livop.dk

Dobbeltbekkasin: En fascinerende vadefugl i Danmark

Dobbeltbekkasinen er en vadefugl, som både findes som ynglefugl og trækgæst i Danmark. Denne fascinerende fugl er godt kamufleret i vegetationen med sin fjerdragt, der har forskellige brune farver. Med sit lange næb og lange ben, er den typisk for vadefugle. Dog kan den forveksles med skovsneppen, som er større og mere buttet, eller endda enkeltbekkasin, som er mindre og har kortere næb. Med et vingefang på 37-43 cm og en længde på ca. 26 cm, er dobbeltbekkasinen en imponerende fugl at observere.

Udbredelse

Dobbeltbekkasinen yngler primært i Nordøsteuropa, især på Island, i Nordskandinavien og i Rusland. Den findes også i dele af Asien. I Danmark er de største forekomster af ynglefugle i Nordvestjylland, men arten findes i hele landet. Om efteråret ankommer mange dobbeltbekkasiner til Danmark, hvor de skifter deres fjerdragt, før de flyver til deres vinterkvarter i Vesteuropa eller Nordvestafrika.

Levevis

Bekkasinerne er tilknyttet vådområder som enge og moser, hvor de også yngler. Deres føde består primært af insekter, orme og snegle, som de finder i de lavvandede og sumpede områder. Disse fugle er specialiserede i at finde og fange deres bytte i disse vådområder.

Vidste du…?Dobbeltbekkasinen er kendt for en særlig brummende lyd, som den laver i yngletiden. Lyden frembringes ved at de yderste halefjer går i svingninger under flugten. Denne lyd har bl.a. givet den øgenavnet himmelged.

Sådan er arten beskyttet

Dobbeltbekkasinen er en beskyttet art i Danmark. Den er opført på Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste III. Den er fredet uden for jagttid. Det er vigtigt at respektere og bevare levestederne for denne smukke fugl, så den kan fortsætte med at trives i Danmark.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil læse mere om dobbeltbekkasinen, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside. Der kan du finde yderligere information om denne fascinerende fugl og dens betydning for naturen i Danmark.

Dobbeltbekkasin

Dobbeltbekkasinen er en vadefugl, som både findes som ynglefugl og trækgæst i Danmark. Den er godt kamufleret i vegetationen med sin fjerdragt, der har forskellige brune farver. Den har langt næb og lange ben, hvilket er typisk for vadefugle. Den kan forveksles med skovsneppen, som dog er noget større og en mere buttet fugl, og måske endnu mere med enkeltbekkasin, som er mindre og har kortere næb. Vingefanget er 37-43 cm og længden ca. 26 cm.

Udbredelse

Dobbeltbekkasinen yngler primært i Nordøsteuropa og særligt på Island, i Nordskandinavien og i Rusland. Desuden yngler den også i dele af Asien. I Danmark er de største forekomster af ynglefugle i Nordvestjylland, men arten findes i hele landet.

I det tidlige efterår ankommer mange dobbeltbekkasiner til Danmark, hvor de skifter deres fjerdragt, for derefter at flyve til deres vinterkvarter i Vesteuropa eller Nordvestafrika.

Levevis

Bekkasinerne er tilknyttet vådområder, som f.eks. enge og moser, hvor de også yngler. Føden består insekter, orme og snegle, som de oftest finder i de lavvandede og sumpede områder.

Vidste du…?

Dobbeltbekkasinen er kendt for en særlig brummende lyd, som den laver i yngletiden. Lyden frembringes ved at de yderste halefjer går i svingninger under flugten. Denne lyd har bl.a. givet den øgenavnet himmelged.

Sådan er arten beskyttet:

  • Bonn-konventionens liste II
  • Bern-konventionens liste III
  • Fredet – uden for jagttid

Jagttid:

Hvis du vil vide mere om arten, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du læse mere på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er dobbeltbekkasinens videnskabelige navn?

Dobbelbekkasinens videnskabelige navn er Gallinago gallinago.

Hvordan er dobbeltbekkasinen kamufleret i vegetationen?

Dobbelbekkasinen er godt kamufleret i vegetationen med sin fjerdragt, som har forskellige brune farver.

Hvad er typisk for vadefugle som dobbeltbekkasinen?

Vadefugle som dobbeltbekkasinen har typisk et langt næb og lange ben.

Hvordan adskiller skovsneppen sig fra dobbeltbekkasinen?

Skovsneppen er større og mere buttet end dobbeltbekkasinen.

Hvad er forskellen mellem dobbeltbekkasin og enkeltbekkasin?

Enkeltbekkasinen er mindre og har kortere næb end dobbeltbekkasinen.

Hvor yngler dobbeltbekkasinen primært?

Dobbeltbekkasinen yngler primært i Nordøsteuropa, særligt på Island, i Nordskandinavien og i Rusland. Den yngler også i dele af Asien.

Hvor i Danmark er der de største forekomster af ynglefugle?

De største forekomster af dobbeltbekkasinen som ynglefugl i Danmark findes i Nordvestjylland, men arten findes i hele landet.

Hvad gør dobbeltbekkasinen i det tidlige efterår?

I det tidlige efterår ankommer mange dobbeltbekkasiner til Danmark, hvor de skifter deres fjerdragt for derefter at flyve til deres vinterkvarter i Vesteuropa eller Nordvestafrika.

Hvilken type områder finder man dobbeltbekkasinen i?

Dobbelbekkasinen er tilknyttet vådområder som enge og moser, hvor den også yngler.

Hvad spiser dobbeltbekkasinen?

Dobbeltbekkasinen lever af insekter, orme og snegle, som den oftest finder i lavvandede og sumpede områder.

Andre populære artikler: Alt om Admiralen: En smuk sommerfugl i den danske naturLind – Et smukt og betydningsfuldt træ i DanmarkStormmåge: En almindelig og alsidig fugl i DanmarkStor hornugle – en genindvandret art i DanmarkMose-post: En sjælden og duftende plante i NordjyllandGråand – Den mest talrige andeart i DanmarkDværgspidsmus: En lille og alsidig skabning i den danske naturBenved – En populær prydbusk med farvestrålende frugterMarkfirben: Et kraftigt firben med kort, højt hovedStor gøgeurt: Danmarks største orkidéFjordterne: En guide til Danmarks yndige fuglBakke-gøgeurt: En spinkel orkidé truet af udryddelseRødbuget egern: En introduktion til denne spændende artNewzealandsk fladorm: En introduktion til denne fascinerende artVandflagermus: En almindelig og fascinerende dansk dyreartSkovskade: En farverig og sky skovfuglMark-champignon: En almindelig svamp på græsmarker og græsplænerBelugastør: En Fascinerende FiskGrenet Edderkopurt: En sjælden og sårbar blomst på SjællandHindbær: En lækker og velsmagende bærbusk