tidligere år, som hjælper med at opdrage det nye kuld.

I Danmark er ulven den eneste naturlige fjende for guldsjakalen.

Beskyttelse

Da guldsjakalen er kommet til Danmark naturligt, betragtes den ikke som en invasiv art. Guldsjakaler må ikke jages, da der ikke er jagttid på dem.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

Andre populære artikler: Kamillebladet månerude: En sjælden bregne i DanmarkSkovmårenBelugastør: En Fascinerende FiskSump-hullæbe: En sjælden orkidé med unikke blomsterBlå kærhøg: En sjælden og fascinerende fugl i DanmarkVedbend-Gyvelkvæler: En sjælden snylteplante i DanmarkHøgesanger – En truet fugl i DanmarkNewzealandsk fladorm: En introduktion til denne fascinerende artGrøn mosaikguldsmed: En sjælden og farvestrålende guldsmed i DanmarkFemhannet pil: En guide til denne fascinerende planteGedde: En guide til Danmarks største rovfiskPindsvin: Et vidunderligt dyr i den danske naturPindsvin: Et vidunderligt dyr i den danske naturSkjoldbregne – En sjælden og beskyttet plante i DanmarkGlat-hullæbe/Nikkende hullæbe: En Orkidé i DanmarkEgen – En Guide til Danmarks Stolte TræKrybende sumpskærm: En sjælden og sårbar plante i DanmarkHaren: En omfattende guide til dette fascinerende dyrStor gyvelkvæler: En sjælden plante med røde blomsterGrævling: Et fascinerende dyr i den danske natur