livop.dk

Amerikansk Skarveand: En sjælden og invasiv art i Danmark

Amerikansk skarveand (Oxyura jamaicensis) er en lille andefugl, der naturligt hører hjemme i Nord- og Mellemamerika. I 1940erne blev den importeret som prydfugl til England, men arten undslap og dannede vilde populationer. Efterhånden spredte den sig til andre steder i Europa, herunder Danmark.

Er arten i Danmark?

I perioden 2003-2013 blev amerikansk skarveand observeret på i alt 13 lokaliteter i Danmark. Arten betragtes som relativt sjælden her. De enkelte ænder, der er set i Danmark, formodes at være fløjet hertil fra England. I 2006, 2007 og 2008 blev der observeret ynglende par af den invasive fugl i Maribosøerne.

På kortet kan du se artens udbredelse i EU.

Udseende

Amerikansk skarveand er en lille andefugl, der måler mellem 35-43 cm i længden og vejer mellem 310-795 gram. Den har en karakteristisk lang og oprejst hale.

Hannen har en kastanjebrun hals og krop. Toppen af hovedet, nakken og halen er mørkebrune eller sorte. Dens kinder er hvide, og næbbet er lyseblåt.

Hunnens krop og hals er brunmeleret. Toppen af hovedet er mørkebrunt, mens nakken og kinderne er hvidlige med en mørk linje. Hunnens næb er brunt.

Amerikansk skarveand kan forveksles med troldand og bjergand, men kan genkendes på sin oprejste hale.

Levevis

Amerikansk skarveand lever primært i søer, damme, vandløb og andre fugtige områder. Den yngler fra april til august og begynder først at yngle, når den er 1 år gammel. Arten får normalt kun et kuld om året, med 2-3 unger pr. hun. Dog kan der forekomme to kuld.

Amerikansk skarveand har specialiseret sig i at lægge æg i andre vandfugles reder. Den lever primært af bløddyr, som den finder på bunden af søer og damme.

Vidste du…?

Ved at bekæmpe amerikansk skarveand i Danmark hjælper vi med at sikre, at der ikke opbygges en europæisk bestand, der kan true den sjældne og truede europæiske hvidhovedet and (Oxyura leucocephala). Amerikansk skarveand betragtes som en invasiv art og kan bekæmpes som skadevoldende vildt hele året.

Amerikansk skarveand reguleres i Danmark for at begrænse udbredelsen af arten i Europa og bidrage til beskyttelsen af hvidhovedet and.

Status for bekæmpelse

Amerikansk skarveand er stadig relativ sjælden i Danmark. Ved at regulere bestanden kan antallet minimeres, så tilstedeværelsen af fuglen er betinget af indvandring udefra. Derfor opfordres jægere til at holde fokus på arten.

Indberet dine fund af arter i den danske natur på Artsportalen.

Amerikansk skarveand: En sjælden og invasiv art i Danmark

Amerikansk skarveand (Oxyura jamaicensis) er en interessant fugl, der oprindeligt stammer fra Nord- og Mellemamerika. I 1940erne blev arten importeret som prydfugl til England, men mange af fuglene undslap og begyndte at danne vilde populationer. På grund af fuglens invasive karakter har den spredt sig til andre dele af Europa, herunder Danmark. Lad os dykke ned i nogle fascinerende fakta om denne sjældne fugl.

Udbredelse

Amerikansk skarveand er naturligt hjemmehørende i Nord- og Mellemamerika. I England undslap arten i 1940erne og dannede vilde populationer. Fra England har fuglen spredt sig til andre dele af Europa, herunder Danmark. I perioden 2003-2013 er amerikansk skarveand blevet observeret på 13 forskellige lokaliteter i Danmark. Arten er relativt sjælden i Danmark, og de individer, der er set, menes at være fløjet hertil fra England. Der blev endda observeret ynglende par af den invasive fugl i Maribosøerne i 2006, 2007 og 2008.

Udseende

Amerikansk skarveand er en lille andefugl, der måler mellem 35 og 43 cm og vejer mellem 310 og 795 gram. Den har en karakteristisk lang og oprejst hale. Hannens hals og krop er kastanjebrune, mens toppen af hovedet, nakken og halen er mørkebrune eller sorte. Hannens kinder er hvide, og næbbet er lyseblåt. Hunnens krop og hals er brunmeleret, og toppen af hovedet er mørkebrunt. Nakken og kinderne er hvidlige med en mørk linje, og hunnens næb er brunt. Det er vigtigt at bemærke, at amerikansk skarveand kan forveksles med troldand og bjergand, men den kan genkendes på sin oprejste hale.

Levevis

Amerikansk skarveand trives i søer, damme, vandløb og andre fugtige områder. Den yngler normalt fra april til august og begynder først at yngle, når den er omkring 1 år gammel. Arten får normalt kun et kuld om året med omkring 2-3 unger pr. hun. Dog kan der lejlighedsvis forekomme to kuld. En interessant adfærd hos amerikansk skarveand er dens specialisering i at lægge æg i andre vandfugles reder.

Føden for amerikansk skarveand består primært af bløddyr, som den finder på bunden af søer og damme. Den er en dygtig dykker, der kan dykke ned til 4 meters dybde for at finde sin mad.

Den invaderende art

Amerikansk skarveand anses for at være en invasiv art. Det betyder, at den kan have skadelige konsekvenser for de naturligt forekommende arter i områderne, hvor den spreder sig. I Danmark reguleres amerikansk skarveand for at begrænse udbredelsen af arten i Europa og beskytte den sjældne og truede europæiske hvidhovedet and (Oxyura leucocephala). Denne beskyttelse er vigtig for at bevare den biologiske mangfoldighed og de naturlige økosystemer.

Regulering og bekæmpelse

Selvom amerikansk skarveand fortsat er relativ sjælden i Danmark, opfordres jægere til at holde fokus på arten og bidrage til dens regulering. Den kan anses for skadevoldende vildt hele året og kan derfor bekæmpes for at minimere dens antal og forhindre en stor opbygning af bestanden. Ved at bekæmpe arten sikrer vi, at der ikke opstår en europæisk bestand, der kan true den sjældne hvidhovedet and i Sydeuropa.

Hvis du har observeret amerikansk skarveand eller andre arter i den danske natur, opfordres du til at indberette dine fund på Artsportalen. Dette hjælper forskere og myndigheder med at overvåge og beskytte vores biodiversitet.

Danske dyr ligner Amerikansk Skarveand

Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) er en relativ sjælden fugl i Danmark. Den er naturligt hjemmehørende i Nord- og Mellemamerika, men blev importeret som prydfugl til England i 1940erne. Fra England undslap arten og dannede vilde populationer, der spredte sig til andre dele af Europa, herunder Danmark.

Udbredelse

I perioden 2003-2013 er Amerikansk Skarveand observeret på 13 lokaliteter i Danmark. Det antages, at de enkelte ænder, der er set i Danmark, er fløjet hertil fra England. Der er endda blevet observeret ynglende par af den invasive fugl i Maribosøerne i 2006, 2007 og 2008.

På kortet kan du se artens udbredelse i EU.

Udseende

Amerikansk Skarveand er en lille andefugl, der er 35-43 cm lang og vejer mellem 310 og 795 gram. Den er let genkendelig på sin oprejste hale. Hannens hals og krop er kastanjebrune, mens toppen af hovedet, nakken og halen er mørkebrun/sort. Kindene er hvide, og næbbet er lyseblåt.

Hunnens krop og hals er brunmeleret, og toppen af hovedet er mørkebrunt. Nakke og kinder er hvidlige med en mørk linje. Hunnen har et brunt næb.

Forvekslingsmuligheder

Amerikansk Skarveand kan forveksles med Troldand og Bjergand, men den kan genkendes på sin oprejste hale.

Levevis

Amerikansk Skarveand lever i søer, damme, vandløb og andre fugtige områder. De yngler normalt fra april til august og får normalt kun et kuld om året. De specialiserer sig i at lægge æg i andre vandfugles reder. De lever primært af bløddyr, som de finder på bunden af søer og damme.

Ved at bekæmpe Amerikansk Skarveand i Danmark bidrager vi til at forhindre opbygningen af en europæisk bestand, der kan true den sjældne og truede europæiske hvidhovedet and (Oxyura leucocephala).

Status for bekæmpelse

Amerikansk Skarveand er stadig relativ sjælden i Danmark. Ved at regulere antallet af fugle kan tilstedeværelsen af arten være betinget af indvandring udefra. Jægere opfordres derfor til at være opmærksomme på arten.

Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor er den amerikanske skarveand naturligt hjemmehørende?

Den amerikanske skarveand er naturligt hjemmehørende i Nord- og Mellemamerika.

Hvornår og hvorfor blev den amerikanske skarveand importeret til England?

Den amerikanske skarveand blev importeret som prydfugl til England i 1940erne.

Hvordan undslap den amerikanske skarveand i England?

Den amerikanske skarveand undslap arten og dannede vilde populationer efter at være importeret til England som prydfugl.

Hvor er den amerikanske skarveand blevet spredt til i Europa, herunder Danmark?

Den amerikanske skarveand begyndte at sprede sig til andre steder i Europa, herunder Danmark, da populationen blev for stor i England.

Hvordan betegnes arten i Danmark?

Den amerikanske skarveand betegnes som relativt sjælden i Danmark.

Hvordan formodes de enkelte amerikanske skarveænder, der er blevet set i Danmark, at være kommet hertil?

De enkelte amerikanske skarveænder, der er set i Danmark, formodes at være fløjet hertil fra England.

Var der ynglende par af den amerikanske skarveand i Maribosøerne?

Ja, i 2006, 2007 og 2008 blev der observeret ynglende par af den amerikanske skarveand i Maribosøerne.

Hvordan ser den amerikanske skarveand ud?

Den amerikanske skarveand er en lille andefugl, der er 35-43 cm lang og vejer 310-795 gram. Hannens hals og krop er kastanjebrun, mens toppe af hovedet, nakken og halen er mørkebrun/sort. Hannens kinder er hvide, og næbbet er lyseblåt. Hunnens krop og hals er brunmeleret, og toppen af hovedet er mørkebrunt. Hunnens nakke og kinder er hvidlige med en mørk linje, og næbbet er brunt.

Hvordan kan den amerikanske skarveand skelnes fra troldand og bjergand?

Den amerikanske skarveand kan skelnes fra troldand og bjergand ved sin opretstående hale.

Hvor og hvad lever den amerikanske skarveand af?

Den amerikanske skarveand ses i søer, damme, vandløb og andre fugtige områder. Den lever af hvirvelløse dyr, såsom bløddyr, som den finder på bunden af søer og damme.

Andre populære artikler: Horndrager: En sjælden orkidé på Møns KlintGlat-hullæbe/Nikkende hullæbe: En Orkidé i DanmarkStenbideren: En fascinerende havfisk med en unik reproduktionscyklusVandremusling: En invasiv art, der truer vores søer og vandløbKnælæbe: En Sjælden og Fascinerende OrkidéRød Hestehov: En omfattende guide til denne danske planteGrøn mosaikguldsmed: En farvestrålende og sjælden guldsmedGrøn buxbaumia: En sjælden skovart i DanmarkEne – Et karakteristisk nåletræ med stor udbredelseTranen: En fascinerende fugl i DanmarkSalep-gøgeurt: En sjælden orkidé i DanmarkDværgspidsmus: En lille og alsidig skabning i den danske naturStribet koralmalle: En fascinerende havfiskBelugastør: En Fascinerende FiskBlå kærhøg: En sjælden og fascinerende fugl i DanmarkAlmindelig netbladhat: En guide til denne almindelige danske svampFrøplanter – En omfattende guideSortterne: En truet fugl i DanmarkStellas mosskorpion: En sjælden og fascinerende skabningHvidnæse: En omfattende guide til denne fascinerende havdyr