livop.dk

Grøn frø: En fascinerende amfibie i det danske dyreliv

Grøn frø, også kendt som Rana esculenta, er en af de mest almindelige frøer i det østlige Danmark. Den er også spredt i visse områder af Jylland, herunder op til Hobro. Grøn frø er især udbredt i Det Sydfynske Øhav, men dens bestand er desværre blevet markant reduceret på Fyn. På Sjælland kan den ikke findes i Hornsherred, men der er enkelte steder i Odsherred. Derudover findes den også på flere små, isolerede øer som Årø i Lillebælt, Vejrø ved Samsø, Romsø i Storebælt og Christiansø ved Bornholm.

Udseende

Grøn frø er en stor og kraftig frø med en grøn farve og sorte pletter. Nogle individer kan også være mere brune. Den har ofte en smal, lys stribe ned af ryggen. Hunnerne er generelt større end hannerne og kan blive op til 11 cm lange. Grøn frø har forskellige lyde, og både hanner og hunner kan kvække. Dog er det kun hannerne, der har kvækkeposer. Når man nærmer sig, flygter grøn frø ud i vandet med et stort spring, da den primært opholder sig ved vandhuller om sommeren. Øjnene sidder tæt sammen på toppen af hovedet, hvilket gør den tilpasset til at ligge i vandet og kigge skråt opad.

Føde

Grøn frø har et bredt fødevalg og kan spise alt fra insekter og planter til fugleunger. Den kan endda også fortære andre frøer, herunder andre grønne frøer.

Levevis

Grøn frø er faktisk opstået som en krydsning mellem kortbenet grøn frø og latterfrø, men er blevet til en selvstændig art på grund af nogle særlige arvelige egenskaber. Den lever hele året i vandhuller med skov i nærheden. Grøn frø er den frøart, der lægger æg senest om foråret og kræver det varmeste vand. Derfor foretrækker den vandhuller, hvor solen kan skinne på hele området. Vandet skal være rent, og der skal være rigeligt med vandplanter. Grøn frø lægger sine æg i klumper fra 20 op til 1.000 æg, hvilket kan resultere i et par tusind æg i alt. Æggene kan variere meget i størrelse, hvilket er en karakteristisk træk ved grøn frø. De store haletudser er meget sky og kan derfor overleve i vandhuller med fisk. Efter æglægningen bliver frøerne på samme sted, hvor de har ynglet. Nogle vandrer dog ud til større moser og søer. Grøn frø går i vinterdvale både på land og i vandet fra september.

Naturlige fjender

Grønne frøer er byttedyr for snoge, fiskehejrer, oddere, grævlinger og ildere.

Vidste du…? Grøn frø er hurtig til at finde nygravede vandhuller, da den bevæger sig meget omkring.

Beskyttelse og trusler

Grøn frø er en fredet art i Danmark og må derfor ikke indsamles eller dræbes. Dog er det tilladt at indsamle æg og haletudser i begrænset antal, samt voksne frøer til undervisning og forskning. Desværre er grøn frø blevet sjælden på store dele af Fyn og Sjælland på grund af ødelæggelse og forurening af dens naturlige levesteder, herunder opfyldning og tilgroning af vandhuller.

Hvis du har observeret grøn frø eller andre arter i den danske natur, kan du indberette dine fund på artsportalen.

Den Grønne Frø: En Fascinerende Og Almindelig Frøart i Danmark

Den grønne frø (Rana esculenta) er en bemærkelsesværdig og almindelig frøart, der findes i det østlige Danmark samt spredt i Jylland op til Hobro. Den har en særlig tilstedeværelse i Det Sydfynske Øhav, men desværre er dens population gået stærkt tilbage på Fyn. På Sjælland er den fraværende i Hornsherred og findes kun få steder i Odsherred. På trods af dette findes den også på flere små, isolerede øer såsom Årø i Lillebælt, Vejrø ved Samsø, Romsø i Storebælt og Christiansø ved Bornholm.

Udseende

Den grønne frø er en stor og kraftig grøn frø med sorte pletter. Der kan også forekomme brune frøer. Den har ofte en smal, lys stribe ned ad ryggen. Hannerne er normalt større og kan blive op til 11 cm. Både hanner og hunner kan kvække, men kun hannerne har kvækkeposer. De lever primært omkring vandhuller om sommeren og springer ud i vandet med et stort spring, når man nærmer sig. Deres øjne sidder tæt sammen på toppen af hovedet, hvilket gør dem velegnede til at ligge i vandet og kigge skråt opad.

Føde

Den voksne grønne frø har et bredt fødevalg, der begrænses stort set kun af, hvad den kan sluge. Den spiser alt fra insekter og planter til fugleunger. Den kan endda også spise andre frøer, herunder grønne frøer.

Levevis

Den grønne frø er opstået som en krydsning mellem kortbenet grøn frø og latterfrø, men er blevet til en selvstændig art grundet nogle specielle forhold vedrørende dens arvemateriale. Den lever året rundt i vandhuller med tilstedeværelse af skov i nærheden.

Den grønne frø er den frøart, der lægger æg senest om foråret og kræver det varmeste vand. Derfor foretrækker den steder, hvor solen kan skinne på hele vandhullet. Vandet skal være rent, og der skal være mange vandplanter. Den lægger sine æg i klumper på 20 til 1.000 æg, hvilket kan resultere i et par tusind æg samlet. Æggene varierer meget i størrelse, hvilket er kendetegnende for grønne frøer. De store haletudser er meget sky, og derfor kan de trives i vandhuller, hvor der også er fisk til stede. Efter æggene er lagt, bliver frøerne i de samme områder, hvor de har ynglet. Nogle af dem vandrer dog til større moser og søer. Om efteråret, både på land og i vand, går de i vinterdvale.

Naturlige fjender

Grønne frøer er bytte for snoge, fiskehejrer, oddere, grævlinger og ildere.

Vidste du…?

Grønne frøer er hurtige til at finde nygravede vandhuller, da de kan vandre meget rundt.

Sådan er den grønne frø beskyttet

Den grønne frø er en fredet art i Danmark og må derfor ikke indsamles eller dræbes. Æg og haletudser kan dog indsamles i begrænsede mængder, ligesom voksne frøer kan indsamles i begrænsede mængder til undervisning og forskning.

Trusler

Den grønne frø var tidligere almindelig i mange områder, men dens bestand er nu kraftigt reduceret og den er blevet sjælden på store dele af Fyn og Sjælland. Dette skyldes primært, at dens naturlige vandhuller er blevet fyldt op, overgroet eller forurenet.

Husk at indberette dine observationer af arter i den danske natur på Artsportalen.

Andre populære artikler: Bynke-Ambrosie: En introduktion til denne invasive planteTårnsnegl: En Almindelig Men Fascinerende SkabningHelt: En populær spisefisk med en bred udbredelse i DanmarkSorthovedet måge: En guide til denne fascinerende fuglMarkpiber: En truet ynglefugl i DanmarkHavterne: En fascinerende havfugl i DanmarkFlerårig steppegræs: En tueformet græs med lang blomstringsperiodeVandremusling: En invasiv art, der truer vores søer og vandløbTinksmed: En sjælden fugl i dansk naturAlmindelig netbladhat: En guide til denne almindelige danske svampPattedyr i Danmark: En omfattende guide til vores vilde dyrelivGulgrøn brasenføde: En sårbar vandplante i DanmarkLomvie: En Fascinerende HavfuglStor regnspove: En fascinerende fugl i DanmarkRundfinnet radeløv: En sjælden bregne i DanmarkHasselmus: En fascinerende gnaver i DanmarkHvidgul skovlilje: En sjælden orkidé i DanmarkLysbuget knortegås – en trækfugl i DanmarkTidselfugl: En fascinerende sommerfugl med en global udbredelseGråand – Den mest talrige andeart i Danmark