livop.dk

Salep-gøgeurt: En sjælden orkidé i Danmark

Salep-gøgeurt (Orchis morio) er en smuk orkidé med et åbent blomsteraks og få, mørkt purpurrøde blomster. Denne sjældne plante kan blive op til 30 cm høj og blomstrer i maj og juni. Selvom den engang var mere udbredt, er den nu kun at finde hist og her på Bornholm og er sjælden i resten af landet. Salep-gøgeurt trives bedst på skrænter, overdrev og græssede enge, hvor der er kalk i jorden.

Udbredelse

Salep-gøgeurt er sjælden i Danmark, men kan stadig findes hist og her på Bornholm. Desværre er den gået meget tilbage i udbredelse og antal. Det er vigtigt at beskytte og bevare denne smukke plante for at sikre dens overlevelse.

Udseende

Salep-gøgeurt har et meget åbent blomsteraks med få, mørkt purpurrøde blomster. Planten kan blive mellem 8 og 30 cm høj og blomstrer i maj og juni. Blomsternes farve kan variere meget fra purpur til hvidt. Salep-gøgeurt har grundblade, der sidder i en roset, hvilket giver den et karakteristisk udseende.

Levevis

Salep-gøgeurt trives bedst på fugtig til halvtør, kalkrig jord på skrænter, overdrev og græssede enge, ofte tæt på kysten. Blomsterne har en tydelig duft og tiltrækker humlebier og honningbier, der bestøver dem. Navnet salep kommer af, at rodknoldene indeholder nogle slimstoffer, som tidligere blev brugt til at lave et medicinsk præparat kaldet salep.

Trusler

Salep-gøgeurt er desværre truet af forskellige faktorer, herunder gødskning, opdyrkning og tilgroning. Disse aktiviteter har medvirket til, at arten er blevet sjælden i Danmark. I 1997 blev salep-gøgeurt derfor listet som sjælden på den danske rødliste.

Det er vigtigt at beskytte salep-gøgeurt og dens levesteder for at bevare den for kommende generationer. Salep-gøgeurt er fredet i Danmark, hvilket betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Arten er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A, hvilket yderligere beskytter den.

Indberet dine fund

Hvis du har observeret salep-gøgeurt eller andre sjældne arter i den danske natur, opfordres du til at indberette dine fund på artsportalen. Dette hjælper med at overvåge og dokumentere forekomsten af sjældne planter og dyr i Danmark.

Vi skal alle gøre vores del for at bevare og beskytte vores naturlige mangfoldighed, herunder sjældne og truede arter som salep-gøgeurt. Lad os værne om vores smukke natur og sikre, at disse vidunderlige planter kan fortsætte med at blomstre i fremtiden.

Salep-gøgeurt: En sjælden orkidé med mørkt purpurrøde blomster

Salep-gøgeurt (Orchis morio) er en sjælden blomstrende orkidé, der er blevet meget sjælden i Danmark. Den kendetegnes ved sin åbne blomsteraks med få, mørkt purpurrøde blomster. Denne vidunderlige plante kan vokse op til 30 cm i højden og blomstrer typisk i maj og juni. Mens den engang var mere udbredt, er den nu kun sporadisk at finde på Bornholm og er sjælden i resten af landet.

Udbredelse

Salep-gøgeurt er blevet et sjældent syn i Danmark, men den kan stadig findes hist og her på Bornholm. Desværre har dens udbredelse og antal været markant reduceret. Det er primært på grund af ødelæggelse af dens naturlige habitater, herunder gødskning, opdyrkning og tilgroning.

Udseende

Denne fantastiske orkidé har et åbent blomsteraks med få, mørkt purpurrøde blomster. Planterne kan variere i højden fra 8 til 30 cm, og blomsterfarven kan også variere fra purpur til hvid. Grundbladene er samlet i en rosetform.

Levevis

Salep-gøgeurt trives bedst på fugtig til halvtør, kalkrig jord. Det kan findes på skrænter, overdrev og græssede enge, ofte i nærheden af kystområder. Blomsterne har en karakteristisk duft og tiltrækker bestøvere som humlebier og honningbier. Navnet salep kommer fra de slimstoffer, der findes i dens rodknolde, som tidligere blev brugt til et medicinsk præparat.

Trusler

Salep-gøgeurt er i fare på grund af menneskelig aktivitet. Gødskning, opdyrkning og tilgroning af dens levesteder udgør en stor trussel mod dens overlevelse. Ifølge den danske rødliste fra 1997 betragtes salep-gøgeurt som en sjælden art.

Beskyttelse af arten

For at bevare denne sjældne orkidé er salep-gøgeurt beskyttet. Det er ulovligt at plukke, grave op, samle ind eller ødelægge den. Arten er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen bilag A. Derfor er det vigtigt at respektere dens fredning og bevare dens naturlige levesteder.

Salep-gøgeurt er en unik og smuk orkidé, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. Lad os gøre vores bedste for at bevare denne sjældne plante og dens levesteder, så kommende generationer også kan opleve dens skønhed.

Har du observeret salep-gøgeurt i den danske natur? Du kan indberette dine observationer på artsportalen.dk og være med til at støtte viden og bevarelse af vores naturarv.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser en salep-gøgeurt ud?

Salep-gøgeurt har et åbent blomsteraks med få, mørkt purpurrøde blomster. Den kan blive op til 30 cm høj og blomstrer i maj og juni. Blomsternes farve kan variere fra purpur til hvidt. Den har grundblade, der sidder i en roset.

Hvor findes salep-gøgeurt i Danmark?

Salep-gøgeurt er sjælden i Danmark, men den kan findes hist og her på Bornholm. Den er gået meget tilbage og er sjælden i resten af landet.

Hvor vokser salep-gøgeurt?

Salep-gøgeurt vokser på skrænter, overdrev og græssede enge, hvor der er kalk i jorden. Den findes ofte tæt på kysten.

Hvad er udbredelsen af salep-gøgeurt i Danmark?

Salep-gøgeurt er sjælden og er gået meget tilbage i udbredelse og antal. Den kan kun findes hist og her på Bornholm.

Hvordan bestøves salep-gøgeurt?

Salep-gøgeurt bestøves af humlebier og honningbier. Blomsterne har en tydelig duft, der tiltrækker disse bestøvere.

Hvad betyder navnet salep for salep-gøgeurt?

Navnet salep kommer af, at rodknoldene af salep-gøgeurt indeholder nogle slimstoffer, som tidligere blev brugt til et medicinsk præparat kaldet salep.

Hvad truer salep-gøgeurt?

Salep-gøgeurt trues af gødskning, opdyrkning og tilgroning. Disse faktorer har medvirket til den store tilbagegang og sjældenhed af arten.

Hvordan er salep-gøgeurt beskyttet?

Salep-gøgeurt er fredet i Danmark. Det betyder, at den ikke må plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Arten er også omfattet af CITES/Washingtonkonventionen liste II/bilag A.

Hvordan kan man bidrage til overvågningen af salep-gøgeurt?

Man kan indberette sine fund af salep-gøgeurt og andre arter i den danske natur på artsportalen. Dette hjælper med at overvåge og beskytte artens bestand.

Kan man finde salep-gøgeurt andre steder end i Danmark?

Ja, salep-gøgeurt findes også i andre dele af Europa. Men den er generelt blevet sjælden og er truet i mange lande, herunder Danmark.

Andre populære artikler: Sværd-skovlilje: En sjælden orkidé i DanmarkGul Kæmpekalla: En trussel mod biodiversitetenSpættet sæl – Den mest almindelige sælart i DanmarkBechsteins Flagermus: En sjælden og fascinerende artHavskildpadder: En sjælden gæst i DanmarkSandterne: En truet fugleart i DanmarkStor regnspove: En fascinerende fugl i DanmarkIsfuglen: En smuk og fascinerende fugl i dansk naturKlokkefrø: En lille og sjælden frø i DanmarkDværgmus – Danmarks mindste gnaverBrun Graciliariatang: En introduktion til denne invasive rødalgeStilk-månerude: En sjælden og smuk bregnePriklæbet gøgeurt: En kraftig orkidé i den nordlige del af DanmarkBrun Graciliariatang: En introduktion til denne invasive rødalgeGråt egern: Et introduceret dyr i DanmarkSpidsand: En fascinerende svømmeandHvidklire: En fascinerende fugl på trækMyrer – En omfattende guide til Danmarks små insekterMusvågen – Danmarks mest udbredte rovfuglNatlyssværmer – En fascinerende aftenflyver