livop.dk

Sortmundet kutling: En omfattende guide til denne fascinerende fisk

Sortmundet kutling, også kendt som Neogobius melanostomus, er en interessant fisk med en bred vifte af egenskaber. Denne artikel vil udforske udseendet, leveviset, fødevalget, udbredelsen og dens status som en invasiv art. Læs videre for at lære mere om denne spændende fisk.

Udseende

Sortmundet kutling har et bredt hoved og store brystfinner, som den bruger som støtte, når den ligger på bunden. Den har to rygfinner, hvor den forreste har 5-7 pigstråler og en tydelig sort plet. Den bageste rygfinne har 14-17 stråler, og gatfinnen har 12-15. Fisken er grå-beige med sorte og brune aftegninger, og i gydetiden er hannen næsten helt sort. Sortmundet kutling er normalt 10-20 cm, men kan blive op til 25 cm, og er dermed den største kutling i danske farvande.

Levevis

Sortmundet kutling er bundlevende og foretrækker stenet bund, men den findes også på sand- og mudderbund. Den trives ved mange forskellige saltholdigheder og kan leve både i ferske søer og åer samt brakvandsområder som Østersøen. Den kan også klare store udsving i temperaturen, fra -1 til 30 °C. I yngletiden lever sortmundet kutling på lavt vand, men søger til dybere vand om vinteren.

Den er en territorial fisk, der aggressivt forsvarer sit yngleområde og sin rede. Reden består af et fast materiale, som æggene hæftes på – det kan være klippegrund, sten, beton, affald eller vrag. Hver han har en rede, hvor en eller flere hunner gyder deres æg.

Hver hun gyder gentagne gange gennem ynglesæsonen fra maj til september og kan i løbet af sæsonen producere op til næsten 4000 æg. Hunnerne bliver kønsmodne efter to-tre år, mens det tager et år mere for hannerne. Hunnerne bliver tre til fire år gamle, mens hannerne bliver fire til fem år gamle.

Føde

I det sydlige Østersøen lever sortmundet kutling hovedsageligt af muslinger, primært blåmuslinger, men tanglus (Idotea) udgør også en væsentlig fødekilde. I Great Lakes i USA lever den blandt andet af småfisk og fiskeæg.

Udbredelse

Sortmundet kutling er hjemmehørende i Sortehavet og det Kaspiske Hav og er sandsynligvis kommet til Østersøen med ballastvand i skibe. Den blev først observeret i Østersøen i 1990 i Gdansk-bugten i Polen, hvorfra den hurtigt bredte sig til hele den sydlige østersøkyst.

I 2008 blev sortmundet kutling fanget i dansk farvand for første gang, men på blot to år eksploderede antallet. Tonsvis af sortmundet kutling blev fanget under åle- og rejefiskeri ved Guldborgsund og Sydsjælland i 2010. Samme år blev de første danske observationer af sortmundet kutling i ferskvand gjort i Sørup Å på Falster.

I Nordamerika betragtes sortmundet kutling også som en invasiv art. Den blev først observeret i USAs store søer (Great Lakes) i 1990, og siden er bestanden vokset voldsomt.

En invasiv art

Fra 2009 til 2010 blev der observeret massiv vækst i forekomsten af sortmundet kutling i danske farvande. Det vides endnu ikke, hvad konsekvensen vil være på sigt, men det er særdeles sandsynligt, at en så voldsom vækst i bestanden af en introduceret art vil få stor økologisk betydning. Blandt de tænkelige økologiske konsekvenser er negativ indvirkning på hjemhørende bestande af blandt andet skrubber, ål og rejer i Østersøen samt ørredbestande i de danske åer.

Sådan genkender du sortmundet kutling

Sortmundet kutling kan forveksles med…

Sortmundet kutling: En introduktion til en fascinerende fisk

Sortmundet kutling er en særlig fisk, der findes i danske farvande. Den er kendt for sit brede hoved og store brystfinner, som den bruger som støtte, når den ligger på bunden. Den har også to rygfinner, hvor den forreste har 5-7 pigstråler og en tydelig sort plet. Den bageste rygfinne har 14-17 stråler, og gatfinnen har 12-15. Fisken er grå-beige med sorte og brune aftegninger og kan normalt blive mellem 10-20 cm, men kan også vokse op til imponerende 25 cm, hvilket gør den til den største kutling i danske farvande.

Levevis

Sortmundet kutling er en bundlevende fisk, der trives på forskellige typer af bund, såsom sten, sand og mudder. Den kan leve i forskellige saltholdigheder og findes derfor både i ferske søer og åer samt brakvandsområder som Østersøen. Den er også i stand til at klare store temperaturudsving fra -1 til 30 °C. I yngletiden lever sortmundet kutling på lavt vand, men søger til dybere vand om vinteren.

En interessant egenskab ved sortmundet kutling er dens territoriale adfærd. Den forsvarer aggressivt sit yngleområde og rede. Hunnerne lægger deres æg på en fast overflade, såsom klipper, sten, beton, affald eller vrag. Hver han har en rede, hvor en eller flere hunner gyder deres æg. Hunnerne kan gyde op til næsten 4000 æg i løbet af ynglesæsonen fra maj til september. Hunnerne bliver kønsmodne efter to-tre år, mens det tager et år mere for hannerne. Hunnerne bliver tre til fire år gamle og hannerne fire til fem år gamle.

Føde

Sortmundet kutling lever hovedsageligt af muslinger i det sydlige Østersøen, især blåmuslinger, men den spiser også tanglus som en betydelig del af sin kost. I Great Lakes i USA lever sortmundet kutling af småfisk og fiskeæg.

Udbredelse

Sortmundet kutling er oprindeligt hjemmehørende i Sortehavet og det Kaspiske Hav, men den er sandsynligvis kommet til Østersøen med ballastvand i skibe. Den blev først observeret i Østersøen i 1990 i Gdansk-bugten i Polen, og siden har den hurtigt spredt sig langs den sydlige østersøkyst. I 2008 blev den fanget i dansk farvand for første gang, og på bare to år voksede antallet eksplosivt. Tonsvis af sortmundet kutling blev fanget under åle- og rejefiskeri ved Guldborgsund og Sydsjælland i 2010. Samme år blev de første danske observationer af sortmundet kutling i ferskvand gjort i Sørup Å på Falster.

En invasiv art

Mellem 2009 og 2010 blev der observeret massiv vækst i forekomsten af sortmundet kutling i danske farvande. Konsekvenserne af denne vækst er endnu ikke fuldt ud forstået, men det er meget sandsynligt, at en så voldsom stigning i bestanden af en introduceret art vil få stor økologisk betydning. Det kan potentielt påvirke de hjemmehørende bestande af skrubber, ål, rejer og ørred i Østersøen såvel som i danske åer.

Sortmundet kutling er en interessant fisk, der har fundet vej til danske farvande. Dens levevis og tilpasningsevne gør den til en unik og fascinerende art at studere. Selvom dens indvirkning på det lokale økosystem stadig er under vurdering, er der ingen tvivl om, at sortmundet kutling har gjort sit indtryk på det danske naturmiljø.

Andre populære artikler: Ringduen – Den mest almindelige due i DanmarkLærk: En omfattende guide til denne fascinerende træartSkov-gøgelilje: En smuk orkidé i Danmarks naturEgen – En Guide til Danmarks Stolte TræVandrefalk: En majestætisk fugl, der vender tilbage til DanmarkHavørn: Majestætisk fugl i dansk naturEngriflet tjørn – En omfattende guideStor kærguldsmed: En sjælden guldsmed i DanmarkRødgran: En Nøjsom Skovtræart med Stor Udbredelse i DanmarkSika – En oversigt over denne fascinerende hjorteartKarpen – En asiatisk fisk med betydning i DanmarkTykskallet malermusling: En sjælden og truet artKlokkefrø: En lille og sjælden frø i DanmarkStær: En Almindelig Fugl i DanmarkEnkelt Månerude: En sjælden bregne i DanmarkHestekastanje: Et smukt og alsidigt træEngsnarre: En truet fugl i DanmarkRingduen – Den mest almindelige due i DanmarkSpidsløn: Et hjemmehørende træ med mange anvendelsesmulighederLækatten (hermelin): Et fascinerende dyr i det danske landskab