livop.dk

Canadisk bakkestjerne: En uønsket plante i Danmark

Canadisk bakkestjerne (Conyza canadensis) er en stigende plage som et glyphosat-resistent ukrudt, der findes i marker og haver. Denne artikel vil give dig en indsigt i denne uønskede plante og hvordan man kan bekæmpe den.

Status for bekæmpelse

Canadisk bakkestjerne er en meget almindelig, veletableret ukrudtsart i Danmark. Planten kan bekæmpes med godkendte herbicider, oprivning eller almindelig lugning. Det er vigtigt at følge de anbefalede metoder for at sikre en effektiv bekæmpelse af denne plante.

Udbredelse

Canadisk bakkestjerne er hjemmehørende i Nord- og Mellemamerika og blev først registreret i Danmark i 1821. Det antages, at den er blevet indført via transport. Denne plante har spredt sig og er nu et udbredt problem i mange områder i Danmark.

Udseende

Canadisk bakkestjerne tilhører kurvblomstfamilien (Asteraceae) og kan blive mellem 0,2-0,6 meter høj. Den har en slank, opret vækst og en håret og lidt ru stængel. Bladene er smalt lancetformede med bølget rand og har en ensartet, lyst grågrøn farve på både over- og undersiden.

Blomstringen sker i juli-august, hvor de små hvidlige kurveblomster sidder i en rigt forgrenet top. Hver enkelt blomst består af oprette, tungeformede, hvide randkroner og gule skivekroner. Frugterne er nødder med hvide fnok.

Forvekslingsmuligheder

Canadisk bakkestjerne kan muligvis forveksles med bitter bakkestjerne (Erigeon acer) eller strand-asters (Aster tripolium). Det er vigtigt at kunne kende forskel, da bekæmpelsesmetoderne kan variere.

Bitter bakkestjerne adskiller sig fra canadisk bakkestjerne ved at have en rødbrun stængel, færre blade op ad stænglen og større, blegviolette blomster med hårede kurvebalde. Strand-asters har også større blomster, der er blegviolette-blålige i farven.

Vidste du…?

Canadisk bakkestjerne er modstandsdygtig overfor glyphosat, hvilket gør den i stand til at sprede sig, hvor dette middel anvendes. Det er derfor vigtigt at bruge alternative bekæmpelsesmetoder for at undgå yderligere spredning af denne plante.

Formering

Canadisk bakkestjerne er en enårig urt, der formerer sig ved hjælp af frø. Frøene spredes let og spirer hurtigt på bar jord. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at fjerne planter, inden de når at danne frø for at forhindre yderligere spredning.

Voksested

Canadisk bakkestjerne trives bedst på forstyrret, lysåben og gruset bund. Den kan findes på skrænter, affaldspladser, havnearealer, ved bebyggelse, langs veje, jernbaner og mellem fliser og brosten. Det er vigtigt at være opmærksom på disse områder og bekæmpe planten, hvis den optræder.

Indberet dine fund af canadisk bakkestjerne og andre arter i den danske natur på artsportalen for at hjælpe med at overvåge og bekæmpe udbredelsen af uønskede arter.

Canadisk Bakkestjerne: En Plage med En Skjult Skønhed

Canadisk bakkestjerne, Conyza canadensis, er en uønsket og stigende plage i Danmark. Denne glyphosat-resistente ukrudtsart kan findes i både marker og haver og kan være en udfordring at bekæmpe. I denne artikel vil vi udforske Canadisk bakkestjerne mere detaljeret og give dig nyttige oplysninger om dens udseende, udbredelse og bekæmpelse.

Udbredelse og Bekæmpelse

Canadisk bakkestjerne er en meget almindelig og veletableret ukrudtsart i Danmark. Den blev først registreret i landet i 1821 og formodes at være blevet indslæbt via transport. Planten kan bekæmpes ved hjælp af godkendte herbicider, manuel oprivning eller almindelig lugning. Det er vigtigt at læse mere om korrekt bekæmpelse af Canadisk bakkestjerne, da det er vigtigt at håndtere den effektivt.

Udseende og Forvekslingsmuligheder

Canadisk bakkestjerne tilhører kurvblomstfamilien (Asteraceae) og kan blive mellem 0,2 og 0,6 meter høj. Den har en slank, opret vækst og dens stængler er hårede og lidt ru at røre ved. Bladene på planten er spredte og smalt lancetformede med bølget rand. Over- og undersiderne af bladene er ensartet og har en lyst grågrøn farve.

I juli og august blomstrer Canadisk bakkestjerne med små hvidlige kurveblomster, der sidder i en rigt forgrenet top. Hver blomst består af oprette, tungeformede, hvide randkroner og gule skivekroner. Kurveblomsterne er små, kun 3-5 mm, og randblomsterne er korte. Frugterne er nødder med hvide fnok og har en størrelse på 3-5 mm.

For at undgå forveksling er det vigtigt at kende forskellene mellem Canadisk bakkestjerne og lignende planter såsom bitter bakkestjerne (Erigeon acer) eller strand-asters (Aster tripolium). Bitter bakkestjerne adskiller sig fra Canadisk bakkestjerne ved at have en rødbrun stængel i modsætning til den grønne stængel hos Canadisk bakkestjerne. Bitter bakkestjerne har også færre blade op ad stænglen, og dens kurveblomster er større, blegviolette og har hårede kurvebalde. Strand-asters adskiller sig fra Canadisk bakkestjerne ved at have betydeligt større blomster på 2-3 cm, som er blegviolette-blålige i farven, modsat Canadisk bakkestjernes 3-5 mm gul/hvide blomster.

Vidste du…

Canadisk bakkestjerne er modstandsdygtig overfor glyphosat, hvilket gør det til en udfordrende ukrudtsart at bekæmpe. Glyphosat er et anvendt middel til at bekæmpe ukrudt, men Canadisk bakkestjerne har udviklet en modstandsdygtighed overfor det. Dette betyder, at planten har evnen til at sprede sig og trives i områder, hvor glyphosat anvendes.

Formering og Voksested

Canadisk bakkestjerne er en enårig urt, der formerer sig ved hjælp af frø. Disse frø kan svæve vidt omkring og spirer hurtigt på bar jord. Planten foretrækker forstyrret, lysåben og gruset bund som sit voksested. Den kan findes på skrænter, affaldspladser, havnearealer, ved bebyggelse, langs veje, jernbaner samt mellem fliser og brosten.

Hvis du opdager Canadisk bakkestjerne eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor er Canadisk bakkestjerne uønsket?

Canadisk bakkestjerne er uønsket, da den er et glyphosat-resistent ukrudt, hvilket gør den til en stigende plage i forskellige landbrugsområder og haver.

Hvad er status for bekæmpelse af Canadisk bakkestjerne?

Canadisk bakkestjerne er en meget almindelig ukrudtsart i Danmark og kan bekæmpes ved hjælp af godkendte herbicider, manuel fjernelse eller almindelig lugning.

Hvordan kan man bekæmpe Canadisk bakkestjerne?

For at bekæmpe Canadisk bakkestjerne kan man anvende godkendte herbicider, manuel fjernelse af planterne eller regelmæssig lugning for at forhindre spredning.

Hvor udbredt er Canadisk bakkestjerne?

Canadisk bakkestjerne er hjemmehørende i Nord- og Mellemamerika, og i Danmark blev den første gang registreret i 1821. Det antages, at den er blevet introduceret via transport.

Hvordan ser Canadisk bakkestjerne ud?

Canadisk bakkestjerne tilhører kurvblomstfamilien og kan blive mellem 0,2-0,6 meter høj. Den har en slank og opret vækstform, med håret og lidt ru stængel. Bladene er smalt lancetformede med bølget rand og ensartet lyst grågrøn farve på både over- og undersider. Blomstringen sker i juli-august, hvor små hvidlige kurveblomster sidder i en rigt forgrenet top.

Hvad kan Canadisk bakkestjerne forveksles med?

Canadisk bakkestjerne kan muligvis forveksles med bitter bakkestjerne eller strand-asters. Dog adskiller bitter bakkestjerne sig ved at have en rødbrun stængel, færre blade på stænglen og større, blegviolette blomster med hårede kurvebalde. Strand-asters adskiller sig ved at have betydeligt større blomster (2-3 cm), som er blegviolette-blålige i modsætning til Canadisk bakkestjernes små gul/hvide blomster.

Hvad er en interessant fakta om Canadisk bakkestjerne?

En interessant fakta om Canadisk bakkestjerne er, at den er modstandsdygtig overfor glyphosat, hvilket gør den i stand til at brede sig, hvor dette middel anvendes.

Hvordan formerer Canadisk bakkestjerne sig?

Canadisk bakkestjerne er en enårig urt, der formerer sig ved hjælp af frø. Frøene spredes over store afstande og spirer hurtigt, især på bar jord.

Hvad er Canadisk bakkestjernes foretrukne voksested?

Canadisk bakkestjerne trives bedst på forstyrret, lysåben og gruset bund. Den kan findes på skrænter, affaldspladser, havneområder, ved bebyggelser, langs veje, jernbaner og mellem fliser og brosten.

Hvor kan man indberette fund af Canadisk bakkestjerne i den danske natur?

Man kan indberette fund af Canadisk bakkestjerne (og andre arter) i den danske natur på Artsportalen.

Andre populære artikler: Sortterne: En truet fugl i DanmarkTragt-kantarelBjerganden: En Mellemstor DykandMursejler – En Fascinerende Fugl i LuftenSalep-gøgeurt: En sjælden orkidé i DanmarkEngsnarre: En truet fugl i DanmarkBæklampret: En unik og fascinerende vanddyrDværgmåge: En sjælden ynglefugl i DanmarkHvepse: En omfattende guide til Danmarks insektverdenMarsvin: Verdens mindste hvalRødhøne: En smuk og farverig hønsefuglRundlobet bjørneklo: En invasiv art i DanmarkBjergfyr: En nøjsom og invasiv art i DanmarkTørst: En Surbundsplante med Mange AnvendelsesmulighederAlmindelig konk: En omfattende guide til denne danske havsneglVildæbler: En Guide til NaturelskereAhorn – Et smukt og udbredt træ i DanmarkBenved – En populær prydbusk med farvestrålende frugterSnogen: En fascinerende slange i DanmarkSenegal teplante: En flerårig vandplante med en imponerende vækst