livop.dk

Mursejler – En Fascinerende Fugl i Luften

Mursejleren er en 16-17 cm lang, strømlignet fugl, der vejer cirka 36-50 gram. Med et imponerende vingefang på 42-48 cm er mursejleren bygget til et liv i luften. Fuglen er sortbrun med en gråhvid strube og har stive, seglformede vinger. På grund af sine korte ben kan mursejleren ikke bevæge sig på jorden eller lette fra den. Den er derfor afhængig af at være i luften, selv når den sover.

Udbredelse

Mursejleren er en rimelig almindelig ynglefugl og trækgæst, især i byerne på Sjælland, Fyn og i Østjylland. Dog er den ikke så almindelig i Vestjylland, sandsynligvis på grund af den hårde blæst og mangel på høje bygninger. I 2011 blev den estimerede bestand i Danmark vurderet til 15.000 ynglepar.

Levevis

Mursejleren er en trækfugl og overvintrer i Afrika syd for Sahara. Den ankommer først til Danmark i maj og trækker sydpå igen sidst i juli til september. Mursejleren lever udelukkende af flyvende insekter og smådyr, som den fanger i luften. Den er derfor afhængig af temperatur og kan flyve langt for at finde føde, hvis temperaturen er for lav i Danmark.

Voksne mursejlere kan leve 5-6 døgn uden føde, mens ungerne kan gå i et dvalestadie og derfor tåle sult i op til 12 døgn. Fuglen ses ofte flyvende i flok i høj fart over bygninger, imens den udstøder de karakteristiske høje skrig. Mursejleren bygger sine reder i klipperevner, spættehuller og huller i træer. Den udnytter også i høj grad høje bygninger i byerne, hvor den bygger rede og opholder sig under tagsten eller i sprækker. Reden bygges af fjer og plantedele, som fuglen samler i luften og derefter klistrer sammen med spyt. Mursejleren får 1 kuld om året og lægger 2-3 æg. Efter at have ruget i ca. 19 dage klækker æggene, og efter 40-45 dage er ungerne flyveklare. Når ungerne forlader reden, er de uafbrudt på vingerne i 10 måneder. Mursejleren flyver gennemsnitligt 438.000 km om året, svarende til 11 gange rundt om Jorden. Fuglen lever i flokke og yngler i kolonier. Det samme mursejlerpar kan holde sammen flere år i træk.

Vidste du…?

Mursejlerens latinske navn, Apus, kommer fra græsk og betyder uden ben. Mursejlerens ben er meget korte, faktisk så korte, at den hverken kan lette fra jorden uden hjælp eller sidde på el-ledninger og grene. Med undtagelse af få ugers rugetid tilbringer mursejleren hele døgnet og hele sit liv på vingerne. Den er i stand til både at parre sig og sove i luften.

For at indberette dine fund af arter i den danske natur, kan du besøge artsportalen.

Sådan er arten beskyttet

Mursejleren er beskyttet af Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, Bonn-konventionens liste II, Bern-konventionens liste II, og er fredet ifølge CITES/Washingtonkonventionen liste II / bilag A.

Introduktion

Mursejleren er en fascinerende fugl, der er kendt for sin utrolige evne til at flyve. Den tilbringer størstedelen af sit liv i luften, sover endda i luften og kan flyve med en imponerende fart. Læs med her for at lære mere om denne fantastiske fugl.

Udseende

Mursejleren er en strømlinet fugl, der måler omkring 16-17 cm i længden og vejer omkring 36-50 gram. Den har et vingefang på 42-48 cm og er sortbrun med en gråhvid strube. Fuglens stive, seglformede vinger og korte ben gør den ideel til et liv i luften. Faktisk kan mursejleren ikke bevæge sig på jorden eller lette fra jorden uden hjælp.

Udbredelse

Mursejleren er en almindelig ynglefugl og trækgæst, især i byerne på Sjælland, Fyn og i Østjylland. Den er dog ikke så almindelig i Vestjylland på grund af den hårde blæst og mangel på høje bygninger. I 2011 blev bestanden i Danmark estimeret til 15.000 ynglepar.

Levevis

Mursejleren er en trækfugl, der overvintrer i Afrika syd for Sahara. Den ankommer til Danmark i maj og trækker sydpå igen i perioden fra juli til september. Fuglen lever udelukkende af flyvende insekter og smådyr, som den fanger i luften. Den er derfor afhængig af temperatur og kan flyve langt for at finde føde, hvis temperaturen er for lav i Danmark. Voksne fugle kan leve op til 5-6 dage uden føde, mens ungerne kan gå i dvale og klare sig i op til 12 dage uden mad.

En typisk observation er at se mursejlere flyve i høj fart i flokke over bygninger, hvor de udstøder karakteristiske høje skrig. Fuglene bygger deres reder i klipperevner, spættehuller og huller i træer. Men de udnytter også i høj grad høje bygninger i byerne, hvor de bygger rede under tagsten eller i sprækker. Reden bygges af fjer og plantedele, som fuglen samler i luften og binder sammen med spyt. Mursejleren får kun et kuld om året og lægger typisk 2-3 æg. Efter cirka 19 dage rugning klækker æggene, og efter 40-45 dage er ungerne klar til at flyve. Når ungerne forlader reden, er de uafbrudt på vingerne i 10 måneder. I gennemsnit flyver mursejleren hele 438.000 km om året, hvilket svarer til 11 gange rundt om Jorden.

Vidste du?

Mursejlerens latinske navn Apus kommer fra græsk og betyder uden ben. Dette skyldes, at mursejlerens ben er så korte, at den ikke kan lette fra jorden uden hjælp eller sidde på ledninger og grene. Den tilbringer det meste af sit liv på vingerne og er endda i stand til at parre sig og sove i luften.

Ved at indberette dine observationer af mursejlere og andre arter i den danske natur på Artsportalen kan du bidrage til at overvåge og beskytte dyrelivet.

Mursejleren er beskyttet under forskellige internationale konventioner og love, herunder Fuglebeskyttelsesdirektivet, Bonn-konventionen, Bern-konventionen og CITES/Washingtonkonventionen.

Tag et øjeblik og beundre denne fantastiske fugl, der har tilpasset sig til at leve det meste af sit liv i luften. Mursejleren er virkelig et vidunderligt væsen!

Guide: Dyr der ligner Mursejler i Danmark

Mursejleren (Apus apus) er en fascinerende og unik fugl, der er bygget og skabt til et liv i luften. Men vidste du, at der er andre dyr i Danmark, der har lignende egenskaber? I denne guide vil vi introducere dig til nogle af disse fantastiske dyr.

1. Flagermus

Flagermus er en gruppe af pattedyr, der også er specialiseret i livet i luften. De har vinger, der gør det muligt for dem at flyve, og de er også natlige væsener. Flagermus fanger insekter i luften, ligesom Mursejleren, og de er afhængige af temperatur og vejrforhold for at finde føde.

2. Svale

Swales er svalerigets medlemmer og er kendt for deres evne til at flyve med høje hastigheder og fange insekter i luften. På samme måde som Mursejleren bygger svalerne deres reder under tagskæg og i sprækker i tage og vægge. Svalerne kan ses i hele Danmark og er et symbol på sommerens ankomst.

3. Edderkopper

Det kan komme som en overraskelse, men edderkopper har også evnen til at flyve. Nogle edderkopper bruger en metode kaldet balloning til at sprede sig til nye områder. De spinder en tråd, der fungerer som en slags faldskærm, og når vinden fanger tråden, kan edderkoppen flyve i luften og rejse store afstande.

4. Vandkalve

Vandkalve er insektlarver, der tilbringer deres tid i vand. De har specielle åndedrætsorganer, der gør det muligt for dem at trække vejret under vandet, og de bruger også deres ret store ben til at svømme og jage efter bytte. Vandkalve er ligesom Mursejleren afhængige af at finde føde og overleve i deres naturlige habitat.

5. Ørne

Ørne er majestætiske fugle, der også har evnen til at flyve i høje hastigheder. De er rovdyr og jager andre dyr i luften. Ørne har store vinger, der giver dem mulighed for at flyve højt op i luften og bruge deres skarpe øjne til at spotte deres bytte fra lang afstand.

Som du kan se, er der mange dyr i Danmark, der har lignende egenskaber som Mursejler. Disse dyr har alle tilpasset sig til livet i luften på forskellige måder og er fascinerende at observere i deres naturlige habitat.

Vær opmærksom på, at det er vigtigt at respektere og beskytte vores dyreliv. Undlad at forstyrre deres naturlige adfærd og husk altid at overholde reglerne for adgang til beskyttede områder.

Andre populære artikler: Mørkbuget knortegås: En trækfugl i DanmarkGlatsnog – En sjælden og mystisk slange i DanmarkHavterne: En fascinerende havfugl i DanmarkSyren, almindeligHugormen: En Guide til Danmarks Giftige SlangeKongekrabben: En indføring i dette imponerende havdyrKødfarvet gøgeurt: En smuk orkidé i den danske naturMarkpiber: En truet ynglefugl i DanmarkGuide til Fasanen: Udseende, Udbredelse og LevevisDobbeltbekkasin: En fascinerende vadefugl i DanmarkGøg: En Fascinerende Fugl med Unik YnglebiologiMørkbuget knortegås: En trækfugl i DanmarkRødeg: Et smukt træ med en rig historieSangsvane: En smuk trækfugl, der overvintrer i DanmarkSkildpaddehuesnegl: En guide til en fascinerende havsneglTagrør – Et karakteristisk græs i den danske naturTykskallet malermusling: En sjælden og truet artRobinie: Et træ med potentiale til at skabe problemerPelikanfodssnegl – En Fascinerende Skabning fra DybhavetSkrubtudsen: En almindelig og fascinerende dansk tudse