livop.dk

Guide til Fasanen: Udseende, Udbredelse og Levevis

Fasanen er en stor hønsefugl med en lang spids hale. Hannen er større end hunnen og har en karakteristisk metalskinnende grøn-violetsort hals og hoved med et rødt fjerløst ansigtsparti omkring øjnene. Hunnen er bedre kamufleret i lyse gråbrune farver med sorte tegninger og har en lidt kortere hale. Fasanen måler mellem 53-89 cm i længden, har et vingefang på 80-90 cm og vejer mellem 900-1.400 g.

Udbredelse

Fasanen er en almindelig yngle- og standfugl over hele Danmark. Der drives fasanjagt som en forretning på mange godser, hvor der årligt opdrættes mange fugle med henblik på udsætning. I områder med stor tradition for fasanjagt opretholdes bestanden ofte ved hjælp af fodring og plejetiltag i kulturlandet. Fasanen er tættest i Østdanmark.

Oprindeligt stammer fasanen fra Asien, men den blev introduceret til Danmark som pryd- og spisefugl ved hoffet allerede i 1592. I sidste halvdel af 1800-tallet blev den mere hårdføre race, kinesisk ringfasan, indført i jagtøjemed, og den har sidenhen etableret en levedygtig bestand.

Levevis

Fasaner trives bedst i åbent kulturlandskab, hvor marker veksler med læhegn, lunde, moser eller åbne naturtyper, men de kan også findes i skove, parker og haver. De befinder sig mest på jorden, hvor de søger efter føde, og de flyver normalt kun, hvis de bliver presset. Om aftenen flyver de dog op i et træ eller lignende for at overnatte.

I foråret bliver hannen territoriale, og hunnerne besøger flere forskellige territorier for at finde den mest attraktive han. Hannen samler flere hunner i et harem. Reden bygges på jorden i skjul af tæt lav vegetation, og der lægges 8-15 æg. Kyllingerne forlader reden sammen med hunnen få timer efter klækningen for at finde insekter at spise.

Fasanens føde består primært af planter som friske grønne skud, frø, korn og bog, men de suppleres også med insekter, snegle og andre smådyr. Kyllingerne lever i den første tid udelukkende af animalsk føde.

Vidste du…?

Når fasaner bliver forstyrret eller jaget, flygter de oftest ved at løbe, indtil de finder tæt vegetation, hvor de kan gemme sig. Her trykker de sig, indtil faren er drevet over, eller indtil man kommer meget tæt på, hvor de så vil flyve larmende op i en ny flugt.

Sådan er fasanen beskyttet

Fasanen er fredet uden for jagttiden.

Jagttid

Læs mere om fasanen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Fasan – En Fugl med Mange Spændende Fakta

Fasanen, Phasianus colchicus, er en stor hønsefugl med en lang, spids hale. Hannen er størst og er kendetegnet ved sin metalskinnende grøn-violetsorte hals og hoved, samt et rødt fjerløst område omkring øjnene. Hunnen er bedre kamufleret med lyse gråbrune farver og sorte tegninger. Fasanen kan være mellem 53 og 89 cm lang, have et vingefang på 80-90 cm og veje mellem 900 og 1.400 g.

Udbredelse og Historie

Fasanen er en almindelig yngle- og standfugl i hele Danmark. Den drives også som en forretning på mange godser, hvor der opdrættes og udsættes mange fugle årligt til fasanjagten. Fasanjagten har stor tradition i visse områder af landet og bestanden opretholdes gennem fodring og andre plejetiltag. Fasanen stammer oprindeligt fra Asien, men blev introduceret til Danmark som pryd- og spisefugl allerede i 1592. I 1800-tallet blev den mere hårdføre kinesiske ringfasan introduceret til jagtformål og har sidenhen etableret en levedygtig bestand.

Levevis

Fasanen trives bedst i åbent kulturlandskab med marker, læhegn, lunde, moser eller åbne naturtyper. Den kan dog også findes i skove, parker og haver. Fasanen opholder sig primært på jorden, hvor den søger efter føde. Den flyver normalt kun, hvis den bliver presset. Om aftenen flyver den op i et træ eller lignende for at overnatte. Om foråret bliver hannen territoriel, og hunnen besøger forskellige territorier for at finde den mest attraktive han. Hannen samler flere hunner i et harem og bygger reden på jorden i tæt vegetation. Hun lægger typisk mellem 8 og 15 æg, og få timer efter klækningen forlader kyllingerne reden sammen med hunnen for at finde insekter at spise. Fasanens føde består primært af planter som grønne skud, frø, korn og bær, men den supplerer også med insekter, snegle og andre smådyr. Kyllingerne lever i starten udelukkende af animalsk føde.

Fun Fact

Vidste du at når fasaner bliver forstyrret eller jaget, løber de normalt væk og finder tæt vegetation, hvor de kan gemme sig? Her bliver de liggende indtil faren er drevet over, eller indtil man kommer meget tæt på, hvorpå de vil flyve larmende op i en ny flugt.

Beskyttelse og Jagttid

Fasanen er fredet uden for jagttiden. Ønsker du mere information om fasanen, herunder aktuel bestandsudvikling, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside. Du kan også indberette dine fund af fasaner og andre arter i den danske natur på artsportalen.

Danske dyr, der ligner fasanen

Fasanen er en unik og karakteristisk fugl med sin lange spidse hale og metallisk skinnende fjerdragt. Men hvilke andre dyr i Danmark har lignende træk? Her giver vi en oversigt over nogle af de dyr, der minder om fasanen.

1. Rådyret

Rådyret har også en slank og elegant krop med lange ben. Selvom det ikke har en lang hale som fasanen, er rådyret også kendt for sin smukke pels og majestætiske udseende. Rådyret er almindeligt forekommende i det danske landskab og er en af de mest ikoniske dyrearter i Danmark.

2. Hare

Haren er en anden dyreart, der kan minde om fasanen. Haren har også lange ben og er kendt for sin hurtighed og smidighed. Selvom den ikke har fjerdragt som fasanen, har haren en karakteristisk pels, der hjælper den med at kamuflere sig i naturen.

3. Krage

Krage er en sort fugl, der har en slank kropsbygning og lange vinger. Selvom kragen ikke har en lang hale som fasanen, minder dens fjerdragt om fasanens sorte aftegninger. Krager er intelligente og sociale dyr og findes over hele Danmark.

4. Gråand

Gråanden er en almindelig fugl i Danmark og minder i nogle henseender om fasanen. Gråanden har også en karakteristisk fjerdragt med mørke og lyse farver, selvom den ikke har en lang hale. Gråanden er en vandfugl og findes i søer, moser og andre vådområder.

5. Fiskehejre

Fiskehejre er en fugl, der minder om fasanen med sin lange hals og slanke krop. Selvom fiskehejren ikke har fjerdragt på samme måde som fasanen, har den også karakteristiske farver i sin fjerdragt. Fiskehejren lever primært af fisk og findes ofte ved vandhuller og vådområder i Danmark.

Disse dyrearter minder alle på forskellig vis om fasanen med deres kropslige træk og karakteristiske udseende. Om det er rådyrets elegante krop, haren hurtighed, kragens sorte fjer eller gråandens farverige fjerdragt, er der mange dyr at udforske i den danske natur.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser fasanen ud?

Fasanen er en stor hønsefugl med en lang spids hale. Hannen er større end hunnen og har en karakteristisk metalskinnende grøn-violetsort hals og hoved, samt et rødt fjerløst ansigtsparti omkring øjnene. Kroppen er kobberrød/rustfarvet med sorte aftegninger. Hunnen er bedre kamufleret i lyse gråbrune farver med sorte tegninger og har en lidt kortere hale. Den gennemsnitlige længde af en fasan er 53-89 cm, med et vingefang på 80-90 cm og en vægt mellem 900-1400 g.

Hvor er fasanen udbredt?

Fasanen er en almindelig yngle- og standfugl over hele Danmark. Fasanjagt drives som forretning på mange godser, hvor der årligt opdrættes mange fugle med henblik på udsætning. Bestanden af fasaner er tættest i Østdanmark. Den oprindelige fasan kommer fra Asien, men den blev introduceret til Danmark som prydfugl og spisefugl ved hoffet allerede i 1592. I sidste halvdel af 1800-tallet blev den mere hårdføre kinesiske ringfasan indført til jagtformål, og den har sidenhen etableret en levedygtig bestand.

Hvordan lever fasanen?

Fasaner trives bedst i åbent kulturlandskab, hvor marker veksler med læhegn, lunde, moser eller åbne naturtyper. De kan også findes i skove, parker og haver. Fasaner opholder sig mest på jorden, hvor de søger efter føde, og de flyver normalt kun, hvis de bliver presset. Om aftenen overnatter de i træer eller andre høje steder. Hannerne bliver territoriale om foråret, og hunnerne besøger flere territorier for at finde den mest attraktive han. Hannen samler flere hunner i et harem. Reden bygges på jorden i skjul af tæt lav vegetation, og der lægges 8-15 æg. Kyllingerne forlader reden sammen med hunnen få timer efter klækningen for at finde insekter som føde.

Hvad spiser fasanen?

Fasanens føde består primært af planter, såsom friske grønne skud, frø, korn og bog. Den supplerer sin kost med insekter, snegle og andre smådyr. Kyllingerne lever i starten kun af animalsk føde.

Hvordan beskytter fasanen sig?

Når fasaner bliver forstyrret eller jaget, flygter de normalt ved at løbe, indtil de finder tæt vegetation, hvor de kan gemme sig. Her holder de sig skjult, indtil faren er ovre, eller indtil man kommer meget tæt på, hvorefter de vil flyve larmende op og flygte på ny.

Er fasanen fredet?

Ja, fasanen er fredet uden for jagttid.

Hvad er jagttiden for fasanen?

For information om jagttider for fasanen henvises til Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Hvor kan jeg læse mere om fasanen?

Du kan læse mere om fasanen, herunder den aktuelle bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Kan jeg indberette mine fund af fasaner i den danske natur?

Ja, du kan indberette dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Er der noget særligt ved fasanen, som jeg bør vide?

Fasanen er en prydfugl og spisefugl, der blev introduceret til Danmark som tidligt som 1592. Den mere hårdføre kinesiske ringfasan blev indført i jagtøjemed i sidste halvdel af 1800-tallet. Fasanjagt er stadig en populær aktivitet, og mange godser opdrætter og udsætter fasaner årligt.

Andre populære artikler: Bredøret flagermus: En sjælden og fascinerende artVandremusling: En invasiv art, der truer vores søer og vandløbKæmpe salvinia: En frit flydende vandbregneHvid sækspore: En sjælden orkidé i JyllandLodden søpung: En rund og beskyttende havbundskreaturRødel: Et unikt dansk træ med mange egenskaberStør: En fascinerende og truet fisk i DanmarkMosehornugle: En truet fugleart i DanmarkMangebladet lupinNewzealandsk fladorm: En introduktion til denne fascinerende artKongekrabben: En indføring i dette imponerende havdyrRødel: Et unikt dansk træ med mange egenskaberLægeigle: En sjælden og fascinerende skabningFiskeørn: En Storslået Rovfugl i DanmarkRavnen – Danmarks største kragefuglStellas mosskorpion: En sjælden og fascinerende skabningSpættet sæl – Danmarks mest almindelige sælartHassel – En Almindelig Skovbusk i DanmarkSandløber: En fascinerende fugl på de danske kysterRogers furehætte: En sjælden og fascinerende mosart i Danmark

mail@tobiasehlig.dk