livop.dk

Gul Kæmpekalla: En trussel mod biodiversiteten

Gul Kæmpekalla, også kendt som Lysichiton americanus, er en stor sumpplante i arumfamilien. Den blev indført som haveplante fra Nordamerika og blev først opdaget i Danmark i 1950erne. Denne invasive art vokser på sumpede områder og er derfor meget vanskelig at bekæmpe.

Udseende og voksested

Gul Kæmpekalla har en til to gule, ovalt spatelformede blomster-højblade, der kan blive op til 20 centimeter lange. Disse højblade beskytter en indvendig blomsterkolbe med små grønne blomster. Planten producerer typisk mellem 150-350 frugter, som indeholder gråbrune eller rødbrune frø, der kan overleve i jorden i op til 9 år. Blomstringen kan begynde allerede fra slutningen af april måned og kan fortsætte efter den 3. vækstsæson.

Gul Kæmpekalla er en robust plante, der kan blive mellem 0,5 og 1 meter høj. Den har skinnende, læderagtige blade, og dens rodstængel kan blive op til 30 centimeter lang. Under rodstænglen findes kraftige trævlerødder, der er 1-2,5 centimeter tykke og svampede. Planten er flerårig og findes ofte voksende i større samlinger langs vandløb, på bredden af søer eller i vådområder. Den kan trives både i skygge og i fuld sol og kan vokse i alle jordtyper, så længe jorden er vandmættet. Selvom planten vokser langsomt, kan den leve i op til 80 år.

Planten spredes primært med frø, der kan transporteres vidt omkring via vandløb og åer. I dens naturlige udbredelsesområde kan fugle og gnavere også medvirke til at sprede frøene ved at få dem til at sidde fast i fjerdragt eller pels, eller ved at spise planten. Dog er der endnu ikke påvist, at disse spredningsmetoder finder sted i Europa. Planten kan også sprede sig fra rodstumper, der let kan transporteres til nye områder, for eksempel med haveaffald eller ad vandveje.

Forvekslingsmuligheder

Gul Kæmpekalla ligner ingen danske arter, men kan overfladisk minde om kærmysse og dansk ingefær. Kærmysse vokser også i vand, men har runde blade, mens dansk ingefær vokser i skove og krat. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der findes mange varianter af kalla i planteskoler, og det er derfor vigtigt at kunne genkende den invasive art for at undgå dens spredning.

Hvorfor er Gul Kæmpekalla uønsket?

Gul Kæmpekalla udgør en trussel mod biodiversiteten, da den skygger for og udkonkurrerer andre planter. I Tyskland er hjemmehørende plantearter blevet fortrængt eller er helt forsvundet i områder, hvor Gul Kæmpekalla har bredt sig. Det samme er sket i Holland, hvor planten også har spredt sig med stor hast. I Danmark vokser planten ofte på biologisk vigtige områder, og derfor kan den potentielt skade sjældne naturtyper og hjemmehørende arter. Desværre findes der endnu ingen effektive metoder til at bekæmpe planten, når den først har etableret sig. Gul Kæmpekalla er derfor blevet opført på EUs liste over uønskede invasive arter.

Er Gul Kæmpekalla i Danmark?

Planten findes flere steder i haver over hele Danmark, og der er observeret større populationer langs Gudenåen i Jylland. Da spredningspotentialet langs vandløb er stort, forventes det, at planten vil sprede sig yderligere. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på denne invasive art og tage de nødvendige forholdsregler for at forhindre dens spredning.

Kilder: GB non-native species secretariat, Invasive Species Compendium

Andre populære artikler: Muldvarpen: Et unikt dansk pattedyrHøgesanger – En truet fugl i DanmarkKrybende sumpskærm: En sjælden og sårbar plante i DanmarkRæveegern: Et fascinerende dyr med en potentiel trusselLaks: En guide til denne fascinerende fiskØrredFlodlampret: En fascinerende vanddyr i danske vandløbSkjoldbregne – En sjælden og beskyttet plante i DanmarkBisamrotte: En introduktion til denne invasive artMose-post: En sjælden og duftende plante i NordjyllandKirkeuglen: Danmarks mindste ugleBysvalen: En elegant og tilpasningsdygtig fuglSuder: En Almindelig Fisk i DanmarkTragt-kantarelHvidnæse: En omfattende guide til denne fascinerende havdyrMaj-Gøgeurt: En Robust Orkidé i DanmarkCypres: Et stedsegrønt træ med mange anvendelserStorplettet PerlemorsommerfuglFugle i Danmark: En guide til de forskellige arterMangebladet lupin