livop.dk

Pibesvane: En trækfugl i Danmark

Pibesvanen (Cygnus bewickii) er en smuk fugl, der ikke yngler i Danmark, men besøger os som en trækfugl. Den flyver mellem sine vinterkvarterer i England, Holland og ynglestederne i Rusland og det vestlige Sibirien. Pibesvanerne ankommer til Danmark i oktober og flyver videre i december. Fra februar til april raster de i Danmark, inden de fortsætter til deres ynglesteder. De vigtigste rasteområder findes i Vest-, Nord- og Sønderjylland.

Levevis

Pibesvanen foretrækker at raster ved fjorde og søer, hvor den lever af planteføde. Tidligere spiste den primært vandplanter, men på grund af udledning af næringsstoffer er væksten af vandplanter blevet hæmmet i rasteområderne. Dette har tvunget pibesvanerne til at fouragere på dyrkede marker som græs-, raps- og vinterhvedemarker siden 1970erne.

Om natten søger pibesvanerne lavvandede områder, hvor de kan overnatte. Det er vigtigt, at disse overnatningspladser forbliver uforstyrrede.

Beskyttelse af arten

Pibesvanen er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag II, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. Det betyder, at der er internationale aftaler om at beskytte arten.

Hvordan kan vi hjælpe pibesvanen?

For at skabe bedre vækstvilkår for vandplanterne og dermed et godt fødegrundlag for pibesvanerne, er det vigtigt at mindske tilførslen af næringsstoffer til rasteområderne. Dette kan også hjælpe med at reducere skader på landbrugsafgrøder.

Vi kan alle bidrage til at hjælpe pibesvanerne ved at begrænse vores færdsel på deres overnatningspladser. Dette vil sikre, at de har uforstyrrede områder at hvile sig i.

Yderligere information

Hvis du vil læse mere om pibesvanen, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvis du har set en pibesvane eller en anden art i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Pibesvane: En fascinerende trækfugl

Pibesvane, også kendt som Cygnus bewickii, er en smuk fugl, der ikke yngler i Danmark, men besøger vores land som trækfugl. Disse majestætiske svaner flyver mellem vinterkvartererne i England og Holland og deres yngleområder i Rusland og det vestlige Sibirien. Pibesvanerne ankommer til Danmark i oktober og flyver videre i december. Fra februar til april raster de igen i Danmark, inden de flyver videre til deres ynglesteder. De vigtigste rasteområder i Danmark er placeret i Vest-, Nord- og Sønderjylland.

Levevis for pibesvanen

Pibesvanen raster ved fjorde og søer, hvor de lever af planteføde. Tidligere ernærede de sig primært af vandplanter, men på grund af udledning af næringsstoffer, er væksten af vandplanterne blevet hæmmet i rasteområderne. Dette har fået pibesvanerne til at ændre deres Fourageringsvaner og begynde at spise afgrøder fra dyrkede marker som græs-, raps- og vinterhvedemarker. Om natten hviler disse fugle i lavvandede områder, og det er vigtigt, at deres overnatningspladser forbliver uforstyrrede.

Beskyttelse af arten

Pibesvanen er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet bilag II, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. For at hjælpe med at bevare arten er det vigtigt at mindske tilførslen af næringsstoffer til rasteområderne. Dette vil skabe bedre vækstvilkår for vandplanterne og sikre et optimalt fødegrundlag for pibesvanerne. Samtidig vil det også reducere skader på landbrugsafgrøder. Derudover kan du bidrage til beskyttelsen af pibesvanen ved at begrænse færdslen på deres overnatningspladser.

Aktuel bestandsudvikling

Hvis du er interesseret i at lære mere om pibesvane og følge med i den aktuelle bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Indberet dine fund af pibesvane

Hvis du ser en pibesvane eller andre arter i den danske natur, kan du bidrage til forskningen ved at indberette dine observationer på artsportalen.

Pibesvanen er en imponerende fugl, der beriger vores natur med sin tilstedeværelse. Ved at forstå deres levevis og arbejde for at beskytte deres levesteder, kan vi sikre fremtidige generationers glæde af denne fantastiske trækfugl.

Danske dyr, der ligner Pibesvanen

Pibesvanen (Cygnus bewickii) er en smuk fugl, der ikke yngler i Danmark, men besøger os som trækfugl. Den flyver mellem vinterkvartererne i England og Holland og ynglestederne i Rusland og det vestlige Sibirien. Pibesvanerne ankommer til Danmark i oktober og flyver videre i december. Fra februar til april raster de igen i Danmark før de flyver videre til ynglestederne. De vigtigste rasteområder findes i Vest-, Nord- og Sønderjylland.

Levevis

Pibesvanen træffes ofte ved fjorde og søer og lever primært af planteføde. Tidligere var deres primære fødekilde vandplanter, men på grund af udledning af næringsstoffer er væksten af vandplanterne hæmmet i rasteområderne. Derfor har pibesvanerne siden 1970erne begyndt at fouragere på dyrkede arealer, såsom græs-, raps- og vinterhvedemarker.

Om natten raster fuglene i de lavvandede områder, og det er vigtigt, at disse overnatningspladser er uforstyrrede.

Man kan læse mere om pibesvanen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Beskyttelse af arten

Pibesvanen er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionen og Bern-konventionen. Disse internationale aftaler sikrer, at artens levesteder og overlevelse er i fokus.

Hvordan kan vi hjælpe Pibesvanen?

Ved at mindske tilførslen af næringsstoffer til rasteområderne kan vi skabe bedre vækstvilkår for vandplanterne, og dermed skabe et godt fødegrundlag for pibesvanerne. Samtidig vil der blive færre skader på landbrugsafgrøder.

  1. Minimer udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet.
  2. Oprethold uforstyrrede overnatningspladser for pibesvanerne.
  3. Tilmeld dig artsportalen og indberet dine fund af pibesvanen.

Lad os sammen gøre en indsats for at bevare denne smukke fugl og dens levesteder!

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke områder i Danmark besøger pibesvanerne under deres træk?

Pibesvanerne raster primært i Vestjylland, Nordjylland og Sønderjylland, hvor der er fjorde og søer.

Hvad er pibesvanernes levevis?

Pibesvanerne lever af planteføde og raster ved fjorde og søer. De spiser primært vandplanter, men de har også begyndt at fouragere på dyrkede arealer som græs-, raps- og vinterhvedemarker. Om natten overnatter de i lavvandede områder, og det er vigtigt, at disse overnatningspladser er uforstyrrede.

Hvorfor har pibesvanerne ændret deres fødekilde?

Pibesvanerne begyndte at fouragere på dyrkede arealer som følge af hæmmet vækst af vandplanter i rasteområderne. Dette skyldes udledning af næringsstoffer, som påvirker væksten af vandplanter.

Hvornår ankommer pibesvanerne til Danmark?

Pibesvanerne ankommer til Danmark i oktober og flyver videre i december. De raster i Danmark igen fra februar til april, inden de flyver videre til deres ynglesteder.

Hvor yngler pibesvanerne?

Pibesvanerne yngler i Rusland og det vestlige Sibirien.

Hvad kan man gøre for at hjælpe pibesvanerne?

Man kan hjælpe pibesvanerne ved at mindske tilførslen af næringsstoffer til rasteområderne. Dette kan skabe bedre vækstvilkår for vandplanterne og dermed sikre et godt fødegrundlag for pibesvanerne. Samtidig vil der blive færre skader på landbrugsafgrøder. Det er også vigtigt at begrænse færdslen på overnatningspladserne.

Hvordan er pibesvanerne beskyttet?

Pibesvanerne er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet bilag II, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens liste II. De er også fredet i Danmark.

Hvor kan man finde mere information om pibesvanerne?

Du kan finde mere information om pibesvanerne, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside. Du kan også indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Hvad er de vigtigste rasteområder for pibesvanerne i Danmark?

De vigtigste rasteområder for pibesvanerne i Danmark ligger i Vestjylland, Nordjylland og Sønderjylland, hvor der er fjorde og søer.

Hvor længe raster pibesvanerne i Danmark før de flyver videre?

Pibesvanerne raster i Danmark fra februar til april, inden de flyver videre til deres ynglesteder.

Andre populære artikler: Havørn: Majestætisk fugl i dansk naturHvepse: En omfattende guide til Danmarks insektverdenVandranke: En unik vandplante i VestjyllandSnehvid fluesvamp: En giftig og farlig svamp i den danske naturHarlekinmariehønen: En farverig og alsidig artVildæbler: En Guide til NaturelskereElm: Et oversigt over et ikonisk træ i DanmarkSumpbæver: En Akvatisk Gnaver med Fascinerende LevevisBlå kærhøg: En sjælden og fascinerende fugl i DanmarkSplitterne: En fascinerende fugl i det danske dyrelivLærk: En omfattende guide til denne fascinerende træartBirkemus – En lille gnaver med unikke egenskaberLodden søpung: En rund og beskyttende havbundskreaturKildevælds vindelsneglKnopsvane: En omfattende guide til Danmarks majestætiske fuglKoralrod: En sjælden og fascinerende orkidé i DanmarkMuntjak: En lille hjort fra AsienStalling: En Stålgrå LaksefiskGul Gyvelkvæler: En sjælden og fascinerende snylteplanteVrietorn: En Guide til denne Fascinerende Plante