livop.dk

Engriflet tjørn: Et værdifuldt træ til landskabsplantning

Engriflet tjørn (Crataegus monogyna) er en art af tjørn, der findes med en del underarter i det meste af Europa, Nordafrika og Vestasien. Den er også udbredt over hele Danmark. Dette træ kan under gunstige vilkår vokse op til 15-20 meter højt, men det findes oftest som en tætgrenet flerstammet busk eller et mindre træ. Den engriflede tjørn adskiller sig fra andre tjørnearter ved sine kraftige, lige grentorne og sin bark, der går fra rødlig som ung til gråbrun og furet som ældre. Dens vækst, bladform og blomsterfarve kan variere, og den kan også hybridisere med andre almindelige tjørnearter som alm. hvidtjørn og koral hvidtjørn.

Udseende

Den engriflede tjørn har spredte, små og udspærrede bladknopper. Bladene er fligede med 3-5 indskæringer, som er dybere end hos almindelig hvidtjørn. Den blomstrer i maj-juni efter løvspring med hvide eller sjældnere rødlige blomster, der sidder i store skærmformede stande. Blomsterne adskiller sig fra den almindelige tjørn ved kun at have én griffel. Efter blomstringen dannes der frugter, der er samlede i langstilkede klaser med op til 10-15 frugter. Frugterne modnes i september/oktober og er små, ægformede, røde og glatte stenfrugter, der indeholder et frø.

Voksested

Den engriflede tjørn trives på overdrev, i strandkrat, levende hegn og skovbryn i det meste af landet. Dog vokser den ikke i skov, da den er mindre skyggetålende end den almindelige tjørn. Den kan vokse på stort set alle jordbundstyper undtagen ekstremt sure jorde. Den er vindtolerant og tåler både vårfrost og saltsprøjt. Derfor kan den bruges som læplantning i kystnære områder som f.eks. i Vestjylland.

Anvendelse

Engriflet tjørn kan anvendes i forskellige landskabsplantninger, især på lysåbne lokaliteter. Den er hårdfør over for både vind og saltsprøjt. Den kan også klippes kraftigt og danne en tæt hæk. Arten kan formeres både ved frø og rodskud og kan forynges fra stødskud. Tjørneveden er meget hård og blev tidligere brugt til drejearbejde og landbrugsredskaber. Ekstrakt fra blade, blomster og frugter af tjørn har været og er stadig meget anvendt i naturmedicin.

Vidste du…?

Tjørneveden er meget hård og blev tidligere brugt til drejearbejde og landbrugsredskaber.

Indberet dine fund af arter i den danske natur på artsportalen.

Referencer:

Plant for vildtet faktaark: Engriflet tjørn

Ofte stillede spørgsmål

Hvor findes engriflet tjørn?

Engriflet tjørn findes i det meste af Europa, Nordafrika og Vestasien, og det er udbredt over hele Danmark.

Hvordan ser engriflet tjørn ud?

Engriflet tjørn kan blive et træ på op til 15-20 meter, men det findes oftest som en tætgrenet flerstammet busk eller et mindre træ. Kortskuddene har kraftige, lige grentorne. Barken er rødlig på de unge planter og bliver gråbrun og furet i skarpe fremstående kamme på ældre planter. Arten varierer i både vækst, bladeform og blomsterfarve.

Hvad kendetegner bladene på engriflet tjørn?

Bladknopperne er spredte, små og udspærrede. Bladene er fligede med 3-5 indskæringer, der er dybere end hos almindelig hvidtjørn.

Hvornår blomstrer engriflet tjørn, og hvordan ser blomsterne ud?

Engriflet tjørn blomstrer i maj-juni efter løvspring. Blomsterne er hvide eller sjældnere rødlige og sidder i store skærmformede stande. De adskiller sig fra den alm. tjørn ved kun at have én griffel. Blomsten er under-sædig og resterne af blosteret med den ene griffel bevares på frugten.

Hvordan ser frugten af engriflet tjørn ud?

Frugterne er samlede i langstilkede klaser med op til 10-15 frugter, der modnes i september/oktober. Frugten er en lille, ægformet, rød og glat stenfrugt, som indeholder et frø.

Hvilke voksesteder foretrækker engriflet tjørn?

Engriflet tjørn vokser på overdrev, i strandkrat, levende hegn og skovbryn i det meste af landet. Den vokser ikke i skov, da den er mindre skyggetålende end den alm. tjørn. Den vokser på stort set alle jordbundstyper med undtagelse af ekstremt sure jorde og er vindtolerant samt tåler vårfrost og saltsprøjt.

Hvordan kan engriflet tjørn anvendes i plantninger?

Engriflet tjørn kan bruges i forskellige landskabsplantninger, især på lysåbne lokaliteter. Den tåler både vind og saltsprøjt og kan derfor bruges som læplantning i kystnære områder som f.eks. Vestjylland. Arten kan tåle kraftig beskæring og kan danne en tæt hæk ved vedvarende klipning. Den formerer sig ved frø og rodskud og kan forynges fra stødskud.

Hvad blev engriflet tjørns træ brugt til tidligere?

Tjørneveden er meget hård og blev tidligere brugt til drejearbejde og landbrugsredskaber.

Hvilke dele af engriflet tjørn bruges i naturmedicin?

Ekstrakt fra blade, blomster og frugter af engriflet tjørn har været og er stadig meget anvendt i naturmedicin.

Hvor kan man indberette sine fund af engriflet tjørn i den danske natur?

Man kan indberette sine fund af engriflet tjørn i den danske natur på artsportalen.

Andre populære artikler: Bjergsalamander: En Langstrakt Paddes Fascinerende LivGrønåret Kålsommerfugl: En Guide til Danmarks Smukke SommerfuglDådyr: En Mellemstor Hjort med Unikke EgenskaberPerleugle – En sjælden dansk ynglefuglIlderen: En omfattende guide til dette fascinerende dyrBjerganden: En Mellemstor DykandSibirisk jordegern: En lille stribet egern fra SydøstasienStor vandsalamander: En guide til Danmarks fascinerende padderGul stenbræk: En truet plante i Midt- og NordjyllandKæmpebjørneklo: En guide til at genkende og håndtere denne invasive planteRundlobet bjørneklo: En invasiv art i DanmarkKlyde: En Fascinerende Fugl i DanmarkKaskelot – Verdens største tandhvalLind – Et smukt og betydningsfuldt træ i DanmarkSydflagermus: En Almindeligt Forekommende Art i DanmarkSignalkrebs: En omfattende guide til denne fascinerende artKrybende sumpskærm: En sjælden og sårbar plante i DanmarkTørst: En Surbundsplante med Mange AnvendelsesmulighederHvidbrystet præstekrave: En sjælden fugl i DanmarkMosser, lav og alger: En omfattende guide