livop.dk

Bynke-Ambrosie: En introduktion til denne invasive plante

Bynke-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) er en plante, der oprindeligt stammer fra Nordamerika. Den er blevet spredt til mange lande i Centraleuropa, herunder Danmark. I denne artikel vil vi dykke ned i, hvad du bør vide om denne invasive art, herunder dens udseende, forvekslingsmuligheder, formering, voksested og hvorfor den er uønsket.

Udbredelse

Bynke-Ambrosie blev først fundet i Danmark i 1865 og er siden blevet mere udbredt. Tidligere var klimavilkårene i Danmark ikke optimale for planten, da vækstsæsonen var for kort til, at den kunne blomstre og modne frø. Men med temperaturstigningerne forventes potentialet for plantens formering at blive større i fremtiden.

Udseende

Bynke-Ambrosie tilhører kurvblomstfamilien (Asteraceae) og kan blive op til ca. 1 meter høj. Den har grøn/rødlige, behårede stængler, der forgrener sig fra grunden. Bladene er smalt ægformede med spidse flige og ligner visuelt blade fra bynkeslægten som fx Have-Malurt og Grå-Bynke. Bladundersiden er lidt lysere end oversiden, der er mørk grågrøn.

Planten blomstrer fra august til oktober med små, uanseelige, cremefarvede blomster i kurve, der sidder i endestillede aks.

Forvekslingsmuligheder

Bynke-Ambrosie kan forveksles med Grå-Bynke (Artemisia vulgaris), hvilket har givet anledning til det danske navn Bynke-Ambrosie. Forskellen mellem de to arter kan ses på stænglens farve, hvor Grå-Bynke har en mørk rødbrun og grøn farve med rødlige passager, mens Bynke-Ambrosie har en grøn farve med rødlige passager. Bladundersiden hos Bynke-Ambrosie er heller ikke lys grå som hos Grå-Bynke. Bynke-Ambrosie er også mere grenet i sin vækst, mens Grå-Bynke er mere opret uden forgreninger. Grå-Bynke blomstrer lidt før Bynke-Ambrosie, fra juli til september.

Bynke-Ambrosie kan også minde om Have-Malurt (Artemisia absinthium) på bladene, men de endestillede mangeblomstrede aks afslører arten. Lugten af Bynke-Ambrosie er også markant forskellig fra den krydrede lugt hos Have-Malurt og Grå-Bynke.

Formering

Bynke-Ambrosie er en enårig urt, der vindbestøves. Pollen fra planten kan spredes med vinden over store afstande. En enkelt plante kan producere mellem 0,1 og 3,8 milliarder pollenkorn og op til 48.000 frø. Frøene spredes med vinden og kan forblive spiredygtige i op til 39 år.

I Danmark spredes frøene primært via fuglefoderblandinger og mejsekugler. Tidligere har Bynke-Ambrosie ikke produceret modne frø i den danske natur, men dette kan ændre sig med de stigende temperaturer.

Voksested

Bynke-Ambrosie findes hyppigst i haver, men den kan også findes langs veje, på havne, på byggepladser, marker, baneterræn og ruderater.

Hvorfor er Bynke-Ambrosie uønsket?

Bynke-Ambrosie udgør et stort problem for personer med pollenallergi. Omkring 13 millioner mennesker i Europa og 23 millioner mennesker i USA lider af allergi forårsaget af Bynke-Ambrosie. Allergien opleves som en af de værste, dels på grund af plantens meget potente pollen og dels på grund af den lange pollensæson på 6-8 uger.

Det er vigtigt at være opmærksom på Bynke-Ambrosie og bekæmpe dens spredning for at beskytte allergikere og bevare den danske natur.

Bynke-ambrosie: En plante med et potent problem

Bynke-ambrosie er en plante, der stammer fra Nordamerika. Den kom først til Danmark i 1865 og har siden spredt sig i Centraleuropa og op gennem Tyskland. Selvom klimavilkårene i Danmark hidtil ikke har været optimale for planten, forventes dens spredning at øges i fremtiden på grund af stigende temperaturer. Bynke-ambrosie er en urt, der tilhører kurvblomstfamilien (Asteraceae) og kan vokse op til ca. 1 meter i højden.

Udseende

Bynke-ambrosie har grøn/rødlige, behårede stængler, der forgrener sig fra grunden og bærer modsatte blade, der bliver mere spredte længere oppe. Bladene ligner meget dem fra bynkeslægten, med korthårede, stilkede blade, der er smalt ægformede med spidse flige. Bladoversiden er mørk grågrøn, mens undersiden er lidt lysere. Planten blomstrer fra august til oktober med små, cremefarvede blomsterkurve, der sidder i endestillede aks.

Forvekslingsmuligheder

Bynke-ambrosie kan forveksles med Grå-bynke, der også tilhører bynkeslægten. Forskellen mellem de to arter kan ses på stænglens farve, der er mørk rødbrun og grøn med rødlige toner hos Grå-bynke. Bladundersiden hos Bynke-ambrosie er heller ikke lys grå som hos Grå-bynke. Desuden er Bynke-ambrosie en mere grenet plante, mens Grå-bynke er mere opret og uden forgreninger. Grå-bynke blomstrer også lidt tidligere end Bynke-ambrosie, fra juli til september. Bynke-ambrosie kan også minde om Have-malurt på bladene, men de mangeblomstrede aks afslører arten. Derudover er lugten af Bynke-ambrosie markant anderledes end den krydrede lugt hos Have-malurt og Grå-bynke.

Formering og spredning

Bynke-ambrosie er en enårig urt, der vindbestøves. Dens pollen kan spredes med vinden over meget lange afstande. En enkelt plante kan producere mellem 0,1 og 3,8 milliarder pollenkorn og op til 48.000 frø. Frøene spredes også med vinden og kan i ekstreme tilfælde forblive spiredygtige i op til 39 år. I Danmark spredes frøene primært via fuglefoderblandinger og mejsekugler. Selvom Bynke-ambrosie ofte ikke producerer modne frø i den danske natur, forventes dette at ændre sig med stigende temperaturer.

Voksesteder

Bynke-ambrosie findes hyppigst i haver, men kan også optræde langs veje, på havne, på byggepladser, marker, baneterræn og ruderater.

Hvorfor er Bynke-ambrosie uønsket?

Bynke-ambrosie er et stort problem for mennesker med pollenallergi. Ca. 13 millioner mennesker i Europa og 23 millioner mennesker i USA lider af allergi forårsaget af Bynke-ambrosie. Allergien betragtes som en af de værste, fordi pollen fra planten er meget potent, og pollensæsonen strækker sig over 6-8 uger.

Bynke-ambrosie er en interessant plante med en problematisk side. Det er vigtigt at være opmærksom på dens udseende og spredning for at undgå allergiske reaktioner og forhindre yderligere spredning.

Andre populære artikler: Tagrør – Et karakteristisk græs i den danske naturBrun rotte: En udbredt og almindelig art i DanmarkBlegblå anemone: En sjælden og smuk blomst på NordbornholmMosser, lav og alger: En omfattende guideBrasen: Danmarks største karpefiskSnehvid fluesvamp: En giftig og farlig svamp i den danske naturRød fluesvamp: En karakteristisk og giftig svamp i DanmarkHorndrager: En sjælden orkidé på Møns KlintGalizisk sumpkrebs: En invasiv art, der truer den hjemmehørende flodkrebsKæmpe salvinia: En frit flydende vandbregneKrondyr – Det majestætiske dyr i de danske skoveStor gøgeurt: Danmarks største orkidéBredøret flagermus: En sjælden og fascinerende artKnærod: En sjælden orkidé i DanmarkRød Kornel: En Guide til Denne Dekorative BuskHedelærke: En Fascinerende Fugl i DanmarkTåre-akacie: En Hurtigt Voksende Busk med Invasiv PotentialeSelje pil: En omfattende guide til denne danske pileartStribet koralmalle: En fascinerende havfiskUngefødende strandsnegl: En guide til den danske kyst