livop.dk

Stilk-månerude: En sjælden og smuk bregne

Stilk-månerude (Botrychium multifidum) er en lille, grøngullig bregne, der kun bliver op til 20 cm høj. Den er kendt for sin karakteristiske stængel, der bærer et fliget blad og en grenet del med mange sporehuse. Fra disse sporehuse dannes nye planter.

Udbredelse

Stilk-månerude er en sjælden art og er for øjeblikket kun kendt fra Læsø og Saltbæk Vig i Nordvestsjælland. Den vokser på overdrev både ved havet og inde i landet. Tidligere er den også blevet fundet på over 35 forskellige steder, primært i Nordsjælland og på Lolland-Falster. På grund af dens levevis kan den dog forventes at dukke op på nye steder.

Udseende

Stilk-månerude er en lille, grøngullig bregne, der kun bliver mellem 5 og 20 cm høj. Den har en grøn, fliget bladdel på stængelen samt en grenet, bladløs del, hvor sporehusene sidder som perlerækker. Sporehusene indeholder sporer, der spredes med vinden og senere bliver til nye planter, måske først efter flere år.

Levevis

Stilk-månerude vokser på sandet bund i lavninger på strandoverdrev og på overdrev inde i landet. Den trives bedst i disse åbne og solrige områder.

Trusler

Stilk-månerude er truet af forskellige faktorer, herunder gødskning, indsamling, opdyrkning, tilgroning og tilplantning. Disse aktiviteter kan have en negativ indvirkning på dens levesteder og bestand. På grund af dens truede status er den blevet listet som akut truet på den danske rødliste fra 1997.

Beskyttelse

Stilk-månerude er en fredet art. Det betyder, at den ikke må graves op, samles ind eller ødelægges. De to kendte voksesteder i Danmark er også fredede og beskyttede i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven. Hvis du ser eller finder stilk-månerude, kan du indberette dine fund på artsportalen for at bidrage til overvågningen af denne sjældne art.

Stilk-månerude er en fascinerende og smuk bregne, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. Lad os værne om denne sjældne art og dens levesteder, så den kan fortsætte med at berige vores natur.

Den hemmelighedsfulde Stilk-månerude: En grøngullig bregne, der gemmer sig på de danske overdrev

Stilk-månerudeBotrychium multifidum, også kendt som Stilk-månerude, er en fascinerende og sjælden bregne, der kun bliver op til 20 cm høj. Denne lille plante har en unik struktur med en stængel, der bærer både et fliget blad og en grenet del med mange sporehuse. Fra disse sporehuse dannes nye planter og sikrer artens fortsatte eksistens.

Udbredelse

Stilk-månerude er i øjeblikket kun kendt fra Læsø og Saltbæk Vig i Nordvestsjælland. Den vokser på overdrev, både ved havet og inde i landet. Tidligere er den dog blevet fundet på mere end 35 steder, især i Nordsjælland og på Lolland-Falster. På grund af dens levevis kan den godt forventes at dukke op på nye steder.

Udseende og levevis

Stilk-månerude er en lille bregne med en grøngullig farve og en højde mellem 5 og 20 cm. På dens stængel sidder et fliget blad og en grenet, bladløs del, hvor sporehuse sidder som perlerækker. Det er i disse sporehuse, at nye planter dannes. Sporene spredes med vinden og kan give anledning til nye planter mange år senere.

Stilk-månerude trives på sandet bund i lavninger på strandoverdrev og på overdrev i indlandet. Den er afhængig af særlige vækstbetingelser, og dens bestand kan svinge meget på grund af miljøændringer.

Trusler og beskyttelse

Stilk-månerude er desværre truet af forskellige faktorer, herunder gødskning, indsamlingsaktiviteter, opdyrkning, tilgroning og tilplantning. I alt har den danske rødliste fra 1997 klassificeret Stilk-månerude som akut truet.

For at beskytte denne fascinerende bregne er Stilk-månerude fredet. Det er forbudt at grave den op, indsamle den eller ødelægge dens levesteder. De to kendte voksesteder i Danmark er fredede og beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Hvis du har fundet Stilk-månerude i den danske natur, kan du indberette dine observationer på artsportalen for at hjælpe med at overvåge artens udbredelse og beskyttelse.

Stilk-månerude er en af naturens små skatte, der fortjener vores opmærksomhed og beskyttelse. Lad os værne om vores naturlige arv, så vi kan bevare denne sjældne og smukke plante for kommende generationer.

Dyreliv i Danmark

Stilk-månerude er en sjælden bregne, der kun findes på nogle få steder i Danmark. Hvis du er interesseret i at lære mere om andre dyr i Danmark, der deler lignende egenskaber med Stilk-månerude, er du kommet til det rette sted. I denne artikel vil vi udforske nogle af de danske dyr, der har ligheder med Stilk-månerude hvad angår udseende eller levevis.

Grønlandsk ask

Grønlandsk ask (Empetrum nigrum) er en plante, der har nogle ligheder med Stilk-månerude, når det kommer til udseende. Grønlandsk ask er en stedsegrøn busk, der kun bliver omkring 20-40 cm høj. Det kan have fligede blade ligesom Stilk-månerude, og det vokser også på overdrev i Danmark. Grønlandsk ask er hjemmehørende i det arktiske område og kan findes i hele Grønland samt i nogle områder i Danmark.

Lille guldlobsvamp

Lille guldlobsvamp (Pholiota aurivella) er en svamp, der kan ligne Stilk-månerude i form af struktur og farve. Lille guldlobsvamp har en lys gul farve og vokser på jordbunden i skove eller enge. Det er en lille svamp, der normalt bliver mellem 2 og 5 cm høj og har en stilk, der kan være forgrenet på samme måde som Stilk-månerude. Lille guldlobsvamp kan findes i hele Danmark.

Fjeldrype

Fjeldrype (Lagopus mutus) er en fugl, der kan have lignende levevis som Stilk-månerude. Fjeldrype er godt tilpasset til livet i ødemarken og lever i arktiske eller subarktiske områder. Den foretrækker at bo på høje bjerge, moser eller klipper og lever af planter og insekter. Fjeldrype er kendt for sin evne til at skifte farve afhængigt af årstiden for at tilpasse sig det omkringliggende miljø.

Opsummering

Selvom der ikke er mange dyr i Danmark, der har præcis de samme egenskaber som Stilk-månerude, er der stadig nogle interessante ligheder at opdage. Grønlandsk ask, lille guldlobsvamp og fjeldrype er blot nogle af de dyr, der har egenskaber, der minder om Stilk-månerude, hvad enten det er i udseende eller levevis. Uanset om du er interesseret i planter, svampe eller fugle, er Danmark hjemsted for en bred vifte af dyreliv, der er værd at udforske.

“Naturen byder på mange forskellige dyr og planter, der er værd at udforske. Selv de mindste og sjældneste arter kan have en fascinerende historie at fortælle.” – Naturguide DK

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Stilk-Månerude?

Stilk-Månerude er en lille, grønlig bregne, der kun bliver op til 20 cm høj. Den har en stængel, hvorpå der dels er et fliget blad, dels er en del med mange sporehuse på.

Hvor er Stilk-Månerude kendt fra i øjeblikket?

For øjeblikket kendes Stilk-Månerude kun fra Læsø og Saltbæk Vig i Nordvestsjælland. Den vokser på overdrev, både ved havet og inde i landet.

Hvilken udbredelse har Stilk-Månerude?

Stilk-Månerude er sjælden og kendes nu kun fra den nordlige del af Læsø og fra Saltbæk Vig i Nordvestsjælland. Den er tidligere fundet over 35 steder, hyppigst i Nordsjælland og på Lolland-Falster. Den kan svinge meget i antal, og på grund af sin levevis kan den godt forventes at dukke op nye steder.

Hvordan ser Stilk-Månerude ud?

Stilk-Månerude er en lille, grønlig bregne, kun mellem 5 og 20 cm høj. På stængelen sidder en grøn, fliget bladdel og en grenet, bladløs del, hvor sporehusene sidder som perlerækker. I sporehusene dannes sporene, som spredes med vinden, og som siden hen bliver ophav til nye planter, måske først efter flere år.

Hvordan er levevisen for Stilk-Månerude?

Stilk-Månerude vokser på sandet bund i lavninger på strandoverdrev og på overdrev i indlandet.

Hvad truer Stilk-Månerude?

Stilk-Månerude trues af gødskning, indsamlings, opdyrkning, tilgroning og tilplantning. Den er listet som akut truet på den danske rødliste fra 1997.

Hvordan er Stilk-Månerude beskyttet?

Stilk-Månerude er fredet i Danmark. Den må ikke graves op, samles ind eller ødelægges. De to nuværende danske voksesteder er fredede og beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Hvilke kilder kan bruges til mere information om Stilk-Månerude?

Nogle kilder, hvor man kan finde mere information om Stilk-Månerude, er Status over den danske flora 1993 af Løjtnant, Bernt et al., Nyfund af Kamillebladet Månerude samt status for Danmarks Månerudearter af Peter Wind og Mikael Landt, Overvågning af rødlistede planter 1999 af Peter Wind fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Gyldendals farveflora af Kirsten Tind. Man kan også indberette fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Hvordan dannes nye planter af Stilk-Månerude?

Nye planter dannes fra sporehusene på Stilk-Måneruden. Sporehusene indeholder sporer, som spredes med vinden og bliver ophav til nye planter. Dette kan dog tage flere år.

Hvad er den danske rødliste?

Den danske rødliste er en liste over arter, der er truede i Danmark. Stilk-Månerude er på den danske rødliste fra 1997 og er kategoriseret som akut truet.

Andre populære artikler: Karl Johan – spiselig rørhatTaks: Et sjældent nåletræ i DanmarkEgen – En Guide til Danmarks Stolte TræKæmpebjørneklo: En guide til at genkende og håndtere denne invasive planteMårhunden: Et invasivt dyr i den danske naturUlv: Europas næststørste rovdyr på landSkov-hullæbe: En almindelig orkidé i DanmarkCanadisk bakkestjerne: En uønsket plante i DanmarkBrunflagermus: En Guide til Danmarks Største FlagermusartKinesisk uldhåndskrabbe: En introduktion til denne fascinerende artDunet gedeblad: En robust og hårdfør plante til din haveKvalkved: En vidt udbredt busk i DanmarkSignalkrebs: En omfattende guide til denne fascinerende artEngriflet tjørn: Et værdifuldt træ til landskabsplantningRådyr: Danmarks mindste hjorteartSværd-skovlilje: En sjælden orkidé i DanmarkMarkmus: En almindelig og talrig art i DanmarkBlågrøn rose: En formrig og velduftende rosenartKongebregne: En Majestætisk Plante i Den Danske NaturSkovskade: En farverig og sky skovfugl