livop.dk

Rødstrubet lom: En fascinerende fugl med global udbredelse

Den rødstrubede lom (Gavia stellata) er en fugl, der er vidt globalt udbredt og findes i de nordlige dele af Europa, Asien og Nordamerika. I Danmark er vores farvande vigtige overvintrings- og fældningsområder for bestande, der yngler på Grønland, i Skandinavien og Sibirien. Fra september-oktober til april-maj kan man finde den rødstrubede lom i Danmark, hvor omkring en fjerdedel af den vesteuropæiske vinterbestand opholder sig. Dog er den sjældent synlig under overvintringen, da den primært opholder sig ude på 10-30 meter dybt vand op til 50 km fra kysten. I yngletiden opholder den rødstrubede lom sig nord for Danmark, hvor den yngler i Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, De britiske Øer samt i det nordlige Nordamerika og nordlige Asien.

Levevis

Den rødstrubede lom yngler i mindre søer, damme og moser på fjeldheder og tundra. Fra disse områder flyver den ud til havet for at fiske. I vinterperioden opholder den sig primært på havet. Den rødstrubede loms føde består udelukkende af fisk, især små torske- og sildefisk. På landjorden er lommer klodsede, så derfor finder man ofte deres reder på en tue eller lille ø, hvorfra de let kan glide fra reden ud i vandet.

For at beskytte den rødstrubede lom er det vigtigt at opretholde fiskerige fourageringssteder. Det er også muligt at indberette fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Beskyttelse

Den rødstrubede lom er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionen (liste II).

Vidste du…? Da lommer er klodsede på landjorden, findes den rødstrubede loms rede oftest på en tue eller lille ø, hvorfra den let kan glide fra reden ud i vandet.

For mere information om den rødstrubede lom, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Rødstrubet lom: En fascinerende fugleart

Rødstrubet lommen (Gavia stellata) er en smuk og interessant fugleart, der er udbredt i de nordlige dele af Europa, Asien og Nordamerika. Dens tilstedeværelse i Danmark er særlig bemærkelsesværdig, da vores farvande fungerer som vigtige overvintrings- og fældningsområder for adskillige bestande. Den rødstrubede lom kan spottes her fra september-oktober til april-maj, og omkring en fjerdedel af den vesteuropæiske vinterbestand tilbringer tid i Danmark. Lad os dykke ned i dyrets fascinerende livsstil og nogle sjove facts om denne unikke fugl.

Levesteder og levevis

Den rødstrubede lom yngler primært i mindre søer, damme og moser på fjeldheder og tundra. Efter ynglesæsonen flyver den ud til havet for at fiske og finde føde. I vinterperioden opholder den sig hovedsageligt på havet. Fuglens kost består hovedsageligt af fisk, især små torske- og sildefisk.

På landjorden er den rødstrubede lom ikke specielt smidig og klodset. Derfor bygger den ofte sit rede på en lille tue eller ø, hvorfra den kan glide let ud i vandet. Det er imponerende, hvordan den tilpasser sin adfærd efter sine begrænsninger på land.

Udbredelse

Den rødstrubede lom har en bred global udbredelse. Udover Danmark findes den i Skandinavien, Sibirien, Grønland, De britiske Øer, Island samt det nordlige Nordamerika og nordlige Asien. Dens tilstedeværelse er en indikation på den forbindelse, vi har med andre nordlige regioner og det fælles ansvar for at bevare truede fuglearter.

Fakta om den rødstrubede lom

  • Den rødstrubede lom tilhører familien Gaviidae, som også inkluderer andre lomarter.
  • Fuglen har karakteristisk rødbrun hals og nakke, hvilket giver den sit danske navn.
  • Den rødstrubede lom er en dykkende fugl og kan dykke ned til imponerende dybder på jagt efter fisk.
  • I Danmark er den rødstrubede lom en fredet fugl og er inkluderet i forskellige internationale fuglebeskyttelseskonventioner.
  • For en rødstrubet lom er det vigtigt at bevare fiskerige fourageringssteder, hvor den kan finde den nødvendige føde.

Hjælp til bevarelse

Hvis du vil bidrage til arbejdet med at bevare den rødstrubede lom og andre fuglearter i Danmark, kan du indberette dine observationer af arter i den danske natur på artsportalen. På den måde kan forskere og ornitologer få vigtige oplysninger om fuglelivet i Danmark og træffe nødvendige foranstaltninger for at beskytte dem.

Afsluttende bemærkninger

Den rødstrubede lom er en fascinerende fugl, der beriger vores naturlandskaber og tiltrækker begejstring fra fugleentusiaster. Med dens globale udbredelse og betydning for Danmark er det vigtigt, at vi er opmærksomme på at bevare dens levesteder og sikre dens overlevelse. Lad os alle gøre vores del for at beskytte denne smukke fugleart og bevare biodiversiteten.

Rødstrubede Lommer: En Vidunderlig Art

Den rødstrubede lom (Gavia stellata) er en fascinerende og globalt udbredt fugl, der findes i de nordlige dele af Europa, Asien og Nordamerika. Disse smukke fugle overvintrer og fælder ofte i Danmarks farvande og er en vigtig del af den danske dyreliv. Lad os dykke ned i deres liv og lære om andre dyr, der minder om dem.

Udbredelse og Forekomst

Den rødstrubede lom er kendt for sin globale udbredelse og kan findes i Danmark fra september-oktober til april-maj. Omkring en fjerdedel af den vesteuropæiske vinterbestand opholder sig i Danmark i denne periode. I yngletiden flyver de nordpå til lande som Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, De britiske Øer, Nordamerika og Asien.

Levevis

Den rødstrubede lom yngler i mindre søer, damme og moser på fjeldheder og tundraområder. De flyver ud til havet for at fiske og lever udelukkende af fisk, især små torske- og sildefisk. Disse fugle er klodsede på landjorden, så deres reder findes typisk på tuer eller små øer, hvorfra de let kan glide ud i vandet.

Lignende Dyr

Der er flere andre dyr, der minder om den rødstrubede lom med hensyn til deres levesteder eller adfærd. Lad os udforske nogle af dem:

1. Gråstrubet Lom (Gavia arctica)

Den gråstrubede lom er en nært beslægtet art med den rødstrubede lom. De deler lignende træk og levesteder. Den gråstrubede lom kan findes i de samme områder som den rødstrubede lom og er kendt for sin smukke grå hals. Både den rødstrubede lom og den gråstrubede lom er vigtige arter i Danmarks dyreliv.

2. Lappedykker (Podiceps cristatus)

En anden fugl, der minder om den rødstrubede lom, er lappedykkeren. Lappedykkeren er også en vandfugl, der findes i Danmark og resten af Europa. Den har en mere kompakt krop og en karakteristisk sort-hvid fjerdragt, der gør den let genkendelig.

3. Toplommen (Uria aalge)

Toplommen er en tredje fugl, der ligner den rødstrubede lom. Den findes i de samme områder og er kendt for sin karakteristiske sorte fjerdragt og hvide ansigtstegninger. Den rødstrubede lom og toplommen er begge smukke fugle, der beriger Danmarks dyreliv.

Beskyttelse af Rødstrubede Lommer og Dens Levesteder

Opretholdelse af fiskerige fourageringssteder er vigtig for den rødstrubede lom og andre lignende arter. Det er afgørende at bevare og beskytte deres naturlige levesteder for at sikre deres overlevelse. Du kan også bidrage ved at indberette dine observationer af disse arter i den danske natur på artsportalen.

Fuglebeskyttelsesdirektivet og Bern-konventionen (liste II) er internationale aftaler, der beskytter den rødstrubede lom og sikrer bevarelse af dens levesteder. Disse fugle er fredet i Danmark og nyder dermed beskyttelse under dansk lov.

Dyk dybere ned i verdenen af den rødstrubede lom, inklusive aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Så næste gang du er ved Danmarks kyster eller ser en rødstrubet lom, så husk også at observere og værdsætte de andre smukke fuglearter, der deler lignende livsmiljøer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor findes den rødstrubede lom?

Den rødstrubede lom er vidt globalt udbredt og findes i de nordlige dele af Europa, Asien og Nordamerika. I Danmark opholder den sig fra september-oktober til april-maj.

Hvad er den rødstrubede loms føde?

Den rødstrubede loms føde består udelukkende af fisk, især små torske- og sildefisk.

Hvor yngler den rødstrubede lom?

Den rødstrubede lom yngler primært i Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, De britiske Øer samt i det nordlige Nordamerika og nordlige Asien.

Hvad er den rødstrubede loms levevis?

Den rødstrubede lom yngler i mindre søer, damme og moser på fjeldheder og tundra. I vinterperioden opholder den sig på havet.

Hvor opholder den rødstrubede lom sig i Danmark?

I Danmark opholder den rødstrubede lom sig primært i farvandene fra september-oktober til april-maj. Under overvintringen opholder den sig på 10-30 meter dybt vand op til 50 km fra kysten.

Hvilken type steder ynder den rødstrubede lom at yngle?

Den rødstrubede lom yngler ofte i mindre søer, damme og moser på fjeldheder og tundra, og dens reder findes ofte på en tue eller lille ø tæt på vandet.

Hvor kan man finde mere information om den rødstrubede lom?

På Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside kan man finde mere information om den rødstrubede lom, herunder aktuel bestandsudvikling.

Hvordan beskyttes den rødstrubede lom?

Den rødstrubede lom er beskyttet i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionen (liste II).

Hvad kan hjælpe med at bevare den rødstrubede lom?

Opretholdelsen af fiskerige fourageringssteder er vigtig for at hjælpe med at bevare den rødstrubede lom.

Hvordan kan man bidrage til beskyttelsen af den rødstrubede lom i Danmark?

Man kan indberette sine fund af arter i den danske natur, herunder den rødstrubede lom, på artsportalen for at bidrage til overvågningen og beskyttelsen af arten.

Andre populære artikler: Vandranke: En unik vandplante i VestjyllandLille regnspove: En fascinerende trækfuglHvidfinnet ferskvandsulk: En truet art i DanmarkLøvfrøen: En truet art i DanmarkKnarand: En Guide til denne Fascinerende AndHedepletvinge: En Spraglet Sommerfugl på Heder og EngeStilk-månerude: En sjælden og smuk bregneCarolina cabomba: En robust og uønsket akvarieplanteBisamrotte: En introduktion til denne invasive artDunet gedeblad: En robust og hårdfør plante til din haveHavterne: En fascinerende havfugl i DanmarkDådyr: En Mellemstor Hjort med Unikke EgenskaberHusskade: En let genkendelig og alsidig fuglNatlyssværmer – En fascinerende aftenflyverMink – Et lille rovdyr med stor betydningTaks: Et sjældent nåletræ i DanmarkStribet koralmalle: En fascinerende havfiskAvnbøg: En hårdfør træart med mange anvendelsesmulighederGrøn fluesvamp: En af Danmarks mest giftige svampeBynke-Ambrosie: En introduktion til denne invasive plante