livop.dk

Almindelig pæleorm: En invasiv art i de danske farvande

Almindelig pæleorm, også kendt som Teredo navalis, er en ormelignende musling, der er udbredt i de indre danske farvande undtagen i Østersøen syd for Amager og øst for Falster. Det er dog stadig uvist, hvordan pæleormene egentlig har spredt sig rundt i verden.

Udseende

Almindelig pæleorm er ca. 20-30 cm lang og 9-10 mm bred. Den har en skal, der kan blive ca. 1 cm lang og er forsynet med raspeflader, som fungerer som borehoved. Pæleormen borer lange gange i træ og foretager dem med kalk. Deres mikroskopiske larver spredes med vandet og fæstner sig derefter til en træoverflade, hvor de gnaver et hul på under 1 mm i diameter. Fra dette hul gnaver de sig ind i træet ligesom de voksne.

Forvekslingsmuligheder

Ved de danske kyster findes der tre arter af pæleorme: Teredo norvegica ved Jyllands vestkyst, Teredo megotara ved vestkysten og enkelte steder ved Frederikshavn, og Teredo navalis i de indre danske farvande undtagen i Østersøen syd for Amager og øst for Falster.

Føde

Pæleorme gnaver gange i træ og lever af cellulose.

Levevis

Almindelig pæleorm lever i saltvand. De er hermafroditter som unge og kønsbestemte som voksne. Reproduktionen afhænger af temperaturen, som skal være over 15° C. Reproduktionen sker ved, at et individ udsender sperm i vandet, som optages af et andet individ, hvor befrugtningen sker indvendigt i et hulrum. Ungerne opfostres i gællerne, indtil de selv har udviklet en skal. Almindelig pæleorm kan overleve vandtemperaturer på op til 30° C. Pæleormen er føde for forskellige fugle, hvis næb kan gå ind i de lange gange.

En invasiv art

Almindelig pæleorm anses for at være en invasiv art i de danske farvande. Den kan forårsage stor skade på moler, bundgarnspæle, skibe af træ og andet træværk i havet. Ved den seneste invasion af pæleorm langs den tyske Østersøkyst blev skaderne estimeret til 25-50 mio. Euro. Der findes ikke oplysninger om de danske omkostninger.

Status for bekæmpelse

Pæleorme kan bekæmpes med biologisk maling eller ormedug. Man kan også benytte pæle af plastik, så pæleormene ikke kan benytte pælen til en ny generation.

Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Almindelig pæleorm – en fascinerende og invasiv art

Almindelig pæleorm, også kendt som Teredo navalis, er en interessant og invasiv art, der har gjort sit indtog i danske farvande. I denne artikel vil vi udforske dette fascinerende dyr og dele nogle sjove fakta om almindelig pæleorm.

Udbredelse

Det er stadig uvist, hvor almindelig pæleorm egentlig stammer fra, og hvordan den har spredt sig rundt i verden. Den findes i de fleste indre danske farvande undtagen i Østersøen syd for Amager og øst for Falster. Det skyldes det lave saltindhold i Østersøen, som ikke er egnet til almindelig pæleorm. Derfor er den ikke at finde ved Bornholm.

Udseende

Almindelig pæleorm ligner en orm med en muslingeskal. Den er omkring 20-30 cm lang og 9-10 mm bred. Den har en skal, der kan blive op til 1 cm lang. Skallen har raspeflader og fungerer som et borehoved. Pæleormen borer lange gange i træ og foretager dem med kalk. De mikroskopiske larver spredes med vandet og fæstner sig til træoverflader, hvor de gnave et hul på mindre end 1 mm i diameter. Derefter gnaver de sig ind i træet og skaber lange gange, akkurat som de voksne pæleorme.

Forvekslingsmuligheder

Ved de danske kyster findes der tre arter af pæleorme: Teredo norvegica ved Jyllands vestkyst, Teredo megotara ved vestkysten og nogle steder ved Frederikshavn, samt Teredo navalis i de indre danske farvande undtagen i Østersøen syd for Amager og øst for Falster.

Føde

Almindelig pæleorm lever af cellulose og gnaver gange i træ.

Levevis

Almindelig pæleorm lever i saltvand. Som unge er de hermafroditter, men de bliver kønsmodne som voksne. Reproduktionen afhænger af en temperatur over 15° C. Den sker ved, at et individ udsender sæd i vandet, som bliver optaget af et andet individ, hvor befrugtningen finder sted indvendigt. Ungerne udvikler sig i gællerne, indtil de selv udvikler en skal. Almindelig pæleorm kan overleve vandtemperaturer op til 30° C. Den er en vigtig fødekilde for forskellige fugle, hvis næb kan nå ind i de lange gange.

Almindelig pæleorm – en invasiv art

Desværre anses almindelig pæleorm for at være en invasiv art i danske farvande. Den kan forårsage stor skade på moler, bundgarnspæle, samt træskibe og andet træværk i havet. Under den seneste invasion af pæleorm langs den tyske Østersøkyst blev skaderne estimeret til mellem 25 og 50 millioner euro. Der findes desværre ikke specifikke oplysninger om de økonomiske omkostninger ved denne invasive art i Danmark.

Status for bekæmpelse

Der er flere metoder til at bekæmpe pæleorme, herunder brugen af biologisk maling eller ormedug. Derudover kan man erstatte træpæle med plastikmaterialer for at forhindre, at pæleormene kan gøre skade og formere sig. Det er vigtigt at være opmærksom på bekæmpelsen af denne invaderende art for at beskytte vores kyster og have.

Hvis du ser almindelig pæleorm eller andre usædvanlige arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Almindelig pæleorm, trods navnet, er en ormelignende musling.

Almindelig pæleorm er et fascinerende dyr, der både kan være problematisk og interessant at studere. Lad os fortsætte med at lære og beskytte vores naturlige omgivelser, så vi bevarer et rigt og varieret dyreliv i danske farvande.

Danske dyr, der ligner Almindelig pæleorm

Almindelig pæleorm, også kendt som Teredo navalis, er en orm-lignende musling, der findes i de indre danske farvande. Den er kendt for at forårsage skader på trækonstruktioner, såsom moler og skibe. Selvom der kun er én art af pæleorm i Danmark, er der nogle andre dyr, der har lignende levevis eller udseende. Lad os se på nogle af dem.

Mudrør

Mudrør, også kendt som Arenicola marina, er en anden orm, der lever i danske farvande. Den er kendt for sin evne til at grave sig ned i sand og mudder. Mudrøret bruges af ormene som beskyttelse og til at filtrere fødeemner fra vandet. Selvom mudrør og almindelig pæleorm er forskellige arter, har de begge en lignende livsstil, hvor de lever i vand og ernærer sig af organisk materiale.

Børsteorme

Børsteorme, også kendt som Nereidae-familien, er en gruppe af havorme, der findes i danske farvande. De har et langstrakt krop med segmenteret udseende og børstelignende udvækst på hver side af kroppen. Selvom børsteorme og almindelig pæleorm ikke er direkte relaterede, deler de nogle ligheder i deres fysiske egenskaber og måden, de bevæger sig på i vandet. Begge dyr bruger deres kroppe til at navigere og finde føde i havet.

Tunge blæksprutter

Tunge blæksprutter, også kendt som Sepia officinalis, er en type blæksprutte, der findes i danske farvande. De har et blødt legeme med en svømmeblære, der hjælper dem med at flyde og bevæge sig gennem vandet. Selvom de ikke har et borende organ som almindelig pæleorm, har tunge blæksprutter lignende levevilkår i vandet og spiser også små organismer.

Muslinger

Muslinger er en gruppe af marine dyr, der findes i forskellige farvande over hele verden, herunder i Danmark. Selvom muslinger ikke har det samme borende adfærd som almindelig pæleorm, deler de nogle ligheder i deres udseende som muslingeskal og deres evne til at filterføde. Muslinger er også en vigtig del af fødekæden i havet og spiller en afgørende rolle i økosystemet.

Afsluttende tanker

Selvom der kun er én art af almindelig pæleorm i Danmark, er der andre dyr, der har lignende træk eller levevis. Disse inkluderer mudrør, børsteorme, tunge blæksprutter og muslinger. Selvom de ikke er direkte relaterede til almindelig pæleorm, er det interessant at se lighederne og forskellene mellem disse dyr og hvordan de alle spiller en vigtig rolle i de danske farvande.

Kilder:

Miljøstyrelsen: Projekt Anti-pæleorm

NOBANIS faktaark – Teredo navalis (engelsk)

DAISIE – Teredo navalis (engelsk)

Ofte stillede spørgsmål

Hvor findes den almindelige pæleorm i de danske farvande?

Den almindelige pæleorm er udbredt i de indre danske farvande undtagen i Østersøen syd for Amager og øst for Falster. Den findes heller ikke ved Bornholm på grund af det for lave saltindhold i Østersøen.

Hvordan ser den almindelige pæleorm ud?

Den almindelige pæleorm ligner en musling, der ligner en orm. Den er typisk 20-30 cm lang og 9-10 mm bred. Den har en skal, der kan blive omkring 1 cm lang. Skallen har raspeflader og fungerer som borehoved. Pæleormen borer lange gange i træ og belægger dem med kalk.

Hvilke andre arter af pæleorm findes ved de danske kyster?

Ved de danske kyster findes der tre arter af pæleorm. Teredo norvegica findes ved Jyllands vestkyst, Teredo megotara findes ved vestkysten og nogle få steder ved Frederikshavn, og Teredo navalis findes i de indre danske farvande undtagen i Østersøen syd for Amager og øst for Falster.

Hvad er pæleormenes føde?

Pæleormene gnaver gange i træ og lever af cellulose.

Hvordan lever den almindelige pæleorm?

Den almindelige pæleorm lever i saltvand. Den er hermafrodit som ung og skifter køn til at blive kønnet som voksen. Forplantningen afhænger af temperaturen, som skal være over 15° C. Pæleormen udsender sperm i vandet, som optages af et andet individ, hvor befrugtningen sker indvendigt. Larverne opfostres i gællerne, indtil de danner deres egen skal. Pæleormen kan overleve vandtemperaturer på op til 30° C.

Hvilken skade kan den almindelige pæleorm forårsage?

Den almindelige pæleorm kan forårsage stor skade på moler, bundgarnspæle, træskibe og andet træværk i havet. Ved den seneste invasion af pæleorm langs den tyske Østersøkyst blev skaderne estimeret til 25-50 millioner euro.

Hvorfor betragtes den almindelige pæleorm som en invasiv art?

Den almindelige pæleorm betragtes som en invasiv art, fordi den har spredt sig og forårsager skader på omgivelserne, hvor den ikke naturligt hører hjemme. Den er blevet introduceret og har etableret sig i området.

Hvordan kan man bekæmpe den almindelige pæleorm?

Pæleorme kan bekæmpes ved brug af biologisk maling eller ormedug. Alternativt kan man bruge pæle af plastik, som pæleormene ikke kan benytte til en ny generation.

Hvad er status for bekæmpelsen af den almindelige pæleorm?

Der eksisterer muligheder for bekæmpelse af pæleorme ved hjælp af biologisk maling eller ormedug og ved brug af plastikpæle. Der er dog ikke angivet specifikke oplysninger om status for bekæmpelsen af den almindelige pæleorm.

Hvor kan man indberette fund af arter i den danske natur?

Man kan indberette fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Andre populære artikler: Gul Kæmpekalla: En trussel mod biodiversitetenHasselmus: En fascinerende gnaver i DanmarkKortnæbbet gås: En lille og lys gås med unikke karakteristikaVedbend-Gyvelkvæler: En sjælden snylteplante i DanmarkBrasen: Danmarks største karpefiskDobbeltbekkasin: En fascinerende vadefugl i DanmarkPibeanden – En Mellemstor SvømmeandAmerikansk Skarveand: En sjælden og invasiv art i DanmarkAlmindelig strandsnegl: En guide til at lære om dette fascinerende dyrBlegblå anemone: En sjælden og smuk blomst på NordbornholmRødmus: En Guide til Danmarks StudsmusLøgfrøen: En sjælden og fascinerende padde i DanmarkGøg: En Fascinerende Fugl med Unik YnglebiologiBruden: Danmarks mindste rovdyrHvidtjørn: En guide til denne smukke og nyttige planteGrågås: En omfattende guide til denne imponerende fuglHvidfinnet ferskvandsulk: En truet art i DanmarkSnogen: En fascinerende slange i DanmarkVandspidsmus – En guide til Danmarks største spidsmusartHassel – En Almindelig Skovbusk i Danmark