livop.dk

Skovskade: En farverig og sky skovfugl

Skovskaden er en af de mest farverige danske medlemmer af kragefuglene. Med sin spraglede fjerdragt skiller den sig ud og er let genkendelig. I denne artikel vil vi udforske udseendet, udbredelsen, leveviset og føden af skovskaden.

Udseende

Skovskaden er omtrent af samme størrelse som husskaden, men den har en meget kortere hale. Den måler omkring 34-35 cm i længden, har et vingefang på 52-58 cm og vejer mellem 140-190 gram. Den mest karakteristiske kendetegn er dens rosabrune over- og underkrop samt det båndede vingefelt i sort og skinnende azurblåt. Strube og overgump er hvide, og issefjerene kan rejses, så hovedformen bliver toppet. Skovskadens flugt er retlinjet, men flagrende og lidt ujævn.

Sangen består af lavmælte, pludrende lyde og talrige lydefterligninger. Når den føler sig truet, f.eks. af rovfugle, reagerer den med et alarmkald, et højt skærende og skurrende skrig samt ved at efterligne kaldet fra de rovfugle, der angriber den. Takket være dens specielle stemme og spraglede fjerdragt er man sjældent i tvivl om dens tilstedeværelse.

Udbredelse

Skovskaden er en sky og frygtsom skovfugl. Den foretrækker områder, hvor træer, buske og tæt underskov udgør et godt dække. Den findes i langt de fleste typer af skove og yngler også i større parker, på kirkegårde og i ældre haver i byerne. Om vinteren er den en hyppig gæst ved foderbrættet. Skovskaden optræder især i skove med egetræer om efteråret, da den kræver adgang til olden, som den hamstrer som vinterføde. Den er en almindelig yngle- og standfugl i hele landet, men de største tætheder findes i Vest- og Nordjylland samt Nordsjælland og på Bornholm, hvor der er mange nåletræer. I år, hvor føderessourcerne i Norge og Sverige svigter, invaderer store mængder af skovskader Danmark om vinteren og kan ses i tusindvis på trækstederne. Bestanden har haft en tilbagegang på ca. 30 % siden 1990erne, men synes nu at være stabiliseret, og der estimeres at være mellem 30.000-50.000 ynglepar i landet.

Levevis

Skovskaden bygger sin store rede i toppen af tætte yngre løvtræer eller graner. Reden er temmelig flad og består af grene og kviste udvendigt samt blødere materialer som mos og græsser indvendigt. Begge køn deltager i redebygningen. Skovskaden lægger 4-6 grågrønne æg med brune pletter i april-juni. Æggene klækkes efter 16-19 dage, og begge forældrefuglene fodrer ungerne. Efter 21-23 dage er ungerne flyvefærdige og forlader reden. Forældrene tager sig af ungerne indtil efteråret, hvor de kan ses i småflokke. Skovskaden kan leve op til 5 år.

Føde

Skovskadens kost er meget varieret og består af insekter, fugleæg og unger, padder, små kryb- og pattedyr samt bær, agern og bog. Den er også kendt for at spise ådsler. Skovskaden er særligt kendt for at hamstre føde til vinterforråd i stor stil. Den gemmer agern og bog i depoter i jorden, og hvert depot kan rumme op til fire kg olden. Den husker nøje, hvor disse depoter er placeret, selv hvis de er dækket af et tykt snelag, og udnytter dem frem til det efterfølgende forår.

Skovskaden er en fascinerende og farverig fugl, der beriger vores skove og haver med sin tilstedeværelse. Ved at forstå dens udseende, udbredelse, levevis og føde kan vi værdsætte og beskytte denne smukke skovfugl.

Skovskaden: En Farverig Skovfugl med Særlige Egenskaber

Skovskaden, også kendt som Garrulus glandarius, er en af de mest farverige medlemmer af kragefugl-familien i Danmark. Den forveksles ofte med husskaden på grund af sin størrelse, men skelnet kan laves ved dens kortere hale. Skovskaden måler omkring 34-35 cm i længden, har et vingefang på 52-58 cm og vejer mellem 140-190 gram. Dens spraglede fjerdragt er kendetegnet ved en rosabrunt over- og underkrop og et båndet vingefelt i sort og skinnende azurblåt. Struben og overgumpen er hvide, og dens issefjer kan rejse sig og danne en spids på hovedet.

Skovskaden flyver i en retlinjet og flagrende stil, der kan virke lidt ujævn. Den synger med lavmælte, pludrende lyde og efterligner også andre fugles kald. Når den føler sig truet, udsender den et alarmkald i form af et højt skærende skrig og efterligner kaldene fra rovfugle, der angriber den. På grund af sin specielle stemme og farverige fjerdragt er man sjældent i tvivl om dens tilstedeværelse.

Udbredelse og Leveområder

Skovskaden er en sky og frygtsom fugl, der primært lever i skovområder. Den kan findes i næsten alle slags skove, hvor træer, buske og tæt underskov giver god beskyttelse. Den yngler også i større parker, på kirkegårde og i ældre haver i byerne. Om vinteren er skovskaden en hyppig gæst ved foderbrættet. I efteråret opholder den sig især i skove med egetræer, da den har brug for adgang til gamle agern, som den gemmer til vinterføde.

Skovskaden er en almindelig ynglefugl og findes i hele landet. De største tætheder af skovskader findes i Vest- og Nordjylland, Nordsjælland og på Bornholm, hvor der er mange nåletræer. I år, hvor føderessourcerne i Norge og Sverige er knappe, invaderer tusindvis af skovskader Danmark om vinteren og kan ses ved trækstederne.

Skovskadebestanden i Danmark har oplevet en tilbagegang på ca. 30% siden 1990erne, men ser nu ud til at være stabiliseret. Der anslås at være mellem 30.000-50.000 ynglepar.

Levevis og Føde

Skovskaden bygger sin rede i toppen af tætte træer eller graner. Reden er temmelig flad og består af grene og kviste på ydersiden, mens den er foret med blødere materialer som mos og græs på indersiden. Både hanen og hunnen deltager i redebygningen.

I april-juni lægger skovskaden 4-6 grågrønne æg med brune pletter. Æggene klækkes efter 16-19 dage, og begge forældrefugle fodrer ungerne. Efter 21-23 dage er ungerne flyvefærdige og forlader reden. Forældrene tager sig stadig af ungerne indtil efteråret, hvor de kan ses i småflokke.

Skovskadens kost er meget varieret og består af insekter, fugleæg og unger, padder, smådyr og bær. Den er også kendt for at spise ådsler. Skovskaden er særligt kendt for sin evne til at hamstre føde til vinteren. Den gemmer agern og bog i depoter i jorden og kan huske nøjagtigt, hvor disse depoter er placeret, selvom de er dækket af sne. Skovskaden udnytter og forbruger disse depoter frem til foråret.

Skovskaden er en fascinerende fugl med sin farverige fjerdragt, interessante adfærd og alsidige kost. Hvis du vil vide mere om skovskaden, herunder dens nuværende bestandsstatus, kan du besøge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Tag et øjeblik til at observere og sætte pris på skovskaden, næste gang du er i skoven eller i din have. Du vil blive imponeret over dens skønhed og unikke egenskaber.

Andre populære artikler: Birkemus – En lille gnaver med unikke egenskaberRådyr: Danmarks mindste hjorteartHavørn: Majestætisk fugl i dansk naturMaj-Gøgeurt: En Robust Orkidé i DanmarkGuide til Fasanen: Udseende, Udbredelse og LevevisLomvie: En Fascinerende HavfuglPerleugle – En sjælden dansk ynglefuglVandrefalk: En majestætisk fugl, der vender tilbage til DanmarkÆblerose: En Dansk NaturperleRødhøne: En smuk og farverig hønsefuglBlå kærhøg: En sjælden og fascinerende fugl i DanmarkKrebsdyr: En omfattende guideLille fluesnapper: En sjælden gæst i DanmarkHvidnæse: En omfattende guide til denne fascinerende havdyrHjortetunge: En fredet bregne i den danske naturFjeldribs – En alsidig og robust busk til danske landskaberGuide til Flodperlemusling: Udbredelse, Udseende og LevevisHvepse: En omfattende guide til Danmarks insektverdenSortterne: En truet fugl i DanmarkKæmpebjørneklo: En guide til at genkende og håndtere denne invasive plante