livop.dk

Stor gøgeurt: Danmarks største orkidé

Stor gøgeurt, også kendt som Orchis purpurea, er en imponerende orkidé og samtidig Danmarks største. Den kan vokse op til 60 cm i højden og have over 100 blomster, der er blegrøde med prikker. Blomstringen finder sted i maj og begyndelsen af juni. Desværre er stor gøgeurt sjælden og findes kun få steder i landet.

Udbredelse

Stor gøgeurt er en sjælden plante og findes kun på nogle få lokaliteter ved Vejle Fjord, på Nordvestfyn og på Møns Klint. Danmark har faktisk verdens nordligste forekomster af stor gøgeurt. Denne orkidé trives bedst i bøgeskove med plastisk ler eller kalkholdig jord.

Udseende

Stor gøgeurt er en høj og statelig orkidé, der kan blive op til 60 cm høj. Den har en imponerende blomsterstand, der kan være op til 25 cm lang og bestå af over 100 kraftigt farvede blomster. Den øvre del af blomsten er mørk purpurrød, mens den nedre del er hvid-blegrød med prikker. Blomsten ligner næsten et menneske med lange arme og ben og en purpurfarvet hjelm på hovedet. Blomstringen varer fra midten af maj til hen i juni. Stængelen har desuden en roset af kraftige, brede og skinnende blade.

Levevis

Stor gøgeurt trives bedst på halvtør jord, der ofte er kalkholdig eller leret. Den kan findes i løvskove, krat, på skrænter, enge og overdrev. I området omkring Lillebælt vokser den på plastisk ler. Den forekommer især i bøgeskove nær kysten.

Trusler

Desværre er stor gøgeurt truet af forskellige faktorer. Plukning og opgravningsaktiviteter udgør en trussel mod dens overlevelse, ligesom slid på dens levesteder på grund af menneskelig færdsel og ændringer i skovdriften. I 1997 blev stor gøgeurt opført som sjælden på den danske rødliste.

Beskyttelse

Stor gøgeurt er en fredet art i Danmark. Det er forbudt at plukke, grave op, samle ind eller ødelægge denne orkidé. Desuden er den omfattet af CITES/Washingtonkonventionen, hvor den er opført på liste II/bilag A. Hvis du har observeret stor gøgeurt eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Stor gøgeurt – Danmarks største orkidé

Stor gøgeurt, også kendt som Orchis purpurea, er Danmarks største orkidé. Denne imponerende plante kan blive op til 60 cm høj og producere over 100 blomster. Blomsterne er blegrøde med karakteristiske prikker og blomstrer mellem maj og begyndelsen af juni. Desværre er stor gøgeurt sjælden og findes kun få steder i landet.

Udbredelse

Udover sin sjældenhed har Danmark også verdens nordligste forekomster af stor gøgeurt. Den kan findes på få steder ved Vejle Fjord, på Nordvestfyn og på Møns Klint. Den trives bedst i bøgeskove med plastisk ler eller kalk i jorden.

Udseende

Stor gøgeurt er en imponerende og høj orkidé med en karakteristisk blomsterstand. Den kan have en blomsterstand, der er op til 25 cm lang og indeholder over 100 kraftigt farvede blomster. Den øvre del af blomsten er mørk purpurrød, mens den nedre del er hvid-blegrød med prikker. Blomsterstandens form ligner en menneskekrop med lange arme og ben og en purpurfarvet hjelm på hovedet. Udover blomsterne er stor gøgeurt også kendetegnet ved dens kraftige, brede og skinnende blade, som danner en roset nederst på stængelen. Blomstringsperioden strækker sig normalt fra midten af maj til slutningen af juni.

Levevis

Stor gøgeurt trives bedst på halvtør jord, der typisk er kalkrig eller leret. Den vokser i løvskove, krat, på skrænter, enge og overdrev. I området omkring Lillebælt kan man finde stor gøgeurt på plastisk ler. Denne orkidéart er især blevet observeret i bøgeskove tæt på kysten.

Trusler

Desværre er stor gøgeurt truet af forskellige faktorer. Dens sjældenhed gør den modtagelig for plukning og opgravningsaktiviteter. Derudover kan menneskelig færdsel og ændringer i skovdrift have en negativ indvirkning på dens levested. På grund af disse trusler blev stor gøgeurt opført som sjælden på den danske rødliste i 1997.

Beskyttelse

For at beskytte denne smukke orkidé er stor gøgeurt omfattet af forskellige love og konventioner. Det er forbudt at plukke, grave op, indsamle eller ødelægge stor gøgeurt. Artens fredning er også blevet anerkendt gennem CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A. Hvis du skulle have observationer af stor gøgeurt eller andre arter i den danske natur, opfordres du til at indberette dem på artsportalen.

Samlet set er stor gøgeurt en unik og fascinerende orkidé, der fortjener vores særlige opmærksomhed og beskyttelse. Lad os værne om denne imponerende plante og dens naturlige levesteder, så den også kan glæde kommende generationer.

Danske dyr ligner Stor gøgeurt

Stor gøgeurt (Orchis purpurea) er Danmarks største orkidé og er kendt for sin imponerende størrelse og smukke blomster. I denne artikel vil vi udforske andre dyr, der minder om stor gøgeurt i udseende eller levevis.

Martsviol (Viola odorata)

Martsviol er en smuk vild blomst, der ofte findes i danske skove og haver. Ligesom stor gøgeurt har martsviol lyse, bløde farver i sine blomster og kan være en sjælden syn. Den blomstrer om foråret og spreder en behagelig duft. Martsviol trives bedst i fugtig jord og kan ofte findes i nærheden af vandløb eller i skyggen af træer.

Hvid admiral (Limenitis camilla)

Hvid admiral er en sommerfugl, der er kendt for sine elegante vinger. På samme måde har stor gøgeurts blomster fine og delikate detaljer, der tiltrækker opmærksomhed. Hvid admiral lever i skove med rigelige mængder af vilde blomster, hvor den kan finde nektar til at overleve. Den er ofte set i nærheden af bøgeskove og områder med rig biodiversitet.

Rødbede (Beta vulgaris)

Selvom rødbeden ikke er et dyr, minder dens farverige røde nuance om stor gøgeurts purpurrøde blomster. Rødbeden vokser godt i fugtig jord, ligesom stor gøgeurt trives bedst i områder med plastisk ler eller kalk i jorden. Rødbeden er også sjælden i sin vilde form og dyrkes ofte som en afgrøde i danske haver og marker.

Disse dyr og planter minder om stor gøgeurt enten i udseende, levested eller sjældenhed. Deres unikke egenskaber og skønhed bidrager til den rige naturarv, som Danmark besidder. Det er vigtigt at beskytte og bevare disse arter for at bevare den biologiske mangfoldighed i vores land.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Stor gøgeurt?

Stor gøgeurt, også kendt som Orchis purpurea, er Danmarks største orkidé. Den kan blive op til 60 cm høj og har over 100 blomster, der er blegrøde med prikker. Den blomstrer fra maj til begyndelsen af juni og er sjælden, kun findes få steder i landet.

Hvor kan man finde Stor gøgeurt i Danmark?

Stor gøgeurt er sjælden og findes kun på nogle få steder ved Vejle Fjord, på Nordvestfyn og på Møns Klint. Danmark har verdens nordligste forekomster af stor gøgeurt.

Hvordan ser Stor gøgeurt ud?

Stor gøgeurt er en imponerende orkidé, der kan blive op til 60 cm høj. Den har en blomsterstand på op til 25 cm med over 100 kraftigt farvede blomster. Den øvre del af blomsten er mørk purpurrød, den nedre del er hvid-blegrød med prikker, og formen af blomsten minder om et menneske med lange arme og ben og en purpurfarvet hjelm på hovedet. Den har også en roset af kraftige, brede og skinnende blade nederst på stængelen.

Hvor vokser Stor gøgeurt typisk henne?

Stor gøgeurt vokser på halvtør jord, der ofte er kalkrig eller leret, i løvskove, krat, på skrænter, enge og overdrev. I området omkring Lillebælt findes den på plastisk ler. Den trives især i bøgeskove nær kysten.

Hvad truer Stor gøgeurt?

Stor gøgeurt er truet af plukning og opgravningsaktiviteter, slitage af levesteder på grund af menneskelig færdsel og ændringer i skovdriften. Arten er også listet som sjælden på den danske rødliste fra 1997.

Hvordan er Stor gøgeurt beskyttet?

Stor gøgeurt er en fredet art i Danmark. Det er ulovligt at plukke, grave op, samle ind eller ødelægge den. Arten er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen på liste II /bilag A.

Hvordan kan man bidrage til indberetning af fund af Stor gøgeurt?

Man kan indberette sine fund af Stor gøgeurt i den danske natur på Artsportalen. Dette vil bidrage til indsamlingen af vigtige data om artens udbredelse og forekomst.

Hvordan ser blomstringsperioden ud for Stor gøgeurt?

Stor gøgeurt blomstrer fra midten af maj til et stykke hen i juni. Denne periode er den bedste tid til at observere dens imponerende blomster og rosetter af blade.

Hvilke jordbundsforhold foretrækker Stor gøgeurt?

Stor gøgeurt foretrækker halvtør jord med plastisk ler eller kalk. Den findes ofte i bøgeskove nær kysten, hvor disse jordbundsforhold er til stede.

Hvorfor er Stor gøgeurt vigtig at beskytte?

Stor gøgeurt er en sjælden og stor orkidé, der er en vigtig del af Danmarks naturlige mangfoldighed. Beskyttelsen af ​​dens levesteder og arter generelt er afgørende for at bevare den biologiske mangfoldighed og økosystemerne.

Andre populære artikler: Salep-gøgeurt: En sjælden orkidé i DanmarkSenegal teplante: En flerårig vandplante med en imponerende vækstSort svane: en smuk og mystisk fuglAlmindelig strandsnegl: En guide til at lære om dette fascinerende dyrLind – Et smukt og betydningsfuldt træ i DanmarkSkovmus: En almindelig og fascinerende gnaver i DanmarkUngefødende strandsnegl: En guide til den danske kystMuntjak: En lille hjort fra AsienStilk-månerude: En sjælden og smuk bregneHusskade: En let genkendelig og alsidig fuglPlettet rørvagtel: En truet fugl i DanmarkNatlyssværmer – En fascinerende aftenflyverHæg, almindelig – En omfattende guide til denne fascinerende planteSumpbæver: En Akvatisk Gnaver med Fascinerende LevevisStalling: En Stålgrå LaksefiskMnemosyne: En sjælden sommerfugl på tilbagegang i DanmarkTidsel-gyvelkvæler: En sjælden plante i den danske naturSkæv vindelsnegl: En sjælden og sårbar artØrredStillehavsøsters: En introduktion til en invasiv art